KULTUR

 

On-line artikler om kultur og kulturmøde - på dansk

 

Albinus, Lars, "Hvad er kulturforståelse?" (2007)
Artiklen reflekterer over muligheden for en videnskabelig forståelse af fremmede kulturer. Download.

Berger, Peter, "Religiøs pluralisme i en pluralistisk tidsalder" (2005)
Download.

Dahl, Øyvind, "Å forstå og bli forstått"
Kort intro til kulturforståelse. Download.

Gitz-Johansen, Thomas, "Pædagogik i flerkulturelle sammenhænge - mere end bare sprog"
Download .

Haase, Birgitte, Hvad er kultur? Power Point Presentation
Download.

Kontur - tidsskrift for kulturstudier
Kontur, der er et on-line tidsskrift og udgives af Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet, formidler forskning inden for kulturstudier i en afspejling af hele instituttets faglige bredde: Europastudier, Kønsforskning, Østeuropastudier, Kinesisk og Japansk, Historie, Indisk og International Studies. Download.

Lausanne Occasional Paper 2, The Willowbank Report: Consultation on Gospel and Culture (1978)
Download.

Sprogforum No 18 Interkulturel kompetence (2000)
Dette nummer fokuserer på begrebet 'interkulturel kompetence', der er blevet uundværligt inden for sprogundervisningen, ligesom det også er udbredt i andre fag og i samfundet som helhed. Interkulturel kompetence handler først og fremmest om åbenhed over for forskelle og om viden om deres historiske kontekst. Det handler ikke om at lade som om man er en anden end den man er. rtiklerne i dette nummer beskæftiger sig med forskellige måder at forstå interkulturel kompetence på i fremmed- og andetsprogsundervisningen. Download.

Systime, Hvad er kultur?
Download.

Toftkjær, Kathrine, "Hvad er kultur?" (2007)
Interview med Asad Hamad om kultur som konfliktskaber i den danske debat, og om, hvordan kulturkonflikter kan undgås, hvis man tænker på en anden måde. Download.

 

Online Articles in English

European Commission, Intercultural Dialogue in Europe (2008)
A survey of attitudes in European countries. Download.

Gert Hofstede Cultural Dimensions
National cultures can be described according to the analysis of Geert Hofstede. Hofstede's analysis includes five independent deminsions of national culture  difference:  Power Distance, Individualism, Masculinity, Uncertainty Avoidance and Long-Term Orientation. Download.

International Etiquette Guide
Understanding other people's languages, cultures, etiquettes and taboos is of great value to the traveller or visiting business person. Scroll down the page for information on a selected number of countries. Topics include language, useful phrases, the society, culture, business and social etiquettes.Download.

Kim Arne Zimmermann, "What is culture?" (2017)
Download.

-----------------------------------------------------

Wikipedia, Intercultural Competence
Download.

Bibliography
Download.

 

Artikler om kultur og kulturmøde af Mogens S. Mogensen

 “Evangeliet og kulturerne”. Under Afrikas Sol (1995)
Christiansfeld: Savanne. 
P. 3-9. Download.

”Kirken og kulturmødet”. Indre Missions Tidende. Nr. 14, p. 4-5. (1995)
Download

“Hvad er kultur?” , “Kulturchok og verdensopfattelse”  og “Sprog og 
kultur” .
MissioNærKontakt. August, september og oktober 
1995  Download.

“Evangeliet og kulturerne” (1995)
Under Afrikas Sol. Christiansfeld: Savanne. 
P. 3-9. Download.


”Kirken og kulturmødet” (1994)

Indre Missions Tidende. Nr. 14, p. 4-5. Download

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil