Links om Mission


INTERNATIONALE MISSIONS SITES


Internationale websites om mission mv. kan ses ved at klikke her.


DANSKE (OG NORDISKE) WEBSITES OM MISSION OG DIALOG OG RELIGIONSMØDE mv.:

Areopagos

Afrika InTouch

Brødremenighedens Danske Mission
Brødremenighedens Danske Mission (BDM) er et folkekirkeligt missionsselskab, som arbejder sammen med Brødrekirken i Danmark og internationalt. Missionsarbejdet foregår i Tanzania og Albanien.

Center for Multireligiøse Studier
Center for Multireligiøse Studier ved Aarhus Universitet er et forskningscenter, der har til opgave at beskrive, analysere og fortolke den mangefacetterede udvikling af det multireligiøse landskab, som foregår globalt såvel som nationalt. Et af centrets vigtigste projekter for tiden er Det Danske Pluralismeprojekt.

Danmission

Dansk Etiopermissionen
Dansk Etiopermission (DEM) er et folkekirkeligt missionsselskab, som arbejder i Etiopien, Liberia og Botswana.

Dansk Missionsråd
En økumenisk paraplyorganisation for danske missionsselskaber.

Den Danske IsraelsmissionKristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom - KIVIK

Folkekirke og Religionsmøde
Stiftssamarbejdet "Folkekirke og Religionsmøde" (F&R) er et nyt samarbejde mellem 7 stifter. Formålet er at motivere og udruste folkekirkens menigheder til på basis af evangeliet at møde mennesker med en anden religion

Folkekirkens Mission
Et samarbejde mellem folkekirkelige missionsselskaber.

Informations- og Samtaleforum om Kristendom og Nyreligiøsitet (IKON)
IKON, hvis kontor ligger i Århus, er et økumenisk fællesskab af kristne engageret i den religiøse dialog, især med mennesker fra nyreligiøse miljøer. For at se IKONs dialogsyn, klik her.

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS)
IKS, som ligger på Nørrebro i København, blev etableret i 1996 af en gruppe kristne og en gruppe muslimer. Fra starten har IKS fokuseret på dialogen mellem kristne og muslimer, dels i mindre grupper, dels på offentlige møder om forskellige sociale, politiske og religiøse emner. Formand for IKS er stiftspræst, dr. theol. Lissie Rasmussen..

Mission Afrika
Mission Afrika er et nyt navn for Sudanmissionen. Læs mere

Missional Kirke
Denne website indeholder artikler, anmeldelser og andre ressourcer om missional-kirke tænkning og praksis i Danmark og i andre dele af verden.

Misjon.info
Misjon.info, administreres av Ressurssenter for misjon (som er en del af Ungdom i Opdrag) i samarbeid med NORME, er et "nettsted for kristne med et globalt perspektiv" . Læs mere.

Missionskurser.dk
Dansk Missionsråds uddannelsesportal. I oversigten på denne portal findes links links til en række uddannelsessteder, organisationer og centre, som tilbyder uddannelsesforløb eller kortere kurser i missionsrelaterede emner. Studiesteder i Danmark, i Norge og Sverige og i England og det øvrige udland.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil