Religion - Immigration-  Integration

 

Hvilken rolle spiller kirken, når det gælder integrationen i det danske samfund af flygtninge og indvandrere? Mange kirker og kirkelige organisationer ser integrationsopgaven som en dels af deres diakonale forpligtelse. Her findes liste over centrale bøger og artikler, flere af dem med mulighed for download.

Som baggrundslæsning til hele spørgsmålet om integration og kirke anbefales en række on-line artikler samlet af Eurozine under overskriften "Shared Space - Divided Society". Læs mere.

 

Online litteratur om integration, religion og kirke

Off-line litteratur om integration, religion og kirke

 

Links til kirker og organisationer, som arbejder med integration
Folkekirkemenigheder, frikikrer og organisationer arbejder med integration på mange forskellige måder. Et nyt spændende initiativ er frikirkernes KIT, Kirkernes Integrationstjeneste, der har til formål at bygge bro mellem medlemmer af Danmarks frikirker og nydanskere, både kristne og tilhængere af andre religioner.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil