Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

ERINDRINGSGLIMT
SNORENE FALDT MIG PÅ LIFLIGE STEDER

Forside kristendom

Da jeg for et par år siden gik i gang med en større oprydning i alle mine gemmer og så at sige udgravede ting og sager, som havde haft en eller anden plads i eller relation til mit liv, fik jeg den tanke, om jeg skulle forsøge at nedskrive nogle af de historier, som knyttede sig til de ting, der var dukket op. Men jeg veg i første omgang tilbage, for jeg stolede ikke på, at min hukommelse ville være præcis nok. Men så fandt jeg trøst i Søren Kierkegaards skelnen mellem hukommelse og erindring. Erindring handler om genoplevelse, men genoplevelse betyder ikke, at man husker de fortidige situationer præcist, som de udspillede sig. Og derfor skriver jeg også i indledningen:

"Har jeg skrevet mine erindringer? Tja, en persons ’erindringer’ sat på tryk forventes ofte at være en sammenhængende livshistorie, ligesom en roman, der skrider logisk fremad. Men jeg har ikke vovet at skrive erindringer som en sammenhængende livshistorie, hvor der lægges vægt på at forklare, hvorfor det gik, som det gik, med fokus på sammenhænge, år- sager og virkninger. Her er der kun tale om erindringsglimt fra et langt liv, og der er ikke nødvendigvis nogen sammenhænge mellem erindringsglimtene. Erindringsglimtene kommer dog ikke i helt tilfældig rækkefølge. De er først og fremmest inddelt efter mit livs geografi, efter de steder, hvor jeg og (senere også) min familie har levet og virket. Og så er der til erindrings- glimtene føjet en række billeder. Mange af billederne er blegnet gennem tiden og er uskarpe, men på den måde passer de måske til erindringsglimtene."

Bogen henvender sig til dem, der kan lide at læse erindringer, og dem, som har været en del af mit liv, da jeg var barn på Nørre Skovsgård, gik i skole i Skovsgård, på gymnasiet i Aalborg, på Universitetet i Aarhus - og  de mennesker, som jeg mødte som soldat i Karup, som gymnasielærer i Esbjerg, som missionær i Nigeria, som generalsekretær i Christiansfeld, og som konsulent og ekstern lektor i Danmark og rundt om i verden. Til alle jer siger jeg tak for følgeskab og fællesskab, og hvis I opdager faktuelle fejl, fortrængninger eller forvrængninger, så vil jeg straks lægge mig fladt ned og bekende mine fejl, - men så også skynde mig at tilføje, at der altså kun er tale om erindringer.

God læselyst!

 
Forfatter: Mogens S. Mogensen
Titel: Erindringsglimt. Snorene faldt mig på liflige steder
Forlag: Forlaget Intercultural.dk
Antal sider: 250 sider med 90 billeder i farver og sort/hvid
Indbinding: Hard cover
Pris: 250 kr. plus forsendelse.

Bogen kan bestilles hos:
Mogens S. Mogensen
Forlaget Intercultural.dk
N. J. Holms Park 55
6070 Christiansfeld
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tele: 2617 5712

Læs smagsprøver på bogen her.

Indhold

"Mølgaards sorte skole"

"Kirketugt i Pella"

"På jagt efter pagtens ark - og fred mellem muslimer og kristne"

 

 

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense fejrer 20 års jubilæum

 Festskrift forsideFolkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTS) kan i år fejre 20 års jubilæum. FTS blev etableret i 1999 som et samarbejde mellem 27 sogne i Odense kommune og Det Danske Missionsselskab som et tilbud til nydanskere. Formålet var if. vedtægterne ”at arbejde blandt asylansøgere, flygtninge og indvandrere med henblik på at fremme en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle”. Det første lederpar var Lis og Leif Munksgaard, der havde en fortid som missionærer i Mellemøsten, og siden 2007 har projektet været ledet af Marianne og Jesper Hougaard. I anledning af jubilæet er der blevet udgivet et Festskrift, med en række artikler, der tilsammen tegner et spændende billede af FTS. Læs mere her.

2015-blog-cordoba

Glædelig jul og godt nytår med "2015 på bloggen"

Alle brugere af denne website og alle kunder i konsulentfirmaet Intercultural.dk ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Som tak for samarbejde og kommunikation i det forløbne år vil jeg gerne give en kombineret jule- og nytårsgave i digital form :-)

2015 har på alle måder været et meget begivenhedsrigt år, både nationalt og globalt, både mht. kirke og religion og samfund og politik. I e-bogen "2015 på bloggen" har jeg samlet de blog indlæg, som jeg har skrevet i 2015. Det drejer sig om indfald og indspark, udfald og tacklinger angående nogle af de temaer, som i årets løb har optaget mig. Forhåbentlig kan de kan de inspirere nogle af jer til medtænkning og modspil. Download i pdf format.Download i word-format (hvor links i blogindlæg kan åbnes).

 

 

Kirkeasyl-vejledning

Vejledning mht. kirkeasyl

Københavns biskop har sammen med Folkekirkens Mellemkirkelige Råd udgivet en vejlending angående kirkeasyl. I indledningen siges det bl.a., at  "Menigheder i Københavns Stift har de senere årtier udvist stort engagement i spørgsmål, som vedrører asylsøgere, flygtninge og indvandrere og deres integration i det danske samfund. Dette udspringer naturligt af kirkens kald til at være solidarisk med de svage og udsatte i samfundet og tale deres sag overfor myndighederne. I enkelte tilfælde er kirkerummet blevet anvendt som tilflugtssted for asylsøgere eller andre uden gyldigt ophold i Danmark." Download.

Ny Mission 29Kristent vidnesbyrd i en multireligiøs verden

I en multireligiøs verden, som vi også kender den fra vort eget land, er det for alle kristne, der ønsker at dele evangeliet med andre, vigtigt at overveje etikken i vidnesbyrdet og i mødet i det hele taget. Det nyeste nummer af Ny Mission tager netop udgangspunkt i en erklæring, som repræsentanter for næsten alle kristne trossamfund i enighed har udarbejdet, om "Kristent vidnesbyrd i en multireligiøs verden". Bogen kan købes på Dansk Miissionsråd og også læses gratis her.
http://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/ny_mission_29

 

LWF-Trondheim

 

 

 

Resolution passed at “European LWF Church Leadership Consultation” in  Trondheim, Norway, May 14, 2015

 

 The number of refugees and internally displaced persons in the world is now at the highest level since World War 2. More than 50 mio. people in the world are now forcibly displaced. Some of them are risking their lives to try to seek refuge in Europe. According to UNHCR so far this year more than 36.000 refugees and migrants have arrived by boat in southern Europe, and more than 1600 have died.

The Lutheran World Federation was founded in 1947 in a time of serious refugee problems and many of or our churches have in their history experiences of integrating refugees. It is for us as churches crucial and natural from our theology and from our understanding of church that migrants and refugees are our brothers and sisters and that we have to support them in all possible ways.

Therefore we call upon the European governments and the European Union

  • to establish a program like Mare Nostrum to search and rescue the refugees in the whole Mediterranean Sea
  • to create safe passage corridors for refugees especially from countries like Syria and Iraq
  • to develop a system for a more just distribution of refugees within Europe

We ask all churches in Europe to support these urgent requests to their governments. As Lutheran churches we commit ourselves to increase our efforts to welcome refugees in our midst.

 

DemoHaderslev sagde nej til PEGIDA-inspireret fremmedhad

Inspireret af PEGIDA-bevægelsen i Tyskland havde bl.a. "Stop Islamiseringen af Danmark" planlagt en demonstration i Haderslev under sloganet "Knæk islam". Denne demonstration fik kun 46 deltagere, mens der ved den samtidige moddemonstration var 5-600 deltagere. Ved moddemonatrationen talte bl.a. domprovst Kim Eriksen. "En moddemonstration som denne er derfor ikke udtryk for, at der på nogen måde stilles spørgsmålstegn ved SIADs ret til at demonstrere i Haderslevs gader i dag. Men det er udtryk for vores ret og pligt til at tage til genmæle og modsige, hvad vi finder uanstændigt og nedværdigende og modbydeligt: At ville lægge andre mennesker for had. Derfor skal der også lyde andre stemmer i Haderslev i dag. Stemmer der siger fra over for fremmedhad og som nægter at ville være med til at dæmoniserer andres tro.Og som vil insistere på, at Danmark skal være et land, hvor ingen dømmes ude af fællesskabet på grund af deres tro eller kultur eller udseende"Læs tale af domprovst Kim Eriksen. Download.
Læs blogindlæg af Mogens S. Mogesensen. Download.

Blog-billede-2014Godt nytår!

Brugerne af Intercultural.dk's website ønskes en (forsinket) glædelig jul og et godt nytår.

 

 

Bibelen set med palæstinensernes øjne -Troen og imperiet-en anmeldelse

”Jesus er en mellemøstlig, palæstinensisk jøde. Hvis han skulle rejse i den vestlige verden i dag, ville han gang på gang ”tilfældigt” blive trukket til side for at få sin person og sine papirer tjekket. Biblen er en mellemøstlig bog. Den er et produkt af den mellemøstlige verden med al dens kompleksitet”. Sådan indleder Mitri Raheb, der er præst den lutherske Julekirke i hans fødeby Betlehem, sin bog ”Troen og imperiet. Biblen set med palæstinensiske øjne” (Unitas Forlag 2014). Og hvad er det så palæstinenseren Mitri Raheb får øje på, når han læser Biblen? Han får øje på, hvordan imperiets realitet har formet konteksten for den bibelske historie – og hvordan imperiets realitet stadig former konteksten for de palæstinensiske kristne den dag i dag. Læs mere.

Anmeldelse: "Generalens sønGeneralens"

"I bogen ”Generalens søn” fortæller Miko Peled om sin far, Matti Peled, der var general i den israelske hær under 6-dages-krigen i 1967. Generalen var hele sit liv overbevist zionist og tvivlede ikke på Israels eksistensberettigelse og ret til at forsvare sin eksistens med våbenmagt. Men umiddelbart efter 6-dageskrigen undergik hans holdning til Israel og Palæstina en radikal ændring. Ændringen blev udløst af en massakre, som den israelske hær udførte på 30 palæstinensiske drenge og mænd i Rafa-lejren i Gaza. De blev stillet op på en række og skudt og efterfølgende kørt over af en bulldozer adskillige gange. Da general Peled hørte rygtet om det, tog hen til Rafa og undersøgte sagen. Han skrev en rapport til hærledelsen om massakren, men den gjorde intet ved sagen." Læse hele anmeldelsn af bogen Miko Peled, Generalens Søn. En israelsers rejse i Palæstina" (Forlaget Vindelsti, 2014) her. Køb bogen her.

 

Trosfrihed-MKR-

Kampen for trosfrihed og forfulgte kristne

Islamisk Stats forfølgelse af kristne og andre religiøse minoriteter i Nordirak kalder på et engagement fra kirker og kristne og alle retsindige mennesker. Læs om en oversigt over folkekirkens og folkekirkelige organisationers engagement for forfulgte kristne her. På Folkekirkens Mellemkirkelige Råds hjemmeside kan løbende få oplysninger om situationen, om hvad Mellemkirkeligt Råd gør, og hvad menigehder og kristne kan gøre til støtte for forfulgte. Læs mere om religionsfrihed og religionsforfølgelse her. Læs artikler om religionsfrihed og forfølgelse af Mogens S. Mogensen her.

MØ-konference 2012Høring på Christiansborg, mandag den 21. maj 2012 kl. 13:00 - 16:00.Høringen vil bl.a. belyse konsekvenserne af det arabiske forår for de kristne i Mellemøsten og fokusere påå behovet for et fortsat stærk politisk involvering både på europæisk og på dansk plan for sikring af demokrati og menneskerettigheder i regionen. Bl.a. de medvirkende er Mitri Rahab, Betlehem, og Jakob Skovgaard Petersen fra Kbh. Univ. Læs mere her. Besøg website for konferencen her: www.trosfrihedforalle.dk.

MKR-logoMission og økumeni samles i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

På et møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Udvalg den 3. – 4. februar 2012 på Vingstedcentret blev det markeret, at Folkekirkens Mission nu integreres i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd (MKR), og ved samme lejlighed tilføres der (for første gang) ressourcer fra Folkekirkens Fællesfond til mission, så Mellemkirkeligt Råd kan ansætte en medarbejder til at varetage denne opgave. MKR arbejdsområdet om "Folkekirkens Mission" ledes af en arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter for de folkekirkelige missionsselskaber, to repræsentanter for stiftsudvalgene for mission samt to medlemmer af MKR. Læs mere.

Glædelig jul og godt nytår

Intercultural.dk ønsker alle sine bruger en glædelig jul og et godt nytår med et julebrev og "2011 på bloggen ".

Verdens_tiltand_ti_ar_"Frygt eller tillid - i lyset af 9-11"

Den 11. september 2001 blev en skelsættende dato i den nyere historie. Al-Qaedas terrorangreb på World Trade Center og Pentagon i USA satte islamistisk terrorisme øverst på dagsordenen og blev startskuddet til en serie krige (krigen mod terror, krigen i Afghanistan og krigen i Irak), førte til anti-terror-lovgining - og frygt. 10 år efter er der tid til at gøre status - også over de tillidsskabende initiativer, som der er taget..Læs foredrag af Mogens S. Mogensen, holdt ved Haderslevkirkedagen, den 11. september 2011 her .
Læs også den franske islam-ekspert Olivier Roys analyse af de sidste ti år her.
Den 11. september udkommer bogen 11. september. Verdens tilstand ti år efter, redigeret af Malene Fenger-Grøndal. Bogen kan købes her. Læs kronik af redaktøren af bogen i Jyllands-Posten her.

"Hej Gud og alle engle" 

hej-gud-og-alleDa vi til gudstjenesten i dag sang Grundtvigs salme, ”Der er en vej, som verden ikke kender” (DS 379), kom jeg til at tænke på Malene Fenger-Grøndahls nye tale-, tegne-, tænkebog for børn i førskolealderen, ”Hej Gud og alle engle” (Forlaget Unitas 2011). Den første betegnelse for den nye tro på kristendommen var ifølge Apostlenes Gerninger ”Vejen”. Grundtvig understreger i sin salme, at denne  ”livets vej” netop er for børn: ”Just for de  små er løngangsstien lavet, til trygt at gå …..”. Frem til 1975 var det folkeskolens opgave at undervise børnene i den kristelige børnelærdom og dermed føre børnene ind på denne “løngangssti” , men i dag kan man ikke med nogen ret forvente, at skolen skal løft denne vigtige opgave. Det er i dag kirkens opgave sammen med forældre, bedsteforældre og faddere at tage børnene ved hånden og lede dem på ”livets vej”. Læs mere.

Altertavle-hjerndrupGlædelig Påske!

Intercultural.dk ønsker sine brugere en "Glædelig Påske!" Med alterbilledet af korsfæstelsen fra Hjerndrup Kirke, Kolding Provsti, og med en påskerefleksion, "Påske - i tre dimensioner": "Påske er kirkens vigtigste fest. Derfor er der god grund til, at vi samles i kirken til så mange gudstjenester, især Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag. Egentlig bliver vi vel aldrig færdig med at udgrunde, hvad påske betyder for os og for hele verden. Derfor giver det også god mening med Grundtvig at synge i hans påskesalme, 'Hil dig frelser og forsoner: 'Ja, jeg tror på korsets gåde.'” Læs mere.

"Glædelig jul!"julibrdremenigh

Intercultural.dk ønsker alle sine bruger en rigtig glædelig jul med et foto af en gammel julekrybbe i Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld. Som en lille julegave får Intercultural.dk's brugere hermed mulighed for at downloade bogen "2010 på bloggen", som indeholder ca. 130 blogindlæg af Mogens S. Mogensen i Kristeligt Dagblads blogunivers Eftertanke.dk. Download .Læs.

 

Intercultural.dk indbyder til reception Efterrsblad

I anledning af Mogens S. Mogensens 60 års fødselsdag søndag den 21. november, indbyder intercultural.dk, som Mogens S. Mogensen har arbejdet i de sidste 10 år, alle forretningsforbindelser og kolleger, venner og bekendte, naboer og famile til reception
fredag den 19. november kl. 14-16 på Diakonissestiftelsen i Søsterhjemmets stuer på Peter Bangsvej 1D i Frederisberg,
og
lørdag den 20. november kl. 14 -16 i Korsalen, Søsterhuset (YMH) Nørregade 14, Christiansfeld.
Deltagere anmodes om tilmelding, enten per e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 2617 5712 / 7456 2282.
Se annonce.

Kirke_og_migrationKirke og migration

Tværkulturelt Center, Mødestedet og Apostelkirken har udarbejdet et dokument, der giver et kirkeligt bud på, hvordan vi på etisk vis skal forholde sig til migranter, "Kirke og migration. Ti principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvndring og integration". Dokumentet er udarbejdet af tre meget erfarine kirkelige medarbejdere, nemlig Bent Dahl-Jensen, Niels Nymann Eriksen og Birthe Munck-Fairwood.
Download .

Facebook-burn-a-quran

Kirkelig afstandtagen fra Koran-afbrænding den 11. september

Præsten Dr. Terry Jones fra Gainsville i Florida, bl.a. kendt for bogen "Islam is of the Devil". har annonceret en "International Burn a Qur'an Day" den 11. september i "Dove World Outreach Center", til minde om ofrene for islamistiske terroristers angreb på bl.a World Trade Center i 2001. Lige som mange andre kirkelige grupperinger i udlandet har nu også Danske Kirkers Råd taget kraftigt afstand fra denne koranafbrænding. Rådet skriver bl.a., at "Det er en handling, der risikerer at skade dialog og forsoning. Afbrænding af bøger hører til den mørkeste side af historien og er et udtryk for foragt for menneskelig værdighed. Forholdet mellem kristne og muslimer har været hårdt prøvet gennem årene. Terrorhandlingen den 11.september 2001 hører til et af de mørkeste kapitler i vores nyere historie. Ikke bare var det en tragedie for de mange direkte berørte. Det blev også symbol på en ny epoke præget af mistillid – ikke mindst mellem muslimer og kristne. ... Danske Kirkers Råd tager afstand fra den planlagte afbrænding af Koranen den 11. september og opfordrer kristne og muslimer herhjemme og i udlandet til at tage afstand fra denne form for symbolske hævnakter." Læs mere. Liste over andre, der tager afstand fra koranafbrænding:
Mogens S. Mogensen: "Biblioclasme - nej tak".
Den Norske Kirkes Mellemkirkelige Råd og Kirkens Nødhjælp: Brev til Islamisk Råd.
Religiøse ledere fra forskellige religionssamfund i USA: Interfaith statement.
Kirkernes Verdensråd, WCC general secretary sends greetings to Muslims for 'Id al Fitr.

LWF-11th-AssemblyLWF Assembly in Stuttgart Focuses on Alleviating Poverty

The Assembly of the Lutheran World Federation is meeting in Stuttgart, Germany, July 20 - 27 under the theme "Give Us Today Our Daily Bread". "Hunger is not God's fault; it's our fault," said The Lutheran World Federation (LWF) President Bishop Mark S. Hanson at the opening press conference  "If people lack what they need for daily life, it is because we have failed to ensure that the good things of God's creation ae justly and equitably distributed to all." The general secretary Ishmael Noko said that during its 58 years' life time LWF has changed in many ways that cannot be measured, and the character and ecumenical nature of LWF has changed over the years. Many think that the issue of same sex-partnerships will be a major point of discussion at the assembly, but the general secretary said that, as a result of a decision of the 2007 LWF Council meeting in Lund, Sweden, member churches are discussing issues relating to marriage, family and sexuality. "What might appear to be tension between some churches is simply the expression of diverse views on these issues." Follow the assembly here.

Livshistorier og Kriminalitetlivshistorierogkriminalitet

Dr. Theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk Kristent Studiecenter, har netop udgivet "En empirisk undersøgelse af etniske minoritetsunge iKøbenhavns fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der?". Nogle  af konklusionerne i rappporten er ifl. pressemeddelelsen, at "Manglede eller negative relationer til voksne gennemopvæksten, mangel på anerkendelse i barndomog ungdom, sammenholdt med oplevet uretfærdig behandling og social eksklusion har for de felestes vedkommende været afgørende for deres vedvarende tilbagevenden til kriminalitet." Rapporten viser endvidere, at godt halvdelen af de unge med muslimsk baggrund ikke har nogen særlig interesse i religion, men at 15 % af dem er blevet mere interesserede, mens de har siddet i fængsel.  Download.

Ny bog om advocacy i kirke og mission

NyMission18Den brasilianske katolske biskop Helder Camara er kendt for at have sagt, at ”When I feed the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food they call me a communist.” Nødhjælp og diakoni for fattige og nødstedte møder ofte bred opbakning, men når der stilles spørgsmål til, hvorfor de marginaliserede grupper lider, og når kirke og mission begynder at tale deres sag og hjælper dem til at tale deres egen sag, risikerer ’fortalerne’ at blive beskyldt for at politisere.I de senere år er der kommet mere fokus på den udfordring det er, også i kirke og mission at være med til at tale de fattiges, mindretallenes og andre marginaliserede gruppers sag. I dette nummer af Ny Mission sættes der med udgangspunkt i Dansk Missionsråds Udviklingsafdelings nye advocacy-politik fokus på fortalervirksomhed, dens bibelske og teologiske begrundelse og dens mange forskellige udformninger rundt om i verden og i Danmark. Bestil Ny Mission her. Læs Ny Mission online her.

 

Kirkelige udtalelser om Politikens undskyldning

Jonas"Ytringsfriheden er ved at få fundamentalistisk karakter. Det er som om, man har glemt begreber som nænsomhed og hensyn, hvor man omgås hinanden i erkendelse af hinandens forskellighed", udtaler formanden for Stiftssamarbejdet "Folkekirke og Religionsmøde", Leif Vestergaard, og tilføjer, at "En erkendelse af, at man tog fejl, virker først troværdig, når den kommer uden tvang." Læs mere. Dansk Missionsråds nye generalsekretær Jonas Jørgensen, udtaler, at "Vi må ...  skelne mellem kritik og krænkelse. Hvor kritik er fuldt ud foreneligt gensidig anerkendelse, så er krænkelse grundlæggende i modstrid med den samme anerkendelse. Hvis kritikken bliver til krænkelse, så går vejen til forsoning og fornyet tillid gennem undskyldning." Læs mere.

Rapport om brugen af niqab og burkaDF-burka

Nu foreligger den omdiskutterede "Rapport om brugen af niqab og burka" endelig offentligt tilgængelig. Den 59 sider lange rapport, der er rekvireret af Burka-kommissionen under Indenrigs- og Socialministeriet, er udarbejdet af medarbejdere ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universiet. Rapportens første religionssociologiske del med kortlænging af "identitetsslørende beklædningsgenstande" er udarbejdet af ph.d. studerende Birgitte Schepelern Johansen og ph.d. Kate Østergaard under ledelse af prof. dr. phil. Margit Warburg. Anden del om den religionshistoriske baggrund er udført af en gruppe forskere under ledelse af prof. dr. phil. Jakob Skovgaard-Petersen. Rapporten vurderer, at der findes mellem 100 og 200 kvinder i Danmark, der bærer niqab (eller burka), og at halvdelen af disse er konvertitter. Download.

Intercultural.dk ønsker Godt Nytår!Mogens-blog09

Intercultural.dk ønsker alle brugere, samarbejdspartner og venner et godt nytår med tak for samvær og samarbejde i 2009. Hvordan var 00'enre, og de tidligere årtier, hvordan mon 10'erne bliver. Læs "Sådan var det ikke i 90'erne. Dekadernes sang.". Læs også en kort præsentation af de 10 fagbøger, som i 2009 var til inspiration og udfordring på intercultural.dk: "Fagbøgernes top 10 i 2009". Mogens S. Mogensens blog-indlæg på www.eftertanke.dk er samlet i bogen "2009 på bloggen ".

Glædelig jul!juletrae

Juletræet er blevet fældet og pyntet og venter på at blive tændt. Intercultural.dk ønsker alle sine brugere en glædelig jul og et velsignet nytår med en refleksion over julens budskab. "I en popsang spørger Joan Osborne, ”What if God was one of us?” Det er lige præcist det, som julen giver svaret på. Gud blev én af os, da han lod sige føde som Marias barn i en stald i Betlehem for et par tusinde år siden. ”If God had a name, what would it be?” synger Osborne. Min tidligere kristendomslærer på Ålborg Katedralskole gav i en bog fra 1972 svaret, ”Gud hedder Kristus”. Gud trådte i Jesus fra Nazareth ind i vores verden og vores historie." Læs mere.

 

Basis for samarbejde mellem religionerne om klimacop15logo

"Under klima-topmødet i København vil der også blive et samarbejde mellem repræsentanter for forskellige religioner. F.eks. er pilgrimspræst Elisabeth Lidell engageret i projektet ”Beyond Borders – Climate Pilgrims CPH ´09”, der forsøger at engagere forskellige religioner i kampen for en klimaaftale. Det er muligt at pastor Sally Bingham fra den amerikanske ”Interfaith Power and Light” kampagne tog munden for fuld, da hun på konferencen i England udtalte, at religiøse ledere med deres prædikener på dette område vil have større indflydelse end videnskabsmænd og politikere. Men meget tyder på, at ledere fra mange forskellige religioner er begyndt at erkende deres ansvar for at bidrage til løsningen af klimakrisen. Det ser også ud til, at de forskellige religioner netop om dette vigtige spørgsmål vil kunne finde frem til et frugtbart samarbejde." Læs hele artiklen af Mogens S, Mogensen på Religion.dk.

Mission i bevægelse - bevægelse i kirkenDMR-panel

"Mission er at være i bevægelse. Den moderne missionsbevægelse satte gang i en bevægelse, der var med til at sprede kristendommen til hele kloden, og mission har således været med til at vende op og ned på verden. I dag har mission også sat folkekirken i bevægelse, i den grad at spørgsmålet rejser sig, om båndene mellem kirke og stat må løsnes – for missionens skyld." Det var en af konklusionerne på Dansk Missionsråds Studiedag, hvor man gjorde status over missionens udviking siden missionskonferencen i Edinburgh i 1910. Læs mere .

LutherToregimentelæren

Sidste søndags prædikentekst handlede om at give kejseren, hvad kejserens var, og Gud, hvad Guds er. På det seneste er spørgsmålet om forholdet mellem kristendom (religion) og politik blevet mere påtrængende, og politikere henviser ofte til Luthers toregiementelære. Læs sognepæst Jørgen Lasgaards prædikenPrædiekn til den 23. søndag efter trinitatis i TV-kirken søndag den 15. november, hvor han tolker Jesu ord om at give kejseren, hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er.  Læs blog-indlæg om "Sekularisering af toregimente-læren" af Mogens S. Mogensen.

Koncerter med Cyprian Consiglio

Cyprian Consiglio, der er munk i Camaldoleserordenen, afholder koncerter med titlen ”Spirit in the Cave of the Heart" i Danmark i den kommende tid. I Helligåndskirken i København tirsdag den 10. november kl. 19, og i den katolske Vor Frue Kirke i Århus onsdag, den 11. november kl. 19.30. Cyprian har blandt hentet inspiration i indiske kultur og religion til sin sange. Koncerterne arrangeres i et samarbejde mellem samarbejde mellem Danmission, Areopagos, Helligåndskirken, IKON, Katolsk Vor Frue Kirke i Århus og Center for Levende Visdom. Se og hør broder Cyprian spille og synge her

Muslimernes Fællesråd tager kraftigt afstand fra KMS-09-mosketerrorplaner

Pressemeddelelse fra Muslimernes Fællesråd 28. oktober 2009: Terrorplaner mod Danmark

"Muslimernes Fællesråd er chokerede og rystede over at to personer tilsyneladende planlagde terroraktioner mod specifikke mål i Danmark. Danmarks sikkerhed ligger os lige så tungt på sinde som enhver anden borger. Et angreb mod et hvilket som helst mål er det samme som et angreb på hele samfundet og dets borgere, og derfor er vi naturligvis lettede over at et forestående terrorangre synes afværget. Muslimernes Fællesråd understreger at en handling af denne karakter vil være i direkte strid med islams grundprincipper og kerneværdier. Enhver terrorhandling er og bliver uforenelig med islam!"
- Se også Folkekirke og Religionsmødes pressemeddelelse om terrortruslen. Download .

Pakistan's Taliban threatens Christian leaderspakistanflag

On October 6, members of the Taliban sent threatening letters in Sargodha, Pakistan, warning Christian leaders to convert to Islam or face dire consequences. In the letter Christians were told to convert to Islam, pay Jizya tax, or leave the country. The letter, however, was also sent to a Shi'ite institution (Mission Nework News 20/10/09). Read more. See also the article "The courage of the Church of Pakistan, against the "Islamization" of society" in AsiaNews 26/10/09. "In Pakistan there is an ongoing attempt to bring about the "complete Islamization of society" by a "fringe fanatics"; Christians are subjected to "humiliations" but the church, even though a "cultural and numerical minority” is while "young, vibrant and courageous." Read more.

Sverigesdemokraternes hetz mod muslimer

I en artikel i dagbladet Aftonposten skriver Sverigesdemokraternes leder Jimmie Åkesson, at hans parti betragter de svenske muslimer, som vor tids største trusel, og at muslimer er voldtægtsmænd, og mere af samme skuffe. "Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år." Læs hele artiklen, som har bragt Sverige i oprør, her.

 

omslag18Ny Mission - nu online

"Edinburg 1910 - 100 år efter. Fra autoritet til autencitet i mission" er titlen på det nye netop udkomne nummer af Ny Mission. Næste år er det 100 år siden den store missionskonference i Edinburgh blev afholdt - mens den moderne missionsbevægelse var på sit højdepunkt. Dansk Missionsråd fejrer jubilæet med en bog, som ikke bare ser tilbage på konferencen og de sidste 100 års mission, men også fokuserer på de udfordringer kirkens mission står i i dag. Som noget nyt kan ikke blot dette nummer, men også de sidste 10 års 16 foregående numre nu downloades og læses fra Dansk Missionsråds hjemmeside. Læs mere. Prisen for Ny Mission i abonnement er kun 65 kr. plus forsendelse, og 95 kr. plus forsendelse i løssalg. Læs mere.

Kristen-muslimsk dialog-konference i KøbenhavnMajid-Ellen

45 kristne og muslimske ledere, heriblandt 4 biskopper og 7 imamer var lørdag den 3. oktober samlet til den 4. kristen-muslimske lederkonference. Konferencen blev afholdt på den muslimske privatskole, Hay Skolen i København. Temaet for konferencen var "Sammen i Danmark - med ligheder og forskelle". Hovedtalerne var biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, og journalist Kerim Balci, avisen "Zaman" i Istanbul. Forud for konferencen blev der fredag den 2. oktober afholdt en åben studiedag om samme tema med 75 deltagere. Læs mere.

Ny årbog om islam i Europayearbook_of_muslims_in_europe

En stribe europæiske islamforskere, blandt dem danske Jørgen S. Nielsen,der er chefredaktør på bogen, har netop udgivet første udgave af årbogen "Yearbook of Muslims in Europe" forlaget Brill. Bogen indeholder oplysninger om muslimer i 37 europæiske lande. En af bogens oplysninger er, at muslimerne i dag udgør mellem 3 og 3,3 % af befolkningen i Europa. Læs mere. Årbogen beretter om forholdet mellem islam og staten i hver af landene, om spørgsmål om moskeer, begravelsesplaser, ligesom landets lovgivning relateret til muslimer behandles. Læs mere om bogens indhold her. Læs artikel i Kristeligt Dagblad om bogen her.

Katolikker med i nyt læringsnetværk om missional kirke

Hør podkast fra Katpod om etablering af et økumenisk læringsnetværk om missional kirke. Erling Tiedemann interviewer en af initiativtagerne til læringsnetværket i forbindelse med intro-mødet den 7. september i Maria-kirken, hvor 30 præster og lægfolk fra en række kkirke i København og omegn var samlet. Download.

Kerim-BalciKristen-muslimsk studiedag i København den 2. oktober

Som en del af den 4. konference i Kristent Muslimsk Samtaleforum, "Sammen i Danmark  - med forskelle og ligheder " afholdes den 2. oktober 2009 en åben studiedag i København. Hovedtaleren er Kerim Balci, der er journalist i Istanbul ved den tyrkiske avis Zaman. Andre talere er biskop Karsten Nissen og Asmat Mojaddedi, formand for Muslimernes Fællesråd. Programmet inkluderer besøg i moske under fredagsbønne og i domkirken under natkirken. Læs mere her.

kirkeasylKirkeasyl

Politiets aktion den 13. August, hvor fuldt bevæbnede betjente gik ind i Brorsonskirken på Nørrebro og arresterede udviste irakiske asylansøgere, som i deres nød havde søgt tilflugt der, har rejst spørgsmålet om kirkeasyl. Giver det overhovedet mening at tale om kirkeasyl i Danmark i 2009, eller er kirkeasyl et middelalderligt begreb, som ingen mening giver i dag? Læs mere om kirkeasyl, i historien og i andre lande her. Mogens S. Mogensen skriver i blog-indlæg: "Kirkeasyl som reguleret juridisk institution hører fortiden til, men spørgsmålet er, om ikke også det danske samfund – lige som det norske – ville have glæde af det åndehul, den tænkepause, det pusterum, eller den helle, som respekten for kirkeasyl og kirkens fredhellighed etablerer?" Læs mere.

The first ever set of guidelines giving advice for Christians and Muslims who want to share their faith have been launched at Islamic Relief's Headquarters in London.The guide, which contains 10 points of advice, has been produced by the Christian Muslim Forum, a national body set up in 2006 to improve relationships between the two faiths.

Nyt missional kirke-læringsnetværk

missional-church

Hvordan ser en missional kirke ud ? Det er der mange svar på, men ikke allle svar er lige gode - og mange af dem duer ikke i Danmark. Det er baggrunden for, at der nu etableres et dansk missional kirke-læringsnetværk med det formål at forsøge at forme et dansk svar. Præster og andre med ledelsesansvar i danske menigheder - i folkekirken og andre kirkesamfund - indbydes nu til at indgå i en to-årig arbejdsproces med dette fokus. Introduktionsmøder afholdes den 31. august 2009 i (den katolske) Vor Frue Kirke i Århus og den 7. september 2009 i Mariakirken i København. Bag dette initiativ, der støttes af Areopagos, står Hans Raun Iversen, Sabine Kleinbeck, Birger Nygaard og Mogens S. Mogensen. Læs mere.

 

Mecca-redesignRedesign af Mekka

Planer om redesign af muslimernes helligste sted, Kaba'en, i Mekka er blevet lækket på You Tube. Se her.

Kirken og klimaet - globale udfordringer og lokalt engagementKlimaavis

Grøn avis nr. 2 er netop udkommet med ovenståene titel. I forordet spørger biskop Peter Fischer-Møller, i lyset af at naturvidenskabsmænd, politikere, økonomer, filosoffer og græsrodsbevægelser er på panen: "Behøver kirkefolk så også blande sig - som kirkefolk? Ja, det gør vi, fordi kristendommen kan tilføje sagen vigtige dimensioner." Læs artikler af prof. Niels Henrik Gregersen, pastorl Ole Birch, Metodistkirken, Kirsten Auken, Folkekirkens Nødhjælp og mange flere. Se også ny klimasalme af digteren Simon Grotian, "Barnet vokser op og blir et egetræ". Læs eller download hele avisen her. Læs også blog-post om samme emne af Mogens S. Mogensen, Foråret så sagte kommer - eller gør det?

islamkursus-MFKirkens møde med muslimer i fællesskab, diakoni og forkyndelse

Den 24. - 28. august 2009 afholdes et kursus om islam på Menighedsfakultetet i Århus. Arrangørerne er ud over MF, KIVIK, Tværkulturelt Center, IMs tværkulturelle arbejde og Folkekirke og Religionsmøde. Hovedforelæser er Mogens s. Mogensen. Desuden medvirker bl.a. Kurt Villads Jensen og Kurt Christensen. Ud over en gennemgang af islams lære, praksis og historie vil der på dette kursus blive fokuseret på mødet mellem muslimer og kristne i histoire og nutid, og herunder også på kristnes mission blandt muslimer og muslimers 'mission' blandt kristne. Læs mere .

Åbent brev fra Muslimerne Fællesråd ang. Durban II konferencen

Asmat Mojaddedi, der er formand for Muslimernes Fællesråd, opfordrer i et åbent brev til OIC (Organization of Islamic Countries) i Berlingske Tidende til ikke at arbejde på at begrænse retten til religionskritik. Læs mere.

Ny bog om "Kristus i verdensreligionerne"

kristus-i-verdensreligionerne.gif

Journalist Svend Løbner har netop udgivet bogen "Kristus i verdensreligionerne", der forsøger at påvise tilknytningspunkter mellem kristendommen og verddensreligionerne. I en omtale af bogen skriver Mogens S. Mogensen, at forfatteren følger  "et spor i religionsteologien, som over C. S. Lewis kan føres helt tilbage til kirkefædrene, nemlig at der i andre religioner findes refleksioner af Kristus-åbenbaringen. Disse refleksioner, eller skygger, som forfatteren kalder dem, udgør tilknytningspunkter mellem kristendommen og andre religioner, som er betydningsfulde både for formidlingen af evangeliet til jøder, muslimer og hinduer og for deres integration i et dansk samfund præget af troen på Jesus. Med en engagerende journalistisk tilgang føres læseren ind i spændende religionsmøder med mennesker fra hele verden og bliver samtidig udfordret til at gennemtænke sin egen tro." Læs mere.

Religion i Danmark i 2009

I dag, den 17. marts 20009, offentliggøres på nettet "Religion i Danmark 2009", en årbog,s om præsenterer tal, som ellers er vanskeligt tilgængelige, nemlig opdateringer af oplysninger om godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark 2009. Religion i Danmark 2009 udgives af Center for SamtidsReligion ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. I årbogen redegør Lene Kühle bl.a. for, at antallet af godkendte muslimske menigheder på 10 år er vokset fra 10 til 57, således at omkring halvdelen af moskeerne i Danmakr nu har status af anerkendte trossamfund. Med årbogen Religion i Danmark 2009 indvies også Center for Multireligiøse studers nye navn, Center for Samtidsreligion (CSR). CSR vil beskæftige sig mere indgående med relationerne og den gensidige påvirkning mellem de forskellige religiøse og spirituelle grupper og det omgivende samfund, og hvordan dette afspejles i de enkelte gruppers udbredelse, organisation og aktiviteter - den deltagelse, der rent faktisk foregår i det religiøse og spirituelle liv i Danmark. Samtidig indledes et et samarbejde med Kristeligt Dagblad/Religion.Dk i forbindelse med formidlingen af projektet.Læs mere.

 

Ny on-line publikation om religion i Danmark

ateisme.gif

I de senere år er der blevet forsket meget i danskernes religiøsitet. På Århus Universitet har Center for Multireligiøse Studier, nu Center for Samtidsreligion, gennemført sit danske pluralismeprojekt, der har forsøgt at kortlægge religionerne i Danmark. I København har det stort anlagte tværfaglige satsningsområde "Religion i det 21. århundrede" gennemført en række forskningsprojekter om religionens betydning i samfundet. I denne publikation på 50 sider forsøger Mogens S. Mogensen at tegne et samlet billede under overskrifterne "Tradition og folkekirke", "Modernitet og sekularisering", "Globalisering og multireligisitet" og "Postmodernitet og nyåndelighed". Download.

fidon-mwombeki.gifOgså vigtigt med missionærer i det 21. århundrede

På en missionskonsultation i København den 5. marts 2009 drøftede 30 missionsledere missionsudfordringer i det 21. århundrede med Rev. Dr. Fidon Mwombeki, som er leder af det internationale missionsselskab United Evangelical Mission. Mwombeki understregede, at det stadig er vigtigt med missionærer i det nye århundrede, ikke kun missionærer fra vesten, men også syd-syd missionærer og syd-nord missionærer. Projekter er vigtige for kirkerne i den 3. verden, men endnu mere vigtige er relationerne og fællesskabet mellem kirkerne. Læs referat fra konsultationen her.

Foredragsrække om islam i Afrikamalimoske.jpg

Fem onsdage kl. 17.15-19.00 fra 5. marts og fremefter afholder Folkeuniversitetet en spændende foredragsrække under temaet, "At forstå Afrka - en foredragsrække med fokus på islam". Blandt foredragsholderne er Niels Kastfeldt, Klaus Møller og Bjørn Møller. Læs mere. Læs ogsa artikel om islam i Afrika af Mogens S. Mogensen. Klik her.

Why Interfaith Dialogue at Fuller?

fullerinterfaith.gif

“Why are we doing this? I think it’s part of our emphasis on hospitality,” explained Fuller President Richard J. Mouw at a recent forum on interfaith dialogue.... “In order for a Christian theologian to do good Christian theology, he or she needs to begin to do interfaith dialogue,” emphasized Dr.Veli Matti Kärkkäinen at a Forum on Interfaith Dialogue at Fuller Theological Seminary in Pasadena, California. To read more about the forum, click here. Visit Fuller website on interfaith dialogue here.

nova-research-centre.jpgNyt missions-forsknings-center

I 2008 åbnede Nova REsearch Centre, som er en europæisk missionsdatabasa og et forskningscenter for mission. Formålet er at være til hjælp for europæiske kikrer og missionsselskaber som ønsker at udvikle deres missionsarbejde i Europa. Cent eret ledes af Darrell jackson, som kommer fra en stilling som missionskoordinator i KEK (Kirkernes Europæiske Konference) i Budapest. Centeret er lokaliseret i Redcliffe Mision Training College i Gloucester. Læs mere.


One in ten inmates in American prisons turn to islam

A movement that began in the 1970s under Nation of Islam leader Louis Farrakhan to evangelize inmates has evolved into one of the most effective religious rehabilitation agendas in the U.S. Imams under the Nation of Islam continue to draw converts, but most Muslims in prison today are Sunnis, said Lawrence Mamiya, a professor at Vassar College who has studied Muslim prison ministries, writes Herald.ndet February 4. Read more.

Blogger i Saudiarabien arresteret for at skrive om sin konversion

Myndighederne i Saudi Arabien har arresteret den 28-rige blogger, Hamoud Bin Saleh, for offentlig at skrive om sin omvendelse fra islam til kristendommen på sit website, "Masihi Saudi" på http://christforsaudi.blogspot.com/ .Bin Saleh blev løsladt fra sin tidligere arrestation i november 2009, på samme tid som det Saudi-initierede dialog-initaitiv blev aviklet i FN i New York. Læs mere.

 

Anti-konversions-lov på vej i Sri Lanka

Et forslag om en anti-konversions-lov er her i januar blevet fremsat i parlamentet Sri Lanka. Det erklærede formål er at forhindre tvangsomvendelser og andre uetiske former for omvendelse, men de kristne frygter, at loven dybest set er rettet mod deres missionsarbejde og skal forhindre, at buddhister konverterer til kristendommen. I 2004 blev et lignende lovforslag fremsat, men den gang lykkedes det ikke at skaffe flertal for det. Læs mere.

Relancering af Intercultural.dk

intercultural.png

I dag er websitet intercultual.dk blevet relanceret med ny grafik og nye web 2.0 faciliteter; se bla. dansk og engelsk blog, twitter mv. Der er kommet en ny sektion med religion, der bl.a. indeholder spændende stof om religion i det offentlige rum, fundamentalisme og religionsfrihed. Brugere af websitet opfordres hermed til at kommentere den nye udgave mhp. at få websitet videreudviklet i overensstemmelse med brugernes behov og interesser. Læs blog-indlæg om relanceringen: Velkommen i mit nye hjem.

World Social Forum reflects 'spiritual' search, mission expert says


The rise of movements such as the World Social Forum, which aims to promote an alternative to exploitative globalisation, mark a search for spiritual values that can provide a new agenda for 21st century Christianity, a South Korean mission expert has said.

"Even the slogan of the WSF, 'Another world is possible', sounds like a strong spiritual and prophetic message and would seem to be grounded in faith values," said the Rev. Jooseop Keum, programme executive on mission and evangelism for the World Council of Churches, an umbrella for 349 churches, mainly Protestant, Anglican and Orthodox. The WCC and partner organizations have sent a 15-person strong team to the forum.

Keum was speaking in Belem, northeast Brazil, where an estimated 100 000 people have gathered for this year's World Social Forum, a six-day meeting that opened on 27 January.

"While the social movements were based on strong socio-political and socio-economic ideologies during the last century, it is spirituality which binds the different movements together at a global level in the space of the World Social Forum," Keum said during a meeting on theology and liberation held in advance of the WSF.

The first meeting of the WSF took place in 2001 and was intended as a counter to the World Economic Forum, a gathering of politicians and business leaders that takes place each year, normally in the Swiss mountain resort of Davos. Organizers of the 2001 WSF meeting said they had been expecting about 2000 people, but that 20 000 people attended the meeting.

"Spirituality," Keum said, "can facilitate a dialogue between the mission of the church and the most prophetic voices in the world today. While we share our spiritual resources with the civil movements, we could also learn from them what the most urgent mission priorities are in the contemporary world."

Keum, a member of the Presbyterian Church of Korea who studied at the University of Edinburgh in Scotland, said he was making his comments in the context of a shift in the centre of Christianity towards the churches in the South.

"More than 65 per cent of the world's Christian population lives in Asia, Africa and Latin America," he noted. "This change of global Christian demography will bring a new ecumenical landscape sooner rather than later."

This shift called into question, Keum said, the agenda of the 20th century ecumenical movement for church unity, which, he added, was based on Western modernism and rationalism. This movement, he stated, "was invented by Western Christianity, mostly led by Western leaders, and structured overwhelmingly by Western agendas".

However, "it is time to shift the foundation of the ecumenical movement from a logical basis to a spiritual one", Keum stated. "To mobilise and build the global alternative movement, it is necessary that resources for spiritual renewal be developed as an essential basis of the movement," he said.

"All living creatures are alive with God's breath of life," Keum said. "Because of that, all lives on earth are sacred. All the efforts to save and to give life are a participation in God‚s sacred mission regardless (of) different religious or ideological background."

 

By Stephen Brown

Ecumenical News International


kor-migrant.gif200 migrantmenigheder

I dag er omkring 40% af alle nydanskere kristne indvandrere, og mange af dem samles til gudstjeneste i de over 200 migrantmenigheder. Det var nogle af resultaterne af den undersøgelse, som blev femlagt på en konference i Vartov den 7. januar. Undersøgelsen, der var bestilt af folkekirkens biskopper, viser også, at der efterhånden er en relativ stor andel af disse migrantmenigheder, som får husly hos folkekirkemenigheder.  Læs mere om rapporten her.

villadsen.gifKorstog og jihad

Korstog er historisk set lige så (meget eller lidt) en integreret en del af kristendommen, som jihad er det i islam. Det var et af de meget tankevækkende udsagn af lektor Kurt Villads Jensen, Syddansk Universitetscenter, på Folkekirkes og Religionsmødes årlige Islam Forum møde, som blev afholdt i Odense Domkirkes menighedslokaler den 22. januar. De ca. 55 deltagere hørte tre spændende foredrag under den fælles overskrift "Relationerne mellem kristendom og islam historisk set." For at læse Mogens S. Mogensens noter fra foredragene, klik her.

Islams ansigter i Afrikakalabash.jpg

Islam er en religion som også i Afrika har mange ansigter. Der er ikke altid skarpe grænser mellem disse forskellige former for islam, og den enkelte muslim kan være præget af flere strømninger samtidig. Fx. kulturislam, traditionel islam, konservativ islam, moderne islam, sufi-islam, folkeislam, militant islam. Islam har mange ansigter i Afrika, og derfor er der også brug for mange forskellige tilgange til mission blandt muslimer. Afgørende for evangeliets udbredelse er det imidlertid hvordan muslimerne oplever kristendommens ansigter i Afrika. Læs hele artiklen af Mogens S. Mogensen her.

Help us create a charterfor compassionbangladesh-children.gif

By recognizing that the Golden Rule is fundamental to all world religions, the Charter for Compassion can inspire people to think differently about religion. This Charter is being created in a collaborative project by people from all over the world. It will be completed in 2009. Use this site to offer language you'd like to see included. Or inspire others by sharing your own story of compassion. Read more.

Give us this day our humawomen_in_rice_field.gifn rights

Læs et særnummer af Det Lutherske Verdensforbunds blad Lutheran World Information om menneskerettighederne i anledning af menneskerettighedsdagen den 10. december og 60'året for FNs menneskerettighedserklæring. Læs mere.

edinburgh_interfaith_week.gifPorvo-konsultation om kristen-muslimske relationer

Kristne og muslimer fra de lande, hvis lutherske og anglikanske kirker er med i Porvoo-fællesskabet (plus Danmark) er samlet i Edinburgh for at udveksle erfaringer om kristen-muslimske relationer, og for at drøfte A Common Word. Læs mere..

intercultural.pngRelancering af Intercultural.dk

Den 1. januar 2009 er websitet intercultual.dk blevet relanceret med ny grafik og nye web 2.0 faciliteter. Se bla. dansk blog og engelsk blog, twitter mv. I de første uger vil der være dele af websitet, hvor der vil kunne optræde mindre problemer omkring links mv.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil