Integration

Glistrup-Krarup

Online litteratur om integration - på dansk

 

Borup, Jørn, "Religion, migration og integration" (Center for Samtidsreligion, 2014)
Download.

Den Store Danske, "Integration"
Download.

Hamburger, Charlotte, "Assimilation som et grundtræk i dansk indvandrerpolitik" (Politica, Bind 22 (1990) Danmark og indvandrerne Danmark og indvandrerne).
Download.

Håndbog om integration for politiske beslutningstagere og praktikere
Håndbogen, der er udarbejdet af Europa-kommissionen og er på 180 sider, er et dansk bud på,hvordan ledere i højere grad kan integrere mangfoldighedstrategier i de enkelte virksomheder. Håndbogen forholder sig også til, hvordan der kan opnås et mere mangfoldigt mediebillede, udvikling af virksomhedernes interkulturelle forståelse og rekrutteringskvoter, og indeholder eksempler på god praksis og erfaringer fra 27 medlemsstater og andre indvandringslande. Download.

Kofoed-Frederiksen, Kathrine
2007        Integration af muslimer i Danmark - en religionssociologisk diskussion af integrationsbegrebet. Speciale, Kbh. Uni. Download .

Gundelach, P & E. Nørregaard-Nielsen
2007        Etniske gruppers værdier - Baggrundsrapport. København: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration. Download.

Hussain, Mustafa & Ferruh Yilmaz & Tim O'Conor
2997    Medierne, minoriteterne og majoriteten - en undersøgelse af medierne og den folkelige diskurs i Danmark. Nævntet for etnisk ligestilling. Download.

Skaksen, Jan Rode & Bent Jensen
2016      "Hvad ved vi om integrationen af indvandrere? Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960'erne til i dag." Rockwoolfonden

Jensen, Bent,
2007      Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og integration (Rockwoolfonden )

Krarup, Søren, "En nationalstat må fordre assimilation" (Information 31. marts 2008)
Download.

Kristensen, Ole Steen et. al. , "Notat om forskellen mellem social integration og social inklusion"
Download.

Kristensen, Ole Steen, Marie-Louise Oberman & Annie Dolme
2007    Forskellen mellem social integration og social inklusion (Psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Download.

Møller, Peter, "Integrationsbegrebet i dansk politik" (Kritisk Debat 15. oktober 2010)
Download

Petersen, Margit Anne & Stinne Simonsen Puri;
2011     Billeder på integration. Download.

Rosenfeldt, Mattias Pape
2007      "Hvad er succesfuld integration?" Islamisk Kristent Studiecenter. Download.

Seeberg, Peter, "Indvandrere, integration og velfærdsstatens fremtid?"
Download.

Sloth, Søs Lykke
2011  "Indvandrere giver overskud". Berlingske Tidende 23/6. Download.

"Udlændinges integration i det danske samfund. Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark"
Download.

Dokumentations-og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC)
Mangfoldighed og multikulturalisme. Download.

 

Online Litterature on Integration - in English

Algan, Yann  et. al.,
2012     "Perspectives on Cultural Integration of Immigrants: An Introduction". In Cultural Integration of Immigrants in Europe, Algan, Y., Bisin, A., Mannang, A., Verdier, Th., (Eds.), MPG Books. Peter Nannestad, Gunnar Lind Haase Svendsen & Gert Tingaard Svendsen. 2008. Bridge Over Troubled Water? Migration and Social Capital, Journal of Ethnic and Migration Studies, 34:4, 607-631. Download.

Brubaker, Rogers,
2010         "The return of assimilation? Changing perspectives on immigration and its sequels in France, Germany, and the United States" Download.

Rockwool Foundation, Publications on immigration and integration
List of research publications from RF.Download.

Wikipedia, "Cultural Assimilation"
Download.

 

Danske værdier

Findes der særligt danske værdier, og i givet faldt hvad er de danske værdier?

Det relative og det universelle i kultur. Danske værdier, kristne værdier, universelle værdier.
”Hvad er danske værdier?” KD 18. Aug. 2009.
Download

Lars Hovbakke Sørensen, ”Derfor efterspørges danske værdier” (2010).
Download.

Katrine Frøkær Baunvig, ”Salmesang slår danske værdier” (2010)
Download.

Lars Torpe, ”Fortællingen om forsvaret af de danske værdier - Muhammed-tegningerne i retroperspektiv” (2008).
Download.

Gundelach Værdiundersøgelse
Download.

”13 værdier bag den danske velfærdsstat”
Download.

"Værdier, værdier, værdier". Et debatmagasin fra Københavns Stift
Download.

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil