Konfliktløsning & Forsoning

 

Online artikler - på dansk

Center for Konfliktløsning, "Kunsten at løse konflikter. Redskaber og overvejelser" (2000)
Meget praktisk og nyttig håndbog. Download.

Frydensberg, Kirsten & Palle Bendsen, "Konfliktløsning i kulturmødet"
Artiklen beskriver Center for Konfliktløsnings forståelse af interkulturel konfliktløsning, en forståelse, der først og fremmest bygger på den viden og erfaring om ikkevoldelig konfliktløsning, som centret har bygget på og udviklet siden sin start i 1994, og som bl.a. handler om anerkendelsens betydning. Dernæst bygger forståelsen om konflikter mellem forskellige kulturer på interkulturelle studier og interkulturel kommunikation samt på den 'nye' retorik, som blandt andet lægger op til, at menneskelige værdier kan forhandles. Download.

 

Artikler af Mogens S. Mogensen

Mogens S. Mogensen, "Etniske og kulturelle konflikter - og forsoning" (2011)
Den krotatiske teolog Miroslav Volf har skrevet en vigtig bog om  ”Exclusion & Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation” (Nashville: Abingdon Press, 1996). Bogen analyserer hvordan man teologisk kan forholde sig til kulturelle og etniske konflikter og hvordan der i den kristne teologi er resourcer til brug i en forsoningsproces. Ariklen "Etniske og kulturelle konflikter - og forsoning" fokuserer på nogle centrale aspekter af Volfs forsoningsteologi. Download.

 

Online articles - international

 

Links til organisationer og institutioner, som arbejder med konfliktløsning og forsoning

Center for Konfliktløsning
Center for Konfliktløsning blev stiftet af Else Hammerich i 1994 som en forening, der arbejder for at fremme fredelig konfliktløsning. Ideen var at udvikle og udbrede konfliktarbejde som en konkret kompetence, der kan læres af alle, børn som voksne. En kompetence, der er en naturlig del af en demokratisk kultur. Centterets formål er. at udbrede kendskabet til – og arbejde for – fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt, at uddanne mennesker og organisationer til at løse konflikter, at hjælpe organisationer og grupper til at løse samarbejdsproblemerog og at udvikle og formidle konfliktløsningsteorier og metoder. Download.

Community of the Cross of Nails. Coventry Cathedral
Was established in 1940 after the destruction of the Cathedral during the war. In stead for seeking revenge for the destruction of the cathedral, the founders of the centre wanted to promote reconciliation in areas of conflict all over the world. Download

Institut for Diapraxis

Institut for Diapraxis, der er stiftet i 2006 af Steen Clausen, underviser og mægler i konflikter og rådgiver og forsker i fællesskaber og relationer for at bidrage til udviklingen af  bæredygtige og værdsættende fællesskaber mellem mennesker.Der fokuseres på sammenhængen i og mellem fællesskaber ved at arbejde med Diapraxis - det vi gør og udvikler sammen og i fællesskab. Her er fællesskabets praksis., Dialog - det vi snakker om og kommunikerer. Her finder vi og udvikler fællesskabets dialog og kommunikation, og Diasent - det vi tænker om os selv og hinanden. Her finder vi og udvikler fællesskabets tænkning og selvforståelse. Download.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil