Love om religionsfrihed

 

FNs bestemmelser mht. religionsfrihed.
Det vigtigste international dokument er FNs erklæring om menneskerettigheder, hvis artikel 18 omhandler religionsfrihed. Denne erklæring er ikke juridisk bindende for medlemslandene. Læs mere

Europarådets bestemmelser mht. religionsfrihed
Det næstvigtigste internationale dokuement er "Den Europæiske Menneskerettighedskonvention" fra 1950, som er indarbejdet i dansk (og en række andre landes) retssystem. Artikel 9 omhandler tanke- samvittigheds- og religionsfrihed. Læs mere.

Charter of Fundamental Rights of the European Union
Art. 10. Chartret fik ikke fuld retsvikrning før Lissabon-traktaten trådte i kraft den 1. december 2009. EU skal herefter handle og lovgive i overensstemmelse med chartret og EU-domstolen skal gribe ind ved brud på EU-lovgigning, der ikke er i overensstemmelse med charteret. Chartret gælder kun for EU-landene, når de gennemfører EU-ret. Read more.

EUs bestemmelser mht. religionsfrihed
Også EUs bestemmelser vedrører religionsfrihed. Læs mere.

Danske bestemmelser mht. religionsfrihed.
Grundloven paragraf 67, 67, 70 og 71.
Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. (1971). Læs mere
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (1996). Læs mere
Straffelovens § 266 b: "Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed."

 

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil