On-line litteratur om mission

På denne side præsenteres relevante artikler og bøger og andre ressourcer om kirkens mission og dialog i digital form.

Christiansen, Helle & M. S. Mogensen, Mission, Kritisk Forum For Praktisk Teologi (1999)
Temanummeret om mission indeholder artikler af Jørgen Skov Sørensen, Karsten Nissen, Jørn Henrik Olsen, Lars Nielsen, Helle Christiansen og Mogens S. Mogensen. For at læse helle tema-nummeret i pdf-format,

Mollerup-Degn, Lars & M. S. Mogensen & Leif Vestergaard, Tro i tiden. Lytterunde blandt mennesker inspireret af østlig religiøsitet og spiritualitet (2008)
Resultatet af en lytterunde foretaget af Folkekirke og Religionsmøde og Areopagos. Download rapport Download.

Munck-Fairwood, Birthe, Religionsmøde i øjenhøjde
Hæftet, som er udgivet af Tværkulturelt Center i samarbejde med en række organisationer, indeholder 32 ideer fra kirkens møde med nydanskere. For at læse eller downloade hele det 44 sider lange hæfte i pdf-format,

Steffensen, Roar, "Udviklingstræk i dansk og international missionstænkning" (2002)
En historisk og teologisk analyse af udviklingen i Det danske Missionsselskabs missionssyn set i relation til udviklingen i den internationale missionsbevægelse 1950-2000. Teologisk speciale.

Takt og tone i religionsmødet
Et religionsadfærdskodeks udarbejdet af Tværkulturelt Center i samarbejde med repræsentanter for forskellige religioner. Download


En oversigt over bøger om mission og relaterede emner, tilgængelige på nettet findes på NORMEs hjemmeside, klik her.

 

On-line litteratur om mission på engelsk - klik her.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil