Online litteratur om religionsfrihed og religionsforfølgelse - på dansk


Christoffersen, Jonas, Religionsfrihed - konventionerne og realiterne.
Talepapir ved høringen i folketingets udenrigsudvalg om kristenforfølgelse på Christiansborg, den 12. november 2013. Download.

EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed (24. juni 2013)

Læs mere.

Hylleberg, Bent, "P. C. Mønsters ansøgning om religionsfrihed 1840" (Oprindeligt trykt i Kirkehistoriske Samlinger 1999)

Læs mere.

Institut for Menneskerettigheder, "Religionsfrihed i Danmark"
En kort gennemgang af religionsfrihedens historie i Danmark og aktuelle indhold. Læs mere.

Kontaktgruppen for muslimer og kristene, "Religionsfrihed - et fælles synspunkt" (Kronik i Berlingske Tidende 22/5/11)
Denne kontaktgruppe, som på kristen siden repræsenteres bl.a. Danske Kirkers Råd, på muslimsk side bl.a. af Muslimernes Fællesråd, udtaler her i fællesskab deres syn på religionsfrihed, inkl. retten til konversion og dekonversion. Download.

Kristeligt Dagblads artikelserie om "Forfulgte kristne" (2011)
Download.

Københavns Stift, "Religionsfrihed. Årbog for Københavns Stift 1998"
Download.

Larsen, Esben Lunde, Frihedstænkning hos N. F. S. Grundtvig (2008).
Speciale ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Download.

Mogens S. Mogensen, Religionsfrihed og religionsforfølgelse. Ny Mission nr. 27. Frederiksberg: Dansk Missionsråd (2014)
Kan downloades gratis fra Dansk Missionsråds website. Læs mere.

Petersen, Marie Juul, Religionsfrihed i dansk udenrigs. og udviklingspolitik (2015). Download.

Rasmussen, Lissi, "Religionsfrihed, værdifællesskab og dialog".
Download.

Svenska Missionsrådet, Tro, frihet och foraändring. Så kan religionsfrihet integreras i svensk utrikespolitik (2010)
"Syftet med denna rapport är att: - lyfta fram religionsfrihetens betydelse för att uppnå resultat i fråga
om Sveriges utrikespolitiska prioriteringar: mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, demokratisering och fattigdomsbekämpning, - visa hur religionsfriheten behöver prioriteras högre i svensk utrikespolitik och svenskt utvecklingssamarbete; -uppmana regeringen att ge utrikesdepartementet och Sida i uppdrag att aktivt integrera arbete för religionsfrihet i utrikespolitiken och ge konkreta rekommendationer för hur detta kan ske." Download.

Spangsbjerg, Marguerita Hvid, "Status over religionsfrihed i 10 muslimske lande" (Religion.dk 9. okt. 2009)

Indeholder en kort oversigt over situationen i flg. lande: Irak, Iran, Afghanistan, Pakisrtan, Bangladesh, Saudiarabien, Jordan, Egypten, Tyrkiet og Malaysia. Læs mere.

Thinkquest.dk, Religionsfrihed
Orientering om religionsfrihed beregnet på børn. Læs mere

Utenriksdepartementet, Tro- og livssynsminoriteter. Veileder for utenriksdepartementet og utenriksstasjonene (2013)
Download.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil