Lokal Kirkeudvikling - nye netværk igangsættes

Lokal kirkeuvikling-ny pjece

I foråret 2012 igangsatte Kirkefondet Lokal Kirkeudvikling med deltagelse af 19 kirker og 2 provstier.  Nye netværk begynder hvert år, og i løbet af sommeren 2014 igangsættes nye netværk af enkelt-kirker og af kirker i samme provsti. Hver kirke/pastorat vælger en arbejdsgruppe, som leder en lokalt forankret proces. Hvert halve år mødes arbejdsgrupperne til netværkskonferencer på 7 timer. Hver kirke får en mentor til sparring og  deltagelse i 6 netværkskonferencer over en periode på tre år. 4-6 kirker indgår i et netværk. Hver kirke vælger en arbejdsgruppe på 6-8 mennesker, der for eksempel kan bestå af 2 fra menighedsrådet, 2 frivillige, 2 ressourcepersoner, præst/præster og 1 ansat. Et provsti kan også tilmelde sig samlet og dermed få en unik ramme for at skabe øget visionært samarbejde på tværs i provstiet, samtidig med at kirkerne hver især kan arejde med hver deres forkusområe. Læs mere. Download folder her