Missional Kirke - Nyhedsarkiv

Nigel RoomsNew book on Missional Church


"Forming the Missional Church: Creating Deep Cultural Change in Congregations is a continuation of the conversation begun in We Are Here Now: a new missional era by Patrick Keifert.  This short booklet, co-written by Pat and Dr. Nigel Rooms, attempts to combine the best theological insights into congregational change along with organizational theory to address issues of church life, mission, leadership, evangelism and pastoral practice."
Read more.

Alan RoxburghPractices of a Missional People

Alan Roxburgh giver i artiklen "Practices of a Missional People" (Journal of Missional Practice. Autumn 2013) et bud på, hvordan kristne i dag kan deltage i Guds mission i deres lokalområde gennem missionale praksisser. Med henvisning til beretningen i Lukasevangeliet kap. 10 om Jesus, der udsender 72 disciple, skriver han bl.a. "A initiating practice will involve, for example, a readiness to reconnect with neighbour; to sit at their table, to be welcomed without predetermined agendas about making people into something predefined by internal or denominationally programmatized ‘discipleship’ proposals. A second practice would involve listening to what is actually happening among the people of the communities where we live.... When the Seventy enter the towns and villages, they are to dwell, sit at the table and work in the fields, with their hosts. This is about attending to the questions: ‘Who are these people?’ and ‘Where are they?’ without which there is no discernment, no hearing the Spirit and no missional engagement."Download.

National kristendom-"National kirstendom til debat". En anmeldelse


"Der er i disse år god grund til at sætte ”National kristendom til debat”, sådan som titlen lyder på en antologi af Jeppe Bach Nikolajsen, lektor på Menighedsfakultetet i Århus. Lige siden oplysningstiden har den århundrede lange tætte forbindelse mellem stat og kirke i Europa været under pres – et pres, som i de seneste årtier er blevet understøttet af den fremadskridende sekularisering – og i vore nabolande Sverige og Norge har det allerede ført til, at båndene mellem stat og kirke er blevet brudt eller løsnet. Når båndene mellem stat og kirke – som debatten om en styringsreform af folkekirken viste – ikke er ved at blive løsnet i Danmark, hænger det sammen med en modsatrettet bevægelse, der bunder i globaliseringen. Den kulturelle og religiøse pluralisering af det danske samfund, som globaliseringen har ført med sig – og helt specielt det faktum, at der i dag er omkring 250.000 muslimer i Danmark – har givet anledning til en politisk værdikamp, som folkekirken er blevet inddraget i." Læs mere.

Lokal Kirkeudvikling - nye netværk igangsættes

Lokal kirkeuvikling-ny pjece

I foråret 2012 igangsatte Kirkefondet Lokal Kirkeudvikling med deltagelse af 19 kirker og 2 provstier.  Nye netværk begynder hvert år, og i løbet af sommeren 2014 igangsættes nye netværk af enkelt-kirker og af kirker i samme provsti. Hver kirke/pastorat vælger en arbejdsgruppe, som leder en lokalt forankret proces. Hvert halve år mødes arbejdsgrupperne til netværkskonferencer på 7 timer. Hver kirke får en mentor til sparring og  deltagelse i 6 netværkskonferencer over en periode på tre år. 4-6 kirker indgår i et netværk. Hver kirke vælger en arbejdsgruppe på 6-8 mennesker, der for eksempel kan bestå af 2 fra menighedsrådet, 2 frivillige, 2 ressourcepersoner, præst/præster og 1 ansat. Et provsti kan også tilmelde sig samlet og dermed få en unik ramme for at skabe øget visionært samarbejde på tværs i provstiet, samtidig med at kirkerne hver især kan arejde med hver deres forkusområe. Læs mere. Download folder her

Journal of missional practiceOnline tidssskrift of missional praksis

Journal of Missional Practice (JMP), som udgives af  The Missional Network (TMN), er nu tilgængelig gratis online. TMN er et netværk af teologer, missiologer mv., engageret i missional teologi og missional praksis. Blandt medlemmerne er initiativtageren John Roxburgh, Craig Van Gelder, Mark Lau Branson og Martin Robinson. "The Journal shapes and participates in a focused conversation centred on the convictions of TMN. It is practice driven; however, the conversation is based on deepening theological foundations. It invites contributions from academics and practitioners and encourages interaction between these communities. This learning community will be shaped by practitioners, students and academics in a renewed engagement between gospel and culture sharing stories, experiments, scholarship and questions". Download.

Den mangfoldige kirke-Den mangfoldige kirke

"Der er opbrud i den danske kirke. For nogen tiår siden talte man meget om nødvendigheden af fornyelse af gudstjenesteformerne, men nu er fokus skiftet til fornyelsen af menighedsformerne. Denne fornyelse har sit udspring på kanten af det folkekirkelige liv ved en genoptagelse af den gamle grundtivgske tænkning om fri- og valgmenigheder, hvor det nu særligt er det karismatiske Oasefællesskab og missionsbevægelserne, der etablerer nye menigheder. Parallelt hermed er der det sidste tiår blevet etableret en lang række migrantmenigheder. Derved er det danske kirkelige landskab på vej mod en dybtgående forandring". Bogen tegner et billede af af de mange forskellige nye og gamle menighedsformer i Danmark, inden for, på kanten af og uden for folkekirken. Bogen, "Den mangfoldige kirke - Menigehdsformer i Danmark, der er på 211 sider og redigeret af Bent Bjerring-Nielsen, Hans Raun Iversen, Jonas A. Jørgensen, Mogens S. Mogensen og Morten Skrubbeltrang, kan købes (for kr. 150 plus forsendels) ved henvendelse til Dansk Missionsråd (tlf. 39 61 27 77), men kan også gratis dowloades her. Læs blog-indlæg om bogen her.

Kirke hos os-

I et samarbejde mellem Folkekirkens Mission, Kirkefondet og Landsforeneingen af menighedsråd er der udarbejdet et spændende materiale til de nyvalgte menighedsråd. Der er produceret fire små 5-minutters videoer, der kan anvendes som indledning til samtale om menighedsråds ansvar for kirkens liv og vækst. Sammen med hver video er der udarbejdet en lille samtalegudie, der kan bruges til at fokusere samtalen. De fire temaer i videoerne er "Folkekirkens formål - hvorfor er vi her?" (Niels Henrik Arendt), "Danskernes tro" (Iben Krogsdal), "Den lyttende kirke" (Mogens S. Mogensen) og "Fremtidens drømme" (Niels Hviid). Download.