Religion - Immigration-  Integration

 

Hvilken rolle spiller kirken, når det gælder integrationen i det danske samfund af flygtninge og indvandrere? Mange kirker og kirkelige organisationer ser integrationsopgaven som en dels af deres diakonale forpligtelse. Her findes liste over centrale bøger og artikler, flere af dem med mulighed for download.

Som baggrundslæsning til hele spørgsmålet om integration og kirke anbefales en række on-line artikler samlet af Eurozine under overskriften "Shared Space - Divided Society".- "Beyond Fortress Europe". Læs mere.

 

Online litteratur om integration, religion og kirke

Bauman, Martin
2004     "Religion und ihre Bedeutung für Migranten. Zur Parallellität von 'fremd'-religiöse Loyalität und gesellschaftliche Integeration". Download.

Borup, Jørn
2011     "Religion and Cultural Integration. Vietnamese Catholics and Buddhists in Denmark" Download.

Cadge, Wendy and Elaine Howard Ecklund
2007   “Immigration and Religion” i
Annual Review of Sociology 2007, 33: 359-379. Download.

Cesari, Jocelyne
2013      ”Religion and Diasporas: Challenges of the Emigration Countries” INTERACT Research Report 2013/01. Download.

Council of Europe
1999    Religion and the Integration of Immigrants. Download.

Drexler, Sibylle & Friedrich Heckhann
2005       The role of religion for the integration of migrants. Downlad.


Fuhse, Jan
2006     "Religion in der Migration. Ein Blick auf das Einwanderungsland Deutschland". Download.

Garcia-Muñoz, Teresa & Shoshana Neuman
2012     "Is Religiosity of Immigrants a Bridge or a Buffer in the Process of Integration? A Comparative Study of Europe and the United States".  Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor. Download.

Gundelach, P & E. Nørregaard-Nielsen
2007        Etniske gruppers værdier - Baggrundsrapport. København: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration. Download.

Jackson, Darrell & Allessia Passarelli
2008     Mapping Migration. Mappin Churhes Responses. Europe Study. Churches Commissiion for Migrants in Europe & World Council of Churches. Download.

Kofoed-Frederiksen, Kathrine
2007        Integration af muslimer i Danmark - en religionssociologisk diskussion af integrationsbegrebet. Speciale, Kbh. Uni. Download.

Kristensen, Ole Steen, Marie-Louise Oberman & Annie Dolme
2007    Forskellen mellem social integration og social inklusion (Psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Download.

Martikainen, Tuomas
2005      ”Religion, Immigrants and Integration” i AMID Working Paper Series 2005, 43: 1-14. Download.


Mortensen, Viggo
2002    "Betydningen af religion og religiøsistet for integrationsprocesserne". Download.

2001    Religionsmøde i øjenhøjde. 24 idéer fra kirkens møde med nydanskere. København.

Muslims in Europe - The Construction of a Problem"
2016     Article from the book The Serach for Europe - Contrasting Approaches. Download.

Møller, Peter
2010    Integrationsbegrebet i dansk politik. Download.

Petersebm, Margit Anne & Stinne Simonsen Puri;
2011     Billeder på integration. Download.

Pew Foundation
2012     Faith on the Move: The Religious Affiliation of International Migrants. Download

Polak, Regina & Reiss, Wolfram (Ed.)
2015     Religion im Wandel: Transformation religiöser Gemeinschaften in Europa durch Migration. Interdisziplinäre Perspektive. Vienna University Press.

Rasmussen, Lissi, red.
2001    Muslimer og kristne ansigt til ansigt. København: Islamisk Kristent Studiecenter

Religion - Migration - Integration in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.
2004    Fachtagung den 22. April. Dokumentation. Download.

The Role of Religion for Migration and Integration
Powerpoint. Download.

Wanjiru, Margaret Wangari
2013     The Role of Immigrant Churches in the Incorporation of Their Participants to the Broader Norwegian Society. Download.


Artikler i Tværkulturelt Centers blad "Nyt på tværs" om "Kirke og integration". Download.

Reugees.dk

 

Relaterede emner:

Dokumentations-og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC)
Mangfoldighed og multikulturalisme. Download.

Hussain, Mustafa & Ferruh Yilmaz & Tim O'Conor
2997    Medierne, minoriteterne og majoriteten - en undersøgelse af medierne og den folkelige diskurs i Danmark. Nævntet for etnisk ligestilling. Download.

Integration på rette kurs i Danmark

Download.

Institut for Menneskerettigheder, Nyheder om integration
Download.


Off-line litteratur om integration, religion og kirke

Borup, Jørn
2011     Religion, kultur og integration: Vietnameserne i Danmark. København: Museum Tusculanums Forlag.

Baumann, M
2000     Migration, religion, integration. Marburg: Diagonal Verlag.

Baumann, M
2002      "Migrant settlement, religion and phases of dias- pora". Migration: A European Journal of International Migration and Ethnic Relations, vol. 33/34/35, pp. 93–117.

Baumann, M & Salentin, K
2006     ‘Migrant religiousness and social incorporation: Tamil Hindus from Sri Lanka in Germany’, Journal of Contemporary Religion, vol. 21, no. 3, pp. 297–323.

Cadge, Wendy and Elaine Howard Ecklund
2007   “Immigration and Religion” i
Annual Review of Sociology 2007, 33: 359-379. Download.

Cesari, Jocelyne
2013      ”Religion and Diasporas: Challenges of the Emigration Countries” INTERACT Research Report 2013/01. Download.

Fuhse, Jan
2006     "Religion in der Migration. Ein Blick auf das Einwanderungsland Deutschland". Download.

Ebaugh, H & Chafetz, JS (eds)
2000     Religion and the new immigrants: continuities and adaptations in immigrant congregations.
Altamira, Walnut Creek, CA.

Fangen, Katrine and Mohn, Ferdinand A.
2010     ”Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe”: Barriers and bridges. In Pitfalls of Egalitarianism, edited by Katrine Fangen, Kirsten Fossan and Ferdinand Andreas Mohn. Farnham: Ashgate
.

Foley, MW & Hoge, DR
2007     Religion and the new immigrants. How faith communities form our newest citizens.
Oxford University Press, Oxford.

Foley, Michael W. and Hoge, Dean. R.
2007     Religion and the New Immigrants: How Faith Communities Form our Newest Citizens. Oxford: Oxford University Press.

Furbey Robert, Dinham, Adam, Farnell, Richard, Finneron, Doreen, Wilkinson, Guy, Howarth, Catherine, Dilwar, Hussain, and Palmer, Sharon
2006     Faith as Social Capital: Connecting or Dividing? Bristol. The Policy Press. UK

Furseth, I
2008     "Social capital and immigrant religions". Nordic Journal of Religion and Society, vol. 21, no. 2, pp. 147–164.

Koko, Barnabe M.
2013       "The role of religion in the integration process of christian immigrants in Finland".

Kivisto, Peter
2014    Religion and Immigration. Cambridge: Polity Press.


Munck-Fairwood, Birthe & Lars Nielsen, red. 
1997    Ikke længere fremmede - om kirken og de etniske minoriteter i Danmark. København: Materialecentralen. Religionspædagogisk Center.


Munck-Fairwood, Birthe, red.
1994    Dannebroget. Håndbog om kirkens møde med et flerkulturelt Danmark. København:  Credo Forlag.

 Nielsen, Harald, red.
2000    Samtalen fremmer forståelsen. København: Unitas Forlag. (Biskoppernes islamudvalgs rapport)

Polak, Regina & Reiss, Wolfram (Ed.)
2015     Religion im Wandel: Transformation religiöser Gemeinschaften in Europa durch Migration. Interdisziplinäre Perspektive. Vienna University Press.

Rasmussen, Lissi, red.
2001    Muslimer og kristne ansigt til ansigt. København: Islamisk Kristent Studiecenter
 
Smidt, CE
2003     Religion as social capital: producing the common good. Waco, Texas: Baylor University Press.
 

 

Kirkelige dokumenter om migrationKirke_og_migration

Her præsenteres danske og udenlandske dokumenter og vejledninger udarbejdet af kirkelige grupper.

Christian Council of Sweden, This is what we want! The Churches and Migration Issues (2007)
This document has been approved by the General Assembly of the Christian Council of Sweden 25. - 26. April 2007. Download .

Deeks, David (ed.), Asylum Principles. Statement for Churches Working on Asylum Issues (2006)
The Statement of Principles on Asylum has been developed by Churches Together in Britain and Ireland. "This Statement of Principles is designed to help Churches individually and collectively to formulate their responses to public policy and its impact upon people who seek asylum and refugees and to create a framework for the Churches'Commission for Racial Justice (CCRJ) to carry forward its work.2 Download

Eriksen, Niels Nymann et. al., Kirke og migration. Ti principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvndring og integration (2010)
Udarbejdet af Tværkulturelt Center, Mødestedet og Apostelkirken.Download .

Stiftssamarbejdet "Folkekirke og Religionsmøde", "Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere" (2005)
Vejledeningen er vedtaget af bestyrelsen for Folkekirke og Religionsmøde og af Danske Kirkers Råd. Download .

 

Links til kirker og organisationer, som arbejder med integration

Folkekirkemenigheder, frikikrer og organisationer arbejder med integration på mange forskellige måder. Et nyt spændende initiativ er frikirkernes KIT, Kirkernes Integrationstjeneste, der har til formål at bygge bro mellem medlemmer af Danmarks frikirker og nydanskere, både kristne og tilhængere af andre religioner.

Mellemkirkeligt Råds projekt om "Folkekirken og migrantmenigheder".
Det Mellemkirkelige Råd har i februar 2008 iværksat et projekt, hvis formål er "i dialog med migrantmenigheder at kortlægge ders aktuelle forhold og behov, som de mærkes rundt om i Danmark. Gennem brobygning at styrke kontakten og samarbejdet mellem folkekirken og migrantmenigheder, og via lokal forankring at bevidstgre folkekirkens menigheder om migrantmenighederne som en væsentlig del af dansk kirkeliv i dag."  Læs mere.

Mødetstedet - Kirkernes indvandrerarbejde på Vesterbro
Mødestedet er et diakonalt arbejde med det formål at skabe rammer for et møde mellem herboende etniske minoriteter og danske kristne for at fremme integration i det danske samfund

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTSO)
FTSO "arbejder med flygtninge og indvandrere for at sikre en folkelig og kirkelig integration på tværs af religiøse og etniske forskelle."

Kristent Informations og Videnscenter om Islam og Kristendom - KIVIK
"KIVIK arbejder for at forbedre dialogen mellem muslimer og kristne i Danmark. Dette gøres dels gennem egne aktiviteter og dels gennem samarbejde med andre aktører, både kirkelige, muslimske og ikke-religiøse. Det primære fokusområde er Århus, og pga. centrets beliggenhed i Gellerup har netop dette område været udgangspunktet for meget af KIVIK’s arbejde."

Stiftssamarbejdet "Folkekirke og Religionsmøde" - F&R
F&Rs formål er "med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner og livstydninger".

Kirkernes Integrationstjenest e - KIT
KIT er et frikirkeligt initiativ, der har til formål at bygge bro mellem danske frikirker og nydanskere. KIT arbejder på (1) at inspirere frikirkenr til at enagere sig i mødet med nydanskere (2) at oprette fællesskab mellem nydanskere og menigheder og herunder også at skabe paraply for etniske menigheder, og (3) at nedbryde kløfter for´årsaget af forskellig kultur og at informere og skabe respekt om nydanskeres kultur og religion, alt sammen for at fremme nydanskere integration i det danske samfund.

Tværkulturelt Center - TKC
Tværkulturelt Center er en folkekirkelig organisation, der har til formål at inspirere til en aktiv og kreativ integrationsindsats med udgangspunkt i en kristen livsforståelse.

 

Andre links ang. integrations

Ny i Danmark

Nydansker.dk

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil