Discipelskab og spiritualitet

 

Artikler af M. S. Mogensen:spiritualitetskonf.jpg

"Kristne spiritualitetstraditioner" (2008).
En oversigtsartikel om seks forskellige klassiske spiritualitetstraditioner, efter inspiration fra Richard Forster. Læs mere.

"Det åndelige livs discipliner" (2009)
Blog-post om Richard Fosters forståelse af "spiritual disciplines". Download.

Blogs om Brian McLaren og spiritualitet:
"Spiritualitet if. Brian McLaren". Download.
"Fusionskøkken og open source spiritualitet". Download.

 

Online litteratur om spiritualitet

Travis A. Sharpe, ”A Narrative, Missional Approach to Discipleship and Spiritual Growth”. Discernment. Theology and the Practice of Ministry. Vol 2(1) 2016. Download.

 

 

 

Offline literature on spirituality

Dwight J. Zscheile, “A Missional Theology of Spiritual Formation.” In Dwight J. Zscheile (ed.), Cultivating Sent Communities: Missional Spiritual Formation. Grand Rapids: Eerdmans, 2012, pp. 1-28.

 

 

Links om spiritualitet:


I Mesterens Lys
"I Mesterens online pokie machines Lys er brobygning mellem kirken og den nye åndelighed. Brobygning sker- på et person til person grundlag, - ved at opbygge fællesskaber af Jesu Kristi disciple, og ved at arbejde med kirkens spirituelle praksis i mødet med den nye åndeligheds mennesker. IML er derfor engageret i at møde åndeligt søgende mennesker i deres egne sammenhæng og i at vandre sammen med dem i en fælles åndelig søgen – og herunder at dele erfaringerne fra vort samvær med Mesteren Jesus Kristus." Download.