Organisationer, links, tidsskrifter, bøger om religionsmødet i Danmark

I denne oversigt præsenteres i kort form en række centrale ressourcer for menigheder og grupper og enekeltpersoner, som ønsker at engagere sig i kirkens møde med mennesker af anden tro.


Kristne organisationer m.v. engageret i religionsmødet i Danmark


Folkekirke og Religionsmøde
Et samarbejde mellem syv stifter. Samarbejdets formål er, med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner i Danmark.
Leder: Berit Schelde Christensen
Adr: Århus Universitet Bygn. 443, Tåsingegade 3, 8000 Århus C
Tlf: 89 42 23 14
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.religionsmoede.dk

Stiftspræsterog stiftsudvalg for mission og religionsmøde
Se under de enkelte stifter.

Det Mellemkirkelige Råd
Det Mellemkirkelige Råd (MKR) er Folkekirkens organ for kontakt til andre kristne kirker i Danmark og i verden. MKR har via Kirkernes Verdensråd ogDet Lutherske Verdensforbund kontakt til andre kirkers religionsmødearbejde.
Leder: Jørgen Skov Sørensen
Adr: Vestergade 8, 1, 1456 København K
Tlf: 33 11 44 88
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.detmellemkirkeligeråd.dk

Tværkulturelt Center
Tværkulturelt Center (TKC) er en netværksorganisation for kristne organisationer og enkeltpersoner engageret i religionsmøde/mission og for etniske menigheder.
Leder: Birthe Munck-Fairwood
Adr: Ryesgade 68C, 2100 København Ø
Tlf.¸ 35 36 65 35
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.tvaerkulturelt-center.dk

Folkekirkens Mission
Folkekirkens Mission (FKM) er et samarbejdsforum for de folkekirkelige stiftsudvalg og de folkekirkelige missionsselskaber med det formål at fremme folkekirkens forståelse for og engagement i religionsmøde og mission lokalt og globalt.
Leder: Kristen Skriver Frandsen
Adr: Ydre Missions Hus, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld
Tlf.: 7456 2282
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.fkm.dk

Missional Kirke
Missional Kirke er et projekt, som blev sat i gang af Folkekirkens Mission i 2002 mhp at fremme tænkning om og udvikling hen imod missionale menigheder i Folkekirken.
Koordinator: Mogens S. Mogensen
Adr: c/o Mogens S. Mogensen, N. J. Holms Park 55, 6070 Christiansfeld
Tlf.: 7456 2282
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.missionalkirke.dk

Det Danske Bibelselskab
Bibelselskabet har ikke sit eget religionsmøde arbejde, men producerer og distribuerer materialer (bl.a. bibler på forskellige sprog) til religionsmødet.
Leder: Tine Lindhardt
Adr: Frederiksborggade 50, 1360 København K
Tlf: 33 12 78 35
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.bibelselskabet.dk

Danmission
Danmission arbejder især i Afrika og Asien, men var det første missionsselskab, som begyndte et missions- og dialogarbejde i Danmark. Danmission har været med til at etablere Mødestedet på Vesterbro i København og Folkekirkens Tværkulturelle Arbejde i Odense.
Leder: Mogens Kjær
Missionssekretær for Islam: Harald Nielsen
Adr: Strandagervej 24, 2900 Hellerup
Tlf.; 39 62 99 11
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.danmission.dk

Mødestedet, Kirkernes Indvandrerarbejde på Vesterbro
Et kristent mødested på Vesterbro i København for indvandrere især muslimer.
Leder: Thyra Smidt
Adr: Valdemarsgade 14,3. sal, 1665 København V
Tlf: 33 21 27 03
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: http://www.danmission.dk/site/848.htm

Folkekirkens Tværkulturelle Arbejde i Odense
I 1999 gik 25 sogne og 2 provstier sammen med Danmission om dannelsen af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, der bl.a. omfatter et værested, regelmæssige gudstjenester, kvindearbejde og konsulenttjeneste for menighederne i Odense. Arbejdet retter sig både mod kristne indvandrere og mod muslimer.
Ledere: Lis og Leif Munksgaard
Adr: Vestergade 51B, 5000 Odense C
Tlf: 63 12 08 73
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: http://www.danmission.dk/site/2553.htm

Dialogcenteret
Dialogcenteret i Aarhus var et af de allerførste initiativer  fra kristen side mht. dialog og mission i forhold til nyreligiøse grupper. Dialogcenteret, der er et tværkirkeligt projekt er stiftet af Johs. Aagaard i 1973. Dialogcentret er et kristent diakonalt informationscenter for dialog, forskning og rådgivning omkring klassiske og nye religioner, nyreligiøse bevægelser og sekter.
Ledere:
Adr: Katrinebjergvej 46, 8200  Århus N
Tlf. 86 10 54 11
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.dci.dk

Areopagos
Areopagos er en dansk norsk missionsorganisation og stiftelse, hvis formål det er at viderebringe evangeliet til religiøst søgende mennesker, specielt til buddhister. Areopagos er engageret i missionsarbejde både i Asien (specielt ud fra Tao Fong Shan i Hong Kong) og i Norge og Danmark. I arbejdet lægges der vægt på religionsstudier, dialog og et levende liturgisk miljø. I Danmark arbejder Areopagos nært sammen med IKON og I Mesterens Lys.
Ledeer: Knud Jørgensen, Oslo. Leder for den danske afdeling: Lars Mollerup Degn, København
Adresse: Areopagos(DK), Peder Bangsvej 1D, 2000 Frederiksberg
Tlf: 38 38 49 10
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.areopagos.org

IKON
Informations- og samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet (IKON) er et kristent økumenisk forum for information om og dialog mellem kristne og mennesker med anden tro, især New Age. IKON blev etableret for 10 år siden og har afdelinger i Aarhus, København og Sønderjylland.IKONs website giver oplysninger om IKONS aktiviteter og udgivelser; artiklerne i bladet IKON er også tilgængelige. Der findes et debatforum, men det er ikke særlig aktivt. IKONs gennemarbejdede dialog- og missionssyn (som findes på undermenuen "Foreningen IKON") kan stærkt anbefales.
Leder: Lars Viftrup
Adr: IKON – Danmark, Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N
Tlf: 86 13 75 87
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.ikon-danmark.dk

I Mesterens Lys
I Mesterens Lys (IML) er et fællesskab af mennesker, der sammen søger det guddommelige lys. Vores tid er præget af en stor åndelig søgen og mange søger mennesker Gud andre steder end i for eksempel folkekirken. I Mesterens Lys henvender sig særligt til mennesker, der har søgt Gud uden for kirken. IML betragter sig som et discipelfællesskab i spændingsfeltet mellem den nye spiritualitet og kirken.
Leder: Ole Skjærbæk Madsen
Adr: Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N
Tlf: 3838 4910
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.imesterenslys.dk

Sudanmissionen
Sudanmissionen arbejder især i Afrika, men er også engageret i mission og dialog i Danmark og har således været med til at starte KIVIK.
Leder: Jens Møller Pedersen
Adr.: Ydre Missions Hus, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld
Tlf.: 7456 2282
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.sudanmissionen.dk

KIVIK
Kristent Informations og Videnscenter om Islam og Kristendom (KIVIK)'s website er interessant, fordi den både indeholder en spørgebrevkasse og en debatside med en meget livlig debat islam og kristendom og de to religioners indbyrdes forhold. Desuden er der under "Udgivelser" en række spændende artikler og foredrag tilgængelige om forholdet mellem muslimer og kristne, samt en undersøgelse om debatten mellem muslimer og kristne på nettet.
Leder: Peter Fischer Nielsen
Adr.: Gudrunsvej 7, 1. sal Postbox 1523, 8220 Brabrand
Tlf.: 86 25 17 25
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.kivik.dk

Indre Missions Tværkulturelle Arbejde
Leder: Daniel Ettrup Larsen
Tlf: 87 20 15 83
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.ikcenter.dk

Internationalt Kristent Center
Blandt aktiviteterne kan nævnes danskundervisning, gudstjenester på engelsk, engelsksprogede bibelstudier, tværkulturelle kristne sommerlejre, seminarer for medarbejdere.
Leder:
Adr.: Missionshuset Bethesda, Rømersgade 17, 1362  København K
Tlf: 33 32 59 39
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.ikcenter.dk

Luthersk Missionsforening
LM har tværkulturelt arbejde flere steder i landet, og det omfatter »middage på tværs«, café-aftener, bedemøder, sangaftener, lejraktiviteter med mere.
Leder af LMs flygtninge arbejde: Enok Sørensen
Adr: Dalvej 8, 6900 Skjern
Tlf. 97 35 01 86
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.dlm.dk/dk/flygtninge/view

Samvirkende Menighedplejer
Samvirkende Menighedsplejer er en folkekirkelig landsorganisation for menighedsplejer i Danmark, hvis formål er er at inspirere til og støtte udvikling af netværksarbejde og omsorg for mennesker i alle aldre. Organisationen engagerer sig også i multikulturelt arbejde.
Leder:
Adr: Valby Tingsted 7, 2500 Valby
Tlf: 36 46 66 66
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.menighedsplejer.dk

 

Andre relevante organisationer og websites

Islamisk Kristent Studiecenter
Islamisk-Kristent Studiecenter, der blev stiftet i 1996, er et fælles projekt mellem kristne og muslimer. Formålet er at opbygge positive relationer mellem mennesker med kristen og muslimsk kulturbaggrund og derved forbedre betingelserne for integration og sameksistens i vort land. Dette sker gennem undervisning, oplysning, rådgivning, forskning og samtale.
Leder: Lissi Rasmussen
Adr: Sortedam Dossering 5, st. tv., 2200 København N
Tlf: 35 36 46 50
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.ikstudiecenter.dk

Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp er en privat humanitær organisation, der blev stiftet i 1956 - og siden har vi arbejdet for flygtninges beskyttelse mod forfølgelse. Arbejdet foregår på grundlag af menneskerettighederne og humanitære principper.
Leder:
Adresse: Borgergade 10, Postboks 53, 1002 København K
Tlf: 3373 5000
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.flygtning.dk/

Religion.dk
www.religin.dk, der drives af Kristeligt Dagblad i samarbejde med Areopagos, er en god indgang til en oversigt over hjemmesider om religion, samtidig med at den indeholder nyheder om religion. Det, der gør denne hjemmeside unik i en dansk sammenhæng er, at man kan stille spørgsmål om alle religioner og om eksistentielle emner og få svar fra religiøse ledere og eksperter. Blandt religionspanelets medlemmer er overrabinder Bent Lexner, imam Fatih Alev, biskop Niels Henrik Arendt, teosoffen Søren Hauge og professor Niels Henrik Gregersen. Desuden er der mulighed for at følge og deltage i en række debatter, eller også selv starte en debat.

Intercultural.dk
www.intercultural.dk, der drives af Intercultural Consultancy Services v. Mogens S. Mogensen har til formål at fungere som en netressource for interkulturelle og interreligiøse relationer og studier i Danmark såvel som globalt. Dette website vil udover kultur- og religionsmødet i almindelighed specielt fokusere på islam og mission.


Vigtige tidsskrifter om religionsmødet på dansk


”Den nye dialog”, udgivet af Dialogcentret

”Nyt på tværs”, kvartalsblad udgivet af Tværkulturelt Center

”Nyhedsbrev om islam og kristendom”, kvartalsblad udgivet af Islamisk Kristent Studiecenter

Tidsskriftet ”IKON”, kvartalsblad, udgivet af IKON

 

Vigtige bøger om religionsmødet på dansk

Pernille Aagaard & Steen Landsy, ed.
2002 Spirituel dialog. Erfaringer fra tre års samtaler mellem alternative og kirkelige.  Aarhus: Nyt Aspekt og Ikon Danmark.

Birthe Munck-Fairwood, ed.
1994 Dannebroget. Håndbog om kirkens møde med et flerkulturelt Danmark.  København:  Credo Forlag.

Birthe Munck-Fairwood & Lars Nielsen, eds.
1997 Ikke længere fremmede - om kirken og de etniske minoriteter i Danmark.  København:  Materialecentralen. Religionspædagogisk Center.

Birthe Munck-Fairwood
2001 Religionsmøde i øjenhøjde. 24 idéer fra kirkens møde med nydanskere. København
Bogen kan downloades her:
http://www.menighedsplejer.dk/rel-mode/religionsmode_i_ojenhojde.pdf

Birthe Munck-Fairwood og Lise-Lotte Nielsen (red.)
2002 Religionsmøde i børnehøjde. København: Tværkulturelt Center
Bogen kan downloades her:
http://www.menighedsplejer.dk/rel-mode/religionsmode_indmad_bornehojde.pdf

Harald Nielsen, red.
2000 Samtalen fremmer forståelsen. København: Unitas Forlag.

Harald Nielsen, red.
2003 Til et folk de alle hører. København: Unitas.

”Ny Mission”
Skriftserie udgivet af Dansk Missionsråd (Tlf: 35 36 46 50, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Lissi Rasmussen, red.
2001 Muslimer og kristne ansigt til ansigt. København: Islamsk-Kristent Studiecenter.

Lissi Rasmussen& Bjarne Jørgensen, eds.
1997 Samtalen er nødvendig. København: DMS-forlag.

Tværkulturelt Center
2001 Takt og tone i religionsmødet. Adfærdskodeks med tekst på dansk, engelsk og  arabisk, studieoplæg og høringssvar.
Teksten kan downloades her: http://intercultural.dk/content.php?mainid=8&subid=33

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil