Missionsdokumenter m.v.

På denne side vil en række vigtige missionsdokumenter, både danske og internationale, blive præsenteret og linket til.

 


Danmission, "Følgeskab i vidnesbyrd og tjeneste - Missionssyn og målsætninger for Danmissions indsats i Afrika, Asien, Mellemøsten og Danmark" (2003)
Danmissions nye missionsdokument i pdf format. Download.

Dansk Missionsråd, "Etiske retningslinjer for Dansk Missionsråd" (Codes of Conduct) (2003).
Codes of Conduct, som alle DMRs medlemmer forpligter sig på. Disse etiske retningslinjer omfatter både selve missionsarbejdet ude i verden og i Danmark, informationsvirksomheden og den økonomiske forvaltning. Download.

Dansk Missionsråd, "Code of conduct for The Danish Mission Council (2003)
Download.

Dansk Missionsråd, "Teser om anerkendelse af mennesker, der tilhører forskellige religioner i det multireligiøse samfund." (2007)
Tolv teser vedtaget af Dansk Missionsråd i april 2007. Teserne henvender sig til kirken, til staten og til mennesker af anden tro. Download

Folkeikirke og Religionsmøde, "Mission og Dialog" (2006)
Dokument vedtaget af Folkekirke og Religionsmødes bestyrelse i decemebr 2006 om den principielle forståelse af mission og dialog og forholdet mellem mission og dialog. Download.

Johansen, Nikolaj Kjærby, "Kontinuitet og nybrud danske missionsselskabers missionssyn i det 20. århundrede" (2002)
Læs besvarelser på Dansk Missionsråds Prisopgave v. Nikolaj Kjærby Johansen (1. pris) og Roar Steffensen (2. pris).

Lausanne Committee, The Cape Town Commitment (2010)
Download.

Lutheran World Federation, Mission in Context. (2004)
Læs her Det Lutherske Verdensforbunds nye missionsdokument. Dokumentet, der har titlen "Mission in Context. Transformation. Reconciliation. Empowerment. An LWF Contribution to  the Understanding and Practice of Mission", blev endelig færdiggjort i 2004. Download.

Lutheran World Federation, Diakonia in Context. Transformation, Reconciliation, Empowerment. An LWF Contribution to the Understanding and Practice of Diakonia (2009)
This diaconical document, which follows the LWF document about mission "Mission in Context", is edited by the Norwegian leader of the Department of Mission and Development, Dr. Kjell Nordstokke. Download

Lutheran World Federation, Diaconia in Context
Download.

Norsk Misjonsselskap, Verdensvidd glede. Grunnlagsdokument om misjon(2004)
Download.

Strategidokument for Luthersk Missions internationale arbejde (2006)
Strategidomumentet giver en kort præsentaion og præcisering af det bibelske grundlag og de overordnede linjer for Luthersk Missions strategi for sit internationale arbejde.

Sudanmissionen, Vision Mission - Missionssyn og Målsætning for Sudanmissionens direkte missionsarbejde (2003)
Sudanmissionens nye missionsdokument i Word format. Download.

Tværkulturelt Center, Takt og tone i religionsmødet (2001)
Dette kodeks er oprindeligt udarbejdet i England og derefter tilpasset til danske forhold af Tværkulturelt Center. En række kirker, organisationer og enkeltpersoner har underskrevet eller anbefalet det. Download.

World Council of Churches, Towards a New Ecumenical Agenda on Evangelism for 21st Century
Message from Wordl Council of Churches Bossey Seminar June 6-12 2006. "Ecumenical cooperation in Evangelism should regain a high and visible priority in the working structure and study program of the WCC in the post -Porto Alegre period." Download.

World Council of Churches, "Together towards life: Mission and evangelism in changing landscapes (2012)
Proposal for a new WCC Affirmation on Mission and Evangelism. Submitted by the Commission on World Mission and Evangelism (CWME). Download.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil