Migrantmenigheder

 

Online litteratur

Kirke og Migration. Ti principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvandring og integration
Tværkulturelt Center, Mødestedet og Apostelkirken har udarbejdet et dokument, der giver et kirkeligt bud på, hvordan vi på etisk vis skal forholde sig til migranter. Dokumentet er udarbejdet af tre meget erfarine kirkelige medarbejdere, nemlig Bent Dahl-Jensen, Niels Nymann Eriksen og Birthe Munck-Fairwood.Download.

Kirkeministeriet, "Migrantmenigheder får øget adagang til folkekirkens kirker" (2013)
"Med et nyt lovforslag får andre kristne trossamfund mulighed for fast at bruge folkekirkens kirkebygninger til både gudstjenester og andre kirkelige handlinger." Download.

 

Offline litteratur

Migrantmenigheder.dk
Denne bog er udarbejdet i 2009 af Folkekirkens mellemkirkelige Råd i samarbejde med Kirkernes Integrations Tjeneste på baggrund af projektet "Folkekirken og migrantmenigheder" efter initiativ fra folkekirkens biskopper. Bogen giver gennem beskrivelser og interviews en indføring i, hvad migrantmenigheder er, og fremlægger samtidig konkrete bud på, hvordan forskellige former for samarbejde mellem sognekirker og migrantmenigheder i Danmark kan gribes an. Med udgangspunkt i 15 case stories fortæller danske og nydanske præster/menighedsledere i en række interviews om glæder, udfordringer og forventninger til fællesskab på tværs af teologi og kirketraditioner. Det er hverdagsnære og hjertevarme beretninger om at nærme sig hinanden med nysgerrighed og respekt for forskellighed. Læs dem - og få indblik i nogle af de mange gode erfaringer, som er gjort ud over landet.

Niels Henrik Arendt,  Kære Migrantpræster... Folkekirken og migrantmenighederne -en biskops perspektiv. København 2009.  

Birthe Munck-Fairwood (red.), Andre stemmer. Migrantkirker i Danmark - set indefra Religionspædagogisk Forlag, København 2004.

Birthe Munck-Fairwood (red.), Religionsmøde i øjenhøjde - 32 idéer fra kirkens møde med nydanskere. Danmission, Internationalt Kristent Center, Samvirkende Menighedsplejer, SudanMissionen og Tværkulturelt Center, København 2003.        

Birthe Munck-Fairwood og Lise-Lotte Nielsen (red.), Religionsmøde i børnehøjde - Artikler og interviews. København 2002.    

Adnan Dahan, Hanne Myrfeld og Birthe Munck-Fairwood, Stemmer på tværs - 26 kristne nydanskere fortæller om kirkeliv og kristendom – Interviewsamling. Religionspædagogisk Forlag, København 1999.         

Birthe Munck-Fairwood og Lars Nielsen (red.), Ikke længere fremmede – Spørgeskemaundersøgelse om kirken og de etniske minoriteter i Danmark. Religionspædagogisk Center, København 1997.        

Birthe Munck-Fairwood m.fl., Dannebroget - Håndbog om kristent indvandrerarbejde Credo Forlag, København 1994. 

 

Organisationer, der arbejder med kirke, migration og migrantmenigheder

Tværkulturelt Center

Kirkernes Integrationstjeneste

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd - Projekt Migrantmenigheder

 

 

 

Links

Migrantmenigheder.dk

Netavisen Sameksistens.dk

 

 

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil