Religiøs fundamentalismefundamentalism.jpg

Mens ordet fundamentalisme siden begyndelsen af det 20. århundrede refererede til en bevægelse inden for protestantisk teologi omkring fundamentale dogmer i kristendommen og (senere) et bestemt bibelsyn, begyndte man i medierne og i forskningen fra omkring 1979 (Khomeinis revolution i Iran) at bruge betegnelsen om mange forskellige radikale, ekstremistiske og ofte også voldelige bevægelser inden for forskellige religioner og i mange forskellige kontekster. Efterhånden bruges ordet i flæng som et skældsord om mennesker og bevægelser, hvis standpunkter man ønsker at tage kraftigt afstand fra. Spørgsmålet er efterhånden, om brugen af ordet fundamentalisme bringer lys over en sag eller blot fortykker mørket? Så længe ordet bruges, og vi måske også selv bruger ordet, er vid nødt til at overveje en definition af det.

Hvad er religiøs fundemantalisme? Den store Danske Encyklopædis bud er, at fundamentalisme er "bogstavtro relgiøsitet, der kan være forbundet med et politisk og/eller ideologisk program". Gyldendals "Den danske Ordbog" går et skridt videre og sætter fundamentalisme i relation til modernismen. Fundamentalisme  er ”en retning inden for forskellige religioner, som anser de hellige skrifter for ufejlbarlige, udlægger dem bogstaveligt og bekæmper ethvert forsøg på tilpasning af skrifternes verdensbillede til det moderne samfund”. Harper Collins Dictionary of Religion går videre af samme vej og siger, at fundamentalisme er "the struggle against modernism by religious groups who claim the continued relevancy of earlier time periods for models of truth and value and reject what they perceive as forms of secularism".

Artikler om fundamentalisme

Bill Musk, "The Certainty Trap" (2008)
Bill Musk about his own book, "The Certainty Trap. Can Christians and Muslims afford the luxury of fundamentalism?" (Pasadena, CA: William Carey 2008) in St Francis Magazine Nr. 4 Vol. III (March 2008). Download .

 

Leksikonartikel
Indeholder en kort introduktion til emnet.

Mette Johnsen, Et (be-)greb om fundamentalisme
Denne artikel i det religionsvidenskabelige tidsskrift "Tabu" problematiserer vor brug af ordet fundamentalisme

Karen Armstrong, Fractured Fundamentalisms
Artikel om kristen, jødisk og islamisk fundamentalisme, skrevet af Karen Armstron, der er kendt for sine bøger om fundamentalisme i de store religioner, "A History of God" og "The Battle for God". Karen Armstrong er tidligere katolsk nonne, og nu underviser på Leo Baqeck College, et reform-jødisk seminarium i London.

Grant Wacker, The Rise of Fundamentalism
Artikel om kristen fundamentslisme, skrevet af hollandsk historiker.

Ron Miller & Reilly O´Conor, The FAces of Fundamentalism
Miller og O'Conor konkluderer i deres artikel i Interreligious Insigtht fra april 2005: "We need a "response to terrorism" as indeed to all fundamentalisms, based on listening and understanding. The volatile nature of our world ill affords aus the luxury of proceeding in the direction of dialogue at our leisure. The date on our calendar for beginning this new kind of response must read "today"".

Claus L. Mikkelsen, Gush Emunim - en analyse af en jødisk fundamentalistisk bosætterbevægelse
En analyse af jødisk fundamentalisme i perioden 1930 - 2000.

Martin Marty, The Future of World Fundamentalisms
Efter afslutningen af det 6-årige "Fundamentalism Project" forudser Martin Marty, der var leder af projektet, i en rapport i 1996 til The American Philosophical Society at  den militante fundamentalisme, der en gang hørte til i martinen af religionshistorien,får en central plads i krig, diplomati, økonomi mv.

Morten Thomsen Højsgaard, En religionssociologisk undersøgelse af det moderne fundamentalisme-begrebs indhold og anvendelighed.
En universitetsopgave i religionssociologi fra 1995, der undersøger det moderne fundamentalisme-begrebs indhold og anvendelighed.

Roald E. Kristiansen, Kritiske perspektiver på kristen fundamentalisme
IR. E. Kristiansen fra Institut for Religionsvidenskab, Universitetet i Tromsø, giver en indføring i den historiske baggrund for den kristne fundamentalisme som baggrund for en grundig filosofisk og teologisk analyse og kritik af den moderne kristne fundanemtalisme.

Bülent Diken & Carsten Bagge Lausten, At jagte sin egen skygge: Fundamentalisme og sikkerhedspolitik
"Vis mig din fjende, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Denne artikel analyserer den symbiotiske relation mellem to samtidige fjender: mellem sikkerhedspolotiken og den islamiske fundamentalisme. Artiklen har som sit bærende argument, at disse to ordner provokerer, efterligner og i sidste instans støtter hinanden - og at dette primært har sin baggrund i begges quasireligiøse fundering".

Gert Wacker, The Rise of Fundamentalism. The National Humanities Center.
"
Generic fundamentalism refers to a global religious impulse, particularly evident in the twentieth century, that seeks to recover and publicly institutionalize aspects of the past that modern life has obscured. It typically sees the secular state as the primary enemy, for the latter is more interested in education, democratic reforms, and economic progress than in preserving the spiritual dimension of life. Generic fundamentalism takes its cues from a sacred text that stands above criticism."

Litteraturliste om fundamentalisme

 
 • Ali, Tariq, Fundamentalismernes sammenstød : korstog, jihad og modernitet. Informations Forlag, 2004. Læs anmeldelse.
 • Andersen, Lars Erslev: Muslimske fundamentalister, DUPI, 1997.
 • Armstrong, Karen: The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam, Knopf, 2000. Læs anmeldelse.
 • Barr, James: Fundamentalism. 1977. Læs anmeldelse.
 • Cole, Stewart,The History of Fundamentalism. 1931
 • Fundamentalisme i religionerne. Mission. Nordisk Tidsskrift for Mission. Nr. 3. 1989
 • Hadden Geoffrey K. and Anson Shupe, "Secularization and Fundamentalism Reconsidered"
 • Kepel, Gilles. Gud tager revanche. Gyldendal. 1992.
 • Lawrence, Bruce B.; Defenders of God. The Fundamentalist Revolt Against Modern Age. San Francisco: Harper & Row Publishers1989
 • Marsden, George M. Fundamentalism and American Culture.1980
 •  
 • Marty, Martin and R. Scott Appleby. 1991. Fundamentalisms Observed . The Fundamentalism Project. Volume 1. Martin R. Marty and R. Scott Appleby. eds. Chicago: University of Chicago Press.
 • Marty, Martin and R. Scott Appleby. 1993. Fundamentalisms and Society . The Fundamentalism Project. Volume 2. Martin R. Marty and R. Scott Appleby. eds. Chicago: University of Chicago Press.
 • Marty, Martin and R. Scott Appleby. 1993. Fundamentalisms and the State . The Fundamentalisms Project. Volume 3. Martin R. Marty and R. Scott Appleby. eds. Chicago: University of Chicago Press.
 • Marty, Martin and R. Scott Appleby. 1994. Accounting for Fundamentalisms. The Fundamentalism Project. Volume 4. Martin R. Marty and R. Scott Appleby. eds. Chicago: University of Chicago Press.
 • Marty, Martin and R. Scott Appleby. 1995. Fundamentalisms Comprehended . The Fundamentalism Project. Volume 5. Martin R. Marty and R. Scott Appleby. eds. Chicago: University of Chicago Press. Læs Marty's resume af resultaterne af forskningsprojektet efter dets afslutning. Læs anmeldelse.
 • Pedersen, Michael Bjørn: Hvad er fundamentalisme?, Arken, 1989.
 • Roy, Olivier: Skakmat. Politisk islam: Et alternativ for de muslimske samfund?, Eirene, 1993. Læs interview.
 • Meyer, Michael A.: Jewish Identity in the Modern World, University of Washington Press, 1990.

Links

 • Fundamentalism.dk
  Kunst- og dialogprojektet ’Abrahams børn’ er lavet af kunstneren Jens Galschiøt. Projektet tager udgangspunkt i skulpturen ’Fundamentalism’, der omhandler de tre monoteistiske religioner: Jødedommen, Kristendommen og Islam. Disse tre religioner kaldes ofte ’Bogens Folk’, og de anerkender alle Abraham som deres fælles stamfader, så man kan sige, at uenighederne imellem disse religioner er en slags familiestridigheder imellem ’Abrahams børn’.

Jødisk fundamentalisme

 

Hindu fundamentalisme

Kristen fundamentalisme

Islamisk fundamentalisme

 

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil