ReligionspolitikReligionsmodel-bog

 

Religionspolitik i Damark

Christoffersen, Lisbet et. al., "Fremtidens danske religionsmodel"
Download.

Danske Kirkers Råd, "Diskussionsgrundlag for Danske Kirkers Råds medlemskirker ved deres drøftelse af ’de fra Folkekirken afvigende trossamfunds forhold’" (April 2013)
Download.

Nikolajsen, Jeppe Bach og Mona Kanwal Sheikh, Sekularismekritik og pluralistisk religionspolitik, tak. Kronik i Kristeligt Dagblad, den 9. juli 2012.
Download.

Christoffersen, Lisbet et al. (red.), Fremtidens danske religionsmodel (Anis, 2012)
Læs mere.

Vinding, Niels Valdemar & Lisbet Christoffersen (red.), Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections (2012)
Download.

 

Religionspolitik i Norge

I dag har udvalg fremlagt offentlig udrening om "Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk". Rapporten indeholder bl.a. principper for religionspolitiken, overvejelser om praktisering af religion i samfundet, økonomisk støtte til trossamfund, forslag til samordnet regelværk for trossamfund. Rapporten bygger på flg. grundlæggende princppper: "1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle.
 2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter.
 3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig for- skjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis. 4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros-og livssynspraksis.
 5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhverborger får – i prinsipp og i rimelig praksis – samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse. 6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale fellesver- dier: demokrati, rettsstat, menneskerettighe- ter, ikke-diskriminering og likestilling. 7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv forventer og nyter godt av. 8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom." Download.

 

Artikler af Mogens S. Mogensen

Dansk religionspolitik – udrensning, privatisering eller rummelighed? Blogindlæg. (20. maj 2010)
Download.

"Det livssynsåbne samfund - norsk religionspolitik". Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. Nr. 01. S. 57-60 (2013) Download.

 Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil