Konvertitter kommer i klemme i det danske asylsystem

Jon Bøge Gehlert, "Justitsminister tavs om dansk konventionsbrud". Kristeligt Dagblad, den 14. marts 2012
Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen har i et såkaldt skriftligt paragraf 20-spørgsmål forsøgt at få Morten Bødskov til at forholde sig til en afgørelse fra Flygtningenævnet, hvor den 24-årige afghaner Mohammad Ayoubi har fået afslag på asyl. Hun har spurgt, om  justitsministeren mener, at Flygtningenævnet lever op til FN’s konvention om civile og politiske rettigheder ved at opfordre Mohammad Ayoubi til at skjule sin tro. Hertil svarede justitsministeren i sidste uge: ”Afgørelser om asyl træffes af Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, og hverken jeg eller Justitsministeriet har kompetence i asylsa­ger. Jeg har således ikke mulighed for at udtale mig om asylsager eller de asylretlige vurderinger.” Læs mere.

Jon Bøge Gehlert, "FN fastslår, at Danmark bryder asylregler". Kristeligt Dagblad, den 25. februar 2012
”Ingen skal skjule sin religion for at undgå forfølgelse. Troen kan være så grundlæggende for en persons identitet, at man ikke kan kræve, at personen skjuler eller ændrer sin tro for at undgå forfølgelse. Det ligger i selve kernen af flygtningeretten. At nægte nogen flygtningestatus ved at kræve, at personen skjuler sin religiøse tilknytning, er ikke i overensstemmelse med beskyttelsesprincipperne i 1951-konventionen,” siger Hanne Mathisen, talsperson for UNHCR i Norden og de baltiske lande. Læs mere.

Jon Bøge Gehlert og Marie Louise Hagemeister, "Dansk asylpraksis bryder konventioner", Kristeligt Dagblad, den 24. februar 2012
"Flygtningenævnet, som afgør asylsøgeres skæbne i Danmark, bryder de internationale menneskerettigheder og asylkonventioner. Så enkelt kan Flygtningenævnets seneste afgørelse karakteriseres, mener juridiske asyleksperter og advokater." Sådan lyser vurderingen bl.a. fra Niels-Erik Hansen, advokat og centerleder i Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination, og  Jens Vedsted-Hansen, juraprofessor ved Århus Universitet, der selv har siddet i Flygtninge-nævnet. Download.

Jon Bøge Gehlert og Marie Louise Hagemeister, "Den lange vej til asyl". Kristeligt Dagblad, den 24. februar 2012.
”Hvis Flygtningenævnet vurderer, at der er tale om en oprigtig ændring af den religiøse opfattelse hos asylsøgeren, og at der er risiko for forfølgelse ved tilbagevenden til hjemlandet, hvis konversionen bliver kendt af myndigheder eller af private grupper, så mener jeg ikke, at der er nogen vej uden om at give asyl", konkluderer Jens Vedsted-Hansen, juraprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere medlem af Flygtningenævnet. Download.

Henrik Ertner Rasmussen, "Kritik af Flygtningenævnet: Kristne tvinges til at deltage i fredagsbønne". Kristeligt Dagblad, den 21. februar 2012.
"Nævnet henviser i sin afgørelse i en konkret sag til, at konvertitten blot kan rejse tilbage og leve med sin tro i det skjulte. Det vil i afghansk sammenhæng være det samme som at tvinge konvertitten til at deltage i gudstjenester og religiøse handlinger i en religion, som vedkommende ikke selv tilhører, ja, endog med overlæg har forladt." Download.

Jon Bøge Gehlert, "Besked fra myndighederne: Skjul din tro!". Kristeligt Dagblad, den 17. februar 2012.'
"Fra regeringen er udmeldingerne mere vævende. De Radikales indfødsretsordfører, Zenia Stampe, er den mest kritiske. ”Jeg skal ikke blande mig i et domstolslignende organ som Flygtningenævnet, men denne begrundelse fra nævnet strider imod min overbevisning. Problemet er, hvor man skal rejse denne type sager. Nævnet lægger sig jo op af internationale domme baseret på FN’s Flygtningekonvention, men hvis den her dom er korrekt, tyder det på, at konventionen ikke giver tilstrækkelig beskyttelse,” siger hun." Læs mere.

Jon Bøge Gehlert, "Flygtningenævnet afviser at hjælpe konvertitflygtninge". Kristeligt Dagblad, den 17. februar 2012
"Flygtninge, der frygter for livet efter at være konverteret til kristendommen, skal fremover ikke regne med lettere adgang til asyl i Danmark. Det har Flygtningenævnet, asylmyndighedernes sidste instans, netop afgjort. Efter to dages møde om nævnets generelle praksis sendte formand, Bent Ove Jespersen, i går eftermiddags et skriftligt svar til indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen fra København. Nymann Eriksen har i flere omgange henvendt sig til nævnet grundet hans mangeårige kendskab til konvertitet-flygtninge, som frygter for livet ved at vende tilbage til eksempelvis Afghanistan og Iran som kristne. I det skriftlige svar lyder det, at ”Flygtningenævnet ikke finder anledning til at ændre praksis” i sager om asylsøgere, der er konverteret fra islam til kristendommen" Læs mere.

Mogens S. Mogensen, "Endnu et afslag til en afghansk konvertit". Blogindlæg på Eftertanke.dk, den 16. februar 2012
"Flygtningenævnet anlægger her en meget dansk synsvinkel på religion. Det store flertal af danske kristne vil sikkert give nævnet ret i, at det for dem ”ikke behøver at være en nødvendig og integreret del af [deres] liv som kristen, at [de] offentligt demonstrerer [deres] religiøse tilhørsforhold.” Problemet er bare, at den kristne konvertit Mohammed ikke skal leve sit kristenliv i Danmark, men i et land, hvor religion spiller en helt anden rolle i den enkeltes liv og i samfundslivet. Skal Mohammed leve op til Flygtningenævnets forventninger til ham, så må det indebære at han er villig til i et vist omfang at deltage i islamiske ritualer, han skulle ved forespørgsel fornægte sin kristne tro, han skulle afstå fra at forsamles med andre kristne, og også afstå fra at læse i Bibelen i andres påsyn, han skulle afstå fra at vidne om sin tro osv. Hvad bliver konsekvenserne af den praksis, som Flygtningenævnet følger i Mohammeds sag? Det stiller afviste konvertit-asylansøgere, som sendes hjem til Afghanistan, i det umenneskelige valg, enten i praksis at fornægte deres nye kristne tro eller at udsætte sig for alvorlig forfølgelse." Læs mere.

Michael Bach Henriksen, "Tro og flygtninge". Leder i Kristeligt Dagblad den 16. februar 2012
"På baggrund af de aktuelle sager bør Flygtningenævnet derfor indføre en mere lempelig praksis. Religion fylder mere og mere i verdens konflikter, og ansøgningerne fra konvertitflygtninge vil blive ved med at komme. Man opnår intet ved at stikke hovedet i busken og afvise ansøgere med de nuværende elendige begrundelser. … Det store problem i de aktuelle sager er ikke ansøgernes tro, men de danske myndigheders manglende viden om tro. En sekulær tidsånd har gjort embedsværket blindt for, at tro i mange af verdens lande ikke er en privatsag, men et offentligt anliggende, og at tro har konsekvenser. Den religiøst begrundede forfølgelse af især kristne er et voksende og uacceptabelt problem i udlandet. Det er på høje tid, at også de danske myndigheder tager bestik af en ny tid, hvor religion ikke kan lukkes inde bag hjemmets fire vægge." Læs mere

Jon Bøge Gehlert, "Konvertit-flygtninge har håbløse muligheder for asyl i Danmark". Kristeligt Dagblad, den 15. februar 2012.
"Forenklet set kan en flygtning opnå asyl i Danmark, hvis personen risikerer personlig forfølgelse i hjemlandet. Men den regel tolker de danske asylmyndigheder alt for snævert over for konvertitter, mener advokat Niels Henrik Christensen, som har tusindvis af asylsager bag sig. For når eksempelvis én konverteret iraner eller afghaner bliver forfulgt i hjemlandet, er det ifølge advokaten sikkert, at hver enkelt konvertit også er forfulgt." Læs mere.

Jon Bøge Gehlert, "Kristne asylansøgere opfordres til at skjule deres tro". Kristeligt Dagblad, den 14. januar 2012.
”Tanken om at leve med en skjult tro er måske ikke så graverende for en sekulær dansk tankegang, som anser religion for at være et privat anliggende. Men sådan er det ikke de fleste andre steder i verden og slet ikke i Mellemøsten, hvor religionen i høj grad er noget offentligt,” skriver kronikørerne. Derfor må myndighederne ændre asylpraksis, mener Mogens S. Mogensen. ”Der er konvertitter, som kommer i klemme med den nuværende praksis. Det kan medføre de allerværste konsekvenser i hjemlandet lige fra chikanerier til at blive slået ihjel. Det er, som om myndighederne har udviklet en forståelse af, at hjemsendte konvertitter bare kan holde lav profil. Men religion er ikke kun en privatsag, og derfor er det urimeligt at bede konvertitter om ikke at tale om deres konversion,” siger han. Læs mere.

Mogens S. Mogensen & Niels Nymann Eriksen, "Konvertitter kommer i klemme i det danske asylsystem". Kronik i Kristeligt Dagblad den 14. januar 2012.
"Behovet for beskyttelse af religiøse mindretal fra muslimske lande med en restriktiv lovgivning omkring blasfemi og apostasi (frafald) bliver ikke i tilstrækkeligt omfang imødekommet i den danske asylpraksis. Særligt tilspidset er spørgsmålet, når det gælder konvertitter, altså personer, som har forladt deres oprindelige religion for at antage en ny tro. De danske asylmyndigheder anerkender ikke deres beskyttelsesbehov, med- mindre det kan sandsynliggøres, at der er fjendtligt stemte personer i deres hjemland, der har fået nys om deres trosskifte. Man antager med andre ord, at en konvertit kan tage hjem og praktisere sin tro i det skjulte. Men det er ikke i overensstemmelse med FN's menneskerettighedserklæring, hvori det i artikel 18 hedder, at retten til religionsfrihed "omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til …, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro.""  Læs mere.

DR, "Guds hus ser efter kristne asylansøgere". P1 Orientering den 21. oktober 2011
"To afghanske flygtninge, der netop har fået afslag på asyl i Danmark og står til udvisning, nægter at rejse hjem, da de frygter for deres liv i hjemlandet.  Begge er konverteret fra islam til kristendommen. Og det er flere situationer som disse, der i sidste uge, 41, fik 17 kirkelige organisationer til at reagere." Læs mere.

DR, "Kristne asylansøgere sendes hjem til en uvis skæbne". P1 Orinetering, den 20. oktober 2011.
"Selv om den nuværende regering i Afghanistan har skrevet under på en lang række internationale konventioner, blandt andet om religionsfrihed, er kristne stadig diskrimineret og forfulgt. Alligevel sender Flygtningenævnet kristne afghanske konvertitter tilbage til Afghanistan." Interview med indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen. Læs mere.

Jon Bøge Gehlert, "Et komplekst kaos of kristne flygtninge". Kristeligt Dagblad, den 11. oktober 2011.
"Konversionsspørgsmål eller ej, den nye S-R-SF-regering har bebudet en udvidelse af Flygtningenævnet med repræsentanter fra Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet for at sikre, ”at nævnet har et grundigt kendskab til forholdene i det land, som flygtningen kommer fra, for det er afgørende, når der skal træffes afgørelser,” siger Karina Lorentzen, SF’s rets- og integrationsordfører." Læs mere.

Bent Dahl, "Mange kristne konvertitter får afslag på asyl". Netavisen Multisamfund.dk, den 10. november 2011 (opdateres løbende).
"Udlændingemyndighederne giver skønsmæssigt afslag til over halvdelen af de kristne konvertitter, der søger asyl i Danmark. Det fremgår af 23 sager, som Multisamfund.dk har kendskab i perioden 2010-2012. Hovedparten af konvertitterne kommer fra Afghanistan og Iran, hvor der er dødsstraf for at forlade islam. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og andre organisationer advarer om forfølgelse af konvertitter i Afghanistan. Alligevel får nogen afslag på asyl i Danmark med henvisning til, at deres omvendelse "ikke antages at være kommet til de afghanske myndigheders kendskab"". Læs mere.

Bent Dahl, "Afslag i første instans til afghansk kvinde, der fik sin sag genoptaget 
få dage før tvangshjemsendelse". Netavisen Multisamfund.dk, den 12. september 2011 (opdateres løbende)
"Parvin Jafari skulle have været udsendt til Afghanistan den 20. september 2010, men få dage før den berammede tvangshjemsendelse fik hun besked om, at hendes asylsag ville blive behandlet igen. Det skete på grundlag af nye oplysninger i sagen, herunder trusler fra herboende afghanere som følge af, at hun er konverteret til kristendommen og blevet gift med en iraner." Læs mere.

Bent Dahl, "Afghansk konvertit fik asyl 
efter klage 
til FN’s Menneskerettighedskomité". Netavisen Multisamfund.dk, den 19. august 2011
En afghansk konvertit fik i 2009 genoptaget sin sag ved Flygtningenævnet efter klage til FN’s Menneskerettighedskomité – og han fik opholdstilladelse, da sagen blev behandlet anden gang. Læs mere.

Bent Dahl, "Afvist afghansk asylansøger 
frygter for sit liv, hvis han sendes tilbage til sit hjemland". Netavisen Multisamfund, den 22. juni 2011.
"Den 20-årige afghaner Khadem Jawadi, der sidste år fik afslag på asyl, frygter for sit liv, hvis han sendes tilbage til sit hjemland. Han henviser til, at hans mor har slået hånden af ham, efter at han er konverteret fra islam til kristendommen." Læs mere.

"Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere" (2005)
Download .

 

 

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil