Intercultural.dk

KRISTENDOM I EN BRYDNINGSTID. NY BOG OM KIRKE, MISSION, ØKUMENI OG OFFENTLIGHEDSTEOLOGI

Forside kristendom

Hvad er kirkens rolle i den brydningstid, som vi nu gennemlever? Kirke og kristendom marginaliseres mere og mere, og spørgsmålet er, om kristendommen reduceres til kulturkristendom og identitetsmarkør, eller om denne situation vil eksponere kristendommens missionalitet? Idag er over 13% af befolkningen første- eller andengenerationsindvandrere, og denne indvandring har ført en lang række fremmede religioner og fremmede kristne konfessioner til Danmark. Hvad er kirkens ansvar i den situtation? Samtidig med at kristendom og kirke marginaliseres i samfundet, rejser spørgsmålet sig, om kristne/kirken har et bidrag til den offentlige politiske debat, for at tage vare på det fælles gode? I 37 kapitler behandles disse og mange andre lignende emner.

Bogen henvender sig til alle, som er optaget af kirke, mission, økumeni og offentlighedsteologi i den aktuelle situation, og ønsker den dybere forståelse af disse emner, og også er parate til at lade sig udfordre, når det gælder emner som kirke, mission, økumeni og offentlighedsteologi.


Forfatter: Mogens S. Mogensen
Titel: Kristendom i en brydningstid. Kirke, mission, økumeni og offentlighedsteologi
Forlag: Forlaget Intercultural.dk
Antal sider: 339 sider
Indbinding: Hard cover
Pris: 250 kr. plus forsendelse.
Bogen kan bestilles hos:
Mogens S. Mogensen
Forlaget Intercultural.dk
N. J. Holms Park 55
6070 Christiansfeld
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tele: 2617 5712

Læs smagsprøver på bogen her.

Bogforside

Syv metaforer for mission i folkekirken - nyt hæfte om mission

Jeg har skrevet et lille hæfte, hvor jeg foreslår syn metaforer for mission i en dansk folkekirkelig sammenhæng. De syv metaforer, der alle har deres rod i bibelen, tegner et billede af, hvordan mission i folkekirken kunne forstås. Ud fra en kort missiologisk refleksion over metaforerne, antydes der, hvilke missionspraksisser, der kunne give kød og blod til en folkekirkelig mission i dag. Download.

 

 

 

Bøger om migration og kirke

Migration og krke

Dansk Missionsråd har udgivet to spændende bøger om et af tidens mest påtrægende udfordringer, nemlig migration Hvad er kirkens ansvar, når det gælder flygtninge, der kommer til Danmark? Hvordan er sammenhængen mellem migration og mission? Bøgerne kan købes på Dansk Missionsråd, og også læses gratis online og downloades her.

Virtual Intercultural Street Musician FestivalStreet Musicians

All those who share my passion for street music and street musicians are hereby cordially invited to "attend" this first Virtual Intercultural Street Musician Festival", sponsored by the company Intercultural.dk.

Freely enjoy the wonderful performance of professional street musicians. And feel free to respond in whatever way you like, even by (audio)booing.... or by donating to the next street musician you meet.

Mogens S. Mogensen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Romanian street musicians in front of the Copenhagen Town Hall.

 

Night watch men in Ebeltoft.

 

Street musician at the pedestrian street in Aarhus.

 

Musik Piano and Saw on the Pretorius Square in Christiansfeld

 

Eine kleine Nachtmusik in the middle of the day at the Copenhagen Central Station

 

The Accordion Bandits playing outside Super Best in Christiansfeld

 

 Visu sings one of his songs in Tiruvannamalai

 

Indian music in Fort Cochin, Kerala

 

Street musicisn orchestra in Palma,Mallorca.

 

Street opera singer in Palma, Mallorca.

 

Street musicians from Modavia on the pedestrian street in the centre of Copenhagen.

 

Kurdish music and song in Haderslev

 

 

Powerpoint præsentationer af Mogens S. Mogensen

Missionibevaegelse

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mission i bevægelse - bevægelse i kirken" (juli 2010)
Hvad er der sket med kristendom, kirke og mission siden den store verdensmissionskonference i Edinburgh i 1910 og hvilke udfordringer stiller det kirke og mission over for i dag? PPP ved Lærernes Missionsforenings sommerstævne 28. juli 2010 på Unge Hjems Efterskole i Skåde. Download.

alverdenstro

 

 

 

 

 

 

 

 

"Alverdens tro, tro i verden" (juni 2010)
PPP på et Kristeligt Dagblad / Rødding Højskolekursus på Rødding Højskole den juni 2010. Download.

 

Missional-Kirke

 

 

 

 

 

 

 

 

"Missional kirke"
Introduktion til begrebet missional kirke, præsenteret på en menighedslejer for Betlehemskirken. Download.

 

Kirke-i-haabets-mission

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kirke i håbets mission" (juli 2009)
Oplæg til samtale om kirke, håb og mission på Dansk Oases sommerlejrs telogiske cafe den 16. juli 2009. Download.

 

Da-islam-blev-en-dansk-religion


 

 

 

 

 

 

 

 

"Da islam blev en dansk religion" (2008)
Introduktion til mødet mellem islam og kristendom i en dansk sammenhæng. Om Danmarks udvikling fra mono- til multisamfund. Download.

Press Photos

The following photos og Mogens S. Mogensen may be downloaded and used in connction iwth articles, lectures, courses etc.

 

Press photo with high resolution for use in articles etc.
ca. 1 mb.

 Mogens 4 juli 2013-a

 

Mogens 4 juli 2013-b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens 4 juli 2013-c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens 4 juli 2013-d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press photo with high resolution for use in articles etc.
534 x 801 pixels - 1,2 mb.

msmphotofem.jpg

 

Press photo with lower resolution for use in websites etc.

 

msm-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

msm.jpg

 

mogens_sep_o7

msm-2.jpg

Intercultural.dk

mogensmogensen.gif

 

 

Intercultural.dk

Intercultural.dk er navnet på et en-mandsfirma, drevet af Mogens S. Mogensen. Intercultural løser opgaver for organisationer institutioner og kirker mht. interkulturel og interreligiøse spørgsmål, både i Danmark og i udlandet.

CV

Publikationsliste

Kunder

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Intercultural.dk -ydelser

Intercultural Consultancy services tilbyder hjælp til løsning af en række forskellig opgaver, bl.a. rekruttering af ledere, supervision af ledere og medarbejdere, visions- , strategiudvikling i organisationer, institutioner og menigheder samt kurser og foredrag om interkulturelle og interreligiøse forhold.

Video

 

Er under opbygning.

 

 

 

Tale ved Areopagos' 20 års jubilæum, den 30. maj 2015
Download.

Resourcer

Flg. typer resourcer er tilgængelige på denne sektion af websitet

 • Liste over publikationer af Mogens S. Mogensen
 • Liste over akademike udgivelser af Mogens S. Mogensen
 • Interviews af Mogen S. Mogensen i aviser mv.
 • Boganmeldelser
 • Bogsalg af bøger af Mogens S. Mogensen, plus gratis download af enkelte udgivelser
 • Lydfiler
 • Billeder
 • Video
For at få adgang til resourcerne, klik på menupunkterne ttil venstre på skærmen.

 

Kunder, som ICS har løst konsulentopgaver for

Intercultural Consultancy Services har blandt andet arbejdet for flg. organisationer, institutioner og kirker:

Areopagos
Danmission
Den kristelige Fagbevægelse
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Norge
Folkekirkens Mission
Joint Christian Ministry in West Africa
Mødetstedet, Vesterbro
Sudanmissionen
Mission Évangélique Luthérienne au Mali

samt adskillige menigheder, provstier og stifter i Den danske Folkekirke
og frikirker i Danmark

 

 

 

 

Photos

Kristen-muslimsk dialogkonference i Nyborg, August 2006.
Christian-Muslim Dialogue Conference Nyborg August 2006, Click here.

Missionskonference (IAMS/NIME) i Paris, august 2006
Mission conference (IAMS/NIME) in Paris, August 2006. Click here.

Danmission/BLC/BLMD evaluering i Bangladesh, februar 2006.
Danmission/BLC/BLMD evaluation in Bangladesh, February 2006
. Click here.

Edinburgh Porvoo Consultation Dec 2008. Click here.


Dialogkonference med DUF i Abu Dhabi, April 2006.
Dialogue conference in Abu Dhabi, April 2006. Click here.

Folkekirke og Religionsmøde studietur med biskopper til Leicester, April 2006
Study tour with Danish bishops to Leicester, April 2006. Click here

 

Kristent-Muslimsk Samtaleforum i København 2009
Christian-Muslim Dialogue Conference Copenhagen 2009. Click here.


 

 


 

Universitetskurser

Jeg tilbyder flg. universitetskurser på BA eller MA niveau enten som 14 dages kompaktkurser, week-end-kurser  eller som ordinære semesterkurser:

Mission og kontekstualisering
Efter en oversigtsgennemgang af missionshistorien med henblik på en analyse af udviklingen af en kontekstuel forståelse af mission, vil der blive givet en grundlæggende indføring i forskellige kontekstualiseringsmodeller og teologien bag dem. Antropologiske, sociologiske, teologiske og kommunikations teorier vil blive inddraget til belysning af principper og praksis i kontekstuel mission. Cases fra forskellige dele af verden vil blive brugt til analysere en række relevante problemstillinger i forbindelse med kommunikationen af evangeliet i forskellige religiøse og kulturelle kontekster.

Mission og islam
Islam er den største verdensreligion efter kristendommen, og muslimerne udgør den største religiøse i Danmark næst efter folkekirken. Ligesom kristendommen er islam en missionerende religion. Hvordan skal den kristne kirke forholde sig til islam og til muslimer? I dette undervisningsforløb vil vi analysere nogle af de problemstillinger, som mødet med muslimer stiller kirkens mission overfor. Hvordan skal vi forholde os til islam religionsteologisk set? Hvordan er forholdet mellem dialog og forkyndelse i mødet med muslimer? Hvordan kan evangeliet kontekstualiseres i islamiske sammenhænge?

Omvendelse i antropologisk og teologisk belysning
Omvendelser og religionsskifte hører med til hverdagen i multireligiøse samfund. I England regner man med, at 1000 mennesker skifter religion hver dag, når skifte mellem de store kristne kirkesamfund medregnes. I Danmark er der en markant bevægelse især fra (sekulariseret) kristendom til islam (3-5000 etniske danskere antages at være konverteret til islam), mens enkelte andre går den anden vej − og allehånde andre veje. I England og Sverige har der været store forskningsprojekter i omvendelser. I Danmark er den empiriske forskning først ved at komme i gang. I kurset skal den empiriske forsknings resultater fremlægges til antropologisk og religionsvidenskabelig belysning, ligesom der inddrages eksempler fra kirke- og missionshistorien. Endelig skal omvendelse belyses teologisk ud fra emner som forholdet mellem synd og frelse samt dåb og omvendelse.

Introduktion til islamisk teologi
De sidste årtiers indvandring har i dag gjort islam til det største religiøse samfund i Danmark udenfor folkekirken. Danmark er på vej til – ligesom mange andre lande i Verden – at blive et multietnisk og et multireligiøst samfund og vi må lære at leve sammen trods forskelle i kultur og religion. I 1998 nedsatte biskopperne et udvalg, der skulle overveje, hvordan folkekirken skulle forholde sig til den udfordring, som islam udgør. I sin rapport, ”Samtalen fremmer forståelsen”, der udkom i december 2000, peger udvalget bl.a. på behovet for teologiske religionsstudier, der kan styrke den kirkelige kompetence på området. Der er behov for et teologisk studium af islam, på samme måde som vi har et teologisk studium af kristendommen. Islam er imidlertid ikke kun en udfordring for kirken, men for alle danskere. En forudsætning for at fremme et konstruktivt møde med muslimer, er kendskab til deres religion. Hvilken religiøs selvforståelse har muslimerne? Hvordan fortolker de tilværelsen ud fra deres religion?  Dette kursus i islamisk teologi giver en grundlæggende indføring i de teologiske hovedtanker i Koranen og i vor tids islamiske hovedretninger. Islam studeres på egne præmisser, akkurat som kristendommen studeres på egne præmisser i teologistudiet. I en overvejende kristen sammenhæng som den danske er det imidlertid afgørende af hensyn til forståelsen af islam og samtalen med muslimer, at islamisk teologi sættes i relief i forhold til kristendommen.

Mødet mellem islam og kristendom i historie og nutid
En nærmere præsentation følger senere

Centrale problemstillinger i islammission
En nærmere præsentation følger senere.

Missional kirke – ekklesiologiske og missiologiske problemstillinger i en post-konstantinsk kontekst
En nærmere præsentation følger senere.

For nærmere oplysninger om nogle af de universitetskurser, jeg har afholdt, se under hovedmenuen "Kurser".

Pris: Efter aftale

Evalueringer og Analyser

Evalueringer og analyser af tværkulturelle projekter og programmer, som fx. missionsarbejde, i eller uden for Danmark, og af organisationers arbejde i øvrigt udføres.

Tidligere opgaver:

"The 2006 Assessment and Structural Review of Danmission’s Involvement in Bangladesh through
Bangladesh Lutheran Church and Bangladesh Lutheran Mission – Danish,January 30 – February 10, 2006"

Evaluering af "I Mesterens Lys" for Areopagos, 2004.

Evaluering af "Mødestedet. Kirkens Indvandrerarbejde på Vesterbro" (maj 2004). Diakoni, integration og religionsmøde på Vesterbro. 2004

Analyse af et aspekt af Kristelig Fagbevægelses arbejde 2003.

Analyse af Danmissions arbejde i Tanzania, Cambodia og Pakistan. 2002
Danmission in Africa and Asia. 2002.

Evaluering af MELM missionsarbejde i Mali - foretaget sammen med Jan Opsalm, Norge, og Daniel Dama, Benin. 2001. Evangelisation and Churchbuilding in MELM. 2000.
Pris
: Efter aftale

Udvikling af kirke og mission

Undervisning, rådgivning og evaluering mhp udvikling af menigheder, provstier, kirkelige organisationer og institutioner tilbydes.

 

Blandt mulige ydelser kan nævnes:

 • Strategiudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Rekruttering af medarbejdere
 • Medarbejderudvikling
 • Evalueringer og analyser
 • Appreciative Enquiry processer i menigheder og organisationer
 • Øvelser i "Dwelling in the Word" og "Dwelling in the Context"

Pris: Efter aftale.

 

Rapporter fra evalueringsopgaver:

"The 2006 Assessment and Structural Review of Danmission’s Involvement in Bangladesh through
Bangladesh Lutheran Church and Bangladesh Lutheran Mission – Danish,January 30 – February 10, 2006"

Evaluering af "I Mesterens Lys" for Areopagos, 2004.

Evaluering af "Mødestedet. Kirkens Indvandrerarbejde på Vesterbro" (maj 2004). Diakoni, integration og religionsmøde på Vesterbro. 2004

Analyse af et aspekt af Kristelig Fagbevægelses arbejde 2003.

Analyse af Danmissions arbejde i Tanzania, Cambodia og Pakistan. 2002
Danmission in Africa and Asia. 2002.

Evaluering af MELM missionsarbejde i Mali - foretaget sammen med Jan Opsalm, Norge, og Daniel Dama, Benin. 2001. Evangelisation and Churchbuilding in MELM. 2000.
Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil