Kulturmøde

 

Litteratur

 

”Ich will euch zusammenbringen!” Gottes Weggemeinschaft wahrnehmen als evangelische Glaubensgeschwister unterschiedlicher Sprache und Herkunft Studiendokument des ELKB-Projektes „Interkulturell Evangelisch in Bayern“ (München Aug. 2017). Download.

 

 

LWF-Trondheim

Resolution passed at “European LWF Church Leadership Consultation” in  Trondheim, Norway, May 14, 2015

 

The number of refugees and internally displaced persons in the world is now at the highest level since World War 2. More than 50 mio. people in the world are now forcibly displaced. Some of them are risking their lives to try to seek refuge in Europe. According to UNHCR so far this year more than 36.000 refugees and migrants have arrived by boat in southern Europe, and more than 1600 have died.

The Lutheran World Federation was founded in 1947 in a time of serious refugee problems and many of or our churches have in their history experiences of integrating refugees. It is for us as churches crucial and natural from our theology and from our understanding of church that migrants and refugees are our brothers and sisters and that we have to support them in all possible ways.

Therefore we call upon the European governments and the European Union

  • to establish a program like Mare Nostrum to search and rescue the refugees in the whole Mediterranean Sea
  • to create safe passage corridors for refugees especially from countries like Syria and Iraq
  • to develop a system for a more just distribution of refugees within Europe

We ask all churches in Europe to support these urgent requests to their governments. As Lutheran churches we commit ourselves to increase our efforts to welcome refugees in our midst.

Religion - Immigration-  Integration

 

Hvilken rolle spiller kirken, når det gælder integrationen i det danske samfund af flygtninge og indvandrere? Mange kirker og kirkelige organisationer ser integrationsopgaven som en dels af deres diakonale forpligtelse. Her findes liste over centrale bøger og artikler, flere af dem med mulighed for download.

Som baggrundslæsning til hele spørgsmålet om integration og kirke anbefales en række on-line artikler samlet af Eurozine under overskriften "Shared Space - Divided Society".- "Beyond Fortress Europe". Læs mere.

 

Online litteratur om integration, religion og kirke

Bauman, Martin
2004     "Religion und ihre Bedeutung für Migranten. Zur Parallellität von 'fremd'-religiöse Loyalität und gesellschaftliche Integeration". Download.

Borup, Jørn
2011     "Religion and Cultural Integration. Vietnamese Catholics and Buddhists in Denmark" Download.

Cadge, Wendy and Elaine Howard Ecklund
2007   “Immigration and Religion” i
Annual Review of Sociology 2007, 33: 359-379. Download.

Cesari, Jocelyne
2013      ”Religion and Diasporas: Challenges of the Emigration Countries” INTERACT Research Report 2013/01. Download.

Council of Europe
1999    Religion and the Integration of Immigrants. Download.

Drexler, Sibylle & Friedrich Heckhann
2005       The role of religion for the integration of migrants. Downlad.


Fuhse, Jan
2006     "Religion in der Migration. Ein Blick auf das Einwanderungsland Deutschland". Download.

Garcia-Muñoz, Teresa & Shoshana Neuman
2012     "Is Religiosity of Immigrants a Bridge or a Buffer in the Process of Integration? A Comparative Study of Europe and the United States".  Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor. Download.

Gundelach, P & E. Nørregaard-Nielsen
2007        Etniske gruppers værdier - Baggrundsrapport. København: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration. Download.

Jackson, Darrell & Allessia Passarelli
2008     Mapping Migration. Mappin Churhes Responses. Europe Study. Churches Commissiion for Migrants in Europe & World Council of Churches. Download.

Kofoed-Frederiksen, Kathrine
2007        Integration af muslimer i Danmark - en religionssociologisk diskussion af integrationsbegrebet. Speciale, Kbh. Uni. Download.

Kristensen, Ole Steen, Marie-Louise Oberman & Annie Dolme
2007    Forskellen mellem social integration og social inklusion (Psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Download.

Martikainen, Tuomas
2005      ”Religion, Immigrants and Integration” i AMID Working Paper Series 2005, 43: 1-14. Download.


Mortensen, Viggo
2002    "Betydningen af religion og religiøsistet for integrationsprocesserne". Download.

2001    Religionsmøde i øjenhøjde. 24 idéer fra kirkens møde med nydanskere. København.

Muslims in Europe - The Construction of a Problem"
2016     Article from the book The Serach for Europe - Contrasting Approaches. Download.

Møller, Peter
2010    Integrationsbegrebet i dansk politik. Download.

Petersebm, Margit Anne & Stinne Simonsen Puri;
2011     Billeder på integration. Download.

Pew Foundation
2012     Faith on the Move: The Religious Affiliation of International Migrants. Download

Polak, Regina & Reiss, Wolfram (Ed.)
2015     Religion im Wandel: Transformation religiöser Gemeinschaften in Europa durch Migration. Interdisziplinäre Perspektive. Vienna University Press.

Rasmussen, Lissi, red.
2001    Muslimer og kristne ansigt til ansigt. København: Islamisk Kristent Studiecenter

Religion - Migration - Integration in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.
2004    Fachtagung den 22. April. Dokumentation. Download.

The Role of Religion for Migration and Integration
Powerpoint. Download.

Wanjiru, Margaret Wangari
2013     The Role of Immigrant Churches in the Incorporation of Their Participants to the Broader Norwegian Society. Download.


Artikler i Tværkulturelt Centers blad "Nyt på tværs" om "Kirke og integration". Download.

Reugees.dk

 

Relaterede emner:

Dokumentations-og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC)
Mangfoldighed og multikulturalisme. Download.

Hussain, Mustafa & Ferruh Yilmaz & Tim O'Conor
2997    Medierne, minoriteterne og majoriteten - en undersøgelse af medierne og den folkelige diskurs i Danmark. Nævntet for etnisk ligestilling. Download.

Integration på rette kurs i Danmark

Download.

Institut for Menneskerettigheder, Nyheder om integration
Download.


Off-line litteratur om integration, religion og kirke

Borup, Jørn
2011     Religion, kultur og integration: Vietnameserne i Danmark. København: Museum Tusculanums Forlag.

Baumann, M
2000     Migration, religion, integration. Marburg: Diagonal Verlag.

Baumann, M
2002      "Migrant settlement, religion and phases of dias- pora". Migration: A European Journal of International Migration and Ethnic Relations, vol. 33/34/35, pp. 93–117.

Baumann, M & Salentin, K
2006     ‘Migrant religiousness and social incorporation: Tamil Hindus from Sri Lanka in Germany’, Journal of Contemporary Religion, vol. 21, no. 3, pp. 297–323.

Cadge, Wendy and Elaine Howard Ecklund
2007   “Immigration and Religion” i
Annual Review of Sociology 2007, 33: 359-379. Download.

Cesari, Jocelyne
2013      ”Religion and Diasporas: Challenges of the Emigration Countries” INTERACT Research Report 2013/01. Download.

Fuhse, Jan
2006     "Religion in der Migration. Ein Blick auf das Einwanderungsland Deutschland". Download.

Ebaugh, H & Chafetz, JS (eds)
2000     Religion and the new immigrants: continuities and adaptations in immigrant congregations.
Altamira, Walnut Creek, CA.

Fangen, Katrine and Mohn, Ferdinand A.
2010     ”Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe”: Barriers and bridges. In Pitfalls of Egalitarianism, edited by Katrine Fangen, Kirsten Fossan and Ferdinand Andreas Mohn. Farnham: Ashgate
.

Foley, MW & Hoge, DR
2007     Religion and the new immigrants. How faith communities form our newest citizens.
Oxford University Press, Oxford.

Foley, Michael W. and Hoge, Dean. R.
2007     Religion and the New Immigrants: How Faith Communities Form our Newest Citizens. Oxford: Oxford University Press.

Furbey Robert, Dinham, Adam, Farnell, Richard, Finneron, Doreen, Wilkinson, Guy, Howarth, Catherine, Dilwar, Hussain, and Palmer, Sharon
2006     Faith as Social Capital: Connecting or Dividing? Bristol. The Policy Press. UK

Furseth, I
2008     "Social capital and immigrant religions". Nordic Journal of Religion and Society, vol. 21, no. 2, pp. 147–164.

Koko, Barnabe M.
2013       "The role of religion in the integration process of christian immigrants in Finland".

Kivisto, Peter
2014    Religion and Immigration. Cambridge: Polity Press.


Munck-Fairwood, Birthe & Lars Nielsen, red. 
1997    Ikke længere fremmede - om kirken og de etniske minoriteter i Danmark. København: Materialecentralen. Religionspædagogisk Center.


Munck-Fairwood, Birthe, red.
1994    Dannebroget. Håndbog om kirkens møde med et flerkulturelt Danmark. København:  Credo Forlag.

 Nielsen, Harald, red.
2000    Samtalen fremmer forståelsen. København: Unitas Forlag. (Biskoppernes islamudvalgs rapport)

Polak, Regina & Reiss, Wolfram (Ed.)
2015     Religion im Wandel: Transformation religiöser Gemeinschaften in Europa durch Migration. Interdisziplinäre Perspektive. Vienna University Press.

Rasmussen, Lissi, red.
2001    Muslimer og kristne ansigt til ansigt. København: Islamisk Kristent Studiecenter
 
Smidt, CE
2003     Religion as social capital: producing the common good. Waco, Texas: Baylor University Press.
 

 

Kirkelige dokumenter om migrationKirke_og_migration

Her præsenteres danske og udenlandske dokumenter og vejledninger udarbejdet af kirkelige grupper.

Christian Council of Sweden, This is what we want! The Churches and Migration Issues (2007)
This document has been approved by the General Assembly of the Christian Council of Sweden 25. - 26. April 2007. Download .

Deeks, David (ed.), Asylum Principles. Statement for Churches Working on Asylum Issues (2006)
The Statement of Principles on Asylum has been developed by Churches Together in Britain and Ireland. "This Statement of Principles is designed to help Churches individually and collectively to formulate their responses to public policy and its impact upon people who seek asylum and refugees and to create a framework for the Churches'Commission for Racial Justice (CCRJ) to carry forward its work.2 Download

Eriksen, Niels Nymann et. al., Kirke og migration. Ti principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvndring og integration (2010)
Udarbejdet af Tværkulturelt Center, Mødestedet og Apostelkirken.Download .

Stiftssamarbejdet "Folkekirke og Religionsmøde", "Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere" (2005)
Vejledeningen er vedtaget af bestyrelsen for Folkekirke og Religionsmøde og af Danske Kirkers Råd. Download .

 

Links til kirker og organisationer, som arbejder med integration

Folkekirkemenigheder, frikikrer og organisationer arbejder med integration på mange forskellige måder. Et nyt spændende initiativ er frikirkernes KIT, Kirkernes Integrationstjeneste, der har til formål at bygge bro mellem medlemmer af Danmarks frikirker og nydanskere, både kristne og tilhængere af andre religioner.

Mellemkirkeligt Råds projekt om "Folkekirken og migrantmenigheder".
Det Mellemkirkelige Råd har i februar 2008 iværksat et projekt, hvis formål er "i dialog med migrantmenigheder at kortlægge ders aktuelle forhold og behov, som de mærkes rundt om i Danmark. Gennem brobygning at styrke kontakten og samarbejdet mellem folkekirken og migrantmenigheder, og via lokal forankring at bevidstgre folkekirkens menigheder om migrantmenighederne som en væsentlig del af dansk kirkeliv i dag."  Læs mere.

Mødetstedet - Kirkernes indvandrerarbejde på Vesterbro
Mødestedet er et diakonalt arbejde med det formål at skabe rammer for et møde mellem herboende etniske minoriteter og danske kristne for at fremme integration i det danske samfund

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTSO)
FTSO "arbejder med flygtninge og indvandrere for at sikre en folkelig og kirkelig integration på tværs af religiøse og etniske forskelle."

Kristent Informations og Videnscenter om Islam og Kristendom - KIVIK
"KIVIK arbejder for at forbedre dialogen mellem muslimer og kristne i Danmark. Dette gøres dels gennem egne aktiviteter og dels gennem samarbejde med andre aktører, både kirkelige, muslimske og ikke-religiøse. Det primære fokusområde er Århus, og pga. centrets beliggenhed i Gellerup har netop dette område været udgangspunktet for meget af KIVIK’s arbejde."

Stiftssamarbejdet "Folkekirke og Religionsmøde" - F&R
F&Rs formål er "med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner og livstydninger".

Kirkernes Integrationstjenest e - KIT
KIT er et frikirkeligt initiativ, der har til formål at bygge bro mellem danske frikirker og nydanskere. KIT arbejder på (1) at inspirere frikirkenr til at enagere sig i mødet med nydanskere (2) at oprette fællesskab mellem nydanskere og menigheder og herunder også at skabe paraply for etniske menigheder, og (3) at nedbryde kløfter for´årsaget af forskellig kultur og at informere og skabe respekt om nydanskeres kultur og religion, alt sammen for at fremme nydanskere integration i det danske samfund.

Tværkulturelt Center - TKC
Tværkulturelt Center er en folkekirkelig organisation, der har til formål at inspirere til en aktiv og kreativ integrationsindsats med udgangspunkt i en kristen livsforståelse.

 

Andre links ang. integrations

Ny i Danmark

Nydansker.dk

Off-line artikler og bøger om religon, migration og integration

Borup, Jørn
2011     Religion, kultur og integration: Vietnameserne i Danmark. København: Museum Tusculanums Forlag.

Baumann, M
2000     Migration, religion, integration. Marburg: Diagonal Verlag.

Baumann, M
2002      "Migrant settlement, religion and phases of dias- pora". Migration: A European Journal of International Migration and Ethnic Relations, vol. 33/34/35, pp. 93–117.

Baumann, M & Salentin, K
2006     ‘Migrant religiousness and social incorporation: Tamil Hindus from Sri Lanka in Germany’, Journal of Contemporary Religion, vol. 21, no. 3, pp. 297–323.

Ebaugh, H & Chafetz, JS (eds)
2000     Religion and the new immigrants: continuities and adaptations in immigrant congregations.
Altamira, Walnut Creek, CA.

Fangen, Katrine and Mohn, Ferdinand A.
2010     ”Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe”: Barriers and bridges. In Pitfalls of Egalitarianism, edited by Katrine Fangen, Kirsten Fossan and Ferdinand Andreas Mohn. Farnham: Ashgate
.

Foley, MW & Hoge, DR
2007     Religion and the new immigrants. How faith communities form our newest citizens.
Oxford University Press, Oxford.

Foley, Michael W. and Hoge, Dean. R.
2007     Religion and the New Immigrants: How Faith Communities Form our Newest Citizens. Oxford: Oxford University Press.

Furbey Robert, Dinham, Adam, Farnell, Richard, Finneron, Doreen, Wilkinson, Guy, Howarth, Catherine, Dilwar, Hussain, and Palmer, Sharon
2006     Faith as Social Capital: Connecting or Dividing? Bristol. The Policy Press. UK

Furseth, I
2008     "Social capital and immigrant religions". Nordic Journal of Religion and Society, vol. 21, no. 2, pp. 147–164.

Kivisto, Peter
2014    Religion and Immigration. Cambridge: Polity Press.


Smidt, CE
2003     Religion as social capital: producing the common good. Waco, Texas: Baylor University Press.

 

Flygtninge & asylansøgere

 

Folkekirkens Migrantamarbejde
"Folkekirkens Asylsamarbejde er et projekt under Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som ønsker at hjælpe præster og menigheder i Danmark med at byde de mennesker velkommen, som kommer her til landet for at søge tryghed fra konflikter og forfølgelse i deres hjemlande." Download.

Refugees.dk - Information on Refugees in Denmark
Download

"Welcoming the Stranger. Affirmations for Faith Leaders" (2013)
In December 2012, UN High Commissioner for Refugees António Guterres organized a Dialogue with faith leaders, faith - based humanitarian organizations, academics and government representatives from countries around the world on the theme of “Faith and Protection.” In February through April 2013, a coalition of leading faith-based humanitarian organizations and academic institutions drafted “Welcoming the Stranger: Affirmations for Faith Leaders.” Download.

 

 

Artikler af Mogens S. Mogensen

 

"Har vi i Vesten et ansvar for flygtningestrømmene". Blogindkæg på mogenssmogensen.wordpress.com, den 25. april 2015:
Download.

"Europæas djævelske dilemma og kyniske balancegang." Blogindkæg på mogenssmogensen.wordpress.com, den 21. april 2015.
Download.

"Lampedusa og de lutherske kirker". Blogindlæg på mogenssmogensen.wordpress.comm, den 28. oktober 2014
Download

 Kontekstualiseringwhat-does-it-mean-to-contextualize-the-gospel

 

Online litteratur på dansk

Madsen, Ole Skjerbæk, "Kontekstualisering og inkulturation" (Areopagos)
I Mesterens Lys "er kontekstuel forkyndelse af evangeliet ind i en postmoderne og måske postkristen verden, specielt ind i søgermiljøet, den alternative verden, new age. IML drejer sig om discipelfællesskabets inkulturation i dette miljø. Når vi taler om inkulturation, betyder det selvfølgelig, at der er noget at inkulturere, og dette noget er discipelfællesskabet selv, som det er bestemt af vort forhold til Jesus som Mesteren, Frelseren, Herren. Der sker ikke nogen inkulturation uden fastholdelsen af en uopgivelig kærne: kerugmaet (Jesus er Kristus, den levende Guds Søn, Ordet, som blev kød) og apostlenes lære (biblen som normgivende for liv og lære), fællesskabet (vi er Kristi legeme og hver for sig lemmer på legemet), samlingen om ord, sakramenter, bøn og tilbedelse. I denne kærne er der på én gang noget for verden fremmed, fordi verden er fremmed for Gud på grund af syndefaldet, og noget for verden fornyende, en forudgribelse af den endelige genoprettelse af menneskeheden og verden. Discipelfællesskabet er en profetisk størrelse, som kalder til omvendelse; discipelfællesskabet er Kristi sakramentale nærvær i verden, og må som sådan inkarnere sig i den kultur, subkultur eller det miljø, som det vil række evangeliet og være discipelfællesskab i. Som sådan søger IML, ikke mindst i sit arbejde med gudstjeneste- og fromhedslivet, at være et udtryk for discipelfælleskabets inkulturation i new age og søgermiljøet og for en kontekstuel forkyndelse af evangeliet. De to metoder vi bruger er dynamisk ækvivalens og kreativ assimilering." Download. Se s. 114ff.

Mortensen, Viggo, "Kristendommen under forvandling"
"Kristendommen er en inkarnatorisk religion, dvs. den må altid slå rod det sted, hvor den forkyndes og således tage farve af den folkelighed og kultur, som den lever iblandt. Derfor taler man indenfor missionsteologien om kontekstualisering, inkulturering og stedegengørelse som nødvendige elementer i kristendommens udbredelse. Ja, nogen er gået det skridt videre og har sagt, at i grunden er kristendommen slet ikke en religion men en oversættelsesbevægelse." Download.

Teigen, Arne Helge, "Kontekstualisering som udfordring til luthersk teologi" (Budskabet. LM. 2012)
"Det at kontekstualisere er kort sagt at overføre Bibelens budskab, sådan som det bliver forstået og modtaget af mennesker én kultur, til mennesker, der befinder sig i en helt anden kulturel sammenhæng. ... Det problematiske ved at kontekstualisere er, at de mennesker som vi ønsker at forkynde evangeliet for i fremmede kulturer, ikke kun har et andet sprog, de tænker også ud fra en anden referenceramme end vor egen. De kan have andre opfattelser om etiske spørgsmål, et andet gudsbegreb, en anden virkelighedsopfattelse osv. Når man i undervisning og forkyndelse bruger ord som "Gud", "menneske", "retfærdighed" og "synd", foreligger der derfor altid en fare for, at de ord, vi bruger, bliver forstået ud fra de opfattelser af begreberne, som er gældende i tilhørernes kultur. Derved bliver budskabet, som vi forsøger at formidle misforstået! På denne baggrund kan vi sige, at kontekstualisering repræsenterer et problem, som har været gældende så længe Guds folk har drevet mission." Download.

 

Online litterature in English & other languages

Corrie, John, "Mission and Contextualization"
Download.

Cray, Graham, "Methods of Communication and Contextualisation"
Download

Harrower, John, "What Is Contextualisation?" (Mission Australia Address 2001)
Download.

Hiebert, Paul G., "Critical Contextualization". International Bulletin of Missionary Research. Pp. 104-112.
Download.

Hiebert, Paul G., "Form and Meaning in the Conxtexualization of the Gospel".
In Dean S. Gilliland, ed., The Word Among Us: Contextualising Theology for Mission Today. Dallas: Word. 1989. Pp. 101-120. Download .

Hofer, Herbert, "Rooted or uprooted? The Necessity of Contextualization in Mission". (Internatonal Journal of Frontier Mission.  24:3 Fall 2007
Download.

Kraft, Charles, "Culture, Worldview and Contextualization"
Download.

Kraft, Charles H.," Contextualisation Theory in Euro-American Missiology". Download.

Lausanne Occasional Papers  2: The Willowbank Report: Consultation on Gospel and Culture (1978)
Download.

Smith, Glenn, "Contextualization and God's Global Mission". Lausanne World Pulse Jan-Feb 2014
Download.

Wendland, Ernst H, "The Theology of Contextualization".
Download.

Woodberry, Dudley J., "Contextualization amond Muslims. Reusing Common Pillars". Internatioanl Journal of Frontier Missions, Vol. 13:4, Oct. - Dec. 1996. Download.

 

Offline litteratur på dansk

Mortensen, Viggo, "Inkulturation" og "Kontekstualisering". I Hvad hjertet er fuldt af. En håndbog om missionm (København: Forlaget Anis, 2012), s.20.3-204 og s. 241-247

 

Books and articles on contextualization by Mogens S. Mogensen

2000 Contextual Communicatioin of the Gospel to Pastoral Fulbe in Northern Nigeria. PhD dissertation, Fuller Theological Seminary. Download s. 1-150. Download s. 151-300. Download s. 301-348.

2007 I begyndelsen var missionen. Christiansfeld: Intercultural.dk.

Danske værdier

Findes der særligt danske værdier, og i givet faldt hvad er de danske værdier?

Det relative og det universelle i kultur. Danske værdier, kristne værdier, universelle værdier.
”Hvad er danske værdier?” KD 18. Aug. 2009.
Download

Lars Hovbakke Sørensen, ”Derfor efterspørges danske værdier” (2010).
Download.

Katrine Frøkær Baunvig, ”Salmesang slår danske værdier” (2010)
Download.

Lars Torpe, ”Fortællingen om forsvaret af de danske værdier - Muhammed-tegningerne i retroperspektiv” (2008).
Download.

Gundelach Værdiundersøgelse
Download.

”13 værdier bag den danske velfærdsstat”
Download.

"Værdier, værdier, værdier". Et debatmagasin fra Københavns Stift
Download.

 

 

World View

 

 

 

Online litterature

Van der Walt, B. J., "Culture, Worldview and Religion. Towards a Biblical-Reformational Perspective on Development"
Download.

Cole, Graham A., "Do Christians Have a World view"
Download.

Cobern, William W., "World View, Metaphysics, and Epistemology" (1993)
Download.

Kraft, Charles H., "Culture, Worldview and Contextualization"
Download. .

Marshall, A. & Sander Griffion & Richard J. Mouw (eds.), Stained Glass: Worldviews and Social Science (1989). Download.

Sharma, Manju, "Paul Hieberts World View Model: Understanding Cultural Encounters" (2012)
Download.

Studies on World View
Bibliography. Download.

Vidal, Clement, "What is a World View?"
Download.

Off-line literature

Hiebert, Paul G. Transforming Worldviews: an anthropological understanding of how people change. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2008

Kraft, Charles. Christianity with Power. Your World View and Your Experience of the Supernatural. Ann Arbor, MI: Servant Publications. 1989.

Smart, Ninian, Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs 

 

 

Websites

 

Project Worldview
Read more.

 

 

Artikler af Mogens S. Mogensen om worldview

The Significance of Worldview for Intercultural and Interreligious Interactions and Communications in Mission in Africa
Paper presented at seminar on The Notion of Worldview. April 22, 2014, University of Aalborg. Download.

Racism-Ethnic Diversity and Racial Tolerance

This week Washinton Post has examined global comparative data on ethnic diversity ( map of the most and least diverse countries) and, more  on racial tolerance ( conflict, has responded to responded to the maps and showing that it is controversial to a complicated, subjective phenomenon as racial tolerance to a single metric – the frequency with which people in a certain country said they would not want neighbors of a different race. Read a summary of his points here.

Nationalisme

Nationalisme, som var en stærk bevægelse i det 19. århundrede, optræder i dag på ny i Europa og andre verdensdelse.

 

Bartlett, Jamie & Jonathan Birdwell & Mark Littler, The New Face of Digital Populism (2011)
"Nationalist populist parties and movements are now a force to be reckoned with in many Western European countries. Their rise in popularity has gone hand-in-hand with the advent of social media, and they are adept at using new technology to amplify their message, recruit and organise." Download.

BBC, Europe: Nationalist Resurgence (2011)
Download.

Calance, Mădălina, "The Rise of Nationalism in the European Union" (2011)
Download.

"Europe's Far Right: Culture Matters More" (The Economist, April 12, 2012)
"After the second world war the far-right was taboo in much of Europe. As memories of the war fade, Europe’s far-right parties have adopted the welfare aspirations of the centre-left and flavoured them with protectionism and nationalism. Their increasing popularity suggests that this recipe will go down well—unless mainstream parties find ways to calm voters’ pressing anxieties over culture, identity and Europe’s way of life." Download.

Folkevirke, Tema: Nationalisme i en globaliseret verden (2009) s. 1-21
Artikler af Michael Böss, "Kosmopolitisk fædrelandskærlighed", Bertel Nygaard, "Hvad er nationalismen, og hvor kommer den fra?", Rasmus Glenthøj, "Danmark er gammelt, men danskheden er ung" og Lasse Kofoed, "Hverdagslivets nationalisme". Download.

Kwok, Kevin & Anna Pivorvarchuk, "Populism, Nationalism and Globalisation: The New Far Right?" (Fair Observer, October 10, 2012)
Download.

Langenbacher, Nora & Britta Schellenberg (eds.), Is Europe on the "Right" Path? Right-wing Extremism and Right-wing Populism in Europe (Friedrich Ebert Stiftung)
Download.

Moeller, Joergen Oerstroem, "The Deadly Cocktail: Nationalism, Populism, and Inequality" (World Future Society 2011)
Download.

Nationalist Populism Rising in Europe (TheTrumpet.com, Jan. 17, 2007)
Download.

Nations and Nationalism (tidsskrift)
Download.

Pamir, Peri, "Nationalism, Ethnicity and Democracy: Contemporary Manifestations" (The International Journal of Peace Studies)
The author distinguishes between three broad - and sometimes overlapping - contemporary varieties, namely, state nationalism, ethno-nationalism and, "protest" nationalism, encompassing both right-wing nationalist movements in Europe and the former Soviet Union as well as the phenomenon of religious fundamentalism.
Download.

The Guardian, "Europe's 'nationalist populists' and far right - interactive"
Download.

Sunderland, Claire, "Nationalism in the 21st Century" (e-International Relations, January 17, 2012)
Download.

Walker, Peter & Mathew Taylor, "Far right on the rise in Europe, says report" (The Guardian, Nov. 6, 2011)
Download.

Walker, Tom, "Europe's Far Right Rises" (Red Pepper 2009)
Download.

Wheeler, William, Europe's New Fascists (The New York Times Sunday Review, November 17, 2012)
"European leaders must not cede the battleground in the war of ideas. They should publicly denounce parties that espouse racist doctrines and spew hate-filled rhetoric and clearly define and defend the shared values of an increasingly integrated Europe. To do so, they must develop a Pan-European approach to monitoring hate crimes and investigating right-wing extremist networks that operate across borders. And the European Union must ensure that all member states, old and new, respect the same criteria that countries currently aspiring to join the European Union are required to meet, especially maintaining the “stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights, respect for and protection of minorities.” Otherwise, Europe faces the specter of more xenophobic violence and the unraveling of the liberal democratic order that has drawn so many persecuted people to seek asylum and opportunity on European shores." Download.


Globalisering og nationalisme


Hall, Stuart, "The Local and the Global" (In Anthony D. King (ed.), Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity. University of Minesota Press. 1997).
Download.

 

 

Religion og nationalisme

Den religiøse dimension af nationalisme er har i de senere år været genstand for forskning. Her bringes nogle af de vigtigste bidrag til forståelsen af forholdet mellem religion og natioanlisme.

Brubaker, Rogers, "Religion and Nationalism: Four Approaches" (Nations and Nationalism, Vol 18,1:20-22. January)
"Building on recent literature, this article discusses four ways of studying the relationship between religion and nationalism. The first is to treat religion and nationalism, along with ethnicity and race, as analogous phenomena. The second is to specify ways in which religion helps explain things about nationalism – its origin, its power or its distinctive character in particular cases. The third is to treat religion as part of nationalism, and to specify modes of interpenetration and intertwining. The fourth is to posit a distinctively religious form of nationalism. The article concludes by reconsidering the much-criticised understanding of nationalism as a distinctively secular phenomenon." Download.

Juergensmeyer, Mark, "Religious Nationalism and Transnationalism in a Global World"
Download.

 

Links

UNITED for Intercultural Action European network against nationalism, racism, fascism
and in support of migrants and refugees

3-K supplerende litteratur til kursus om kultur

 

Eriksen,Thomas Hylland& Torun Arntsen
2001   Kulturforskelle. Kulturmøder i praksis. København: Gyldendal Uddannelse

Hastrup, Kirsten
2004   Det fleksible fællesskab. Århus: Århus Universitetsforlag.

Herlitz, Gillis
Kulturgrammatik. Kunsten at møde andre kulturer.

Lægaard, Sune, "Multikulturalisme og nationalisme: Modsætninger og ligheder"
(Filosofiske Studier
, bind 22, 2002, pp. 78-101.) Download.

Mogensen, Mogens S.
2011   "Etniske og kulturelle konflikter - og forsoning". Downlooad.

Nygaard, Bjørn
2010   Kulturmødet på arbvejdspladsen. Interkulturel kompetence som konkurrenceparameter. København: Gyldendal Business

3-K tekster til kursistoplæg

8. november

 

17. november

 

21. november

 

28. november

Paul Hiebert, "Form and Meaning in the Conxtexualization of the Gospel". In Dean S. Gilliland, ed., The Word Among Us: Contextualising Theology for Mission Today. Dallas: Word. 1989. Pp. 101-120. Download.

5. december

Sørine Gotfredsen, "Lad os bruge Breivik rigtigt". Kronik i Berlingske Tidende 22. juli 2011. Download.

Mygh, Sebastian m.fl.,
2005     "Ghettoers betydning for integration i samfundet" (speciale). Download.

Møller, Peter
2010    Integrationsbegrebet i dansk politik. Download.

12. december

Bøss, Michae Bøssl, "Når det multikulturelle samfund fungerer" (Information, den 22. august, 2011). Download.

Pedersen, Søren Hvid, Multikulturalimse og integration (CEPOS 2010). Download.

Jacobsen, Brian Arly, "Danmark har altid været et multireligiøst samfund". (Religion.dk, den 17. august 2011).
Kritisk overvejelse over det multikulturelle. Download.

Lægaard, Sune, "Multikulturalisme og nationalisme: Modsætninger og ligheder" (Filosofiske Studier, bind 22, 2002, pp. 78-101.)
Download.

Rosenberg, Göran, "Vi er alle multikulturelle nu" (Information, den 26. juli, 2007)
Download.

Toftkjær, Kathrine, "Hvad er kultur?" (2007)
Interview med Asad Hamad om kultur som konfliktskaber i den danske debat, og om, hvordan kulturkonflikter kan undgås, hvis man tænker på en anden måde. Download.

Frydensberg, Kirsten & Palle Bendsen, "Konfliktløsning i kulturmødet" (2008). Download.

KULTUR

 

On-line artikler om kultur og kulturmøde - på dansk

 

Albinus, Lars, "Hvad er kulturforståelse?" (2007)
Artiklen reflekterer over muligheden for en videnskabelig forståelse af fremmede kulturer. Download.

Berger, Peter, "Religiøs pluralisme i en pluralistisk tidsalder" (2005)
Download.

Dahl, Øyvind, "Å forstå og bli forstått"
Kort intro til kulturforståelse. Download.

Gitz-Johansen, Thomas, "Pædagogik i flerkulturelle sammenhænge - mere end bare sprog"
Download .

Haase, Birgitte, Hvad er kultur? Power Point Presentation
Download.

Kontur - tidsskrift for kulturstudier
Kontur, der er et on-line tidsskrift og udgives af Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet, formidler forskning inden for kulturstudier i en afspejling af hele instituttets faglige bredde: Europastudier, Kønsforskning, Østeuropastudier, Kinesisk og Japansk, Historie, Indisk og International Studies. Download.

Lausanne Occasional Paper 2, The Willowbank Report: Consultation on Gospel and Culture (1978)
Download.

Sprogforum No 18 Interkulturel kompetence (2000)
Dette nummer fokuserer på begrebet 'interkulturel kompetence', der er blevet uundværligt inden for sprogundervisningen, ligesom det også er udbredt i andre fag og i samfundet som helhed. Interkulturel kompetence handler først og fremmest om åbenhed over for forskelle og om viden om deres historiske kontekst. Det handler ikke om at lade som om man er en anden end den man er. rtiklerne i dette nummer beskæftiger sig med forskellige måder at forstå interkulturel kompetence på i fremmed- og andetsprogsundervisningen. Download.

Systime, Hvad er kultur?
Download.

Toftkjær, Kathrine, "Hvad er kultur?" (2007)
Interview med Asad Hamad om kultur som konfliktskaber i den danske debat, og om, hvordan kulturkonflikter kan undgås, hvis man tænker på en anden måde. Download.

 

Online Articles in English

European Commission, Intercultural Dialogue in Europe (2008)
A survey of attitudes in European countries. Download.

Gert Hofstede Cultural Dimensions
National cultures can be described according to the analysis of Geert Hofstede. Hofstede's analysis includes five independent deminsions of national culture  difference:  Power Distance, Individualism, Masculinity, Uncertainty Avoidance and Long-Term Orientation. Download.

International Etiquette Guide
Understanding other people's languages, cultures, etiquettes and taboos is of great value to the traveller or visiting business person. Scroll down the page for information on a selected number of countries. Topics include language, useful phrases, the society, culture, business and social etiquettes.Download.

Kim Arne Zimmermann, "What is culture?" (2017)
Download.

-----------------------------------------------------

Wikipedia, Intercultural Competence
Download.

Bibliography
Download.

 

Artikler om kultur og kulturmøde af Mogens S. Mogensen

 “Evangeliet og kulturerne”. Under Afrikas Sol (1995)
Christiansfeld: Savanne. 
P. 3-9. Download.

”Kirken og kulturmødet”. Indre Missions Tidende. Nr. 14, p. 4-5. (1995)
Download

“Hvad er kultur?” , “Kulturchok og verdensopfattelse”  og “Sprog og 
kultur” .
MissioNærKontakt. August, september og oktober 
1995  Download.

“Evangeliet og kulturerne” (1995)
Under Afrikas Sol. Christiansfeld: Savanne. 
P. 3-9. Download.


”Kirken og kulturmødet” (1994)

Indre Missions Tidende. Nr. 14, p. 4-5. Download

Konfliktløsning & Forsoning

 

Online artikler - på dansk

Center for Konfliktløsning, "Kunsten at løse konflikter. Redskaber og overvejelser" (2000)
Meget praktisk og nyttig håndbog. Download.

Frydensberg, Kirsten & Palle Bendsen, "Konfliktløsning i kulturmødet"
Artiklen beskriver Center for Konfliktløsnings forståelse af interkulturel konfliktløsning, en forståelse, der først og fremmest bygger på den viden og erfaring om ikkevoldelig konfliktløsning, som centret har bygget på og udviklet siden sin start i 1994, og som bl.a. handler om anerkendelsens betydning. Dernæst bygger forståelsen om konflikter mellem forskellige kulturer på interkulturelle studier og interkulturel kommunikation samt på den 'nye' retorik, som blandt andet lægger op til, at menneskelige værdier kan forhandles. Download.

 

Artikler af Mogens S. Mogensen

Mogens S. Mogensen, "Etniske og kulturelle konflikter - og forsoning" (2011)
Den krotatiske teolog Miroslav Volf har skrevet en vigtig bog om  ”Exclusion & Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation” (Nashville: Abingdon Press, 1996). Bogen analyserer hvordan man teologisk kan forholde sig til kulturelle og etniske konflikter og hvordan der i den kristne teologi er resourcer til brug i en forsoningsproces. Ariklen "Etniske og kulturelle konflikter - og forsoning" fokuserer på nogle centrale aspekter af Volfs forsoningsteologi. Download.

 

Online articles - international

 

Links til organisationer og institutioner, som arbejder med konfliktløsning og forsoning

Center for Konfliktløsning
Center for Konfliktløsning blev stiftet af Else Hammerich i 1994 som en forening, der arbejder for at fremme fredelig konfliktløsning. Ideen var at udvikle og udbrede konfliktarbejde som en konkret kompetence, der kan læres af alle, børn som voksne. En kompetence, der er en naturlig del af en demokratisk kultur. Centterets formål er. at udbrede kendskabet til – og arbejde for – fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt, at uddanne mennesker og organisationer til at løse konflikter, at hjælpe organisationer og grupper til at løse samarbejdsproblemerog og at udvikle og formidle konfliktløsningsteorier og metoder. Download.

Community of the Cross of Nails. Coventry Cathedral
Was established in 1940 after the destruction of the Cathedral during the war. In stead for seeking revenge for the destruction of the cathedral, the founders of the centre wanted to promote reconciliation in areas of conflict all over the world. Download

Institut for Diapraxis

Institut for Diapraxis, der er stiftet i 2006 af Steen Clausen, underviser og mægler i konflikter og rådgiver og forsker i fællesskaber og relationer for at bidrage til udviklingen af  bæredygtige og værdsættende fællesskaber mellem mennesker.Der fokuseres på sammenhængen i og mellem fællesskaber ved at arbejde med Diapraxis - det vi gør og udvikler sammen og i fællesskab. Her er fællesskabets praksis., Dialog - det vi snakker om og kommunikerer. Her finder vi og udvikler fællesskabets dialog og kommunikation, og Diasent - det vi tænker om os selv og hinanden. Her finder vi og udvikler fællesskabets tænkning og selvforståelse. Download.

Links om integration - danske

 

Foreningen Nydansker på Arbejdsmarkedet
Download.

Mangfoldighed.dk
Website etableret af Institut for Menneskerettigheder. Download.

Online litteratur om integration - på dansk

Borup, Jørn, "Religion, migration og integration" (Center for Samtidsreligion, 2014)
Download.

Den Store Danske, "Integration"
Download.

Hamburger, Charlotte, "Assimilation som et grundtræk i dansk indvandrerpolitik" (Politica, Bind 22 (1990) Danmark og indvandrerne Danmark og indvandrerne).
Download.

Kofoed-Frederiksen, Kathrine
2007        Integration af muslimer i Danmark - en religionssociologisk diskussion af integrationsbegrebet. Speciale, Kbh. Uni. Download .

Gundelach, P & E. Nørregaard-Nielsen
2007        Etniske gruppers værdier - Baggrundsrapport. København: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration. Download.

Hussain, Mustafa & Ferruh Yilmaz & Tim O'Conor
2997    Medierne, minoriteterne og majoriteten - en undersøgelse af medierne og den folkelige diskurs i Danmark. Nævntet for etnisk ligestilling. Download.

Skaksen, Jan Rode & Bent Jensen
2016      "Hvad ved vi om integrationen af indvandrere? Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960'erne til i dag." Rockwoolfonden

Jensen, Bent,
2007      Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og integration (Rockwoolfonden )

Krarup, Søren, "En nationalstat må fordre assimilation" (Information 31. marts 2008)
Download.

Kristensen, Ole Steen et. al. , "Notat om forskellen mellem social integration og social inklusion"
Download. 

Kristensen, Ole Steen, Marie-Louise Oberman & Annie Dolme
2007    Forskellen mellem social integration og social inklusion (Psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Download.

Møller, Peter, "Integrationsbegrebet i dansk politik" (Kritisk Debat 15. oktober 2010)
Download

Petersen, Margit Anne & Stinne Simonsen Puri;
2011     Billeder på integration. Download.

Rosenfeldt, Mattias Pape
2007      "Hvad er succesfuld integration?" Islamisk Kristent Studiecenter. Download.

Seeberg, Peter, "Indvandrere, integration og velfærdsstatens fremtid?"
Download.

Sloth, Søs Lykke
2011  "Indvandrere giver overskud". Berlingske Tidende 23/6. Download.

"Udlændinges integration i det danske samfund. Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark"
Download.

Dokumentations-og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC)
Mangfoldighed og multikulturalisme. Download.

Integration i Danmark
PPP. Download.

Integration på rette kurs i Danmark

Download.

Institut for Menneskerettigheder, Nyheder om integration
Download.

 

 

 

 

 

Multikulturalisme og det multikulturelle samfund

 

Definition

Andrew Heywood distinguishes between two forms of multiculturalism, "the term ‘multiculturalis
m’ has been used in a variety of ways, both descriptive and normative. As a descriptive term, it has been taken to refer to cultural diversity … As a normative term, multiculturalism implies a positive endorsement, even celebration, of communal diversity, typically based on either the right of different groups to respect and recognition, or to the alleged benefits to the larger society of moral and cultural diversity”.

 

Online litteratur om multikulturalisme på dansk

Bøss, Michael, "Når det multikulturelle samfund fungerer" (Information, den 22. august, 2011l
Om det canadiske samfund, der er multikulturelt i plurlaistisk men ikke i ideologisk forstand. Download.

Holtug, Niels, "Danish Multiculturalism. Where art thou?"
Download.

Jacobsen, Brian Arly, "Danmark har altid været et multireligiøst samfund". (Religion.dk, den 17. august 2011).
Kritisk overvejelse over det multikulturelle. Download.

Pedersen, Søren Hvid, Multikulturalimse og integration (CEPOS 2010)
Download.

Rosenberg, Göran, "Vi er alle multikulturelle nu" (Information, den 26. juli, 2007)
Download.

Sarvar, Ikram, "Hvor bliver det multikulturelle samfund af?" (Politiken 13/3/09)
Download.

Thyssen, Ole, "Multikulturalisme beriger samfundet" (Information, den 15. november 2012)
Download.

22-7 og det multikulturele samfund
Den 22. juli 2011 begiv Anders Breivik frygtelige terrorhandlinger i Oslo og på Utøya, der kostede 88 mennesker livet. Terroristens angivelige mål med terrorhandlingerne var at bekæmpe udviklingen af et multikulturelt samfund, hvorfor hans angreb rettedes mod de politikre, som han mente var ansvarlig for denne udviking. Udover en generel fordømmelse af terroren har denne sat en debat om det multikulturelle samfund igang.
Download.

 

Online litterature on multiculturalism in English

Ellis, Frank, "Multiculturalism and Marxism" (American Renaissance, November 1999)
Ellis is a very controversial lecturer in Russian and Slavonic Studes at Leeds University, who was suspended for alleged racism". He introduces this article with the following statement: "No successful society shows a spontaneous tendency towards multiculturalism or multiracialism. Successful and enduring societies show a high degree of homogeneity. Those who support multiculturalism either do not know this or, what is more likely, realize that if they are to transform Western societies into strictly regulated, racial-feminist bureaucracies they must first undermine those societies." Download.

Guillam, Peter, "This multiculturalism debate is not about culture" (The Guardian, April 26, 2011)
"As it stands, the multiculturalism debate is a proxy for everything other than culture: race, inequality, markets, globalisation, terrorism – perhaps modernity itself. But certainly not culture – because all cultures are multicultures, and cannot be anything else." Download.

Inglis, Christine, "Multiculturalism: New Policy Responses to Diversity" (UNESCO)
Download.

John, Cindi, "So what exactly is multiculturalism?" (BBC News, April 5, 2004)
Different understandings of and attitudes to multiculturalism. Download.

Tariq Modood, Tariq, "Remaking multiculturalism after 7/7"  (29 September 2005)
"Britain’s multicultural model is held responsible for the London bombs of July 2005. But a deeper understanding suggests a concept that can be extended to a “politics of equal respect” that includes Britain’s Muslims in a new, shared sense of national belonging, says Tariq Modood." Download.

Song, Sarah, "Multiculturalism" (The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2010)
Contains a very useful overview of the concept. Download.

Volokh, Eugene, "Fuzzy Thinking on Multiculturalism" (CBS News March 31, 2011)
Download.

Younge, Gary, "On the West's Moral Panic Over 'Multiculturalism" (The Nation, July 7, 2011)
This article is adapted from the preface to The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age, by Alana Lentin and Gavan Titley, published by Zed Books on July 14, 2011. Download.

 

 

 

Links

Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism
"CRONEM is a multidisciplinary research centre in the field of nationalism, ethnicity and multiculturalism. It brings together those at Surrey and Roehampton who are engaged in issues which lie at the nexus between nation, ethnicity, multiculturalism, citizenship and migration" at the Universty of Surrey. Download.

 

Etniske og kulturelle konflikterExclusion__Embarace_-_foto

Denne side er under opbygning.

 

Cases

22-7 og det multikulturele samfund
Den 22. juli 2011 begiv Anders Breivik frygtelige terrorhandlinger i Oslo og på Utøya, der kostede 88 mennesker livet. Terroristens angivelige mål med terrorhandlingerne var at bekæmpe udviklingen af et multikulturelt samfund, hvorfor hans angreb rettedes mod de politikre, som han mente var ansvarlig for denne udviking. Udover en generel fordømmelse af terroren har denne sat en debat om det multikulturelle samfund igang.
Download.
 

 

On-line litteratur på dansk

Frydensberg, Kirsten og Palle Bendsen, "Konfliktløsning i kulturmødet"
Download.

Sarvar, Ikram, "Hvor bliver det multikulturelle samfund af?" (Politiken 13/3/09)
Download.

 

On-line litterature in English

 

 

Artikler af Mogens S. Mogensen

22-7 og det multikulturelle samfundABB-2083-foto

 

Kildedokumenter

Anders Breivik, Indlæg på Document.no 2009-10
Download

Anders Breivik, "Knights Templar Video 2083" (Video uploaded på YouTube 22/7/2011)
Download.

Anders Breivik, "2083. A European Declaration of Independence"
Download

Sørine Gotfredsen, "Lad os bruge Anders Breivik rigtigt". Kronik i Berlingske Tidende, den 29. juli.
Download.

 

Analyser af 22-7 og det multikulturelle samfund

Hadden Gerry, "Has the European Multiculturalism Failed?" (The World, August 8)
Download
.

Weidner, Stefan, "Nach den Anschlägen in Norwegen: Das Dilemma der Islamkritiker" & "Die anderen sind wir selbst". Süddeutsche Zietung 29/7/11)
Download

Zizek, Slavoj, "Problemet er ikke indvandrere, det er vores egen europæiske identititet" (Information den 3. august)
Download.

  

 

Artikler af Mogens S. Mogensen

"Hvilke holdninger lå bag Anders Breiviks terrorhandling. 1 - Nationalkonservatisme" (Blogindlæg på eftertanke.dk 23. juli og optrykt på religion.dk).
Download.

"Hvilke holdninger lå bag Anders Breiviks terrorhandling. 2 - Korstogsideologi" (Blogindlæg på eftertanke.dk 24. juli og optrykt på religion.dk).
Download.

"Hvad bliver de samfundsmæssige konsekvenser af 22-7?" (Blogindlæg på Eftertanke.dk, den 29. juli)
Download.

"Pastor Gotfredsen er vred, hvilket har sine gode grunde" (Blogindlæg på Eftertanke.dk, den 2. august)
Download.

"Det multikulturelle samfund - utopi eller ideal?" (Religionsanalyse på religion.dk og kristeligt-dagblad.dk, den 3. august)
Download.

"Eftertanker efter 22-7" (Blogindlæg på Eftertanke.dk, den 4. august)
Download. 

"Fænomentet kristianisme" (Blogindlæg på Eftertanke.dk, den 5. august)
Download

 

Interkulturel kommunikationIntercultural_communication

Interkulturel kommunikation handler om kommunikation mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. Interkulturel kommunikation indebærer en lang række kommunikationsproblemer og udfordringer ikke kun mht. sprog, men også forskellige kulturmønstre og worldviews, som vil blive behandlet på denne underside.

 

Litteratur om interkulturel kommunikation -
Litterature on Intercultural Communication

Allwood, Jens, "Intercultural Communication" (1985)
English translation of: "Tvärkulturell kommunikation" (1985) in Allwood, J. (Ed.) Tvärkulturell kommunikation, Papers in Anthropological Linguistics 12, University of Göteborg, Dept of Linguistics. Download.

ComGap, Intercultural Communiation
Basic introduction to key concepts in intercultural communication. Download.

Dahl, Stephan, "Intercultural Research: The Current State of Knowledge" (2004).
This paper gives a short overview of the main concepts and theories in intercultural and cross-cultural communication, thus providing a brief introduction into the field of empirical research into culture-based value variations and providing a short outline of the major works in this area (e.g. the works of Hall, Hofstede, Trompenaars and Hampden-Turner, and Schwartz).   Download.

Journal of Intercultural Communication
"The goal of the journal is to promote research but also education and training in the area of intercultural communication. The journal is an outgrowth of the activities of NIC – the Nordic Network for Intercultural Communication. The great interest shown in the activities of NIC have pointed to a need for more journals employing a peer review procedure within the area of intercultural communication." Download.

 

 

Links om interkulturel kommunikation
Links on Intercultural Communication

Institut for interkulturel kommunikation og ledelse
IKL, som er en del af Copenhagen Business School, "fokuserer på globaliseringens udfordringer for virksomheder, stater og individer. Med afsæt i en række distinkte, men indbyrdes forbundne, indsatsområder stiller instituttets forskere skarpt på, hvordan globaliseringen forandrer og udfordrer ledelse, organisation og styring i såvel den private som den offentlige sektor. På tværs af forskellige perspektiver og tematikker er der en særlig opmærksomhed omkring ... relationer og kommunikation & kultur." Visit.

Intercultural Communication
IC "is an intercultural training and coaching firm based in the Netherlands. We assist global organizations and their people to develop cultural intelligence and enhance professional effectiveness in working in an international environment with multicultural clients and colleagues." Visit.

Intercultural Communication Institute
"The Intercultural Communication Institute (ICI) is a nonprofit charity with the mission of fostering an awareness and appreciation of cultural difference in both the international and domestic arenas. ... ICI is based on the belief that we share an ethical commitment to further intercultural work that has been shown to contribute to better understanding and reduced conflict among people of different cultures." ICI is based in Portland, US. Visit.

Kwintessential
Contains a lot of short to the point articles on intercultural communication. Visit. 

-----

Collection of links concerning intercultural communication
Visit. 

 

 

Kirkelige dokumenter om migrationKirke_og_migration

På denne side præsenteres danske og udenlandske dokumenter og vejledninger udarbejdet af kirkelige grupper.

 

Christian Council of Sweden, This is what we want! The Churches and Migration Issues (2007)
This document has been approved by the General Assembly of the Christian Council of Sweden 25. - 26. April 2007. Download .

Deeks, David (ed.), Asylum Principles. Statement for Churches Working on Asylum Issues (2006)
The Statement of Principles on Asylum has been developed by Churches Together in Britain and Ireland. "This Statement of Principles is designed to help Churches individually and collectively to formulate their responses to public policy and its impact upon people who seek asylum and refugees and to create a framework for the Churches'Commission for Racial Justice (CCRJ) to carry forward its work.2 Download

Eriksen, Niels Nymann et. al., Kirke og migration. Ti principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvndring og integration (2010)
Udarbejdet af Tværkulturelt Center, Mødestedet og Apostelkirken.Download .

Stiftssamarbejdet "Folkekirke og Religionsmøde", "Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere" (2005)
Vejledeningen er vedtaget af bestyrelsen for Folkekirke og Religionsmøde og af Danske Kirkers Råd. Download .

Links om kulturmøde

 

Antropologi.info
Antropologi.info er en norsk portal om socialantropologi på nettet. Målet er at gøre antropologisk forskening mere tilgengelig. Portalen består af nyhedsblog, oversigt over tidsskrifter, forum og international opslagstavel og oversigt over nordiske og engelsksprogede blogs. Download.

Kunst og Interkultur
Center for Kunst & Interkultur er et nationalt videns-, kompetence- og formidlingscenter for interkultur og kulturel mangfoldighed ogarbejder med udvikling af et kulturelt mangfoldigt kulturliv, både på nationalt plan og i forhold til hvordan dansk kunst præsenteres i udlandet.Centret formidler viden og erfaringer mellem landets kunstnere og kunstinstitutioner med det formål at udvikle og styrke de interkulturelle kompetencer i kunst- og kulturlivet. Download.

Links til kirker og kirkelige organsiationer, som arbejder med integration
Download.

On-line artikler om kultur og kulturmøde - på dansk

 

Albinus, Lars, "Hvad er kulturforståelse?" (2007)
Artiklen reflekterer over muligheden for en videnskabelig forståelse af fremmede kulturer. Download.

Berger, Peter, "Religiøs pluralisme i en pluralistisk tidsalder" (2005)
Download.

Dahl, Øyvind, "Å forstå og bli forstått"
Kort intro til kulturforståelse. Download.

Folkevirke, Tema: Nationalisme i en globaliseret verden (2009) s. 1-21
Artikler af Michael Böss, "Kosmopolitisk fædrelandskærlighed", Bertel Nygaard, "Hvad er nationalismen, og hvor kommer den fra?", Rasmus Glenthøj, "Danmark er gammelt, men danskheden er ung" og Lasse Kofoed, "Hverdagslivets nationalisme". Download.

Frydensberg, Kirsten & Palle Bendsen, "Konfliktløsning i kulturmødet"
Artiklen beskriver Center for Konfliktløsnings forståelse af interkulturel konfliktløsning, en forståelse, der først og fremmest bygger på den viden og erfaring om ikkevoldelig konfliktløsning, som centret har bygget på og udviklet siden sin start i 1994, og som bl.a. handler om anerkendelsens betydning. Dernæst bygger forståelsen om konflikter mellem forskellige kulturer på interkulturelle studier og interkulturel kommunikation samt på den 'nye' retorik, som blandt andet lægger op til, at menneskelige værdier kan forhandles. Download.

Gitz-Johansen, Thomas, "Pædagogik i flerkulturelle sammenhænge - mere end bare sprog"
Download .

 

Håndbog om integration for politiske beslutningstagere og praktikere
Håndbogen, der er udarbejdet af Europa-kommissionen og er på 180 sider, er et dansk bud på,hvordan ledere i højere grad kan integrere mangfoldighedstrategier i de enkelte virksomheder. Håndbogen forholder sig også til, hvordan der kan opnås et mere mangfoldigt mediebillede, udvikling af virksomhedernes interkulturelle forståelse og rekrutteringskvoter, og indeholder eksempler på god praksis og erfaringer fra 27 medlemsstater og andre indvandringslande. Download. 

Jensen, Iben, "Kulturforståelse - eller redskaber til interkulturel kommunikation"
Indeholder en kort intro til interkulturel kommunikation. Download.

Kontur - tidsskrift for kulturstudier
Kontur, der er et on-line tidsskrift og udgives af Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet, formidler forskning inden for kulturstudier i en afspejling af hele instituttets faglige bredde: Europastudier, Kønsforskning, Østeuropastudier, Kinesisk og Japansk, Historie, Indisk og International Studies. Download.

Lausanne Occasional Paper 2, The Willowbank Report: Consultation on Gospel and Culture (1978)
Download.

Mikkelsen, Hans Vium, "Kristendom er ikke ideologi" (Information, den 24. august 2011)
"Når borgerlige debattører som Gotfredsen, Winkel Holm og Krarup anklager islam for ikke at skelne mellem religion og politik, rammer det dem selv som en boomerang. De bruger nemlig selv kristendommen i et klart politisk ærinde". Download.

Sprogforum No 18 Interkulturel kompetence (2000)
Dette nummer fokuserer på begrebet 'interkulturel kompetence', der er blevet uundværligt inden for sprogundervisningen, ligesom det også er udbredt i andre fag og i samfundet som helhed. Interkulturel kompetence handler først og fremmest om åbenhed over for forskelle og om viden om deres historiske kontekst. Det handler ikke om at lade som om man er en anden end den man er. rtiklerne i dette nummer beskæftiger sig med forskellige måder at forstå interkulturel kompetence på i fremmed- og andetsprogsundervisningen. Download.

Sørensen, Bo Wagner, "Interkulturel kommunikation" (I Aase Riek Sørensen m.fl., Køn, etnicitet og vejledning (Roskilde 2007) s.14-20).
Download.

Toftkjær, Kathrine, "Hvad er kultur?" (2007)
Interview med Asad Hamad om kultur som konfliktskaber i den danske debat, og om, hvordan kulturkonflikter kan undgås, hvis man tænker på en anden måde. Download.

Vestergaard, Gunvor, "Hvordan undesøger man kultur?"
Præsenterer tre forskellige kulturdefinitioner og deres betydning for kulturanalyse. Download.

---------

Online Articles on Culture and Cultural Encounters - in English
Download.

 

Artikler om kultur og kulturmøde af Mogens S. Mogensen

 "Integration og konversion - immigranters konversion til kristendomen i Danmark (2007).
I Mogens S. Mogensen & John H.M. Damsager (red), Dansk konversionsforskning. Århus: Forlaget Univers.
S. 72-93.

"Integration med integritet, tak". (2005)
Kristeligt Dagblad 24. november. Download.

"Konvertering, asyl og integration" (2005)
Kristeligt Dagblad den 20. juni. Download.

 “Evangeliet og kulturerne”. Under Afrikas Sol (1995)
Christiansfeld: Savanne. 
P. 3-9. Download.

”Kirken og kulturmødet”. Indre Missions Tidende. Nr. 14, p. 4-5. (1995)
Download

“Hvad er kultur?” , “Kulturchok og verdensopfattelse”  og “Sprog og 
kultur” .
MissioNærKontakt. August, september og oktober 
1995  Download.

“Evangeliet og kulturerne” (1995)
Under Afrikas Sol. Christiansfeld: Savanne. 
P. 3-9. Download.


”Kirken og kulturmødet” (1994)

Indre Missions Tidende. Nr. 14, p. 4-5. Download

 ”Fulani – et stolt hyrdefolk” (1994)
Kirkernes U-landsoplysnings Ulandsavis. P. 3.

"Mbororoerne" (1994)
Kirkernes U-landsoplysnings Ulandsavis.

“Evangeliet må udtrykkes gennem alle kulturer” (1991)
Udfordringen. Nr. 36, 
p 7  and 18.

1991 “Mission og kultur - om evangeliet til fulaner”. Udfordringen. Nr. 35, p. 
18.
 Download.

Artikler om kultur og kulturmøde af Mogens S. Mogensen

"Integration og konversion - immigranters konversion til kristendomen i Danmark (2007).
I Mogens S. Mogensen & John H.M. Damsager (red), Dansk konversionsforskning. Århus: Forlaget Univers.
S. 72-93.

"Integration med integritet, tak". (2005)
Kristeligt Dagblad 24. november. Download.

"Konvertering, asyl og integration" (2005)
Kristeligt Dagblad den 20. juni. Download.

 “Evangeliet og kulturerne”. Under Afrikas Sol (1995)
Christiansfeld: Savanne. 
P. 3-9. Download.

”Kirken og kulturmødet”. Indre Missions Tidende. Nr. 14, p. 4-5. (1995)
Download

“Hvad er kultur?” , “Kulturchok og verdensopfattelse”  og “Sprog og 
kultur” .
MissioNærKontakt. August, september og oktober 
1995  Download.

“Evangeliet og kulturerne” (1995)
Under Afrikas Sol. Christiansfeld: Savanne. 
P. 3-9. Download.


”Kirken og kulturmødet” (1994)

Indre Missions Tidende. Nr. 14, p. 4-5. Download

 ”Fulani – et stolt hyrdefolk” (1994)
Kirkernes U-landsoplysnings Ulandsavis. P. 3.

"Mbororoerne" (1994)
Kirkernes U-landsoplysnings Ulandsavis.

“Evangeliet må udtrykkes gennem alle kulturer” (1991)
Udfordringen. Nr. 36, 
p 7  and 18.

1991 “Mission og kultur - om evangeliet til fulaner”. Udfordringen. Nr. 35, p. 
18.
 Download.

Ressourcer om kultur og kulturmøde

På denne side findes en række ressourcer om kultur og kulturmøde - se undermenuen tv.

  • Artikler af Mogens S. Mogensen
  • On-line artikler
  • Links

intercultural

Kulturmøde

Kulturmøde er ikke et nyt fænomen, men globaliseringen har gjort, at kulturmøde også er blevet en del af den danske virkelighed og dagligdag. Danskere møder andre kulturer, når de rejser til eller slår sig ned i andre dele af verden, men også herhjemme. I dag udgør indvandrere og førstegenerationsefterkommere efter indvandrere omkring 8 % af befolkningen, og mange af disse indvandrere kommer fra områder med kulturer (og religioner), som tidligere var fremmede for os i Danmark.

På denne side vil emner som kulturforståelse (antropologi og etnografi), interkulturel kommunikation, kulturmøder og integration både i dansk og i international sammenhæng blive taget op.

Peter Gundelach, red., "Små og store forandringer - Danskernes værdier siden 1981" (2011)

Ny værdiundersøgelse, foretaget af Sociolotisk Institut ved Københavns Universitet under ledelse af Peter Gundelach, viser, at danskerne er blevet mere tolerante over for indvandrere. "I løbet af de sidste knap 30 år er danskerne gradvist blevet mere tolerante over for indvandrere. … Den øgede tolerance slår virkelig igennem overalt i samfundet fra borgere til virksomheder og myndigheder. Også blandt vælgerne fra alle danske partier er tolerancen over for indvandrere blevet større gennem årene," udtaler Peter Gundelach.I 1981 var kun tre procent af den danske befolkning indvandrere. I dag er tallet oppe på ti procent. Undersøgelsen viser, ifølge Peter Gundelach, at jo flere indvandrere, der er kommet til landet, desto mere tolerante er danskerne blevet:"Det tyder på, at det er de jordnære erfaringer i hverdagen - der, hvor man møder andre mennesker - der er afgørende for ens holdninger til indvandrere", forklarer han. Læs mere.

 

 

 

Ny rapport om "Etniske minorieteter i det danske sundhedsvæsen - en antologi" (2010)

"Selvom etniske minoriteter talmæssigt kun udgør en mindre del af det samlede an- tal patienter i det danske sundhedsvæsen, oplever ansatte inden for sundhedsvæse- net ofte etniske minoriteter som en særlig udfordrende patientgruppe. Dette skyl- des en bred vifte af faktorer såsom kulturbestemte sygdomsmønstre, forskellige sygdomsopfattelser samt de sproglige og kulturelle barrierer, der opstår i mødet mellem sundhedspersonalet og patienten med anden etnisk baggrund. ... Denne publikation tager afsæt i fem regionale seminarer, som Sundhedsstyrelsen holdt i 2009 i samarbejde med de fem regioner med henblik på at styrke kommu- ners og regioners indsats rettet mod etniske minoriteter. Publikationen er udarbej- det som en antologi med artikler fra nogle af de oplægsholdere, der deltog ved seminarerne samt enkelte øvrige forskere", skriver redaktøren i forordet.  Download.

Kirkeasyl, kirkefred og tilflugtskirkeAsyl in der Kirch

I 1991 søgte en gruppe afviste palæstinensise asylansøgere asyl først i Enghave Kirke og siden i Blågårds Kirke i fem måneder, indtil de fik bevilget opholdstilladelse. I maj 2009 søgte 50 afviste irakiske asylansøgere asyl først i Københavns Domkirke og pga pladsmangel siden i Brorsonskirken på Nørrebro; tre måneder senere foretog politiet en aktiion, hvor fuldt bevæbnede betjente gik ind i kirken og arresterede irakerne. I maj 2012 søgte en gruppe iranske asylansøgere asyl i St. Stefanskirken på Østerbro og indledte der en sultestrejke; da de ikke ville afbryde deres sultestrejke, bad menighedsrådet dem få dage senere om at forlade kirken. Spørgsmålet er, hvad kirkens opgave er i relation til sådanne flygtninge, og om det giver mening at tale om kirkeasyl  eller tilflugtskirke i Danmark i dag? På denne side præsenteres litteratur, debatindlæg, podcasts og links om begrebet kirkeasyl og dets historie i Danmark og andre lande.

 

Definition

"Kirchenasyl ist heute die vorübergehende Aufnahme von Flüchtlingen durch eine Kirchengemeinde zur Abwendung einer von den Gemeindemitgliedern als für die Schutzsuchenden an Leib und Leben bedrohlich angesehenen Abschiebung. Es bezweckt grundsätzlich eine Wiederaufnahme oder erneute Überprüfung des asyl- oder ausländerrechtlichen Verfahrens der Kirchenasylflüchtlinge durch die dafür zuständigen staatlichen Stellen oder die Eröffnung eines Zeitraumes, der es den Flüchtlingen ermöglicht, ihre Weiter- oder Rückreise zu organisieren oder zu verzögern" (Wikipedia - Deutsch)

"Kyrkoasyl är en fredlig metod att kräva rättvisa och nåd i en situation där lagen och dess uttolkning visat sig vara orättvisa och marginalise- rande. Om myndigheterna hotar försätta den asylsökande i en situation där hon riskerar att frukta för sitt liv, kan församlingen visa sin kärlek genom att ge den skyddssökande skydd och föra hennes fall till myn- digheternas kännedom, till exempel genom att skaffa fram mera in- formation om den sökandes situation. Kyrkoasyl kan också övervägas när det handlar om människor som fruktar förlora frihet och hälsa. Med kyrkoasyl avses i denna publikation konkreta åtgärder för att in- hysa skyddssökande i kyrkliga lokaler samt erbjudande av psykiskt och andligt stöd och skydd. Kyrkoasyl har inget bindande juridiskt stöd. Dess auktoritet grundar sig på det moraliska beslutet hos den församling som erbjuder fristad. Beslutet att bevilja skydd grundar sig på en vilja att följa Guds lag och är alltså ett andligt beslut" (Ekuemiska Rådet i Finland, "Kyrkan som fristad")

 

Leksikonartikler


Den Store Danske, Gyldendals Åbne Encyklopædi

"fredhellig, (af oldnord. friðheilagr), et højtideligt begreb, som angiver, at en person (fx en konge), et sted (fx en kirke) eller et tidsrum (fx julen) er tabu, dvs. sikret mod overlast, vold og brud på fred."

Wikipedia, "Sancturary"

Download.

Sanctuarly in Medieval Law
Download.

Catholic Encyclopedia, "Sanctuary"
Download.

 

Kirkeasylets historie

Kirkeasylbegrebet udvikledes i Romerriget i slutningen af det 4. århundrede, og i løbet af det 5. århundrede anerkendte kejsermagten kirkens asylret. Efterhånden som Romerriget gik i forfald fik kirkeasylet stadig større betydning. Da statsmagten igen blev styrket i de europæiske lande i  det 14. århundrede, kom kirkeasylet under stadigt voksende pres. Reformationen betød i praksis, at kirkens asylret blev afskaffet i de protestantiske lande.I protestantisk sammenhæng kan man sige, at hævdelsen af kirkens asylret i nogen sammenhæng afløses af tanken om, at den enkelte kristne altid er forpligtet på næstekærlighed og altid må adlyde Gud mere end mennesker. I oplysningstiden opfattedes den katolske kirkes asylret som en hindring for den offentlige retspleje, og i tiden frem til det 19. århundrede afskaffedes asylretten formelt i alle de katolske lande. Siden 1983 har kirkens asylret ikke optrådt i udgaver af den kanoniske lov, men det betyder ikke nødvendigvis, at den katolske kirke har opgivet tanken om asylret.

Den moderne kirkeasyl-bevægelse opstod i forbindelse med den voksende tilstrømning af flygtninge i 1970'erne især i Europa. I 1980 begyndte "Sanctuary Movement" i USA som en religiøs og politisk kampagne for at skaffe sikre opholdssteder for centralafrikanske flygtninge, der flygtede fra konflikter i en række centralafrikanske lande. Da bevægelsen toppende involverede Sanctuary Movement mere end 500 menigheder fra mange forskellige kirkeretninger inkl. den Lutherske Kirke. I Vesttyskland kom det til det første kikreasyl i 1983 i Hellig Kors kirken i Berlin-Kreuzberg, hvor tre palænstinensiske familier fra Libanen bad om hjælp, så de kunne undgå at blive sendt hjem til det borgerkrigsramte Libanen. Det første tilfælde af kirkeasyl i Danmark fandt sted i 1991, da en gruppe afviste palæstinensiske asylansøgere opholdt sig i Blågårdskirke i 5 måneder.

Jan Hallebeek, "Church Asylum in Late Antiquity"
Download.

S. Prakash Sinha, Asylum and international law
See pp. 5ff on "Asylum in sacred places". Download.

 

Kirkeasyl i Danmark

Vejledning omkring behandling af anmodning om kirkeasyl (Udgivet af Københavns Biskop og Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, 2015)
Københavns biskop har sammen med Folkekirkens Mellemkirkelige Råd udgivet en vejlending angående kirkeasyl. I indledningen siges det bl.a., at  "Menigheder i Københavns Stift har de senere årtier udvist stort engagement i spørgsmål, som vedrører asylsøgere, flygtninge og indvandrere og deres integration i det danske samfund. Dette udspringer naturligt af kirkens kald til at være solidarisk med de svage og udsatte i samfundet og tale deres sag overfor myndighederne. I enkelte tilfælde er kirkerummet blevet anvendt som tilflugtssted for asylsøgere eller andre uden gyldigt ophold i Danmark." Download.

Kirkeasyl - en kamp for ophold (Forlaget Frydenlund, 2011)
En bog om de afviste irakiske asylansøgeres ophold i Brorsonskirken i 2010. Læs mere.

Mogensen, Mogens S., "Hvar vi brug for kirkeasyl i Danmark i dag?" (2009)
Blogindlæg. Download.

Schousboe, Karen,  "Pligt til sjælesorg" (2009)
Download.

Kirkeasyl i de øvrige nordiske lande

Den Norske Kirke om kirkasyl
"Kirken vil alltid være de svake og forfulgtes talsmann. Men kirkeasyl er ikke en alternativ rettsorden i vårt samfunn. Det er noe mennesker i nød selv etablerer når de går inn i en kirke for å søke tilflukt der." "Ved sin beslutning om ikke å gå inn i kirkene med politi har myndighetene lagt til rette for at mennesker som føler seg truet, søker tilflukt i kirker". Læs mere.

Den Norske Kirkes Mellomkirkeligt Råd,  "Kirkeasyl, erfaringer, dilemmaer - og veien videre" (1998)

Download.

Den Norske Kirkes Mellomkirkeligt Råd, "En betænkning om kirkeasyl" (September 2004)
Download.

Ekumeniska Rådet i Finland, "Kyrkan som fristad" (2007)
"Syftet med detta material är att ge församlingar och religiösa samfund bakgrundsinformation och hjälp att förbereda sig på situationer som kan leda fram till kyrkoasyl, samt praktiska anvisningar för att kunna sköta en sådan situation på ett ansvarsfullt sätt. Till kyrkoasylen hör vissa principer värda att ta i beaktande. Utgångspunkten är att om nå- gon ber kyrkan om hjälp med hänvisning till livsfara så är församling- en skyldig att ta hennes nöd på allvar och hjälpa henne på alla sätt. Ini- tiativet till kyrkoasyl tas alltid av den skyddssökande, inte av försam- lingen. Verksamheten strävar inte efter att motarbeta lag och ordning, utan efter att garantera en rättvis behandling av alla människor. Genom hjälpen strävar man efter att få till stånd en ny asylprocess, en ny och noggrann granskning av asylansökans grunder och användning av alla lagliga till buds stående medel vid behandlingen av ärendet. Försam- lingen eller samfundet kan erbjuda skydd och stöd åt den som hotas av avvisning eller utvisning under den tid då hennes fall tas upp till ny behandling. Den skyddssökandes religiösa bakgrund får inte påverka församlingens beslut. Församlingarna uppmanas till öppenhet under processen. Tanken är inte att människor skall gömmas undan, utan de- ras vistelseort skall vara känd av polisen. Däremot är det nödvändigt att under alla omständigheter slå vakt om den skyddssökandes integritet. "Download.
 

Kirkeasyl i Tysland

Asyl in der Kirche e. V. Ôkumenische Bundesarbejdsgemeinschaft
Website - Asyl in der Kirche: "Wir sind der organisatorische Zusammenschluß der Kirchenasylbewegung in Deutschland. Sie besteht aus den Netzwerken aller Kirchengemeinden, die bereit sind, Flüchtlinge im »Kirchenasyl« vor Abschiebung zu schützen, wenn begründete Zweifel an einer gefahrlosen Rückkehr bestehen. Als BAG treten wir für die Flüchtlinge und deren UnterstützerInnen ein durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, Publikationen, Tagungen und Beratung von Gemeinden." Read more.

Dachs, Heidi, "Kirkeasyl: Tyske politikere uenige om kirkers ret til at hjælpe flygtninge". Kristeligt Dagblad, den 5. februar 2015.
Download.

German Ecumenical Committee on Church Asylum, "Basic Information on Church Asylum"
Download.

Holtz, Torsen,"Kirchenasyl - Ausweg oder Gebot der Menschlichkeit" (19989
Download
.

Ôkumenische Bundesarbejdsgemeinschaft, Asyl in der Kirche, "Erstinformation Kirchenasyl" (2008)
Download.

Ôkumenische Bundesarbejdsgemeinschaft, Asyl in der Kirche, "Seelsorge im Kirchenasyl" (2007)
Download.

Ôkumenische Bundesarbejdsgemeinschaft, Asyl in der Kirche,  „Sonst wär‘ ich nicht mehr hier!“ Eine empirische Untersuchung über Kirchenasyl und Gästewohnungen (2008)
"Die vorgelegten Umfrageergebnisse zeigen, dass die Grundidee von Kirchenasyl (lei- der) weiterhin ihre Berechtigung hat. Auch im untersuchten Zeitraum von 200-2007 ging mit 88,% wieder ein hoher Anteil von Kirchenasylen erfolgreich zu Ende, eine zu- vor drohende Abschiebung konnte also verhindert werden. Vormalige Entscheidungen von Behörden mussten als unzureichend erkannt und revidiert werden, durch den ent- standenen Zeitgewinn konnten zusätzliche Gesichtspunkte in die Entscheidungsfindung eingebracht oder weitere Rechtswege beschritten werden. Wenn auch für etliche der geschützten Menschen zunächst „nur“ eine Duldung erreicht werden konnte (25,0%), so bedeutete dies doch zumindest ein Abwenden der akuten Abschiebungsgefahr und eröffnete Möglichkeiten für weitere Schritte." Download.

 

Kirkeasyl i England

Sanctuary

Deeks, David (ed.), Asylum Principles. Statement for Churches Working on Asylum Issues (2006)
The Statement of Principles on Asylum has been developed by Churches Together in Britain and Ireland. "This Statement of Principles is designed to help Churches individually and collectively to formulate their responses to public policy and its impact upon people who seek asylum and refugees and to create a framework for the Churches'Commission for Racial Justice (CCRJ) to carry forward its work.2 Download

Trotman, Arlington ed., Sanctuary: Guidelines for Churches offering asylum protection (London 2005)

Published by Churches Together in Britain and Ireland,

 

Kirkeasyl i det øvrige Europa

De fleste kirkeasyl-initiativer i Europa bygger på Genevekonventionen om flygtninge (1951) og protokollen fra 1967 og Charta von Groningen (1987) og Chartan der neuen "Sanctuary Bewegung" in Europa (2010)

Geneva Convention on the Status of Refugees (1951) and Protocol relating to the Recognition of Refugees (19679
Download
.

Charta von Groningen (1987)
Download.

Charta der neuen "Sanctuary-Bewegung" in Europa (2010)
Download.

 

Kirkeasyl i Nordamerika

Clancey, Clancey "Church Sanctuary in the United States"
Do

Engberg, Daniel, "Can criminals hide in church? On the tradition of religious sanctuary"
Podcast
.

Evangelical Lutheran Church in Canada, "Guidelines for Congregations Considering Offering Sanctuary"
Download.

wnload.

Olsen, Ted, "Asylum vs. Assistance. Offering sanctuary isn't about political protest".
Article from Christianity Today. Download.

The United Church of Canada, "Sanctuary for Refugees. A Guideline" (2004)
Download.

Wikipedia, "Sanctuary Movement"
"The Sanctuary Movement was a religious and political campaign that began in the early 1980s to provide safe-haven for Central American refugees fleeing civil conflict. It responded to restrictive federal immigration policies that made obtaining asylum difficult for Central Americans."  Read more.

 

Debat on kirkeasyl

Christoffersen, Lisbeth, "Kirkeasyl er et juridisk dilemma". Kristendom.dk, den 27. maj 2009.
Download.

Holm, Bo Kristian, "Kirken er et helle". Kristendom.dk, den 25. maj 2009.
Download.

Mogensen, Mogens S. "Har vi brug for kirkeasyl i Danmark?". Eftertanke,dk, den 16. august 2010.
Download.

Stenvaag, Hanne Beate, "Norske argumenter for kirkeasyl". Kristendom.dk, den 5. juli 2010
Download.

TV2 spørgeskema om kirkeasyl 2016
Download.

 

 
 

Online litteratur om integration, religion og kirke

 

Baumann, Martin
2000       Migration - Religion - Integration; Buddhistische Vietnamesen und hindustische Tamilien in Deutschland. Marburg.

Jørn Borup,
200XX     "Religion and Cultural Integration. Vietnamese Catholics and Buddhists in Denmark" Download.

Borup, Jørn
2011       Religion, kultur og integration: Vietnameserne i Danmark. Museum Tusculanum. Download

Bramadat, Paul & Susie Fischer
2010      "Religious Organizations and the Integration of Immigrants, Refugees, and Temporary Foreign Workers: An Annotated Bibliography and List of Community Organizations". Download.

Cadge, Wendy and Elaine Howard Ecklund
2007   “Immigration and Religion” i
Annual Review of Sociology 2007, 33: 359-379. Download.

Cesari, Jocelyne
2013      ”Religion and Diasporas: Challenges of the Emigration Countries” INTERACT Research Report 2013/01. Download.

Council of Europe
1999    Religion and the Integration of Immigrants. Download.

Drewry, Lisa
2010     Is Islam Inherently Different? Immigrant Religion and Integration. Download.

Fuhse, Jan
2006     "Religion in der Migration. Ein Blick auf das Einwanderungsland Deutschland". Download.

Garcia-Muñoz, Teresa & Shoshana Neuman
2012     "Is Religiosity of Immigrants a Bridge or a Buffer in the Process of Integration? A Comparative Study of Europe and the United States".  Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor. Download.

Gundelach, P & E. Nørregaard-Nielsen
2007        Etniske gruppers værdier - Baggrundsrapport. København: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration. Download.

Hangaard, Torben & Maher Al-Badawi
2005    Det kan godt lade sig gøre! Kirke og integration. Forlaget Facet. Læs mere.

Hvidt, Elisabeth Assing
2004    "Den bedste integration for nydanskere er at blive kristen". Religion.dk. Interview med lederen af Kirkernes Integrationstjeneste, Hans Henrik Lund. Download.

Integrtionsforskningen i Danmark 1980 - 2002
Download.

Integrationsloven
2011       Download.

Jackson, Darrell & Allessia Passarelli
2008     Mapping Migration. Mappin Churhes Responses. Europe Study. Churches Commissiion for Migrants in Europe & World Council of Churches. Download.

Jensen, Bent, Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og integration (Rockwoolfonden 2007)
Download.

Jansen, Metchild M. & Susana Keval (red.)
20XX      Religion und Migration. Die Bedeutung vom Glauben in der Migration. Polis. Download.

Jørgensen, Jens
2011    "Integrationsdebat langt fra den virkelige verden". KL-s hjemmeside. Download.

Kofoed-Frederiksen, Kathrine
2007        Integration af muslimer i Danmark - en religionssociologisk diskussion af integrationsbegrebet. Speciale, Kbh. Uni. Download.

Koko, Barnabe M.
2013       "The role of religion in the integration process of christian immigrants in Finland". Findes ikke online, desværre!

Kristensen, Ole Steen, Marie-Louise Oberman & Annie Dolme
2007    Forskellen mellem social integration og social inklusion (Psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Download.

Martikainen, Tuomas
2005      ”Religion, Immigrants and Integration” i AMID Working Paper Series 2005, 43: 1-14. Download.


Mogensen, Mogens S.
2004     Diakoni, integration og religionsmøde på Vesterbro. Evaluering af "Mødestedet. Kirkens Indvandrerarbejde på Vesterbro". Download

Mortensen, Viggo
2002    "Religion og integration efter 11. september" Download

Mortensen, Viggo
2002    "Betydningen af religion og religiøsistet for integrationsprocesserne". Download.

Munck-Fairwood, Birthe, red.
1994    Dannebroget. Håndbog om kirkens møde med et flerkulturelt Danmark. København:  Credo Forlag. 

2001    Religionsmøde i øjenhøjde. 24 idéer fra kirkens møde med nydanskere. København. Download.

Munck-Fairwood, Birthe & Lars Nielsen, red. 
1997    Ikke længere fremmede - om kirken og de etniske minoriteter i Danmark. København: Materialecentralen. Religionspædagogisk Center.

Mygh, Sebastian m.fl.,
2005     "Ghettoers betydning for integration i samfundet" (speciale). Download.

Møller, Peter
2010    Integrationsbegrebet i dansk politik. Download.

Nielsen, Harald, red.
2000    Samtalen fremmer forståelsen. København: Unitas Forlag. (Biskoppernes islamudvalgs rapport)

Petersebm, Margit Anne & Stinne Simonsen Puri;
2011     Billeder på integration. Download.

Pew Foundation
2012     Faith on the Move: The Religious Affiliation of International Migrants. Download

Polak, Regina & Reiss, Wolfram (Ed.)
2015     Religion im Wandel: Transformation religiöser Gemeinschaften in Europa durch Migration. Interdisziplinäre Perspektive.

Vienna University Press.

Rasmussen, Lissi, red.
2001    Muslimer og kristne ansigt til ansigt. København: Islamisk Kristent Studiecenter

Religion - Migration - Integration in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.
2004    Fachtagung den 22. April. Dokumentation. Download.

Sloth, Søs Lykke
2011  "Indvandrere giver overskud". Berlingske Tidende 23/6. Download.

The Role of Religion for Migration and Integration
Powerpoint. Download.

Wanjiru, Margaret Wangari
2013     The Role of Immigrant Churches in the Incorporation of Their Participants to the Broader Norwegian Society. Download.

Yang, Fenggang and Helen Rose Ebaugh
2001    “Religion and Ethnicity Among New Immigrants: The Impact of Majority/Minority Status in Home and Host Countries” i Journal for the Scientific Study of Religion 2001, 40 (3): 367-378. Download.


Artikler i Tværkulturelt Centers blad "Nyt på tværs" om "Kirke og integration". Download.

 

Reugees.dk

 

 

 

Relaterede emner:

Dokumentations-og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC)
Mangfoldighed og multikulturalisme. Download.

Hussain, Mustafa & Ferruh Yilmaz & Tim O'Conor
2997    Medierne, minoriteterne og majoriteten - en undersøgelse af medierne og den folkelige diskurs i Danmark. Nævntet for etnisk ligestilling. Download.

Integration i Danmark
PPP. Download.

Integration på rette kurs i Danmark

Download.

Institut for Menneskerettigheder, Nyheder om integration
Download.

Integration

Glistrup-Krarup

Online litteratur om integration - på dansk

 

Borup, Jørn, "Religion, migration og integration" (Center for Samtidsreligion, 2014)
Download.

Den Store Danske, "Integration"
Download.

Hamburger, Charlotte, "Assimilation som et grundtræk i dansk indvandrerpolitik" (Politica, Bind 22 (1990) Danmark og indvandrerne Danmark og indvandrerne).
Download.

Håndbog om integration for politiske beslutningstagere og praktikere
Håndbogen, der er udarbejdet af Europa-kommissionen og er på 180 sider, er et dansk bud på,hvordan ledere i højere grad kan integrere mangfoldighedstrategier i de enkelte virksomheder. Håndbogen forholder sig også til, hvordan der kan opnås et mere mangfoldigt mediebillede, udvikling af virksomhedernes interkulturelle forståelse og rekrutteringskvoter, og indeholder eksempler på god praksis og erfaringer fra 27 medlemsstater og andre indvandringslande. Download.

Kofoed-Frederiksen, Kathrine
2007        Integration af muslimer i Danmark - en religionssociologisk diskussion af integrationsbegrebet. Speciale, Kbh. Uni. Download .

Gundelach, P & E. Nørregaard-Nielsen
2007        Etniske gruppers værdier - Baggrundsrapport. København: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration. Download.

Hussain, Mustafa & Ferruh Yilmaz & Tim O'Conor
2997    Medierne, minoriteterne og majoriteten - en undersøgelse af medierne og den folkelige diskurs i Danmark. Nævntet for etnisk ligestilling. Download.

Skaksen, Jan Rode & Bent Jensen
2016      "Hvad ved vi om integrationen af indvandrere? Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960'erne til i dag." Rockwoolfonden

Jensen, Bent,
2007      Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og integration (Rockwoolfonden )

Krarup, Søren, "En nationalstat må fordre assimilation" (Information 31. marts 2008)
Download.

Kristensen, Ole Steen et. al. , "Notat om forskellen mellem social integration og social inklusion"
Download.

Kristensen, Ole Steen, Marie-Louise Oberman & Annie Dolme
2007    Forskellen mellem social integration og social inklusion (Psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Download.

Møller, Peter, "Integrationsbegrebet i dansk politik" (Kritisk Debat 15. oktober 2010)
Download

Petersen, Margit Anne & Stinne Simonsen Puri;
2011     Billeder på integration. Download.

Rosenfeldt, Mattias Pape
2007      "Hvad er succesfuld integration?" Islamisk Kristent Studiecenter. Download.

Seeberg, Peter, "Indvandrere, integration og velfærdsstatens fremtid?"
Download.

Sloth, Søs Lykke
2011  "Indvandrere giver overskud". Berlingske Tidende 23/6. Download.

"Udlændinges integration i det danske samfund. Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark"
Download.

Dokumentations-og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC)
Mangfoldighed og multikulturalisme. Download.

 

Online Litterature on Integration - in English

Algan, Yann  et. al.,
2012     "Perspectives on Cultural Integration of Immigrants: An Introduction". In Cultural Integration of Immigrants in Europe, Algan, Y., Bisin, A., Mannang, A., Verdier, Th., (Eds.), MPG Books. Peter Nannestad, Gunnar Lind Haase Svendsen & Gert Tingaard Svendsen. 2008. Bridge Over Troubled Water? Migration and Social Capital, Journal of Ethnic and Migration Studies, 34:4, 607-631. Download.

Brubaker, Rogers,
2010         "The return of assimilation? Changing perspectives on immigration and its sequels in France, Germany, and the United States" Download.

Rockwool Foundation, Publications on immigration and integration
List of research publications from RF.Download.

Wikipedia, "Cultural Assimilation"
Download.

 

Danske værdier

Findes der særligt danske værdier, og i givet faldt hvad er de danske værdier?

Det relative og det universelle i kultur. Danske værdier, kristne værdier, universelle værdier.
”Hvad er danske værdier?” KD 18. Aug. 2009.
Download

Lars Hovbakke Sørensen, ”Derfor efterspørges danske værdier” (2010).
Download.

Katrine Frøkær Baunvig, ”Salmesang slår danske værdier” (2010)
Download.

Lars Torpe, ”Fortællingen om forsvaret af de danske værdier - Muhammed-tegningerne i retroperspektiv” (2008).
Download.

Gundelach Værdiundersøgelse
Download.

”13 værdier bag den danske velfærdsstat”
Download.

"Værdier, værdier, værdier". Et debatmagasin fra Københavns Stift
Download.

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil