Økumeni - Mellemkirkeligt Arbejde


Økumeni er bevægelsen for forståelse og enhed mellem kristne kirker og trossamfund. Tanken om den kristne enhed begrundes i, at kirken teologisk set er Kristi legeme og dermed ét i Kristus. En bibelsk grundtekst for forståelsen af økumenien er Jesu ypperstepræstelige bøn i Joh 17, hvor Jesus beder for sine disciple: ”Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også riverfor dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.”

”Økumenisk” oversættes på dansk ofte til ”mellemkirkelig”. Den moderne økumeniske bevægelse tog sin begyndelse i verdensmissionskonferencen i Edinburgh i 1910, der førte til dannelsen af de internationale kirkelige organisationer ”Faith and Order” og ”Life and Work”, der i 1948 blev samlet i ”World Council of Churches”, på dansk ”Kirkernes Verdensråd” (læs mere om sammennhængen mellem mission og økumeni her)

 

Online litteratur

Kobia, Sam, "Challenges facing the Ecumenical Movement in the 21st Century" (2005)
The WCC generalsecretary identifies the following challenges: the shifting center of Christian population, movements in the life of the movement, new relations among the churches, traditions and regions, the gospel in an age of pluralism, the spirituality of engagement (here he takes an encounter with a group of Danish students as his starting point for discussion!). Download.

 

Litteratur af Mogens S. Mogensen

"Partnerskab i mission". I Årbog 1996. Kirker mødes. København: Det Mellemkirkelige Råd, 1997, pp. 47-56. Download.

”Porvoo – en by i Rusland?”. Wordpress.mogenssmogensen.com, den 14. December 2009. Download.

”Folkekirkens største økumeniske udfordring”. Wordpress.mogensmogensen.com, den 20. Maj 2010. Download.

”Folkekirkens indmeldelse i Porvoo-fællesskabet”. Wordpress.mogenssmogensen.com, den 28. Maj 2010. Download.

"Det besværlige demokrati - og Porvoo". Wordpress.mogenssmogensen.com, den 8. juni 2010. Download.

"Porvoografisk materiale". Wordpress.mogenssmogensen.com, den 3. oktober 2010. Download.

”Økumeni, der gælder ad Vandsbæk til?”. Wordpress.mogenss.mogensen.com, den 30. november 2011. Download.

”Folkekirkens engagement i økumeni og mission forenes nu.” Wordpress.mogenssmogensen.com 5. Februar 2012. Download.

"Økumeni for missionens skyld". Folkekirkens Mellemkirkelige Råds hjemmeside. Download.

"Økumeni som godkendelse, anerkendelse, vedkendelse, erkendelse og genkendelse – og bekendelse." Wordpress.mogenssmogensen.com, den 19. december 2012. Download.

”Kristen tilstedeværelse og vidnesbyrd i Mellemøsten”. Wordpress.mogenssmogensen.com, den 21. Maj 2013. Download.

"Økumeniske refleksioner". Blogindlæg, den 19. maj 2014. Download.

 

 

Links til økumeniske organisationer

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd (MKR)

Danske Kirkers Råd
(DKR)

The Lutheran World Federation (LWF)

The Porvoo Communion

Community of Protestant Churches in Europe (Leuenberg)

The Conference of Euopean Churches (CEC)

World Council of Churches (WCC)

Global Christian Forum

World Evangelical Alliance

The Lausanne Movement

 

 

 

 

 

 

 

 

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil