Den mangfoldige kirke-Den mangfoldige kirke

"Der er opbrud i den danske kirke. For nogen tiår siden talte man meget om nødvendigheden af fornyelse af gudstjenesteformerne, men nu er fokus skiftet til fornyelsen af menighedsformerne. Denne fornyelse har sit udspring på kanten af det folkekirkelige liv ved en genoptagelse af den gamle grundtivgske tænkning om fri- og valgmenigheder, hvor det nu særligt er det karismatiske Oasefællesskab og missionsbevægelserne, der etablerer nye menigheder. Parallelt hermed er der det sidste tiår blevet etableret en lang række migrantmenigheder. Derved er det danske kirkelige landskab på vej mod en dybtgående forandring". Bogen tegner et billede af af de mange forskellige nye og gamle menighedsformer i Danmark, inden for, på kanten af og uden for folkekirken. Bogen, "Den mangfoldige kirke - Menigehdsformer i Danmark, der er på 211 sider og redigeret af Bent Bjerring-Nielsen, Hans Raun Iversen, Jonas A. Jørgensen, Mogens S. Mogensen og Morten Skrubbeltrang, kan købes (for kr. 150 plus forsendels) ved henvendelse til Dansk Missionsråd (tlf. 39 61 27 77), men kan også gratis dowloades her. Læs blog-indlæg om bogen her.