I Brønnums fodspor - Studierejse til Nigeria 2013: StudiematerialerStudierejse Nigeria-2013

 

Facts om Nigeria

BBC's Nigeria Profile

The World Fact Book (CIA), Nigeria

Wikipedia, Nigeria

 

Nigerias historie

" A History of Nigeria"
Youtube præsentation på 14 min.

History of Nigeria
Op til 2000.

 

Lutheran Church of Christ

Wikipedia, The Lutheran Church of Christ in Nigeria

Dictionary of African Christian Biography, Akila Todi

Mogens Jensen, En kirke blev til - et historisk rids. Om Sudanmissionens første 60 år i Nigeria.

Mission Afrika, "Kristi Lutherske Kirke i Nigeria"

History, vision and values of LCCN


 

Mission Afrikas samarbejde med LCCN

Mission Afrika, Visionsdokument 2021

Statement from Abuja 2010

Strategies and policies 2012

Vision statement 2012

 

Missionsteologi og missionspraksis

Kenneth R. Ross, ”From Edinburgh 1910 to Edinburgh 2010”. I Mogens S. Mogensen (red.). Edinburgh 190 – 100 år efter. Fra autoritet til autencitet i mission? Ny Mission nr. 17 (2009).
Artiklen gennemgår udviklingen i missionsteologi fra den første internationale missionskonference i Edinburgh 1910 (omkring et tidspunkt, Sudanmissionen blev dannet) og frem til 100-års jubilæumskonferencen i 2013. Download.

Uffe Torm, "Brød og bibler - om mission og udvikling". I Mogens S. Mogensen (red.), Diakoni og udvikling i kirke og mission. Ny Mission nr. 12.
Artiklen opridser indledningsvist de historiske perspektiver i dansk missionog dansk udviklingsbistand. Derefter diskuteres den holistiske kirkelige forståelse af diakoni og udvikling, herunder partnerskabsbegrebets betydning i mis-sion og udvikling. Artiklen afsluttes med en problematisering af de dilemmaer,som danske missionsselskaber og kirker står overfor i den del af deres udviklingsarbejde, hvortil de modtager støtte fra Danida bl.a. gennem Dansk MissionsrådsUdviklingsafdelinf. Download.

David Zac Niringiye, "Partnerskab i mission - set fra syd". I Mogens S. Mogensen, "The Next Christendom" - Udfordringer fra Syd. Ny Misison nr. 13.
Den anglikanske biskop Dr. David Zac Niringiye fra Kampala, Uganda, udtaler sig med skarphed om både den fremvoksende kristenhed i syd og gamle missionsbevægelser fra nord. En ny forståelse og eksistensform må vok-se frem i global mission, hvor vi kommer ud over traditionel stammetænkning og indgår i multilaterale partnerskaber, hvor alle giver, og alle modtager. Download.

Mogens S. Mogensen, "Kirkerne i mission og udvikling: Kan religion være fremmende for udvikling" (2008)
I Lene Sjørup, red., Udviklingsteologi. Den tredje Verden og teologi i dag. Odense: Syddansk
Universitetsforlag. Download.

Lutheran World Federation, Mission in Context. (2004)
Læs her Det Lutherske Verdensforbunds nye missionsdokument. Dokumentet, der har titlen "Mission in Context. Transformation. Reconciliation. Empowerment. An LWF Contribution to  the Understanding and Practice of Mission", blev endelig færdiggjort i 2004. Download.

World Council of Churches, "Together towards life: Mission and evangelism in changing landscapes (2012)
Proposal for a new WCC Affirmation on Mission and Evangelism. Submitted by the Commission on World Mission and Evangelism (CWME). Download.

 

Islam og kristen-muslimske relationer i Nigeria

Mogens S. Mogensen "Islams ansigter i Afrika" (2008)
Islam er en religion som også i Afrika har mange ansigter. Der er ikke altid skarpe grænser mellem disse forskellige former for islam, og den enkelte muslim kan være præget af flere strømninger samtidig. Fx. kulturislam, traditionel islam, konservativ islam, moderne islam, sufi-islam, folkeislam, militant islam. Islam har mange ansigter i Afrika, og derfor er der også brug for mange forskellige tilgange til mission blandt muslimer. Afgørende for evangeliets udbredelse er det imidlertid hvordan muslimerne oplever kristendommens ansigter i Afrika. Download.

Mogens S. Mogensen, "Mission Afrika og mødet med muslimerne". I Gå med lyset. Jubilæumsbog. Dansk Forenet Sudan Mission / Mission Afrika 1911-2011. Højbjerg: Mission Afrika, 2011, s. 188-199.

 

Artikler om Boko Haram
Boko Haram er en militant islamistisk gruppe i Nigeria, hvis mål det er at indføre shari'a i hele landet. Gruppens officielle arabiske navn er Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad, som betyder Fælleskabet af dem som vil fremme profetens lære og jihad. Boka Haram er Hausa og betyder direkte oversat "Vestlig uddannelse forbudt". Gruppen er grundlagt i 2002 og dens leder var Mohammed Yusuf indtil 2009, da han i forbindelse med Boko Haram optøjer blev dræbt. Gruppen blev internationalt kendt i august 2011, da den angreb FNs bygning i Abuja. Download.

 

Websites

LCCN website

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil