Ledelse

Styr pa folkekirkenDebatten om folkekirkens forfatning

Den 2. maj offentliggjorde ”Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”, nedsat af kirkeministeren sit debatoplæg om styringen af folkekirkens indre anliggender og folkekirkens økonomi. Siden er oplægget blevet debatteret i medierne og på møder - fx på seminaret "Styr på folkekirken", som Grundtvigsk Forum arrangerede på Danske Kirkedage i Aalborg i Kristi Himmelfarts-ferien (se billede). Læs Online Pokies blog- og debat-indlæg af Mogens S. Mogensen her:
"Pejlemærker for folkekirkens fremtidige organisering". Download.
"Folkekirkens ynkelige forfatning" Download.
"Opgøret med folkekirkens ynkelige forfatning". Download.
"Hvilken kirkeforståelse ligger bag debatoplæg fra kirkeministerens udvalg?" Download.
"En kirkeforfatning må give folkekirken religionsfrihed". Download.
"Statsstyre eller selvstyre. Folkekirkens menighedsråd står over for skæbnesvangre valg". Download.
"En demokratisk forfatning for folkekirken?" Download.

KirkeforfatningKirkeforfatning--

 

 

Litteratur

Debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstryjtyr for folkekirken (April 2013)
Download.

Lisbet Christoffersen, "Hvem bestemmer i folkekirken?" (Lov & Ret, vol. September, p 4-9, 2004)
Download.

Gammeltoft-Hansen, Hans, "Kirkeforfatning og non-diskrimination"
Download.

Selskab for Kirkeret, "En kirkeforfatning anno 2011"
Download.

 

Artikler, kommentarer og blogindlæg af Mogens S. Mogensen

"Pejlemærker for folkekirkens fremtidige organisering". Download.

"Folkekirkens ynkelige forfatning" Download.

"Opgøret med folkekirkens ynkelige forfatning". Download.

"Hvilken kirkeforståelse ligger bag debatoplæg fra kirkeministerens udvalg?" Download.

"En kirkeforfatning må give folkekirken religionsfrihed". Download.

"En demokratisk forfatning for folkekirken?" Download.

"Statsstyre eller selvstyre. Folkekirkens menighedsråd står over for skæbnesvangre valg". Download.

 

 

 

Frivillighed & ledelse af frivilligeLedelse af frivillige-

 

Online artikler og bøger om frivillighed generelt

Abildgård kirke, Frivilligt medarbedjerskab i Abildgård kirke (2011)
Se medarbejderskabsmappe med frivillighedspolitik og principper mv. Download.

Bundgaard, Vibeke (red.), Ledelse på et frivilligt fundament (Center for frivilligt socialt arbejde, 2012)
En antologi med otte artikler, der dowloades hver for sig. Download.

Koch-Nielsen, Inger et .al., Frivilligt arbejde. Den frivillige indsats i Danmark (København: Socialforskningsinstituttet, 2005).
Download.

Center for frivilligt socialt arbejde, "Hjertet alene gør det ikke" (2007)
Pjecen sætter fokus på nødvendigheden af at udvikle en frivillighedspolitik. "Samarbejdet mellem en organisation og dens frivillige bør foregå inden for nogle rammer, der både fremmer organisationens og de frivilliges udvikling. Som organisation bør I forsøge at skabe balance i det bytteforhold, der er mellem jer og de frivillige: De frivillige lægger tid, energi og engagement i deres arbejde. Organisationen fastsætter retningslinier for de frivilliges arbejde, støtter dem i vanskelige opgaver og tilbyder dem kvalificering og udvikling i forbindelse med arbejdet. Ved at have en frivilligpolitik kan I imødegå en del af de vanskelige situationer, der kan opstå i en frivilliggruppe. Samtidig kan I sikre, at både jeres organisation og de enkelte frivillige er bevidste om og har respekt for hinandens prioriteringer og grænser." Download.

Dahl, Ellen Margrethe, "Motivation og frivillighed går hånd i hånd!" (2012)
"I denne artikel skriver Ellen Margrethe Dahl på baggrund af sit speciale om unges motiver til frivilligt arbejde, om forholdet og sammenhængen mellem frivillige organisationers aktiviteter og den ”type” frivillige, som er i organisationen. Viden om dette forhold har betydning for organisationens ledelsesstrategier, såvel som metoder til rekruttering og fastholdelse af frivillige, og indsigt heri kan på sigt styrke ressourcerne internt i organisationen." Download.

Dansk Flygtningehjælps Ungdomsnetværk, Kursushæfte (om frivilligkoordinering, fra kursus i 2011)
Download.

Frostholm, Henrik, Ansigt til ansigt. Hvervning af frivillige i praksis (Center for frivillig socialt arbejde)
Download.

Jacobsen, Anders E., "Ledelse af frivillige" (Center for frivilligt socialt arbejde)
"Der eksisterer mange myter om ledelse af frivillige - en af dem går på, at frivillige ikke skal ledes. På den anden side er der vel næppe en eneste forening, som ikke i en eller anden grad må forholde sig til, hvordan man ønsker at lede frivillige i foreningen. Spørgsmålet er, om man på nogen måde kan lede frivillige uden at gå på kompromis med de særlige forhold, der gælder for de frivilliges engagement. Denne artikel giver et bud på, hvordan man kan gribe ledelse af frivillige an. Det er artiklens budskab, at ledelse ikke handler så meget om at styre som at vise en retning og skabe nogle rammer for den frivillige, hvor vedkommende kan udfolde sig med plads til sin egen fortolkning af sin funktion i organisationen." Download.

Regeringen, National Civilisamfundstrategi. En styrket indddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats (Oktober 2010)
Se s.31ff. Download.

Styrelsen for Social Service, Redksab, Rekruttering og motivation af frivillige
Redskabet retter sig mod de frivillige, der varetager de organisatoriske opgaver i frivillige sociale organisationer, herunder rekruttering af nye frivillige. Download.

 

Online artikler og bøger om frivillighed i kirkelig sammenhæng

Binder, Michael, "Participation Is the New Excellence. Moving People from Spiritual Consumers to Active Participants" (Leadership, April 2013)
"Jesus doesn't call us to be consumers of religious goods and services. He invites us to be participants in what God is doing in the world. If we don't participate, we can't grow as followers of Jesus. We don't build any spiritual muscle by passively receiving our faith from professional Christians week in and week out. You can't pay someone to go to the gym and get in shape for you. And you can't outsource your spiritual development to the paid church staff. We all have to participate ourselves in what God is doing. If our churches don't provide the space for people to grow as participants in God's work in the world, then we are stunting their growth and reinforcing faulty notions of what church is about". D0wnload

Dansk Oase, "Hvordan arbejde med frivillighed"
To sider om hvervning og fastholdelse. Download.

Folkekirkelige Organisationers Fællesråd, "Undersøgelse af 54 folkekirkelige organisationer – 2006-tal (December 2008)
I forhold til den tilsvarende undersøgelse i 1996 er der tale om en vækst i det angivne antal frivillige fra 49. 530 til 74.055, altså en vækst på ca. 50 %. Det er en ganske markant vækst, der vidner om en betydelig opbakning bag det frivillige folkekirkelige organisationsarbejde. Download.

Haderslev Stift, "Hvordan bruger I frivillige i jeres sogn? Spørgeskema-undersøgelse i Haderslev Stift (sommer 2007)
Download.

Kirkens Korshær, Frivillighedspolitik i Kirkens Korshær
Download.

Lindholm, M. & Vandtved Jensen, J. Ledelse nu. - Frivillig ledelse i videnssamfundet (2008)
"
Denne rapport drejer sig om, hvordan ledelse har udviklet sig fra industri- til videnssamfund, og beskæftiger sig med, hvordan dette kendetegnes inden for frivillig ledelse i kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Rapporten indledes med en teoretisk analyse, der opdeler ledelsesudviklingen i ledelse dengang, der drejer sig om industrisamfundets ledelsespraktikker og –filosofier frem til i dag, ogledelse nu, der omhandler videnssamfundets ledelse fra i dag og frem." Rapporten bygger på en "empiriske analyse, som baseres på en kvantitativ surveyundersøgelse blandt 77 frivillige ledere
i 10 kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Download.

Missiology, An International Review,  Anthropology and Sociology of Short Term Mission, No 41, 2013
"Like the anthropology of tourism, research on short-term missions has had to overcome a bias against what is often assumed to be a trivial phenomenon. As scholars in a variety of fields have encountered this growing, global phenomenon, they have begun to develop a vibrant and multifaceted research-based literature exploring its cultural, historic, economic, and political aspects. This introduction to a special issue of Missiology on short-term missions presents a brief overview of the development of this emerging literature, as well as synopses of the six articles advancing our understanding of short-term missions." Download.

Motivation af frivillige
Opgave. Download.

 

Online artikler om lægmandspræster og lægmandsgudstjenester

Meldgaard, Jens Christian, Vi er alle præster for vorherre. De fleste er frivillige, de færreste får læn (Unitas 2015)
Download uddrag

Mogensen, Mogens S., "Hele evangeliet ligger i den måde ordet 'præst' bruges på i Ny Testamente" 2011)
Blogindlæg med udgangspunkt i Rudolf Arendts artikel, "Det almindelige præsteembede - og det særlige præsteembede" i Haderslev Stiftsårbog 1996. Download.

Mogensen, Mogens S., "Ordination, subordination eller insubordination i folkekirken" (2013)
Blogindlæg. Download.


VELKD, "Ordnungsgemäss berufen" (2006)

Download.

VELKD "Fragen und Antworten" (2012)
Download. Se også forklaring til dokumentet her.

Villadsen, Holger, "Forslag til lægmandsgudstjeneste*" (2014)
Forslaget er udarbejdet som et privat forslag i forbindelse med arbejdet i arbejdsgruppen "Kirken på landet". Download .


Arendt, Rudolf, "Det almindelige præsteembede - og det særlige præsteembede" (Haderslev Stiftsårbog 1996)

Videoer om frivillighed

"At være frivillig i Gellerup Kirke"
Download.

 

Offline artikler og bøger om frivillighed

Skårhøj, Rie og Dorthe Kappelgaard, Ledelse af frivillige - en håndbog (2011)
Køb bogen her.

 

Links

Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
Download.

Led frivillige
Website for konsulent Rikke Skårhøj. Download

Projekt Frivillig
Download.

 

Bruger- og  borgerinddragelse


 
 
 
Engdahl, Anita Hansen og Mogens Lindhardt, Brugerinddragelse (Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse 2011)
"Fra 90’erne op til i dag er bruger- og borgerinddragelse i stigende grad blevet tema i det offentlige. ... I vores eget arbejde med brugerinddragelse har vi primært fokuseret på områderne: inddragelse af borgernes viden og egne ressourcer, mægtiggørelse af brugere, så de medvirker til at udforme og udvikle folkekirkens ydelser, inddragelse af nye brugergrupper personligt ansvar og løft af kvalitet gennem brugerinddragelse." Download.
 

Ledelse i folkekirken

 

 

Online artikler og bøger

Branchearbejdsmiljørådet
20.08   Trivsel i folkekirken. Download.

Den Norske Kirkes Præsteforening
2011   Ledelse i folkekirken. Perspektiver på ledelse og fremtidig organisering af folkekirken. Download.

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog 2007-2008
2008   Indeholder artikler om ledelse bl.a. af Lars Eyermann og Steen Hildebrand. Download.

Felter, Kirsten D. & Hans Raun Iversen
           "Teologi og ledelse i folkekirken". Download.

Henriksen, Lisbeth Lang & Mette Kaae
2009   Værdibaseret ledelse - forandringer på vej i folkekirken. En brugsbog for menighedsråd og medarbejdere. Download.

Kramp, Flemming
           "Sognefuldmagt, samarbejde og ledelse i Folkekirken- et oplæg til fornyelse og øget selvforvaltning". Download.

Mikkelsen, Hans Vium & Jette Marie Bundgaard
2007   Ledelse i Folkekirken? Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 107. Download.

Psykisk arbejdsmiljø i folkekirken. Download

TPC
           Litteratur om ledelse. Download.


 

Offline artikler og bøger

Andersen, Erling & Mogens Lindhard
2010   Ledelse af tro. Kirken som virksomhed og netværk. Gyldendal Business.
           Læs omtale på "Kirken i København" her. Læs anmeldelse af bogen af Mogens S. Mogensen her.

 

Artikler og bøger af Mogens S. Mogensen

2011   "Fra menighedsråd til menighedsrod". Kristendom.dk, den 22. juni. Download.

2010   "Ledelse af tro". Blogindlæg på Eftertanke.dk.Download.

2008   "Befri menighedsrådene". Religion.dk, den 22. september. Download.

2007   Den danske model. Samspil mellem sognemenighederne og de frie kirkelige organisationer i folkekirken. Unitas forlag.

 

Links

Kirkeledelse.dk
Drives af Anders Skovsted og har " til formål at styrke den professionelt ledede Folkekirke og henvender sig, udover at medvirke til indførelse af fremtidens folkekirke her og nu, med serviceydelser til folkekirken indenfor ...Administration ... Support ... Kommunikation." Læs mere.

Kirke-ledelse.dk
Website, der drives af sognepræst Carsten Haugaard Nielsen. "Hjemmesiden er udsprunget ud fra ønsket om at samle udgivelser, studier og ressourcer fra en del års praksis og studier om ledelse med henblik på livet i en folkekirke-menighed." Læs mere

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil