Artikler om mission af M. S. Mogensen

På denne side præsenteres artikler, papers mv. om mission principielt, mission i og uden for Danmark samt artikler om kultur og religion skrevet af Mogens S. Mogensen.

 


"Kirkerne i mission og udvikling: Kan religion være fremmende for udvikling" (2008)
I Lene Sjørup, red., Udviklingsteologi. Den tredje Verden og teologi i dag. Odense: Syddansk
Universitetsforlag. Download.

"Mellem mission og dialog" (2007).
I Berit Schelde Christensen, Viggo Mortensen & Lars Buch Viftrup
(red.), Karma, koran og kirke. Religiøs mangfoldighed som en folkekirkelig udfordring. Århus: Forlaget Univers. S. 111-118. Download.

"Dialog er en diakonal opgave" (2006)
"Ligesom demokrati er dialog et plus-ord, som ingen kan være imod. Problemet er blot, at mens demokrati i politisk tænkning har et ret præcist indhold, så bruges dialog i teologisk sammenhæng ofte på uklare og tvivlsomme måder."  Læs mere

Er alle religioner lige gyldige veje til det højeste gode? 
På et topmøde for 40 akademikere fra mange forskellige religioner i Birmingham 6. - 9. september i år blev der vedtaget et sæt principper for religionernes forhold til hinanden. For at læse de 9 principper - på engelsk -  klik her, For at læse mine kritiske kommenterer, klik her,

Ressourcer til kirkens møde med mennesker af anden tro
I kort form er her samlet en række oplysninger om organisationer, links, tidsskrifter og bøger på dansk, som udgør vigtige ressourcer for kirkens møde med mennesker af anden tro. Klik her.

Har missionen en fremtid?
Missionsselskaberne har skrevet historie, vil de også være med til fremover at skrive historie? Har missionen missionen nogen fremtid i kirken? Har missionoverhovedet nogen fremtid? Læs foredrag om dette emne på Sudanmissionens årsmøde. Download.

Luthersk kristendom i det 21. århundrede
En kronik om observationer på LVFs generalforsamling om udviklingen i luthersk kristendom, hvor det dynamiske tyngdepunkt flytter sig fra nord til syd.

Vejen mellem dialog og mission (2002)
I kirkens møde med islam står valget ikke mellem dialg eller mission. Opgaven er at engagere sig i en dialogisk mission og en missional dialog. Kronik i Kristeligt Dagblad den 10. december 2002.

Er der en fremtid i mission?
Det gamle missionsparadigme er ved at være forbi? Hvorfor? Hvordan ser det nye missionsparadigme ud?

Mission i dag
Mission er ikke nødvendigvis, sådan som mange mennesker opfatter det. Artiklen peger på en nogle af de områder, hvor missionsforståelsen og missionspraksisen i dag ikke svarer til den udbredte opfattelse (fordom) om mission.

Nye missionærer kan begynde her
Med udgangspunkt i en anmeldelse af hæfterne "Religionsmøde i Øjenhøjde" og "Takt og tone i religionsmødet" udfordrer artiklen kristne i Danmark til at forstå sig selv som missionær i Danmark.

Tolv teser om mission og ulandshjælp

I dag formidler missionsselskaberne DANIDA midler til u-landsprojekter i de kirker, som de samarbejder med i Afrika, Asien og Latinamerika. Artiklen forsøger i teseform at indkredse forholdet mellem mission og u-landshjælp (diakoni).

Partnerskab i mission
Denne artikel sætter fokus på samarbejdet, partnerskabet, i mission mellem kirker og missionsselskaber og de problematikker, der ligger i sådanne partnerskaber.

PhD afhandling om Fulani-mission i Nordnigeria
Hele PhD afhandlingen "Contextual Communication of the Gospel to Pastoral Fulbe in Northern Nigeria"  (2000) af Mogens S. Mogensen er nu tilgængelig i pdf-format. Download s. 1-150. Download s. 151-300. Download s. 301-348.

Fulaner i Vestafrika. Fulanifolkets oprindelse og udbredelse
Artiklen giver en generel indføreing i fulanifolkets historie de sidste 1000 år, en præsentation af deres oprindelige nomadelivsform og deres møde med det moderne samfund.

Fulaner og fulanimission

Fulani-mission.
På baggrund af en generel indføring i fulanifolkets historie, kultur og religion redegøres der for, hvordan den kristne mission blandt fulanerne foregår i dag. Download.

Der er mere mellem himmel og jord
Med afsæt i fulanernes religion og tilværelsesforståelse gøres der i artiklen rede for, hvordan vi kan analysere religiøse systemer, inkl. vort eget danske.Download.

Livshistorier
Artiklen, der indeholder uddrag på dansk af min doktorafhandling "Contextual Communication of the Gospel to Pastoral Fulbe in Northern Nigeria", redegør for, hvilke faktorer der har påvirket nogle fulaners livshistorie, deres omvendelse fra islam til kristendom. Download


Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil