Intro-kursus for missionærer
i Mission Afrika


Kursets formål
 • At give missionærkandidater grundlæggende informationer om det missionsselskab, som de er ansat af, det land ot den kirke de skal arbejde i.
 • At give missionærkandidater en bred introduktion til de problemstillinger, som knytter sig til missionsarbejde i dag.
 • At give missionærkandidater mulighed for at mødes med og lære af tidligere missionærer og andre ressorucepersoner.
Kursets længde:
 • ca. 2 måneder (juli og august 2009)

Kursets pædagogiske elementer
 • Selvstudium af udvalgt litteratur, film mv.
 • Samtale med ressourcepersoner (Kursuskoordinator sender liste over ressourcespesoner, som har sagt ja til at møde missionærkandidater, med adresse, tlf. nr. og e-mail adresse. Derefter er det missionrkandidaternes ansvar at aftale tidspunkt for møde med ressourcepersonerne)
 • Kommunikation med nigerianere i Nigeria - e-mails, chats, facebook etc.
 • Skriftlig besvarelse af opgaver (indgår i den endelige skriftlige rapport)
 • Deltagelse i korte kurser (missionærkandidaterne melder sig selv på kurserne)
 • Løbende kommunikation med koordinator efter behov.
 • Udarbejdelse af skriftlig rapport til missionssekretær og koordinator (besvarelser af spørgsmål og evaluering af kurset)
 • Afsluttende samtaler med missionssekretær og koordinator med evaluering af udbytte
Kursets moduler:
 • Introduktion til kurset - møder med koordinator- 1 dag
 • Modul 1: Antropologi – Hvad er kultur?  - 2 dage
 • Modul 2: Religion – Hvad tror muslimer og andre på? -  2 dage
 • Modul 3: Missionsteologi – Hvad er mission og kirke? -   2 dage
 • Modul 4: Evangelisering og dialog – Hvordan kommunikerer vi evangeliet?  - 2 dage
 • Modul 5: Diakoni – Hvordan bidrager vi til udvikling? - 2 dage
 • Modul 6: Nigeriansk teologi - Hvordan forstås og undervises der i teologi? - 2 dage
 • Modul 7: Partnerskab – Hvordan arbejder vi sammen i mission? - 2 dage
 • Modul 8: Mission Afrika – Hvor og hvordan har Mission Afrika arbejdet før og nu? - 2 dage
 • Modul 9: Afrika – Hvad er værd at vide om Nigeria og LCCN? - 2 dage
 • Modul 10: Unge - Hvad er unge i kirken optaget af? - 1 dag
 • Modul 11: Kommunikation -  Hvordan kommunkere med baglandet og andre? - 1 dag
 • Modul 12: Hausa-kursus - Hvordan gøre sig forståelig? - efter aftale med sproglærer
 • Eksterne kurser
 • Afrapportering - møder med missionssekretær og koordinator - 1 dag
Rækkefølgen af kursets moduler kan tilpasses de praktiske muligheder.

Hvert modul består af flg. elementer
 • Introduktionslæsning – læses så vidt muligt
 • Supplerende læsning – kan inddrages, hvis der er behvo, tid og lyst
 • Opgaver – 1 – 2 sider skriftlig besvarelse - eller anden opgave
 • Resourcepersoner – For hvert modul besøges én resourceperson. Missionærkandidaterne får mulighed for at stille spørgsmål til ressourcepersonen og til at diskuttere emnerne med vedkommende.
Bøger til introduktionslæsning

Flg. bøger skaffes af kursuskoordinator:
 • Mogens S. Mogensen, I begyndelsen var missionen
 • Viggo Mortensen, red, Globalisering og mission. Ny Mission nr. 3
 • Harald Nielsen, red., Samarbejde i mission. Ny Mission nr. 4.
 • Harald Nielsen, red., Mission og etik. Ny Mission nr. 5
 • Harald Nielsen, red., Kirke i mission. Ny Mission nr. 6
 • Harald Nielsen, red.,Religionsteologi. Ny Mission nr. 7
 • Harald Nielsen, red., Missionær i det 21. århundrede. Ny Mission nr. 8
 • Harald Nielsen, red., Mission og dialog. Ny Mission nr. 9.
 • Mogens S. Mogensen, Mission og penge. Ny Mission nr. 10
 • Mogens S. Mogensen, red., Diakoni og udvikling i kirke og mission. Ny Mission nr. 12
 • Mogens S. Mogensen,red., The Next Christendom – udfordringer fra syd” Ny Mission nr. 13.
 • Mogens S. Mogensen, red., Teologisk (ud)dannelse i en missional kirke. Ny Mission nr. 14.
 • Mogens S. Mogensen, red., Evangelisering - missionens fukus. Ny Mission nr. 15.
 • Mogens S. Mogensen (red.), Klimakrisen - en udfordring til teologi og kirke. Ny Mission nr. 16.
 • Paul Hiebert, Anthropological Insights for Missionaries. (1988)
 • Douglas E. Thomas, African Traditional Religion in the Modern World. An Introduction.
 • Paul Hiebert, Anthropological Reflections on Missiological Issues (1994)
 • Philip Jenkins, The New Faces of Christianity. Believing the Bible in the Global South. Oxford: Oxford University Press, 2006.
 • Teach Yourself Hausa
Flg. bøger skaffes af Mission Afrika
 • Niels H. Brønnum, Under dæmoners åg.
 • Niels H. Brønnum, Mellem Ækvator og Sahara (1955) s. 1-242
 • Nicholas Pweddon, A History of the Lutheran Church of Christ in Nigeria (2005) s. 91-132
De øvrige introduktionstekster findes på nettet.
Litteraturen til den supplerende læsning skaffes, såfremt behovet opstår.

Ressourcepersoner
 • Aage Nielsen - Mission Afrika
 • Elisabeth Holtegaard og biskop David Winidiziri - Nigeria og LCCN
 • Clement Dachet - Hausa-kursus og nigeriansk teologi
 • Elkana Dalatu - Nigerianske kulturer
 • Erik Wengel - Partnerskab
 • Ole Jørgensen - Diakoni og udvikling
 • Bodil Skjøtt - Dialog og Evangelisering
 • Peter Fischer Nielsen - Kommunikation
 • Jens Henrik Kristiansen - Kommunikation
 • Kaare Schelde Christensen - Afrika, mødet med kirken og landet
 • Bjarke Pårup-Laursen - Religion
 • Kristian Skovmose - Teologisk undervisning
 • Sune Skarsholm - missionsteologi
 • Allan Jagd Esmarch- Unge
 • Sune Skarsholm - Missionsteologi

Kursets koordinator:
 • Koordinator har ansvar for de praktiske sider af kursets gennemførelse, inkl. kontakt til resourcepersoner.
 • Koordinator mødes med kursister før starten af kurset for at gennemgå forløbet.
 • Koordinator er under hele forløbet til rådighed med råd og vejledning.
 • Koordinator mødes med kursister efter afslutningen af kurset for at drøfte udbyttet.

Modul 1.
Antropologi – Hvad er kultur?


Temaer:
 • Hvad er kultur?
 • Tværkulturel kommunikation
 • Evangeliet og kulturerne
 • Den globale kontekst
Introduktionslæsning:
Supplerende læsning
Opgaver:
 • Overvej, hvor de kulturelle forskelle mon kunne ligge mellem danskere og afrikanere?
 • Hvordan er forholdet mellem evangeliet og kulturer?
Resourcepersoner:
 • ED – om forskelle mellem danske kulturer og nigerianske kulturer.


Modul 2.
Religion – Hvad tror muslimer og andre på?

Temaer:
 • Afrikanske traditionelle religioner(ATR)
 • ATRs betydning for afrikansk kultur i dag
 • Islam
Introduktionslæsning:
”Afrikansk religion. De danser livet”. http://home10.inet.tele.dk/dovlev/afrika.htm
Niels H. Brønnum, Under dæmoners åg (godnatlæsning)
Douglas E. Thomas, African Traditional Religion in the Modern World. An Introduction.
Mogens S. Mogensen, "Islams ansigter".
"The Imam and the Pastor"

Supplerende læsning
African Traditional Religion. http://home10.inet.tele.dk/dovlev/afrika.htm
African Religions and Their Derivatives  http://members.aol.com/porchfour/religion/african.htm
Moucarry, Chawkat. At være tro mod tro - kristendom og islam i dialog. (2003)
Guide to Etiquette for Meetings between Christians and Muslims

Opgaver:
 • Nævn nogle nøglebegreber i traditionelle afrikanske religioner og overvej, hvordan de påvirker nigerianere i dag.
Resourcepersoner:
 • BPL

Modul 3.
Missionsteologi – Hvad er mission og kirke?

Temaer:
 • Hvad er mission?
 • Guds mission og kirkens mission
 • Kirke og mission – missional kirke
 • Religionsteologi
Introduktionslæsning:
 • Mogens S. Mogensen, I begyndelsen var missionen (2007), s. 28-36.
 • Harald Nielsen, Kirke i mission. Ny Mission nr. 6
 • Paul Hiebert, Anthropological Reflections on Missiological Issues, pp. 53-92
 • Lutheran World Federation, ”Mission in Context. Transformation. Reconciliation. Empowerment”. http://www.lutheranworld.org/LWF_Documents/DMD-Mission-in-Context-low.pdf
 • Harald Nielsen, Religionsteologi. Ny Mission nr. 7

Supplerende læsning

Opgaver:
 • Hvad er mission og teologiske begrundelse for mission?
Resourcepersoner:
 • SS


Modul 4. 
Evangelisering og dialog – Hvordan kommunikerer vi evangeliet?

Temaer:
 • Kommunikation af evangeliet
 • Dialog
 • Forholdet mellem evangelisering og dialog
Introduktionslæsning:
 • Mogens S. Mogensen, I begyndelsen var missionen (2007) s. 37-51.
 • Mogens S. Mogensen, Evangelisering - missionens fokus. Ny Mission nr. 15 (skim)
 • 2007 "Mellem mission og dialog". I Berit Schelde Christensen, Viggo Mortensen & Lars Buch Viftrup
  (red.), Karma, koran og kirke. Religiøs mangfoldighed som en folkekirkelig udfordring. Århus:
  Forlaget Univers. S. 111-118. .
 • Harald Nielsen, Mission og dialog. Ny Mission nr. 9 (skim)
 • Folkekirke og Religionsmøde, “Mission og dialog”.
 • Dansk Missionsråd, "Teser om anerkendelse ...."


Supplerende læsning

Opgaver:
 • Hvordan forstår du forholdet mellem forkyndelse og dialog?
Resourcepersoner:
 • BS

 


Modul 5.
Diakoni – Hvordan bidrager vi til udvikling?

Temaer:
 • Diakoni
 • Udvikling og mission
 • DMR-U
Introduktionslæsning
Supplerende læsning
 • Myers, Bryant, Walking with the Poor. Principles and Practices of Transformational
  Development
  . 1998.  Download uddrag.
 • Myers, Bryant, ed., Walking with the Poor. New Insights and Learnings from  Development
  Practitioners
  .  1999
 • Johannes Nissen, “Prophetic Diaconia: Biblical Perspectives and Present Challenges”. I
  Viggo Mortensen, The Role of Mission in The Future of Lutheran Missiology
  (2003).
Opgaver
 • Hvordan vil du begrunde, at udviklingsarbejde er en del af kirkens mission?
 • Er der forskel på sekulart udviklingsarbejde og kirkeligt udviklingsarbejde, og i så fald hvad er forskellen?
Ressourcepersoner
 • OJ


Modul 6.
Teologi - Hvordan forstås og undervises der i teologi i Afrika?

Temaer

 • Teologiens rolle i en missionalkirke
 • Karakteristik af afrikanske teologier
 • Undervisningspraksis
 • Teologiske institutioner i Nigeria

Introduktionslæsning

 • Mogens S. Mogensen, "The Next Christendom" - udfordringer fra syd. Ny Mission nr. 13.
 • Philip Jenskins, The New Faces of Christianity pp. 1-97 og 178-193
 • Mogens S. Mogensen, Teologisk (ud)dannelse i en missional kirke. Ny Mission nr. 14. Pp.
 • Theological College of Northern Nigeria, http://www.tcnn.org/

Supplerende læsning

 • Philip Jenskins, The New Faces of Christianity (resten af bogen)

Opgaver

 • På hvilke punkter adskiller nigeriansk/afrikansk teologi og teologisk undervisning sig fra tilsvarende dansk/vestlig?

Ressourcepersoner

 • CD
 • KS


Modul 7.
Partnerskab – Hvordan arbejder vi sammen i mission?

Temaer:
 • Relationer mellem missionsselskab og kirke før og nu
 • Missionærrollen i det 21. århundrede
 • Mission og penge
 • Etik og mission
Introduktionslæsning:
 • Mogens S. Mogensen, I begyndelsen var missionen (2007), s. 62-70.
 • Harald Nielsen, red., Samarbejde i mission. Ny Mission nr. 4.
 • Harald Nielsen, red., Mission og etik. Ny Mission nr. 5 (skim)
 • Harald Nielsen, Missionær i det 21. århundrede. Ny Mission nr. 8 (skim)
 • Dansk Missionsråd, ”Etiske retningslinjer for Dansk Missionsråd”  
Supplerende læsning
Opgaver
 • Hvad er de største udfordringer for et godt partnerskab mellem en afrikansk kirke og et dansk missionsselskab i dag?
Ressourcepersoner:
 • EW

Modul 8.
Mission Afrika – Hvor og hvordan har Mission Afrika arbejdet
før og nu?

Temaer:

 • Vedtægter
 • Historie
 • Visioner
 • Hjemmearbejde
 • Nuværende arbejdsområder
Introduktionslæsning
Supplerende læsning:
Opgaver
 • Fortæl Sudanmissionens historie fra starten til i dag på max 2 A 4 sider.
Resourcepersoner
 • AN


Modul 9.
Afrika – Hvilket land og hvilken kirke skal vi arbejde i?

Temaer
 • Afrika og Nigeria
 • The next Christendom
 • Kirken i Afrika
 • LCCN
Introduktionslæsning:
 • Wikipedia, ”Nigeria” http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
 • Niels H. Brønnum, Mellem Ækvator og Sahara (1955) s. 1-242 (skim)
 • Nicholas Pweddon, A History of the Lutheran Church of Christ in Nigeria (2005) s. 91-132
Supplerende læsning
Opgaver
 • Beskriv kort 3 periode/begivenheder/personer, som har spillet en afgørende rolle for kirkens udvikling..
Resourcepersoner:
 • EH og DW og KSC

Modul 10
Unge i Nigeria - Lær dem at kende


Temaer

 • Hvordan tænker og lever nigerianske unge
 • Hvordan kan danske og nigerianske unge relatere til hinanden

Introduktionslæsning

Opgaver

 • Etabler kontakt (pr. e-mail, chat e.l.) men én ung i Yola-området og én i Jos-området og begynd at kommunikere med dem.
  Skaf kontakt i Yola-området via AJE og kontakt i Jos-området via koordinatoren.

Resourceperson

 • AJE


Modul 11
Kommunikation - Hvordan kommunikee med baglandet og andre?

Temaer
 • Kommunikation med sekretariat og bestyrelse
 • Mission Afrikas blad og website
 • Blog
Ressourcepersoner
 • PFN
 • JHK

Opgaver
 • Opret en blog (fx. på Kristendom.dk) og begynd at blogge


Modul 12
Hausa-kursus - Hvordan gøre sig forståelig?

Temaer

 • Introduktion til sproget og dets lyde
 • Hilsner
 • Tal mv.

Studiemateriale

Underviser

 • CD

Opgave

 • Lær begyndelsestrinene i hausa, så I kan hilse og udtrykke og forstå meget enkle sætninger.


Eksterne kurser:

Kursisterne deltager i flg. kurser:

 • 4. - 10. juli Kursus på All Nations Christian College, London, England: "Rrefresh for mission"
 • 3. - 7. aug Volontørkursus
 • 24. - 18. august: Islam-kursus på Menighedsfakultetet i Århus

Missionærkandidaterne melder sig selv til disse kurser.

 

Afrapportering

På basis af de forudgående 9 moduler skrives en rapport, der bl.a. indeholder en besvarelse af de i modulerne stillede opgaver og desuden redegør for udbyttet af kurset.
Rapporten afleveres til missionssekretæren og til koordinatoren og drøftes med disse på længere møder.
Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil