Missional Kirke

Off. Teologi - Public Theology

"Public theology is the Christian engagement and dialogue within the church and especially with the larger society. It seeks the welfare of the state and a fair society for all by engaging issues of common interest to build the common good. This is Christiantheology that talks with society not just to society. This is done by presenting the Christian position in a way that can be publicly understood and thereby open to public debate and critical enquiry." (Wikipedia)

Offline artikler og bøger om offentligehdsteologi / Offline articles and books on public theology

Kim, Sebastian & Day, Katie. A Companion to Public Theology. Brill's Companions to Modern Theology. 1. Leiden, Netherlands: Brill. 2017

Kim, Sebastian, Theology in the Public Sphere.London: CMS-Press, 2011.

LWF, The Church in the Public Space. (2016). Download.

Online artikler om offfentlighedsteologi / Oline articles on Public Theology

Bedford-Strom, Heinrich, "Öffentliche Theologie is Theologie der Hoffnung" (2012)

Bedford-Strom, Heinrich, "Public Theology and the Economy in a Globalizing World". Download.

Bedford-Strom, Heinrich,, "Vom Reden und Schweigen der Kirche" (2016). Download.

Dejonge, Michael, "Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer and Public Theologies" 2016. Download.

Plender, Amy, "Public Theology Needs to Get a Life". Theos website. 2017. Download.

Spencer, Nick, "What is Public Theology". Theos Website, 2011. Download.

Van Arde, Andries, "What Is 'Theology" i 'Public Theology', and What Is 'Public' about 'Public Theology'?" (2008). Download.

Wen, Ge, The Deep Coinherence. A Chinese Appreciation of N. F. S. Grundtvigs Public Theology". Ph D-Thesis, Faculty of Theology, Unicersity of Aarhus, 2013.Download

Online Journal of Public Theology. Download.

Kristendommen er født som en offentlig religion. Interview med studiechef fra den britiske tænketank Theos, Nick Spencer, der for nylig gæstede København på konference om offentlighedsteologi på Grundtvig-akadamiet på Vartov i København. DR P1, 20. december 2010. Download.

 

Artikler om forholdet mellem mission og offentlighedsteologi - Articles about mission and public theology

Kim, Sebastian, "Mission's public engagement:The Conversation of Mission and Public Theology". Missiology: An International Review 2017. Download.

Fensham, Charles J., "The Conversation between public theology and missiology: A respos to Sebastia Kim" (2017) Access here.

Van Wyngaard, George Jacobus  "David Bosch as Public Theologian" Download.

Van Wyngaard, George Jacobus"The Public Role of the Christian Community in the Work of David Bosch". InMissionalia 31(1):151-167  (2011). Download.

 The Public Theology of David Bosch: The Public Role fo fthe Christian Community" (2008). Download.

 

Artikler af Mogens S. Mogensen - Articles by Mogens S. Mogensen

"Offentlighedsteologi og religionens plads i det offentlige rum". Blogindlæg, 2018. Download.  

"Tegningekrisen i offentlighedsteologisk perspektiv".Blogindlæg, 2018. Download.

 

Public Theology - Centres and Think Tanks

The Globald Network for Public Theology.
!The Global Network for Public Theology (GNPT) is an academic research partnership that promotes theological contributions on public issues, especially those issues affecting the poor, the marginalized and the environment in a glocal (global-local) context. The GNPT brings together designated research centers and research programmes in nearly thirty Higher Education Institutions around the world. All pursue interdisciplinary research on theology and public issues. It was founded in 2007 by a group of research institutions that had already established links. The network aims to foster collaboration among these academic partners and to publicize their research work." Download.

Beyers Naudé Centre for Public Theology, University of Stellenbosch, South Africa
Contact Anlené Taljaard, http://academic.sun.ac.za/theology/centres.html#bnc

Centre for Public Theology, University of Pretoria, South Africa
Contact Etienne de Villiers, www.up.ac.za/

Institute for Public Theology & Development Studies, University of Mkar, Nigeria
Contact Godwin Akper, http://unimkar.edu.ng/

 Centre for Faiths and Public Policy, University of Chester, UK
Contact Chris Baker, http://www.chester.ac.uk/cfpp

Dietrich Bonhoeffer Research Centre for Public Theology, University of Bamberg, Germany
Contact Heinrich Bedford-Strohm, www.uni-bamberg.de/ev-syst/projekte_des_lehrstuhls/gnpt_englisch/

Public and Contextual Theology Strategic Research Centre, Charles Sturt University, Australia
Contact James Haire, www.csu.edu.au/faculty/arts/theology/pact/

Manchester Centre for Public Theology, University of Manchester, UKContact Elaine Graham,
www.arts.manchester.ac.uk/mcpt

Theos Thinktank. Theos researches and investigates the intersection of religion, politics and society in the contemporary world.
Download.

 

South African Partnership for Missional Church

 

 

"The South African Partnership for Missional Churches was founded in 2003 when a group of Pastors from South Africa visited Church Innovations Institute in St Paul, Minnesota. The pastors from all over South Africa shared the need to learn how to transform congregations from maintenance to mission. Church Innovations Institute (CII) gave them the language en practical tools that they were looking for, the Partnership for Missional Church (PMC). A partnership was founded between CII and the newly founded SAPMC. The decision was made to position the South African partnership as a partnership that belongs to the participating congregations in order to allow the partnership to grow in diversity across denominational and cultural divides. Buvtonwas asked to provide the project leadership and infrastructure for the partnership to grow.  Five clusters were formed and in 2004 the journey started in different regions in Southern Africa. Since then a number of new clusters has started with the journey. The partnership has grown in numbers and in diversity.  More than 200 congregations from most of the mainline denominations and some independent churches has joined SAPMC."

 


Marais, Fredrick, "South African Christian Handbook. South African Partnbership for Missional Church"
Download.

Niemandt, C.J. P,  "Five Years of Missional Church - Reflections of Missional Ecclesiology". Missionalia. Souther African Journal of Missiology 38(3), 2010, pp. 397-413
In 2004, a number of congregations in Southern Africa formed the South African Partnership for Missional Churches (SAPMC).This paper explores, through a process of participatory-action research, the five-year long missional journey of the twelve South African congregations. Download.


Niemandt, C.J. P, "Developing Missional Congregations" (2013).
Download.

 

 

 

 

 

 

Migrantmenigheder

 

Online litteratur

Kirke og Migration. Ti principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvandring og integration
Tværkulturelt Center, Mødestedet og Apostelkirken har udarbejdet et dokument, der giver et kirkeligt bud på, hvordan vi på etisk vis skal forholde sig til migranter. Dokumentet er udarbejdet af tre meget erfarine kirkelige medarbejdere, nemlig Bent Dahl-Jensen, Niels Nymann Eriksen og Birthe Munck-Fairwood.Download.

Kirkeministeriet, "Migrantmenigheder får øget adagang til folkekirkens kirker" (2013)
"Med et nyt lovforslag får andre kristne trossamfund mulighed for fast at bruge folkekirkens kirkebygninger til både gudstjenester og andre kirkelige handlinger." Download.

 

Offline litteratur

Migrantmenigheder.dk
Denne bog er udarbejdet i 2009 af Folkekirkens mellemkirkelige Råd i samarbejde med Kirkernes Integrations Tjeneste på baggrund af projektet "Folkekirken og migrantmenigheder" efter initiativ fra folkekirkens biskopper. Bogen giver gennem beskrivelser og interviews en indføring i, hvad migrantmenigheder er, og fremlægger samtidig konkrete bud på, hvordan forskellige former for samarbejde mellem sognekirker og migrantmenigheder i Danmark kan gribes an. Med udgangspunkt i 15 case stories fortæller danske og nydanske præster/menighedsledere i en række interviews om glæder, udfordringer og forventninger til fællesskab på tværs af teologi og kirketraditioner. Det er hverdagsnære og hjertevarme beretninger om at nærme sig hinanden med nysgerrighed og respekt for forskellighed. Læs dem - og få indblik i nogle af de mange gode erfaringer, som er gjort ud over landet.

Niels Henrik Arendt,  Kære Migrantpræster... Folkekirken og migrantmenighederne -en biskops perspektiv. København 2009.  

Birthe Munck-Fairwood (red.), Andre stemmer. Migrantkirker i Danmark - set indefra Religionspædagogisk Forlag, København 2004.

Birthe Munck-Fairwood (red.), Religionsmøde i øjenhøjde - 32 idéer fra kirkens møde med nydanskere. Danmission, Internationalt Kristent Center, Samvirkende Menighedsplejer, SudanMissionen og Tværkulturelt Center, København 2003.        

Birthe Munck-Fairwood og Lise-Lotte Nielsen (red.), Religionsmøde i børnehøjde - Artikler og interviews. København 2002.    

Adnan Dahan, Hanne Myrfeld og Birthe Munck-Fairwood, Stemmer på tværs - 26 kristne nydanskere fortæller om kirkeliv og kristendom – Interviewsamling. Religionspædagogisk Forlag, København 1999.         

Birthe Munck-Fairwood og Lars Nielsen (red.), Ikke længere fremmede – Spørgeskemaundersøgelse om kirken og de etniske minoriteter i Danmark. Religionspædagogisk Center, København 1997.        

Birthe Munck-Fairwood m.fl., Dannebroget - Håndbog om kristent indvandrerarbejde Credo Forlag, København 1994. 

 

Organisationer, der arbejder med kirke, migration og migrantmenigheder

Tværkulturelt Center

Kirkernes Integrationstjeneste

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd - Projekt Migrantmenigheder

 

 

 

Links

Migrantmenigheder.dk

Netavisen Sameksistens.dk

 

 

Økumeni - Mellemkirkeligt Arbejde


Økumeni er bevægelsen for forståelse og enhed mellem kristne kirker og trossamfund. Tanken om den kristne enhed begrundes i, at kirken teologisk set er Kristi legeme og dermed ét i Kristus. En bibelsk grundtekst for forståelsen af økumenien er Jesu ypperstepræstelige bøn i Joh 17, hvor Jesus beder for sine disciple: ”Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også riverfor dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.”

”Økumenisk” oversættes på dansk ofte til ”mellemkirkelig”. Den moderne økumeniske bevægelse tog sin begyndelse i verdensmissionskonferencen i Edinburgh i 1910, der førte til dannelsen af de internationale kirkelige organisationer ”Faith and Order” og ”Life and Work”, der i 1948 blev samlet i ”World Council of Churches”, på dansk ”Kirkernes Verdensråd” (læs mere om sammennhængen mellem mission og økumeni her)

 

Online litteratur

Kobia, Sam, "Challenges facing the Ecumenical Movement in the 21st Century" (2005)
The WCC generalsecretary identifies the following challenges: the shifting center of Christian population, movements in the life of the movement, new relations among the churches, traditions and regions, the gospel in an age of pluralism, the spirituality of engagement (here he takes an encounter with a group of Danish students as his starting point for discussion!). Download.

 

Litteratur af Mogens S. Mogensen

"Partnerskab i mission". I Årbog 1996. Kirker mødes. København: Det Mellemkirkelige Råd, 1997, pp. 47-56. Download.

”Porvoo – en by i Rusland?”. Wordpress.mogenssmogensen.com, den 14. December 2009. Download.

”Folkekirkens største økumeniske udfordring”. Wordpress.mogensmogensen.com, den 20. Maj 2010. Download.

”Folkekirkens indmeldelse i Porvoo-fællesskabet”. Wordpress.mogenssmogensen.com, den 28. Maj 2010. Download.

"Det besværlige demokrati - og Porvoo". Wordpress.mogenssmogensen.com, den 8. juni 2010. Download.

"Porvoografisk materiale". Wordpress.mogenssmogensen.com, den 3. oktober 2010. Download.

”Økumeni, der gælder ad Vandsbæk til?”. Wordpress.mogenss.mogensen.com, den 30. november 2011. Download.

”Folkekirkens engagement i økumeni og mission forenes nu.” Wordpress.mogenssmogensen.com 5. Februar 2012. Download.

"Økumeni for missionens skyld". Folkekirkens Mellemkirkelige Råds hjemmeside. Download.

"Økumeni som godkendelse, anerkendelse, vedkendelse, erkendelse og genkendelse – og bekendelse." Wordpress.mogenssmogensen.com, den 19. december 2012. Download.

”Kristen tilstedeværelse og vidnesbyrd i Mellemøsten”. Wordpress.mogenssmogensen.com, den 21. Maj 2013. Download.

"Økumeniske refleksioner". Blogindlæg, den 19. maj 2014. Download.

 

 

Links til økumeniske organisationer

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd (MKR)

Danske Kirkers Råd
(DKR)

The Lutheran World Federation (LWF)

The Porvoo Communion

Community of Protestant Churches in Europe (Leuenberg)

The Conference of Euopean Churches (CEC)

World Council of Churches (WCC)

Global Christian Forum

World Evangelical Alliance

The Lausanne Movement

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutherske perspektiver på missional krke

 

Online litteratur

Hegstad, Harald, "Misjonerende folkekirke - selvmotsigelse eller mulighet?" (2005)
I denne artikkelen argumenterer Harald Hegstad overbevisende for at misjonsperspektivet ikke er noe som først gjelder utenfor folkekirken eller etter folkekirken, men nettopp i folkekirken. En dynamisk kirkeforståelse gjør det mulig både å bekrefte og utfordre. Artikel i Norsk Tidsskrift for Misjon 4-2004. Download.

Hegstad, Harald, "From Congregational Studies to Congregational Development. On the Different Modes of Ecclesiology" (2010)
Paper presented at conference in june 2010 in Utrecht. In the introduction Hegstad writes that, "There are not only a lot of ecclesiologies when it comes to content, but also when it comes to the understanding of what the field is all about. Ecclesiology is not only done within different "schools", but also in different "modes". When trying to clarify the different types of ecclesiological research and thinking, it is important to understand the relation between these different modes. This is not only a formal exercise; it raises questions on the understanding of theology, and of the relation between theology and other disciplines." Download.

Jüngel, Eberhard,"Mission" (1999)
Texte zum Schwerpunktthema: Mission, 4. Tagung der 9. Synode der EKD (7.-12. November 1999, Leipzig). Download.

Jørgensen, Knud, Trenger kirken omvendelse. På vej mot en missional ekklesiologi. Areopgaos' direktør Knud Jørgensen er engageret i missional-kirkeprocessen både i Norge og Danmark. Læs her hans bidrag til en norsk ekklesiogibog, som snart udgivesFor at se de tilhørende skemaer i power-point format, klik Download.

Mogensen, Mogens S., "Missional kirke i Danmark". Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 36(1), 2009,  s. 23-38. Download.

Nicolajsen, Jeppe Bach red., Missional Ekklesiologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (2009)
Indeholder bl.a. artikler af Jeppe Bach Nicolajsen, Karsten Nissen, Knud Jørgensen og Mogens S. Mogensen. Download.

Nicolajsen, Jeppe Bach red., Missional teologisk uddannelse. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (2011)
Download.

Jeppe Bach Nicolajsen (red.), Missional Kirke – en introduktion. Forlaget Kolon, 2012

Nielsen, Harald, Kirke i Mission. Ny Mission nr. 6 (2004)
Indeholder artikler af bl.a. Darrell Guder, Knud Jørgensen og Mogens S. Mogensen. Download.

Nielsen, Lars, Paradigmeskifti dansk mission. Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Nr. 77. Sep. 1999, s. 34-45. Download.

Nissen, Karsten, Folkekirke og mission. Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Nr. 77. Sep. 1999, s. 71-76. Download

Schurb, Ken, "Missional? The Church in Luther's Large Catechism". Logia.
This article presents a critique of missional theolgoy from a Lutheran perspective
The article is not available in regular online databases but you can buy a copy of that issue of the journal at their web site. http://www.shop.logia.org/product.sc?productId=302&categoryId=-1


Offline litteratur

Barret, Lois Y., ed. Treasure in Clay Jars: Patterns in Missional FaithfulnessEerdmans.
Case studies of nine churches with missional characteristics, one of them a Lutheran church.

Bliese, Richard H., "The Mission Matrix: Mapping our the Complexities of Missional Ecclesiology". Word and World.26(3) 2006.Pp. 237-248.
Download.

Bliese, Richard H. and Craig Van Gelder, eds. The Evangelizing Church: A Lutheran Contribution. Augsburg Fortress Press. 2005.
This book interprets missional theology from an ELCA Lutheran perspective. Important chapters are 1, 2, and 3. Also included is an Epilogue of 12 commitments of a Lutheran evangelizing church. (Chapter 6 is one that Evangelicals will have a hard time with, taking a very inclusivist position toward the non-Christian world.)

Chung, Paul, Reclaiming Mission as Constructive Theology: Missional Church and World Christianity (2012)

Nissen, Karsten, En gammel folkekirke i en ny tid - evangeliet og vores kultur (Unitas Forlag, 2009)

Schulz, Klaus Detlev. Mission From the Cross: The Lutheran Theology of Mission. St. Louis, MO: Concordia Publishing House. 2009.
Schulz is a professor at Concordia Theological Seminary in the department of Pastoral Ministry and Missions. This book is a Lutheran theology of mission that discusses mission from the perspective of the Book of Concord and argues that the Lutheran Confessions carry one into evangelistic engagement with the world.

Van Gelder, Craig & Dwight J Zscheile, Missional Church in Perspective, The: Mapping Trends and Shaping the Conversation (Baker Academic, 2011)


 

Den lyttende kirke - en lyttende tilgang til kirkeudvikling


Grundtanken i en lyttende tilgang til en missional kirkeudvikling er beskrevet i artiklen "A Missiology of Listening for a Folk Church in a Postmodern Context" (2013) af Mogens S. Mogensen. Download.

Det handler om at lytte opad (til Ordet, Gud), at lytte udad (til mennesker i lokalsamfundet) og at lytte indad (til mennesker engageret i kirkens liv og aktiviteter).

 

Lytte opad - en åben tilgang til sammen at lytte til Ordet og hinanden

 

Lytte udad - en nysgerring tilagnag til det at lytte til mennesker i lokalsamfundet

 

 

 

Lytte indad - en anerkendende tilgang til det at lytte til deltagere i kirkens liv og aktiviteter

Branson, Mark Lou, Memories, Hopes and Conversations. Appreciative Enquiry and Congregational Change.

Bushe, Gervase, "Foundations of Appreciative Inquiry: History, Criticism and Potential". (AI Practitioner Volume 14 Number 1, February 2012)
Artiklen gennemgår Appreciative Inquiry-historien og diskutterer kritikken af denne tilgang.  Download.

Robert A. Gallagher & Michelle E. Heyne, Appreciative Inquiry: The pluses and the Minuses (2012)
Download.

Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard, 9 grundantagelser for anerkendende ledelse (2012)
Download.

Kirkeforskningscentre


Boston University School of Thelogy Congregational Research and Development - Project
"The central activity of the Congregational Research and Development (CRD) project is contextual ecclesiological research. By bringing together a community of scholars, teachers, students, and congregational leaders, the Center hopes to deepen our understanding of the manifold contours of contemporary culture and, by doing so, to find better ways of living out the gospel as a church in diverse settings and among diverse populations. Research-based strategies for nurturing more publicly-engaged congregations help future religious leaders find creative methods for helping congregations not only survive, but thrive." Download.

Center for Kirkeforskning, Teologisk Fakultet, Københavns Universitet.
"Center for Kirkeforskning har til formål at udforske 1) kristendommens og kirkernes praksis- og kommunikationsformer, 2) kirkernes institutionelle og samfundsmæssige vilkår, 3) kirkernes bidrag til det danske samfunds identitet og sammenhæng og 4) religionens generelle udvikling i Danmark. Centerets forskning falder inden for følgende hovedtemaer: Kirkens praksisformer, herunder liturgi og gudstjeneste, hymnologi og kirkemusik, kirkelige handlinger, prædiken, sjælesorg, kateketik, diakoni og kirkeligt socialt arbejde samt mission og religionsmøde.Kirken i samfundet, herunder menighedsliv, embedsteologi og pastorallære, historiske kilder og analyser, empiriske kilder og analyser, folkekirkens struktur, ledelse og jura, analyser af folkekirkens fremtid, teologisk kirkeforståelse, økumeniske relationer samt tværgående bidrag." Centeret ledes af Hans Raun Iversen. Læs mere.

Hartford Institute for Religion Research.
"Hartford Seminary's Hartford Institute for Religion Research has a thirty-five year record of rigorous, policy-relevant research, anticipation of emerging issues and commitment to the creative dissemination of learning. This record has earned the Institute an international reputation as an important bridge between the scholarly community and the practice of faith." Read more.

Indianapolis Center for Congregations
Read more

Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung, Greifswald
"
Das Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG) bearbeitet Fragen der Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Forschung und Lehre. Die Themenbereiche werden interdisziplinär erforscht und die Ergebnisse im Lehrangebot der Fakultät sowie in Publikationen und auf Symposien und Tagungen allgemein zugänglich gemacht. Es wurde als Institut der Theologischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2004 gegründet. Es arbeitet in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) und der Pommerschen Evangelischen Kirche (PEK)." Read more.

The Alban Institute
"The Alban Institute is an independent center of learning and leadership development with a focus on congregations. Located in greater Washington, D.C., Alban is a not-for-profit, membership organization that develops and shares knowledge through consulting, publishing, research, and education programs." "The Alban Institute was founded in 1974 as a major resource for American congregations facing the challenges of a changing society." Read more.

Spiritualitet & åndelig vejledningAltertavle

 

 

Online litteratur

 

 

Websites

Areopagos
Download.

Jette Dahls website
Jette Dahl er ansat som stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe stift og har til huse i Treenighedskirken, Esbjerg. "Mit arbejde består i at møde mennesker, hvor de er og være medvandrer-præst på deres vej på en åben og respektfuld måde." Download.

Poul A. Bechs website om spiritualitet og åndelig vejledning.
Download.

Retræte.dk
"Denne side er oprettet i samarbejde mellem arrangører af kristne retræter i Danmark. Retrætelederne er fra forskellige traditioner. Nogle arrangører knytter sig til en bestemt konfession, andre er økumeniske - overalt er alle velkomne." Download.

 

 

Centre for spiritualitet og åndelig vejledning

Nya Slottet, Bjärka-Säby, Sverige
Download.

Lia Gård, Koppang, Østerdalen, Norge
"Lia Gård ønsker å være et sted hvor mennesker i alle aldre, uavhengig av sivil status, kirketilhørighet og – hvor de er i livet og på trosveien – skal få komme inn i den livgivende Guds nærhet. Et sted der man ikke trenger å prestere eller bære masker. Et sted for å lytte, kjenne, smake. Et møtested, et sted å være nær."
Download.

The Taizè Community, Frankrig
Download.

Ådalen Retræte, Danmark
Download.

Kirke pa vej-Kirke på vej - Roskilde Stift

"Kirke på vej" er et kirkeudviklingsprojekt, som Roskilde Stift i 2011 har etableret med sognepræst cand. theol. Peter Tingleff som leder. Projektet henter sin inspiration fra det engelske projekt, "Fresh Expressions of the Church".

"Formålet med projekt Kirke på vej er at give anledning til at eksperimentere med andre kirkeformer end dem vi er vant til. Det kan være på en cafe, det kan være i hjemmet, det kan være i medborgerhuset, på arbejdspladsen eller på skolen. Kun fantasien sætter grænsen."  Læs mere.

Kirke på vej - på facebook.
Download.

Deltager.dk
Kirke på vej - materialer om konf-x og kursus-x
Download.

 

Litteratur

Løbner, Svend, "Folkekirken afprøver nye kirkeformer" (Udfordringen 1/6/2011)
Download.

McGhie, Steffen, "Kirken skal vendes på hovedet" (Kristeligt Dagblad 8/6/2011)
Download.

Vincents, Claus, "Grundtvigsk biskop i samarbejde med karismatisk præst" (Kristeligt Dagblad 8/6/2011)
Download.

Dansk kirkeforskning

Der fokuseres i denne oversigt på empiriske undersøgelser af kirkelivet, både online og offline.

Andersen, Erling og Mogens Lindhardt, Ledelse af tro. Folkekirken som virksomhed og netværk
(København: Gyldendal Public, 2010)
"
Denne bog er den første, der tager fat på folkekirken som en organisation med behov for ledelse, netværk, kompetenceudvikling og samarbejde. Ledelse af tro sætter ord på folkekirkens liv som en organisation med behov for ledelse. Den udfolder et aktuelt sprog om folkekirken som organisation og viser nogle principper for, hvordan ledelse i folkekirken kan udfolde sig i praksis. Forfatterne betragter folkekirken som en offentlig netværksorganisation og viser, hvilke præmisser der gælder for ledelse af et sådant netværk, så der udvikles kvalitet i opgaverne og skabes ny læring."

Andersen, Erling, Et job med mening (København: Anis, 2009)
Hvad gør præster glade for arbejdet? Hvad motiverer dem? Hvornår har de haft ”en god dag på kontoret”? 170 nye præster har hver skrevet en rapport om, hvordan de oplever deres arbejde. Erling Andersen har undersøgt disse rapporter for at finde svar på spørgsmålene. Rapporterne viser, at præster stiller de samme krav til trivsel på arbejdspladsen som andre faggrupper. Der er forventninger om faglig og personlig udvikling, feedback, anerkendelse, samarbejde, kollegialitet og ikke mindst professionel og nærværende ledelse. Rapporterne viser imidlertid, at disse forventninger langtfra altid opfyldes.

Bidstrup, Ulla More, I anledning af...Kasualierne mellem levet liv og forkyndelse (2012)
Bogen, der er skrevet af lektor på Pastoralseminariet i Århus, Ulla More Bidstrup, er bygget på hendes PhD afhandling fra 2011 og diskuterer, hvad anledningen betyder for den moderne kirkegænger. Bogen overvejer yderligere anledningsgudstjenester og inspirerer til at skrive tale til de kirkelige handlinger.

Bjerring-Nierlsen, Bent & Hans Raun Iversen & Jonas A. Jørgensen & Mogens S. Mogensen og Morten SkrubbeltrangDen mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark
(Ny Mission nr. 24. Frederiksberg: Dansk Missionsråd, 2013)
Download.

Felter, Kirsten Donskov, Mellem kald og profession (Ph.d.-afhandling. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 2010)
Download.

Grube, Kirsten, De unge voksne og folkekirken. De 18-35 åriges frivillige engagement i sognemenighederne (Kirkefondet 2009)
Kirkefondet satte fra 2007-2010 fokus på de unge voksne i alderen 18-35 år med projektet "Ung i kirken". Som en del af projektet udgav Kirkefondet denne rapport. Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. I undersøgelsen satses ikke blot på afdækning af fakta, men også på konkrete forslag og anvisninger til brug for menighedsråd og andre, som ønsker at styrke de unge voksnes engagement i og medejerskab til det lokale kirkeliv. Download.

Gundelach, Peter & Hans Raun Iversen & Margit Warburg, I hjertet af Danmark: Institutioner og mentaliteter (København: Hans Reitzels Forlag, 2008)
"Bogen viser, at danskere deler nogle særlige tankegange og måder at møde, forstå og handle i verden på. Deres mentale mønstre er udviklet over en lang periode og er tæt sammenvævet med de institutioner, der præger de fleste danskere. Det er i familien, skolen, civilsamfundet og velfærdssamfundets mange fælles institutioner, man bliver socialiseret til at være dansker. Som fælles udgangspunkt har danskerne også de naturgivne ydrer rammer om et land højt mod nord og en fælles tradition omkring religion og nation. Disse forudsætninger melder sig hele tiden, uden at danskerne altid er bevidste om det. Bogen bygger på en lang række interviews med mange forskellige danskere om deres syn på livet, børn, familie, arbejde, fritid, frihed, fællesskab, lighed, tro, engagement m.m."

Iversen, Hans Raun. 2009. "Fluktuerende menigheder - nye arbejdsvilkår for kirken". I: Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 02/36. S. 43-54.
Download.

Krogsdal, Iben, De måske kristne (København: Anis. 2012)
Hvad betyder det egentlig at være kristen? Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at man er det? Hvad forventes man som kristen at stå inde for? Og hvad tænker de andre mon om én, der er kristen? De måske kristne er en bog om folkekirkedanskere og de forandringer, der i disse år viser sig i deres livssyn.Iben Krogsdal har spurgt til 40 folkekirkemedlemmers livshistorier, og gennem samtale afdækker hun folks religiøsitet og giver dermed et nutidsbillede af folekkirkedanskere.

 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Kirkestatistik
Download.

Mogensen, Mogens S., Dåb og religonsskifte (Frederiksberg: Forlaget Unitas, 2005)

Mogensen, Mogens S., Den danske model
. Samspil mellem folkekirken og frie kirkelige organisationer (Frederiksberg: Unitas Forlag, 2007).

Rosen, Ina, I'm a Believer - But I'll Be Damned if I'm Religious: Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area: A Focus Group Study (Lund Studies in Sociology of Religion, 2009)
Download.

Rasmussen, Steen Marqvard, Meninger med menighedsråd. Hvad rådsmedlemmerne vil, synes og tror på. Perspektiv på folkekirken nr. 3, 2012 - en skriftserie udgivet af Landsforeningen af Menighedsråd
 
Rasmussen, Steen Marqvard, vej mod den dobbelte folkekirke – med religionsmødet som eksempel. Magasin om Religionsmøde. Folkekirke og Religionsmøde. December 2013
Download.

Rosen, Ina & Lars Buch Viftrup & Morten Skrubbeltrang, Jeg er troende, men IKKE religiøs (Kirkefondet 2012)
"Bogen giver et øjebliksbillede af danskernes tro og denne tros udfordring til folkekirken. Bogen bygger på en ph.d.-afhandling med en række interviews om danskernes tro, og derudover giver bogen en lang række bud på, hvordan folkekirken kan møde den almindelige danskers tro. Der er bl.a. mere end 20 forskellige ideer og øvelser til, hvordan man i den lokale kirke kan komme i dialog med den store gruppe af af danskere, der er medlem af folkekirken, men som måske ikke bruger den så ofte."

Thomsen, Marie Hedegaard , Et åbent hus med mange indgange - Empiriske studier i folkekirkeligt menighedsliv med valg-, fri- og sognemenigheder som eksempler. PhD afhandling 2013
"Formålet med afhandlingen er at belyse folkekirken ud fra dens menighedsniveau, ikke ud fra best practice-eksempler men ud fra et bredt udsnit af menighedslandskabet og de tendenser, der tegner sig i det. Jeg mener, det er væsentligt at bringe denne form for mainstream practice frem i lyset, da folkekirken som helhed ikke kendes på sine ekstremer men på sin bredde. Sigtet har været at give stemme til aktører fra mange forskellige menigheder, for kun derigennem kan det brede billede tegnes. Netop derfor er der gennemført undersøgelser af både sogne-, valg- og frimenigheder. Forhåbningen er, at indsamlingen, behandlingen og ikke mindst præsentationen af det empiriske materiale kan tilvejebringe et grundlag for refleksioner omkring folkekirkens nuværende og fremtidige skikkelse. Arbejdet er empirisk funderet og både sociologisk og teologisk informeret, hvormed afhandlingen skriver sig ind i en tradition for menighedsstudier."

Østergaard, Søren & Suzette Schurmann Munksgaard, "Mere end blot foreberedelsen til en fest".
Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med 26 sogne i Roskilde Stift og er baseret på 1000 konfirmanders besvarelser, gennem spørgeskemaer, interviews, stile og feltstudier i løbet af et konfirmandår. Undersøgelsen stiller spørgsmålet: Hvad er formålet med konfirmationsundervisningen, lærer konfirmanderne noget, hvilken slags viden er det, og kan de bruge det til noget? Spørgsmålene sættes ind i en ramme af udsagn fra sociologer og teologer, som har gjort sig overvejelser over, hvad religiøs dannelse er, og dermed hvad indholdet af undervisningen med fordel kan komme omkring, når man underviser konfirmander. Download.

Århus Vestre Provsti, Aktiviteter i sognene i Århus Vestre Provsti, 2012
Århus Vestre Provsti har i samarbejde med sognene opgjort samtlige aktiviteter, der i 2012 fandt sted i lokaler uden for kirker, dvs. i sognegårde og menighedslokaler - hvor mange, hvor tit og af hvilke typer, og med hvor mange mange deltagere og frivillige hhv. ansatte som ledere?

 • En grafisk præsentation af tallene - her.
 • De samlede tal fra Århus Vestre Provsti på uge- og årsplan, samt skaleret til hele landet. Omfatter alle aktiviteter i ugens løb, som ikke foregår i kirkerne - her.
 • Alle aktiviteter sogn-for-sogn på årsbasis 2012, detaljeret - her.
 • Enkel oversigt over tallene på sognebasis + opsamlet - her.
 • Skøn over totalt antal fremmødte til arrangementer i kirker og sognegårde + skaleret til hele landet  - her.

 -------

Bibliografi over kirkforsning på Københavns Universitet 1990 - 2011
Center for Kirkeforskning ved Teologisk Fakultet på Københavns Universitet har udarebjdet en bibliografi, som kan dowloades her.

Lokal KirkeudviklingLKU

"Lokal Kirkeudvikling" er et tilbud fra Kirkefondet til folkekirkemenigheder om at deltage i et treårigt udviklingsforløb.

I Lokal Kirkeudvikling arbejder kirkerne med: Hvad er en kirke? Hvordan skal vi være kirke på netop vores sted? Hvad er visionen for kirken? Hvordan lever folk i kirkens lokalområde, og hvordan ser kirken ud i forhold til det? Gennem en lytterunde, sogneanalyse og tidslinje tegner vi et mangfoldigt billede af menneskers liv, håb og forventning til kirken.

Kirken er ”bygget af levende stene”. Vi kan have så travlt med at organisere, lave aktiviteter og finurlige gudstjenesteformer, at vi glemmer det indlysende; at det er Gud selv, der skaber kirke med mennesker som byggesten! At Gud også i dag sender sin kirke til hele den vide verden – og til alle i sognet. ... Hver kirke får en mentor, deltagelse i netværkskonferencer og en større midtvejskonference på landsplan. Kirken får desuden en lang række redskaber og indsigter til brug i det lokale arbejde.

Formålet med Lokal Kirkeudvikling er, at kirken til stadighed er nutidig, troværdig og relevant i sin kontekst. Når kirken er sand kirke, er den forankret i Gud selv og dybt engageret i verden og mennesker af i dag. Kirken består i dag, som på Jesu tid, af ganske almindelige mennesker. Midt i al vor såre menneskelighed skaber Gud kirke af os. Udfordringen er derfor, at kirken besinder sig på sin væren, og først afledt deraf går op i alt det, vi kan gøre, og måden vi organiserer det på.

Bag projektet står Kirkefondet i samarbejde med Areopagos og Center for Kirkeforskning."

Læs mere.

 

 

Bennedsgaard, Annette, Hans Raun Iversen, Mogens S. Mogensen og Morten Skrubbeltrang, "Folkekirken som vært og gæst". Kronik i Kristeligt Dagblad, den 6. februar 2013. Download.

CFK-HRI

Center for Kirkeforskning ved Teol. Fak. , Kbh. Univ.

"Center for Kirkeforskning har til formål at udforske 1) kristendommens og kirkernes praksis- og kommunikationsformer, 2) kirkernes institutionelle og samfundsmæssige vilkår, 3) kirkernes bidrag til det danske samfunds identitet og sammenhæng og 4) religionens generelle udvikling i Danmark. Det centrale genstandsområde er den aktuelle folkekirkelige situation, således som den kommer til syne på forskellige kirkelige, religiøse og sociale niveauer. Forskningen udmøntes løbende i fakultetets undervisnings- og kursustilbud samt gennem konferencer og andre formidlingstiltag." Centret, der blev åbnet ved en reception den 25. maj 2011 (se foto), ledes af Hans Raun Iversen.

"Centerets forskning falder inden for følgende hovedtemaer:

 • Kirkens praksisformer, herunder liturgi og gudstjeneste, hymnologi og kirkemusik, kirkelige handlinger, prædiken, sjælesorg, kateketik, diakoni og kirkeligt socialt arbejde samt mission og religionsmøde.
 • Kirken i samfundet, herunder menighedsliv, embedsteologi og pastorallære, historiske kilder og analyser, empiriske kilder og analyser, folkekirkens struktur, ledelse og jura, analyser af folkekirkens fremtid, teologisk kirkeforståelse, økumeniske relationer samt tværgående bidrag."

Besøg centrets hjemmeside her.

kirkehosos-trebill

Menighedsudviklingskursus i Greve-Solrød provsti

På initiativ af provst Anne Bredsdorf og sognemedhjælper Hanne Hummelshøj afvikles der fra januar til maj 2011 et kursus om missional menighedsudvikling i Hundige kirke for sogepræster, andre kirkelige medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og andre udpeget af menighedsrådene. Formålet med kurset, der strækker sig over 7 kursusdage, er at give deltagerne inspiration til og redskaber til at arbejde med udviklingen af deres egen menighed. Læs "Program for kursus om menighedsudvikling i Solrød-Greve Provsti januar - maj 2011" her.

Under hver af de syv temaer vil der løbende blive lagt en række relevante materialer ud for alle interesserede. På hjemmesiden www.missionalkirke.dk findes der yderligere materiale.

 

1. Hvorfor er der et håb om udvikling? Om kirken - 13. januar 2011

Ærkebiskop Rowan Williams: ”Mission er at finde ud af hvad Gud har gang i verden og engagere sig i det”. Om at lære at lytte til Ordet og til hinanden. Om missional kirke.

Redskab: Dwelling in the Word
.

 • PPP Menighedsudvikling 1a: Hvorfor? Om kirken. Download.
 • Download Menighedsudvikling 1b: "Dwelling in the Word". Download.
 • "Vi lytter til bibeltekster". Norsk vejledning til "Dwelling in the Word". Download.

Supplerende materiale

 

 

2. Hvorfra? Hvor er vi i dag, og hvordan er vi kommet hertil? 
- 3. februar 2011

Udviklingen i forholdet mellem kirke og kultur frem til i dag. Hvilke udfordringer står vi overfor og oplever vi i menighederne i dag?  

Redskab: Timeline
.

 

3. Hvad? Hvad sker der af glædeligt op opmuntrende i menigheden, som vi kan være stolte af og også bygge videre på?
 - 3. marts 2011

I enhver menighed er der noget positivt, det drejer sig blot om at øje på det. Om at lære at lytte til hinanden i menigheden – ud fra ”appreciative enquiry” tilgang. 

Redskab: Appreciative Inquiry
 - anerkende undersøgelse

 • Vejledning til Appreciative Inquiry i grupper: Download .
 • Guide til refleksion over kirkeligt arbejde, der lykkedes: Download
 • PPP Menighedsudvikling - 3: Hvad? Download.

Supplerende online litteratur om Appreciative Inquiry, dvs. Anerkendende eller Værdsættende Undersøgelse

 • Mark Lau Branson, "The Asssumptions of Appreciative Inquiry". Download.
  "AI giver resultater og engagement". Download.
 • "Værdsættende undersøgelse - Metode til positive forandringer". Download
Supplerende offline litteratur om Appreciative Inquiry, dvs. Anerkendende eller Værdsættende Undersøgelse

 

4. Hvem? Hvem er de mennesker, som vi skal være kirke sammen med i vort lokalsamfund? - 17. marts 2011

At være kirke er altid at være kirke for og sammen med andre. Vi må lære både at vise gæstfrihed og modtage gæstfrihed fra mennesker i vort nabolag. Om at lære at lytte til mennesker i vort nabolag.
Redskab: Guide til lytterunde
.

 

5. Hvor?  - 14. april 2011

Hvor befinder kirken sig, mht. lokalsamfund og mht. kulturelle og sociologiske udviklingstendens, og mht. problemer og udfordringer?
Redskab: Kortlænging 1-3

Supplerende materiale:

 • Mogens S. Mogensen, "Religion i Danmark. Kristendom, sekularisering, multireligiøsitet og nyåndelighed. En oversigt over religiøse åndsstrømninger i Danmark i starten af det 21. århundrede" (2009). Publiceret på www.troitiden.dk. Download.

6. Hvorhen: I hvilken retning vil vi gerne, at vore menigheder udvikler sig?

- 5. maj 2011

Hvilke drømme og ønsker har vi mht. vor kirkes udvikling? Ifl. ærke biskop Rowan Williams så er mission "Finding out what God is doing and joining in". Hvad har Gud gang i hos os, som han kalder os til at engagere os i?
Redskab: Navigering

 

7. Hvordan? Hvordan kan vi ved at eksperimentere – og med risiko for at fejle – oparbejde læring om udvikling af vore menigheder?
 - 26. maj 2011

Der findes ikke et fikst og færdigt udviklingskoncept for menigheder, som vi i en tid præget af store kulturforandringer og stor mangfoldighed blot kan kopiere, men vi må lære at leve med at veje frem går om ad eksperimentering, og vi må udvikle en kultur i menighederne, hvor det er OK at fejle – og lære af fejlene.
Redskab: Udviklingsmodel

 • PPP Menighedsudvikling 7 - Hvordan? Download.

MF-menighetsutvikling

MF Oslo - Menighetsutvikling i Folkekirken

I Norge er man i gang med et 3-årigt forsknings- og udviklingsprojekt i Den norske Kirke. Projektet, som foregår i regi af MF og har prof. Harald Hegstad som projektleder, har til formål at udvikle forskellige værktøjer for menighedsanalyse og at afprøve, hvordan en sådan menighedsanalsyse kan danne grundlag for en videre udviklingsproces i menigheden. Det er ganske almindelige menigheder, som er forsøgsmenigheder og målgruppe for dette projekt. Forsøgsmenighederne kommer fra Tunsberg og Møre bispedømmer. Besøg projektets hjemmeside her.

Litteratur mv.

Hegstad, Harald, Menighetsutvikling i folkekirken (2010)
Power Point Presentation. Download.

Hegstad, Harald, From Congregational Studies to Congregational Development On the Different Modes of Ecclesiology (20010)
Paper presented at conference in Utrecht, 22 June 2010. Download.

Greifswald-inst

Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung, Greifswald

Dette lutherske institut til udforskning af evangelisation og menighedsudvikling blev etableret i 2004 som et kirkeligt institut i tilknytning til universitetet i Greifswald. Instituttets udgangspunkt er det voksende behov for en ny forståelse af kirken som "missional kirke", hvor mission ikke blot er en del af kirkens liv blandt mange andre, men hvor kirken forstår sig selv som en deltager i Guds mission til frelse for menneskeheden og til genløsning af Guds skaberværk. Som et universitets institut fokuserer man på undervisning af teologiske studenter, forskning og træningsprogrammer for præster.
Tyngdepunkterne i instituttets arbejde ligger på

 • empirisk forskning i det religiøse landskskab i en efter-folkekirkelig tid
 • troskurser og nye gudstjenesteformer
 • udvikling af en 'evangelistisk' homiletik
 • sammenhængen mellem diakoni og mission
 • den historiske oparbejdelse af folkemission

Instituttet ledes af dr. Michael Herbst.

For at besøge instituttets hjemmeside, klik her.

 

Litteratur

Se oversigt over instituttets egne udgivelser her.

 • Beiträge zur Evangelisation und Gemeindeentwicklung (BEG). Download.
 • BEG Praxis. Download.
 • Projekt Emmaus - Auf dem Weg des Glaubens. Download.
 • Øvrige. Øvrige.

Herbst, Michael, "Witnessing to Christ in a Secular Culture"  (2010).
A Cape Town 2010 Advance Paper - Lausanne. Download.

Mogensen, M. S.,  "Fra folkekirke til missionskirke?"
Blog-indlæg. Download.

Mogensen, M. S., "Går det ad Pommern til?"
Blog-indlæg. Download.

Kirkeudviklingsprojekter

Flere steder i verden er der opstået institutter, der specielt arbejder med missional kirke problemstillinger, og der er også opstået særlige kirkelige initiativer, som er inspireret af missional kirke-tænkningen. På denne side præsenteres de vigtigste af disse. Klim på undermenupunkteren i menulinjen til venstre for at studere disse.

Kirkeforskning

 

På denne side fokuseres der på flg emner 

Church Innovationshere_now

Intro

Church Innovations is a non-profit organization devoted to renewing the Church’s focus on God’s mission in the world. Rooted in the Gospel of Jesus Christ and wholly committed to following God’s leading for every congregation, we provide research and consulting tools, products and processes that increase your church’s capacities to experience God’s renewal and transformation. The director of Church Innovations is Dr. Patrick Keifert, who is also the professor of systematic theology at the Luther Seminary in St. Paul's in Minnesotaæ. Read more.

 

Ressources

"Overview of the Partnership for Missional Church (PMC) Process".
Download..


Dwelling in the Word
Download.

Patrick Kiefter & Pat Ellisons bog "
Dwelling in the Word"
Kap 1 - Kap 2 - Kap 3 - Kap 4 - Kap. 5 - Kap. 6

 

 

Videos and PPP

Patrick Keifert explains missional church.
Video. Download.


Patrick Keifert & Pat Taylor Ellison, "The Role of Pastor in Times of Change"

PPP presented in Oslo, February 2010. Download.

 

Blogs

Church Innovations Partners' Post - Download.

 

Reports

Report from Cluster Meeting in Partnership for Missional Church - Cluster Meeting in Bristol 17-19 June 2010. Download.

 

PMC-Bristol-2010

Fotos fra fra konference om missional kirke i København den 25. januar 2010

Pat-Pat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK-konf-BH

 

 

MK-konf-JE

 

MK-konf-delt

 

 

 

pat-pat-grp

 

 

 

 

 

Dwelling in the Worddwelling_norm

Introduktion

"Dwelling in the Word" er en måde at læse en bibel-tekst på, som er i slægt med lectio divina og ofte bruges i en missional kirke kontekst, og som i Church Innovations Institute (CI) har fået flg. udformning:

1. Start with Luke 10:1-12, knowing that at some point, you may want to select your own passage, a story that is related (like a cousin, perhaps)to the story of your group’s work. But start with Luke 10: 1-12, because it works for many people all over the world – it is a good beginner’s piece.

2. Have Bibles available at every meeting so that the story can be read by different people each time you meet. Or make copies of the passage(at CI we have the passage printed within a piece of clip art of a small house. Luke 10 is inside that house to remind us that Luke 10 is ourdwelling place together).

3. When your group assembles, be sure you set aside at least 20 minutes for this activity. Begin your meeting with the reading of this passage.Then allow some silence to unfold as people let the words have their impact.

4. Instruct folks in this way: Find a person in the group you know least well (we call this person a “reasonably friendly-looking stranger”). Listen to that person as he or she tells you what they heard in the passage. They may mention something they’d never heard before,something odd or something comforting, or something about whichthey’d like to ask a Bible scholar. Listen well, because your job will be to report to the rest of the group what your partner has said, not what you yourself said. Some people even take notes to help them focus and remember.

5. Then, turn folks loose with their partners for 6-10 minutes. Notice how they are paying attention. When you draw them back together to report what they have heard, ask for what they learned from their partners.

6. Then wrestle together as a group with what God might be up to in the passage for your group on that day (Pat Taylor Ellison & Patrick Keifert, Dwelling in the Word. 2008. Pp. 9-10)

 

Litteratur

Patrick Keifert og Pat Taylor Ellison,  Dwelling in the Word (2008)
Download: Kap 1 - Kap 2 - Kap 3 - Kap 4 - Kap. 5 - Kap. 6

Norsk introduktion til "Dwelling in the Word"
Download.

Mogens S. Mogensen,  "Erfaringer med at inddrage folk i kirken ved at lytte til dem". Kirke i Dag, juni 2010. Download .

Videos

Alan Roxburgh, Dwelling in the Word
Alan Roxburgh forklarer, hvordan "Dwelling in the Word" hjælper os til at finde ud af, hvad Gud siger til os og hvad Gud har gang her hos os. "Dwelling in the Word" er i familie med lection divina, at lade skriften læse os.
Download.
Alan Roxburgh introducerer "Dwelling in the Word" ved at forklare baggrunden for og betydningen af teksten Lukas 10,1-12.
Download
.

Fresh Expressions of the Churchfresh-expressions-logo

Intro

"Fresh Expressions encourages new forms of church for a fast changing world, working with Christians from a variety of denominations and traditions. The initiative has resulted in hundreds of new congregations being formed alongside more traditional churches. It was initiated in 2005 by the Archbishops of Canterbury and York with the Methodist Council, but now also involves the United Reformed Church and a number of other partners. The initiative was established as part of the follow-up to the best-selling report, Mission-shaped Church. The team has worked at grass roots level with dioceses, districts synods and groups of churches and has played a leading role in the formation of national policy in a number of denominations.As we encourage new forms of church for those who are not already members of any church, we also want to consolidate all that has been achieved in terms of major projects and policy changes at national level."

A fresh expression is a form of church for our changing culture, established primarily for the benefit of people who are not yet members of any church.
* It will come into being through principles of listening, service, incarnational mission and making disciples.
* It will have the potential to become a mature expression of church shaped by the gospel and the enduring marks of the church and for its cultural context.

The term "mixed economy" refers  to fresh expressions and 'inherited' forms of church existing alongside each other, within the same denomination, in relationships of mutual respect and support.

 

On-line litteratur

Fresh Expressions in the Ministry of the Church. Report of the Anglican-Methodist Working Party (2012)
Download.

Cray, Graham, Foredrag på Stiftsdag i Roskilde Stift i 2011
Download.

Kaye, Bruce "Does Fresh Expressions misrepresent the Gospel?" (Religion and Ethics 2011)
Artikel med udgangspunkt i Andrew Davison and Alison Milbank, For the Parish: A Critique of Fresh Expressions.
Download.

Mission and Fresh Expressions 2009. A Survey of Diocesan Resources
Download.

 Mission-shaped Church. Church Planting and Fresh Expressions of Church in a Changing World (2004)
Download.

 

Power Point Presentations

Bishop Graham Cray, "Fresh Expressions of the Church"
Download.

 

Podcasts

Podcasts om Fresh Expressions
Download.

 

Videos

YouTube videoer om Fresh Expressions
Download.

 

Links

Website for Fresh Expressions.
Visit.

Share.
A Guide to Fresh Expressions of the Church. Visit.

Mission Shaped Ministry
Visit

Website for Fresh Expressions - US
Visit

Website for Fresh Expressions - Canada
Visit.

Website for Kirke på vej - Roskilde Stifts udgave af "Fresh Expressions"
Download.

Facebook-side for Kirke på vej
Download.

Off-line itterature

Martyn Percy (ed.), Louise Nelstrop (ed.), Evaluating Fresh Expressions: explorations in emerging church: Emerging Theological and Practical Models, Canterbury Press Norwich, 2008

Martyn Atkins, Resourcing Renewal: Shaping Churches for the Emerging Future, Inspire, 2007

Tom Stuckey, On the Edge of Pentecost: What is the Spirit Saying to the Churches?, Inspire, 2007

Ian Mobsby, Emerging and Fresh Expressions of Church: How are they authentically Church & Anglican?, Moot, 2007

Lucy Moore, Messy Church: Fresh ideas for building a Christ-centred community, Barnabas, 2006 (see above)

Susan Hope, Mission-shaped Spirituality: the transforming power of mission, CHP, 2006

Sally Gaze, Mission-shaped and Rural: growing churches in the countryside, CHP, 2006 (see above)

Margaret Withers, Mission-shaped Children: Moving towards a child-centred church, CHP, 2006

Tim Sudworth, Graham Cray, Chris Russell, Mission-shaped Youth: Rethinking young people and church, CHP, 2007

Paul Bayes, Tim Sledge, John Holbrook, Mark Rylands, Martin Seeley, Mission-shaped Parish: traditional church in a changing world, CHP, 2006

Dave Male, Church Unplugged: Remodelling Church without Losing Your Soul, Authentic, 2008

Tom Stuckey, Beyond the Box: Mission Challenges From John's Gospel, Inspire, 2005

Barbara Glasson, Mixed Up Blessings: A New Encounter with Being Church, Inspire, 2006

Nick Cuthbert, Chris Stoddard, Church on the Edge: Principles and real life stories of 21st century mission, RUN, 2006

Mike Bossingham, Building family friendly churches, Epworth, 2004

Stuart Murray Williams, Changing mission: learning from the newer churches, CTBI, 2006

Philip Knights, Changing evangelisation: themes and stories from Catholics in local mission, CTBI, 2006

Michael Moynagh, emergingchurch.intro, Monarch, 2004

Stuart Murray Williamsm, Church after Christendom, Paternoster, 2005

Steven Croft, Mark Ireland, Yvonne Richmond, Anne Richards, Nick Spencer, Rob Frost, Evangelism in a Spiritual Age: Communicating Faith in a Changing Culture (Explorations), CHP, 2005

Cray, Cray, Disciples and Citizens: A Vision for Distinctive Living, IVP, 2007

Terry Tennens (ed.), Journey Into Growth: The seven core values of a Mission Church, CTBI, 2007

Andrew Davison and Alison Milbank, For the Parish: A Critique of Fresh Expressions. (2011)

 

 

Missional Kirke - Læringsnetværk: Nærvær

Hvordan ser en missional kirke ud? Det er der mange svar på, men ikke alle svar er lige gode - og mange af dem duer ikke i Danmark. Formålet med dette danske missional kirke-læringsnetværk er at forsøge at forme et dansk svar. I en østdansk og en vestdansk netværksgruppe for præster og andre med ledelsesansvar i danske menigheder (i folkekirken og andre kirkesamfund) vil der i en to-årig arbejdsproces blive arbejdet langs tre linjer:

 • at tage bolig i Guds ord - øvelse i at lytte til bibelens ord gennem andre
 • at tage bolig blandt mennesker - øvele i at lytte til menneskers eksistens i lokalsamfundet
 • at lade Ordet tage bolig blad mennesker - øvelse i missional praksis i sognet.

Læs mere om netværket her:

Præsentation: Nærvær - Missional-kirke lærningsnetværk
Download .

Kommenteret litteraturliste om missional kirke
Download.

 

INTRO-MØDER 31. AUGUST OG 7. SEPTEMBER 2009

Indbydelse til og program for introduktionsmøder
Download .

Præsentation: Nærvær - Missional-kirke lærningsnetværk
Download .

Tidsplan og procesbeskrivelse for arbejdet i missional kirke - netværksgrupper
Download .

Kommenteret litteraturliste om missional kirke
Download .

Church Innovation
Læringsnetværket er inspireret af Church Innovations i St. Paul, Minnesota, som ledes af den lutherske teolog Patrick Kiefert. Læs mere.
"Overview of the Partnership for Missional Church (PMC) Process". Download.
Læs også de første kapitler i Patrick Kiefter og Pat Ellisons bog "Dwelling in the Word": Kap 1 - Kap 2 - Kap 3 - Kap 4 - Kap. 5 - Kap. 6

Power Point Presentations mv. på mødet i Århus den 31. august og i København den 7. september2009

 • MSM: Introduktion til missional-kirke læringsnetværk. Download.
 • MSM: Gudie til lytterunde. Download.
 • BN: Erfaringer og visioner for missional praksis. Download.
 • HRI: Dwelling in the Word and in the Context. Download.
 • Artikel af Søren Kierkegaard. Download .

Podcast med Mogens S. Mogensen om intro-mødet i København den 7. september.
"Katolikker med i nyt netværk om missional kirke". Katpod. Download.

 

MØDER 2. NOVEMBER I KBH OG 23. NOVEMBER I ÅRHUS

Følgebrev
Download .

"Guide til lytterpoces. Fokus-gruppe interview".
Download .

Spørgeguide fra "I hjertet af Danmark"
Download .

"Guide til observation og refleksion over kirkeligt arbejde, der lykkedes".

Download .

"Tidsplan og procesbeskrivelse for arbejdet i missional kirke - netværksgrupper 2009-2011".
Download .

"What's in it for my family?" - PPP om fokusgruppeinterview og analyse af Kirsten Grube.
Download.

På mødet i København den 2. nov. var der godt en snes deltagere, og på mødet i Århus den 23. november var der knap en halv snes deltagere.

Næste møde for den østdanske (Kbh) gruppe bliver mandag den 1. marts 2010 kl.10.30   i København (sted oplyses senere)

Næste møde for den vestdanske (Århus) gruppe bliver den 8. februar 2010 kl. 10.30 i Århus i Gellerup Kirke, Brabrand.

 

EN-DAGESKONFERENCE MED KEIFERT & ELLISON I KBH DEN 25. JANUAR 2010

Tid: 9:00 - 17:00
Sted: Diakonissestiftelsen
Deltagere: Læringsnetværkdeltagere
Pris: Gratis
Tilmelding: Senst den 15. januar 2010 til Mogens S. Mogensen Tlf: 7456 2282 / 1517 5712 - E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Program. Download .

Blog-indlæg om konferencen, "Kirke og kultur i forandring - tekniske og adaptive udfordringer".  Download.
Se billeder fra konference. Download.
Se PPP om "The Role of Pastor in Times of Change" ved Patrick Keifert og Pat Taylor Ellison, præseteret i Oslo. Download.

 

MISSIONSKONFERENCE PÅ ÅRHIS UNIVERSITET 27. - 29. JANUAR 2010

"Church and Mission in a Multireligious 3rd Millennium". Læs mere.


MØDER DEN 8. FEBRUAR 2010 I ÅRHUS OG DEN 1. MARTS 2010 I KØBENHAVN

Møde i Århus: Gellerup Kirke, Brabrand, mandag den 8. februar 2010 kl. 10:30

Indbydelse med program: Download.

På netværksmødet drøftede vi bla. de tekniske problemer og de adaptive udfordringer, som forandringer i kulturen stiller kirken overfor. Læs mere om adaptiv ledelse her.


Møde i København, den katolske kirke i Ordrup, Skt. Andreas Kirke, mandag den 1. marts 2010 kl. 10.30

Indbydelse med program: Download .

 

 

Partnership for Missional Church program in England

Læs rapport fra Mogens S. Mogensens deltagelse i Partnership for Missional Church - møde i Bristol 17. - 19. juni 2010.
Download .


KONFERENCE I UTRECHT 21. - 24. JUNI 2010

"Being Surprised by God". Embodied Ecclesiology in Local Contexts". Læs mere.

 

 


 

 

 

 

 

 

Litteraturliste om missional kirke - på dansk

 

Jensen, Mogens

 

Mogensen, Mogens

Nielsen, Harald (red.)
2004   Kirke i mission. Ny Mission. Nr. 6.

 

Nissen, Karsten
2008   En gammel folkekirke i en ny tid. Frederiksberg: Unitas forlag.

 

Nikolajsen, Jeppe Bach (red.) 
2011   Missional Teologisk Uddannelse. Dansk Tidsskrift for Kirke og Teologi. Download.
2009   Missional Ekklesiologi. Dansk Tidskrift for Kirke og Teologi Nr.
2009   Dansk Tidskrift for Kirke og Teologi Nr.

 

On-line litteratur på dansk

 

Jøgensen, Knud
2006  "Trenger kirken omvendelse. På vej mot en missional ekklesiologi." (2006)Download

Mogensen, Mogens S.

2004      "På vej mod en missional folkekirke". Kirke i mission. Ny Mission. Red. Harald Nielsen.S. 24-35. Download.
2009     "Missional kirke i Danmark". Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 36(1), s. 23-38. Download,

Nikolajsen, Jeppe Bach
2009    "MIssional ekklesiolg". Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 36(1), s Download.

 

Missionale praksisser

"Christian Practices are patterns of communal action that create openings in our lives where the grace, mercy, and presence of God may be made known to us. They are places where the power of God is experienced. In the end, these are not ultimately our practices but forms of participation in the practice of God."
Craig Dykstra

 

Online artikler

Roberto, John, "Strategies for Faith Formation in Christian Practices"
Download.

Roxburgh, Alan, "Practices of Missional People". Journal of Missional Practice. Autumn 2013
Download.


"What Are the Christian Practices"
Download.

Cafe4Practices, "Christian Practices"
"Christian Practices are things that the Christian faith community does together, repeatedly, over time, in the church and in public living, at home, in the household and in work and leisure settings - things that are passed from one generation to the next; things ancient and modern, things and actions which hold deep meaning and which help the community to make sense of its experiences and traditions - which when taken together form a whole way of life."

 

Tidsskrifter

Journal of Missional Pradtice
Et digitalt tidsskrift udgavet af The Missional Network og bl.a. med Alan Roxburgh som redaktør.
Journal of Missional Practice is a joint venture of FORMISSION and TMN. FORMISSION is a missional training hub created to equip Christian leaders to transform their communities with the gospel of Jesus Christ. We offer accredited and practical training through our innovative BA and MA courses. Our networking events draw together the most inspiring leaders of this generation. We believe an understanding of Missio Dei is essential to revive the church. Working with leaders of missional excellence around the world, we strive to learn and develop the most impactful ways to do mission in the 21st century. TMN (The Missional Network) is a people of hope-in-action learning to participate with what God is doing in the local.  TMN cultivates safe spaces, robust resources and processes to re-orient our Christian communities for the sake of the Gospel and the transformation of God’s world".
Download.

 

Links

Practicing Our Faith
This web site is sponsored by the Valparaiso Project on the Education and Formation of People in Faith, a project whose purpose is to develop resources to help contemporary people live the Christian faith with vitality and integrity in changing times. The Project is ecumenical in orientation and appreciative of the legacies of a range of Christian traditions. We sponsor seminars, books, conferences and web sites for adults and youth. Click here.

Discipelskab og spiritualitet

 

Artikler af M. S. Mogensen:spiritualitetskonf.jpg

"Kristne spiritualitetstraditioner" (2008).
En oversigtsartikel om seks forskellige klassiske spiritualitetstraditioner, efter inspiration fra Richard Forster. Læs mere.

"Det åndelige livs discipliner" (2009)
Blog-post om Richard Fosters forståelse af "spiritual disciplines". Download.

Blogs om Brian McLaren og spiritualitet:
"Spiritualitet if. Brian McLaren". Download.
"Fusionskøkken og open source spiritualitet". Download.

 

Online litteratur om spiritualitet

Travis A. Sharpe, ”A Narrative, Missional Approach to Discipleship and Spiritual Growth”. Discernment. Theology and the Practice of Ministry. Vol 2(1) 2016. Download.

 

 

 

Offline literature on spirituality

Dwight J. Zscheile, “A Missional Theology of Spiritual Formation.” In Dwight J. Zscheile (ed.), Cultivating Sent Communities: Missional Spiritual Formation. Grand Rapids: Eerdmans, 2012, pp. 1-28.

 

 

Links om spiritualitet:


I Mesterens Lys
"I Mesterens online pokie machines Lys er brobygning mellem kirken og den nye åndelighed. Brobygning sker- på et person til person grundlag, - ved at opbygge fællesskaber af Jesu Kristi disciple, og ved at arbejde med kirkens spirituelle praksis i mødet med den nye åndeligheds mennesker. IML er derfor engageret i at møde åndeligt søgende mennesker i deres egne sammenhæng og i at vandre sammen med dem i en fælles åndelig søgen – og herunder at dele erfaringerne fra vort samvær med Mesteren Jesus Kristus." Download.

Litteraturvejledning om missional kirke

Udarbejdet af Mogens S. Mogensen

Introduktion til Missional Kirke
Der findes endnu ikke megen litteratur om missional kirke på dansk. Det meste er skrevet på engelsk, lidt på tysk og på de andre nordiske sprog. Den første artikel på dansk om emnet er Mogens Jensen, Missional kirke i Jørn Henrik Olsen (red.), Kulturkristendom og kirke. Ny Mission nr. 1 (1999) s. 102-110. En korterne og nyere introduktion findes i Knud Jørgensen, Om at drive eller være mission. Areopagos 2002.

Den første,gang begrebet missional kirke blev lanceret, var i Darrell L. Guder (red.), Missional Church. A Vision for the Sending of the Church in North America. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans. 1998. De tanker, der lanceredes i under overskriften missional kirke, bygger på en tradition som går flere årtier tilbage.

Lesslie Newbigin & Gospel and Our Culture
Guder og hans medforfattere til “Missional Church” gør opmærksom på, at deres bog udsprang af en studieproces startet af The Gospel and Our Culture Network, et amerikansk netværk som var inspirereret af og i forbindelse med de Gospel and Culture diskussioner, som fulgte Lesslie Newbegins udgivelse i 1983 af bogen The Other Side of 1984: Questions for the Churches. I det hele taget står Lesslie Newbegin (1909-98) som en af de vigtigste åndelige fædre for hele missional-kirke tænkningen, hvorfor det vil være meget hensigtsmæssigt at starte med at læse nogle af Newbegins fremragende bøger. Efter 35 år som missionær og biskop i Sydindien vendte Newbegin i1974 (Se artikel om Newbigin, God’s Missionary to Us, se også hans selvbiografi Unfinished Agenda: An Autobiography (Eerdmans 1986)) hjem til England og opdagede at hans fædreland var blevet en missionsmark. Newbegin skrev om kristent arbejde i England i 1974, at det er ”much harder than anything I met in India. There is a cold contempt for the Gospel which is harder to facet han okpposition. … England is a pagan society and the development of a truly missionary encounter with this very tough form of paganism is the greatest intellectual and practical task facing the Church”, og senere skrev han artiklen Can the West be Converted i International Bulletin of Missionary Research 11(1) 1987:2-7, hvor han stillede spørgsmålet “Can the experience of cross-cultural missions to the many pre-modern cultures of our world in the last two centuries illuminate the task of mission to this modern world?”. Newbigins hovedværker er
 • The Open Secret: Sketches for a Missionary Theology (London: SPCK. 1978)
 • Foolishness to the Greeks: The Gospel and Western Culture (Eerdmans. 1986)
 • The Gospel in a Pluralist Society. London: SPCK, 1989. Denne bog findes også på dansk: Galskab for vismænd. Evangeliet og vestlig kultur. Hellerup: DMS forlag, 1987.
For yderligere oplysninger om Newbin, se Newbigin.net online bibliography.

I den reivderede og ekspanderede udgave af Stephen B. Bevans, Models of Contextual Theology (2002) præsenteres Newbigins og Gospel and Our Culture Network's missionale engagement med vestens kultur som "The Countercultural Model" (s. 117-137). I dette afsnit påpeges også problematiske aspekter af modellen. En mere grundig kritik af Newbigin's holdning findes i Bert Hoedemaker, Secularization and Mission. A Theological Essay (1998), der i øvrigt giver en meget nuanceret introduktion til sekulariseringsproblematikken.


Missiology of Western Culture

En anden vigtig kilde for missional kirke - tænkningen er det internationale studieprojekt, som Wilbert Shenk, nu professor på Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA, to initiativ til i 1992 under navnet "A Missiology of Western Culture,og som Mogens Jensen også var med i. Et resultat af dette netværks arbejde var en skriftserie fra 1995, med Wilbert Shenk som redaktør, Christian Mission and Modern Culture. Siden er der udkommet en snes bøger i denne serie, små bøger på 50-70 mk_subpages, som giver en særdeles kompetent indføring i en række aspekter af den tænkning, som vedrører missional kirke. Et godt sted at starte er
 • David J. Bosch, Believing in the Future. Toward a Missiology of Western culture. Valley Forge, PA: Trinity Press International, 1995
 • Douglas John Hall, The end of Christendom and the Future of Christianity, Valley Forge, PA: Trinity Press International, 1997. 
Missionsteologiske forløbere
Missional kirke tænkningen bygger videre på meget af den missionsteologi, som er udviklet i de senere årtier, bl. a.
 • Johannes Blauw, The Missionary Nature of the Church. New York: McGraw-Hill, 1962
 • David J. Bosch, Transforming Missions: Paradigm Shifts in Theology in Mission. Maryknoll, NY: Orbis, 1991
 • Rodney Clapp, A Peculiar People. The Church as Culture in a Post-Christian Society. Downers Groeve;  Ill: InterVArsity Press, 1995
 • Darrell L. Guder, Be My Witnesses: The Church's Mission, Message, and Messengers. Grand Rapids: Eerdmans, 1996
 • J. C . Hoekendijk, The Church Inside Out. Philadelphia: Westminster, 1996
 • Georger R. Hunsberger & Craig Van Gelder (red), The Church Between Gospel and Culture. The Emerging Mission in North America. Grand Rapids, Eerdmans, 1996
 • Charles Van Engen, God's Missionary People. Rethinking the Purpose of the Local Church. Grand Rapids: Baker, 1991. 
Kirke- og Kulturanalyse
En lettilgængelig bog, der behandler både kirkens og missionens krise i USA (og Vestn?) er James F. Engel & William A. Dyrness (red), Changing the Mind of Missions: Where have We Gone Wrong?. Downers Grove, Il: InterVarsity Press, 2000. Grace Davie, Europe: The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern World. London: Darton, Longman & Todd, 2002, undersøger religionens væsen i Europa sammenlignet med resten af verden. Alister E. McGrath, The Future of Christianity. Malden, MA: Blackwell, 2002 analyserer kristendommens udvikling i det 20. århundrede i Vesten sammenlignet med resten af verden, og forsøger at give et bud på fremtidens kristendomsformer.

For at forstå den religiøse situation i Europa i dag er Anton Wessels, Europe: Was it Ever Really Christian? The Interaction between Gospel and Culture. London: SCM Press, 1994, af interesse. Wessel påviser, hvordan evangeliet blev kontekstualiseret i forskellige europæiske kulturer. Af større relevans for selve emnet missional kirke er imidlertid Alan Kreider, The Change of Conversion and the Oritin of Christendom (Valley Forge, PA: Trinity Press 1999) og Douglas John Hall, The End of Christendom and the Future of Christianity (Valley Forge, PA: Trinity Press. 1997), der begge analyserer den "Christendom" eller "kristenhed", som vi stadig lever i skyggen af. Kreider peger på, at en af de vigtigste faktorer i udviklingen af kristenhedsparadigmet var en ændret forståelse af omvendelse, og at vi derfor i dag, hvor kristenheden smuldrer, må søge tilbage og lade os inspirere af oldkirkens omvendelses- og kirkeforståelse. Halls tese er, at kristenheden ingen fremtid har, men det betyder ikke, at kristendommen ingen fremtid har. Kirkernes største udfordring i dag er "disestablishment" og "disengagement" i forhold til den dominerende kultur for netop at kunne engagere kulturen på en ny og mere meningsfuld måde.
I en dansk sammenhæng vil Cecilie Rubow, Hverdagens teologi. Folkereligiøsitet i danske verdener. København: Anis, 2000, være et godt udgangspunkt for en dansk kulturanalyse. En anden spændende artikel er Jens Erik Kristensen, Folkekirken i moderniseringens malstrømme - en diagnose af aktuelle tendenser i forholdet mellem kirke og samfund i Bach Iversen, Kirken og det civile samfund (2000). Endelig indeholder det første nummer af Ny Mission, Kulturkristendom og kirke, redigeret af Jørn Henrik Olsen spændende analyser, især Hans Ravn Iversens artikel Kulturkristendom, kirkekristendom og krismatisk kristendom. Kristendomsformernes baggrund og samspil i folkekirken.

Der er udgivet en række sociologiske og statisktiske undersøgelser om danskernes forhold til kristendomog kirke og religion. Den seneste i rækken er Karen Schousboe og Steen Marqvard Rasmussen, Menigheder og mennesker - kirkens landskab i det 21. århundrede (2003), som sammenfatter en række tidligere undersøgelser.
Pga lighederne mellem Norge og Danmark vil også flere af artiklerne i Leif Gunner Engedal og Arne Tord Sveinall, Troen er løs. Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro. Trondheim: Egede Institutt, 2000, være af interesse. Det samme gælder Harald Hegstad & Tore Laugerud. Brennende hjerter eller misjonerende menigheter? En undersøkelse af holdninger og engasjement i forhold til ytremisjon i menigheter i Den norske Kirke? Oslo: Akademisk Forlag, 2002.

I Tyskland har bl.a. Andreas Feldtkeller & Theo Sundemeier (red.), Mission in pluralischer Gesellschaft. Frankfurt am Mairn: Verlag Otto Lembeck, 1995 arbejdet med en analyse af den aktuelle postmoderne kontekst for kirkens mission og også overvejet missions- og menighedsmodeller.
Bag det kulturskifte, som foregår i overgangen fra modernismen til sen- eller postmodernismen, ligger en ræke ændringer mht. filosfofi, erkendelsesteori og videnskabsopfattelse. Peter L. Berger, The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion. New York. Random House, 1967, analyserer religionens rolle i samfundet. Paul G. Hiebert, Missiological Implications of Epistemological Shifts. Affirming Truth in a Modern/Postmodern World. Harrisburgh, PA: Trinity Press, 1999, diskutterer, hvordan man som kristen kan tale om sandhed i en postmoderne verden.Ervin Laszlo, The Systems View of the World. A Holistic Vision for Our Time. Cresskill, NJ: Hampton Press, 2002, giver en kort indføring i system-filosofien.


Missional ekklesiologi
En række bøger fokuserer på de specifikt ekklesiologiske konsekvenser af forståelsen af kirken som missional. En af de mest spændende og samtidig lettilgængelige af disse er Darrell L. Guder,  The Continuing Conversion of the Church. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000.


Missionalt lederskab
Alan Roxburgh, der skrev afsnittet om "Missional Leadership" i Missional Church, er en af dem, der har beskæftiget sig mest med de ledelsesmæssige implikationer af missional-kirke-tænkningen.I bogen The Missionary Congregation, Leadership and Liminality. Harrisburg, PA: Trinity Press, 1997, giver Roxburgh et bud på, hvad ledelse i kirken indebærer i en forvirrende overgangssituation mellem den kendte modernistiske situation og en endnu ukendt post-moderne periode.

Missionale menighedsmodeller
Egentlige modeller på missionale menigheder er det vanskeligt at udpege, men en række teologer har givet deres bud på de nødvendige forandringer som menighederne må undergå for at være relevante i en sen- eller post-moderne kultur. En af dem er Eddie Gibbs, Church Next. Quantum Changes in How We Do Ministry. Downers Grove, ILL: Intervarsity Press, 2000.

I dansk sammenhæng kan der peges på Mogens S. Mogensen (red.), Gudstjeneste som mission. Ny Mission nr. 2. København: Unitas, 2001, der behandler et enkelt aspekt, nemlig gudstjenesten.

Resourcer ang. Missional Kirketyrstrupkirkelaage.jpg

Flg. resourcer ang. missional kirke er tilgængelige på denne sektion af websitet:

 • Artikler om missional kirke af Mogens S. Mogensen
 • On-line artikler om missional kirke på skandinaviske sprog
 • On-line artikler om missional kirke på engelsk
 • Podcasts om missional kirke
 • Video om missional kirke
 • Links om missional kirke
Klik på undermenupunkterne under Missional Kirke til højre på skærmen.

Links om Missional Kirke


Inspiration til missional kirke - tænkning og praksis kan hentes, især fra kirker og organisationer, som har arbejdet med dette i flere år, end vi har gjort her i Danmark. Der er dog også kirker og organisationer, der i Danmark har arbejdet med beslægtede emner. Derfor henviser vi via undermenupunkterne til relevante links både i Danmark, det øvrige Norden, det øvrige Europa, Amerika og andre steder i verden. Vi modtager gerne oplysninger om relevante links.

Links til websites på engelsk i Euopa, Amerika og andre steder.
Klik her.

Links til danske websites

Kirkesyn.dk
"På kirkesyn.dk findes artikler som omhandler emner som kirkeløs tro, udbrændthed og anderledes kirker. Der er ingen færdige svar eller lette løsninger på kirkesyn.dk, men vi forsøger at skabe et forum hvor alle kan føle sig accepterede og ikke-fordømte."

Emerging.dk
Emerging.dk er et inspirativt dansk netværk for missional tænkning og praksis i en “emerging kultur”. På denne side findes link til danske "emerging-folk" og fællesskaber, som tænker og arbejder med disse udfordringer. Desuden vil der være podcast og artikler om "emerging"-emner.

Fodformet.dk
"Fodformede fællesskaber, former sig efter en gruppe, et netværk eller et lokalområde. Det er fællesskaber som ikke er til for deres egen skyld, men for deres omgivelser." Inspirationen til website kommer bl.a. fra det engelske initiativ "Fresh Expressions" , emerging church og fra Lesslie Newbigin.

Nærkirke
"Nærkirke handler om at opbygge fællesskaber. En nærkirke er kirke tæt på livet, som det leves i grupper, netværk og lokalområder. Det er fællesskaber som ikke er til for deres egen skyld, men for deres omgivelser."

Folkekirkens Mission
Folkekirkens Mission (FKM) er et samarbejdsforum for de folkekirkelige stiftsudvalg og de folkekirkelige missionsselskaber med det formål at fremme folkekirkens forståelse for og engagement i religionsmøde og mission lokalt og globalt. Missional Kirke programmet har tidligere været en del af FKMs arbejde.

Kirkefondet
Kirkefondet er en uafhængig organisation inden for folkekirken. Den blev oprettet i 1896 for at styrke menighedslivet og fremme udbredelsen af evangeliet i København. Dengang gav det sig hovedsageligt udslag i byggeri af kirker, for at sognene kunne blive små nok til at skabe gode vilkår for en aktiv menighed. I dag arbejder Kirkefondet over hele landet. Vi inspirerer og rådgiver, når et sogn ønsker at udvikle de muligheder, som menighed og kirke udgør i lokalsamfundet.

Willow Creek Danmark: Kirke for kirkefremmede 2002
Hjemmeside med oplysninger om Willow Creek og om Willow Creek relaterede aktiviteter i Danmark.

Folkekirke og Religionsmøde
Folkekirke og Religionsmøde (F&R) er et samarbejde mellem syv af Folkekirkens ti stifter med det formål ud fra evangeliets forkyndelse at styrke menighedernes møde med mennesker med en anden religion end kristendommen.

Folkekirken
Denne hjemmeside giver er en praktisk indganbgsportal til Folkekirken og en række folkekirkelige organisationer.

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik
"Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik” (CUR) er et interkonfessionelt samarbejdsforum, hvis primære opgave er at styrke det kirkelige børne- og ungdomsarbejde gennem Forskning i børn og unges livsvilkår, spiritualitet og trospraksis, Udgivelse af publikationer og materiale, Uddannelse af  kirkelige børne- og ungdomsmedarbejdere og konsulentfunktioner. CUR udgiver tidsskriftet "Reflektorium, Nordisk tidsskrift for ungdomsstudier og religionspædagogik", som indeholder artikler af stor interesse i en missional kirke sammenhæng.


Links til nordiske websites

Samarbeidsråd for Menighet og Misjon - SMM - Norge
SMM er et samarbejde mellem den norske kirke ved kirkemødet og bispemødet. Areopagos, Den Norske Israelsmisjion, Den Norske Tibetmissjon, Det Norske Misjonsselskap og Normisjon. Det norske missional kirke projekt Menighet i Bevegelse ligger i SMMs regi.


Lys og salt - visjoner for morgendagens kirke
Hjemmesiden indeholder en opfølgning af den Lys og salt - konference, der på initiativ af Det Norske Misjonsselsakb blev afholdt i marts 2001 med 450 kirkelige ledere og medarbejdere fra hele Norge som deltagere.


Willow Creek Norge
Willow Creek Norge er "Et tverrkirkelig ressurssenter som ønsker å hjelpe norske menigheter og forsamlinger til å nå nye mennesker med evangeliet. Et nettverk for menigheter, forsamlinger og lag i kirker og organisasjoner i Norge. Gjennom konferanser og seminar, samt "konsulentbistand", ønsker vi å inspirere til forandringsprosesser som setter oss bedre i stand til å nå dagens kirkefremmede mennesker."

Willow Creek Sverige
Willow Creek Sverige er et netværk, der har til formål, "Att uppmuntra och utrusta lokala församlingar att göra alla svenskar till överlåtna efterföljare till Jesus Kristus". Hjemmesiden orienterer om netværket, kurser og møder, ressourcer m.m.

 

Øvrige

Program for Menighedsudviklingskursus i Greve - Solrød Provsti 2011

Materialer fra missional arbejdsgruppe med redskaber og boganmeldelserEmerging church

 

 

 

Danske introduktioner til "emerging church"emerging_church_fuller.gif
Birger Nygaard, "Hvad er 'emerging church' for en størrelse".
Kenneth Kuhn, "Et nyt skud på alle tiders kirketræ".
Anette Juhl Gimm, Kirken må forandres. Artikel på kristendom.dk om møde m Brian McLaren.
Poul Kirk, "Syv skapre til emerging.dk". Interview med Henrik Holmgaard.


Engelske introduktioner til "emerging church".

Scot McNight, "Five Streams of the Emerging Church"
Bop Hopkins, "Making Sense of Emerging Church".
Mark Driscoll, "A Pastoral Perspective on the Emergent Chruch".
Tyndale University College and Seminary, Postmodernity and the Emerging Church Movement: Reading Room.
Links til danske websites om "emerging church":Links til websites på engelsk om "emerging church":
Emerging village
The emergence of Emergent: Website under Christianity Today m. materialer om emerging church.: Website under Christianity Today m. materialer om emerging church.


Blogs på dansk om "emerging church":


Blogs pÃ¥ engelsk om "emerging church":

Brian McLaren
Dan Kimball
Andrew Jones - Tall Skinny Kiwi
Scot McKnight - Jesus Creed
Ryan Boger - The BolgBlog

 


Kritik af emerging church bevægelsen
Artikel af Jens Kofod Bruun, DBI, "Er tiden løbet fra DBI?" Download. 
Artikel af Peter Olsen i Budskabet, "Evangelikalismens historie" 2. Læs mere
D. A. Carson, "Becom,ing Conversant with the Emerging Church" (2005). Læs mere.


David Kowalski, "Appropriate response to the Emerging Church Movement"
Justin Taylor, "An Emerging Church Primer"

Respons på kritik af "emerging church" bevægelsen
Rayan Bolgers kritik af Carsons kritik, læs mere.   
Respons på kritik af "emerging church" bevæglesen fra Tony Jones, Doug Pagitt, Spencer Burke, Brian McLaren, Dan Kimball, Andrew Jones, Chris Seay. Læs mere.


Podcasts & video clips on missional kirke

 

Podcasts

 

 

Video clips

 

Michael Frost, On being the Missional Church
Frost, who is an Aurstralian missiologist and one of the authors of the book "The Shaping of Things to Come", is addressing the 2007 Presbyterian Global Fellowship Conference in Houston. Click here.

On-line litteratur om Missional Kirke på skandinavisk


Den Norske Kirke, "Menighet i bevegelse" (2006)
Det norske projekt, som har kørt fra december 2002 til 2005 er nu afsluttet. Læs den spændende raport ved at klikk her. Læs mere.

"En misjonerende kirke"
Vedtaget på Den norkse Kirkes kirkemøde 2005. Download.

Esmarch, Jakob Søe Sendt til verden. En analyse af Lesslie Newbigin's ekklesiologi (2007)
Et speciale i teologi ved Århus Universietet om Newbigin's ekklesiologi og udfoldelsen af denne i den missionale kirke, samet en vurdering af den missionale ekklesiologis relevans i den dansk dammenhæng.  Læs mere.

Hansen, René Nord, "Folkekirke i en postmoderne kontekst" (2006)
Et speciale ved teologisk fakultet, Århus Universitet, der giver en redegørelse for forholdet mellem kirke og kultur i det 21.århundre og en analyse af "missional kirke" tænkningen og Jan Lindhardts modeller for folkekirkens rolle i en postmoderne kontekst mhp en diskussion af disse modellers styker og svagheder i forhold til folkekirkens udfordringer i det 21. årh. Download.

Hegstad, Harald, "Misjonerende folkekirke - selvmotsigelse eller mulighet?" (2005)
I denne artikkelen argumenterer Harald Hegstad overbevisende for at misjonsperspektivet ikke er noe som først gjelder utenfor folkekirken eller etter folkekirken, men nettopp i folkekirken. En dynamisk kirkeforståelse gjør det mulig både å bekrefte og utfordre. Artikel i Norsk Tidsskrift for Misjon 4-2004. Download.

Jüngel, Eberhard,"Mission" (1999)
Texte zum Schwerpunktthema: Mission, 4. Tagung der 9. Synode der EKD (7.-12. November 1999, Leipzig). Download.

Jørgensen, Knud, "Hvordan skal de folkekirkelige organisationer (over)leve i dag og i morgen" (2006
Foredrag af Knud Jørgensen, direktør i Areopagos, på Evangelisk Luthersk Lederforums årlige møde i Svendborg den 15. 16. januar 2006. Knud Jørgensen skriver bl.a., at "Vi har brug for at nedbygge ellipsestruktur og organisationsstrukturer. I stedet må vi genopfinde os selv som netværk inden for en mer liqid church, hvor hovedmålet er at gøre til disciple hjemme og ude".

Jørgensen, Knud, Trenger kirken omvendelse. På vej mot en missional ekklesiologi
. Areopgaos' direktør Knud Jørgensen er engageret i missional-kirkeprocessen både i Norge og Danmark. Læs her hans bidrag til en norsk ekklesiogibog, som snart udgivesFor at se de tilhørende skemaer i power-point format, klik Download.

Jørgensen, Knud, "Vinden blæser fra øst"
Foredrag på Folkekirkens Missions repræsentantskabsmøde i 2004 af Areopagos' direktør Knud Jørgensen om den inspiration til mission og til missional kirke tænkning og praksis.som vi må hente bl.a. fra kirkerne i øst.

Kirkeministeriet: Opgaver i sogn, provsti og stift (2006)
"Som kristen kirke er folkekirkens mission at forkynde Kristus som Kristus som hele verdens frelser. ... Denne overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave". Sådan skriver "Arbejsgruppen om ændringer af den kirkelig struktur", som er nedsat af Kirkeministeriet, i sit debatoplæg fra januar 2006. Download.

Kirkeministeriet, "Folkekirkens fremtider" (2007)
Oplæg og foredrag fra konference den 27. august 2007 om folkekirkens fremtid. Indeholder oplæg fra bl.a. Rolf Jensen, Viggo Mortensen, Marianne Frank Larsen, Anders Gaden, Henrik Wigh Poulsen, Jens Ole Christensen og James Commey. Download.

Mogensen, Mogens S., Spiritualitetstraditioner
Kronikken peger på behovet for, at kirken i Danmark i dag i højere grad begynder at øse af kirkens rige og varierede tradition af spiritualitetsformer. Richard Foster har i bogen " Streams of Living Water" beskrevet seks spiritualitetstraditioner, som tidligere hørte til i hver deres kirkeretning. I dag er disse traditioner ved at flyde sammen til gavn for hele kirken.For at læse hele kronikken, klik her.

Nicolajsen, Jeppe Bach red., Missional Ekklesiologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (2009)
Indeholder bl.a. artikler af Jeppe Bach Nicolajsen, Karsten Nissen, Knud Jørgensen og Mogens S. Mogensen. Download.

Nicolajsen, Jeppe Bach red., Missional teologisk uddannelse. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (2011)
Download.

Nielsen, Harald, Kirke i Mission. Ny Mission nr. 6 (2004)
Indeholder artikler af bl.a. Darrell Guder, Knud Jørgensen og Mogens S. Mogensen. Download.

Olsen, Jørn Henrik, "Lægfolkets rolle i mission"
Oplæg ved adjunkt Jørn Henrik Olsen, Kbh. Univ., i forbindelse med et netværksmøde om missional kirke i Viborg bispegård 2. maj 2002. For at læse hele oplægget, klik her.

Sørensen, Leif Kiil, "Mission begynder indefra"
Interview med Areopagos' direktør Knud Jørgensen om nytænkning om kirke og mission på kristendom.dk. Download.

Aano, Kjetil, "Ei misjonerande kyrkje" (2005)
Hovedforedrag på den norske kirkes kirkemøde i 2005. Læs mere .

Artikler om missional kirke af Mogens S. Mogensen2011     Menighedsudvikling i Den Danske Folkekirke set i lyset af den multireligiøse udfordring. Paper præsentereret på konference om menighedsudviking på Misjonshøgskolen i Stavanger Norge 23. - 24.marts. Download.

2011    "Kirche und interreligiöser Dialog in Dänemark".Die soziale Veranwortung Kirche . Erlösungswege - Kirche im interreligiösen - Dialog. Deutsch-dänischer Pastorenkonvent. Teologisk Pædagogisk Centrer Løgumkloster. Pp. 75-82Paper præsenteret på Dänisch –deutscher Konvent in Breklum 11. März. Download.

2009   "Missional kirke i Danmark". Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 36(1), s. 23-38. Download.

2005 "Den missionale kirke". Artikel i Kirkeligt Centrums blad. Download.

2005  "Anmeldelse af Viggo Mortensen, Kristendommen under forvandling.Pluralismen som
udfordring til teologi og kirke i Danmark". teologinet.dk.25. august.  Download.

2005   "Missional Church".  Foredrag holdt i Sigtuna. Download.

2004  Kirke hos os. Hvad er vi til for? Oplæg til samtale i menighedsrådene. Med Thorkild Sørensen,
Kaj Bollmann og Eberhard Harbsmeier. Download.

2004 "Missional kirke-tænkningens relevans i en dansk folkekirkelig sammenhæng". Center for
multireligiøse Studer, Aarhus Universitet teo.au.dk. Download.

2004  "Fra en kirke uden mission, over en kirke med mission, til en kirke, der er mission".
Norsk Tidsskrift for Misjon. Nr. 3 s. 157-174.

2004  "På vej mod en missional folkekirke". Kirke i mission. Ny Mission. Red. Harald Nielsen.
S. 24-35. Download.

2002 "Menighed og mission. Et dansk perspektiv". Norsk Tidsskrift for Misjon.
Nr. 3 s. 165-180.
D

2002 ”Mission i dag”. Kristeligt Dagblad. 16. februar. Download.

Kort introduktion til missional kirke

 

gudernyborg.gifMissional kirke - kort
De etablerede kirker i den vestlige verden står midt i et paradigmeskifte. Kirkens rolle i samfundet ændres, og behovet for en ny forståelse af, hvad det vil sige at være kirke i dag, trænger sig på. Begrebet missional kirke understreger, at kirken ikke har en mission, men kirken er mission.

Introduktion til missional kirke
Mogens S. Mogensen; "Fra en kirke uden mission" (2004) og "Missional Church". (2005)
Jeppe Bach Nikolajsen, red., Missional kirke. En introduktion. (Forlaget Kolon 2012). Læs mere.
Keller, Tim, The Missional Church.(2001)
Knud Jøgensen, "Trenger kirken omvendelse. På vej mot en missional ekklesiologi" (2006)
"Missional Ekklesiologii" - Temanummer i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (2009), inkl. artikel af Mogens S.Mogensen, "Missional kirke i Danmark".

Links til websites om missional kirke 

The Missional Network
Church Innvoations
www.missionalchurch.org
Fresh Expressions


Blogs om missional kirke

Church Innovations Partners' Post - Download.
Brad Brisco- Missional Church Network - Download
Alan Hirsch - The Forgotten Ways - Download.

Centrale bøger om missional kirke
Darrell L. Guder (Editor), Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America (1998).
Craig Van Gelder & Dwight J. Zscheile, The Missional Church. Mapping Trends and Shaping the Conversation (2011)
Harald Nielsen, Kirke i mission. Ny Mission nr. 6 (2004)
Jeppe Bach Nikolajsen, red., Missional kirke. En introduktion. (Forlaget Kolon 2012)
Artikler af M. S. Mogensen
Se i øvrigt: Litteraturvejledning om missional kirke

Videos om missional kirke
Michael Frost on being the misional church. Download. Download.
Tim Keller, Characteristics of a Missional Church. Download.
Patric Keifert explains Missional Church. See under "Audio and Video Messages". Download.

 

 

OM MISSIONAL KIRKE

NYE RESSOURCER

NYHEDER

På denne website vil vi fokusere på centrale aspekter af den missionale kirke-tænkning og -praksis for at bidrage til kirkens udvikling i missional retning. 

Start her - Intro til missional kirke.

Læs mere  - On-line litteratur om missional kirke?

Hvad er "emerging church"?

 

 

 

 

EuroChurch Conference

17. maj: Eurochurch.net har netværket med kirker i Europa og organiseret konferencer i mere end 20 år for at fremme en diskussion om, hvordan vi er i mission i det nye Europa. Colin Roxburgh deltog i en konference i Lissabon i april og rapporterer derfra og om sit og Colin Greene oplæg. Læs mere. Se videoclip. Se i øvrigt nyhedsarkiv for øvrige nyheder.

Nu også video clips om missional kirke

Se video clips med Brian McLaren, Patrick Keifert, Ti Keller, Graham Gray, Eddy Gibbs m.fl. om tankerne bag missional kirke. Klik her.

Biskop Karsten Nissen om folkekirken som missional kirke

31. maj: "En gammel folkekirke i en ny tid. Evangeliet og vores kultur" er titlen på en spændende bog, som biskoppen i Viborg netop har udgivet. Bogen skildrer denudvikling, der nødvendiggør, at folkekirkens menigheder gennemtænker deres muligheder for at blive menigheder i mission. Læs mere. Se PPP om bogen her.

Bishop Cray og Fresh Expression of the Church

17. maj: Hovedtaleren på den folkekirkelige missionskon-ference i Nyborg 9.-10. juni er den anglikanske biskop Graham Cray, som er leder af "Fresh Expressions of the Church". Som introduktion til mødet med Cray anbefales denne video og website samt rapporten Mission Shaped Church.

Spændende hjemmeside om "Fresh Expression"

"Fresh Expressions" er et initiativ taget af Church of England og Methodist Church om nye måder at være kirke på. For at besøge hjemmeside, klik her.

 

Mission in Western Culture Project

15. juni: Med inspiration fra Lesslie Newbigin har dette Allelon-projekt til formål at være med til at uddanne og danne ledere, som kan lede menigheder i et missional engagement med vestens kultur. Læs mere. Se også præsentation her og videpræsentation m. Alan Roxburgh her.

 

Jens Bruun Kofoed, DBI, "emerging church"

Artikel i Nordisk Teologi 2 (2007), hvori Jens Bruun Kofoed, der er lektor i GT på DBI, blandt andet forholder sig til tankerne bag missional kirke og emerging church. Læs mere.

Sendt til verden. En analyse af Lesslie Newbigin's ekklesiologi

Jakob Søe Esmarch har skrevet et speciale om Newbigin's ekklesiologi og udfoldelsen af denne i den missionale kirke, samet en vurdering af den missionale ekklesiologis relevans i den dansk dammenhæng. Specialet, der er på 85 sider kan downloades her.

Underkategorier

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil