Kirkeasyl, kirkefred og tilflugtskirkeAsyl in der Kirch

I 1991 søgte en gruppe afviste palæstinensise asylansøgere asyl først i Enghave Kirke og siden i Blågårds Kirke i fem måneder, indtil de fik bevilget opholdstilladelse. I maj 2009 søgte 50 afviste irakiske asylansøgere asyl først i Københavns Domkirke og pga pladsmangel siden i Brorsonskirken på Nørrebro; tre måneder senere foretog politiet en aktiion, hvor fuldt bevæbnede betjente gik ind i kirken og arresterede irakerne. I maj 2012 søgte en gruppe iranske asylansøgere asyl i St. Stefanskirken på Østerbro og indledte der en sultestrejke; da de ikke ville afbryde deres sultestrejke, bad menighedsrådet dem få dage senere om at forlade kirken. Spørgsmålet er, hvad kirkens opgave er i relation til sådanne flygtninge, og om det giver mening at tale om kirkeasyl  eller tilflugtskirke i Danmark i dag? På denne side præsenteres litteratur, debatindlæg, podcasts og links om begrebet kirkeasyl og dets historie i Danmark og andre lande.

 

Definition

"Kirchenasyl ist heute die vorübergehende Aufnahme von Flüchtlingen durch eine Kirchengemeinde zur Abwendung einer von den Gemeindemitgliedern als für die Schutzsuchenden an Leib und Leben bedrohlich angesehenen Abschiebung. Es bezweckt grundsätzlich eine Wiederaufnahme oder erneute Überprüfung des asyl- oder ausländerrechtlichen Verfahrens der Kirchenasylflüchtlinge durch die dafür zuständigen staatlichen Stellen oder die Eröffnung eines Zeitraumes, der es den Flüchtlingen ermöglicht, ihre Weiter- oder Rückreise zu organisieren oder zu verzögern" (Wikipedia - Deutsch)

"Kyrkoasyl är en fredlig metod att kräva rättvisa och nåd i en situation där lagen och dess uttolkning visat sig vara orättvisa och marginalise- rande. Om myndigheterna hotar försätta den asylsökande i en situation där hon riskerar att frukta för sitt liv, kan församlingen visa sin kärlek genom att ge den skyddssökande skydd och föra hennes fall till myn- digheternas kännedom, till exempel genom att skaffa fram mera in- formation om den sökandes situation. Kyrkoasyl kan också övervägas när det handlar om människor som fruktar förlora frihet och hälsa. Med kyrkoasyl avses i denna publikation konkreta åtgärder för att in- hysa skyddssökande i kyrkliga lokaler samt erbjudande av psykiskt och andligt stöd och skydd. Kyrkoasyl har inget bindande juridiskt stöd. Dess auktoritet grundar sig på det moraliska beslutet hos den församling som erbjuder fristad. Beslutet att bevilja skydd grundar sig på en vilja att följa Guds lag och är alltså ett andligt beslut" (Ekuemiska Rådet i Finland, "Kyrkan som fristad")

 

Leksikonartikler


Den Store Danske, Gyldendals Åbne Encyklopædi

"fredhellig, (af oldnord. friðheilagr), et højtideligt begreb, som angiver, at en person (fx en konge), et sted (fx en kirke) eller et tidsrum (fx julen) er tabu, dvs. sikret mod overlast, vold og brud på fred."

Wikipedia, "Sancturary"

Download.

Sanctuarly in Medieval Law
Download.

Catholic Encyclopedia, "Sanctuary"
Download.

 

Kirkeasylets historie

Kirkeasylbegrebet udvikledes i Romerriget i slutningen af det 4. århundrede, og i løbet af det 5. århundrede anerkendte kejsermagten kirkens asylret. Efterhånden som Romerriget gik i forfald fik kirkeasylet stadig større betydning. Da statsmagten igen blev styrket i de europæiske lande i  det 14. århundrede, kom kirkeasylet under stadigt voksende pres. Reformationen betød i praksis, at kirkens asylret blev afskaffet i de protestantiske lande.I protestantisk sammenhæng kan man sige, at hævdelsen af kirkens asylret i nogen sammenhæng afløses af tanken om, at den enkelte kristne altid er forpligtet på næstekærlighed og altid må adlyde Gud mere end mennesker. I oplysningstiden opfattedes den katolske kirkes asylret som en hindring for den offentlige retspleje, og i tiden frem til det 19. århundrede afskaffedes asylretten formelt i alle de katolske lande. Siden 1983 har kirkens asylret ikke optrådt i udgaver af den kanoniske lov, men det betyder ikke nødvendigvis, at den katolske kirke har opgivet tanken om asylret.

Den moderne kirkeasyl-bevægelse opstod i forbindelse med den voksende tilstrømning af flygtninge i 1970'erne især i Europa. I 1980 begyndte "Sanctuary Movement" i USA som en religiøs og politisk kampagne for at skaffe sikre opholdssteder for centralafrikanske flygtninge, der flygtede fra konflikter i en række centralafrikanske lande. Da bevægelsen toppende involverede Sanctuary Movement mere end 500 menigheder fra mange forskellige kirkeretninger inkl. den Lutherske Kirke. I Vesttyskland kom det til det første kikreasyl i 1983 i Hellig Kors kirken i Berlin-Kreuzberg, hvor tre palænstinensiske familier fra Libanen bad om hjælp, så de kunne undgå at blive sendt hjem til det borgerkrigsramte Libanen. Det første tilfælde af kirkeasyl i Danmark fandt sted i 1991, da en gruppe afviste palæstinensiske asylansøgere opholdt sig i Blågårdskirke i 5 måneder.

Jan Hallebeek, "Church Asylum in Late Antiquity"
Download.

S. Prakash Sinha, Asylum and international law
See pp. 5ff on "Asylum in sacred places". Download.

 

Kirkeasyl i Danmark

Vejledning omkring behandling af anmodning om kirkeasyl (Udgivet af Københavns Biskop og Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, 2015)
Københavns biskop har sammen med Folkekirkens Mellemkirkelige Råd udgivet en vejlending angående kirkeasyl. I indledningen siges det bl.a., at  "Menigheder i Københavns Stift har de senere årtier udvist stort engagement i spørgsmål, som vedrører asylsøgere, flygtninge og indvandrere og deres integration i det danske samfund. Dette udspringer naturligt af kirkens kald til at være solidarisk med de svage og udsatte i samfundet og tale deres sag overfor myndighederne. I enkelte tilfælde er kirkerummet blevet anvendt som tilflugtssted for asylsøgere eller andre uden gyldigt ophold i Danmark." Download.

Kirkeasyl - en kamp for ophold (Forlaget Frydenlund, 2011)
En bog om de afviste irakiske asylansøgeres ophold i Brorsonskirken i 2010. Læs mere.

Mogensen, Mogens S., "Hvar vi brug for kirkeasyl i Danmark i dag?" (2009)
Blogindlæg. Download.

Schousboe, Karen,  "Pligt til sjælesorg" (2009)
Download.

Kirkeasyl i de øvrige nordiske lande

Den Norske Kirke om kirkasyl
"Kirken vil alltid være de svake og forfulgtes talsmann. Men kirkeasyl er ikke en alternativ rettsorden i vårt samfunn. Det er noe mennesker i nød selv etablerer når de går inn i en kirke for å søke tilflukt der." "Ved sin beslutning om ikke å gå inn i kirkene med politi har myndighetene lagt til rette for at mennesker som føler seg truet, søker tilflukt i kirker". Læs mere.

Den Norske Kirkes Mellomkirkeligt Råd,  "Kirkeasyl, erfaringer, dilemmaer - og veien videre" (1998)

Download.

Den Norske Kirkes Mellomkirkeligt Råd, "En betænkning om kirkeasyl" (September 2004)
Download.

Ekumeniska Rådet i Finland, "Kyrkan som fristad" (2007)
"Syftet med detta material är att ge församlingar och religiösa samfund bakgrundsinformation och hjälp att förbereda sig på situationer som kan leda fram till kyrkoasyl, samt praktiska anvisningar för att kunna sköta en sådan situation på ett ansvarsfullt sätt. Till kyrkoasylen hör vissa principer värda att ta i beaktande. Utgångspunkten är att om nå- gon ber kyrkan om hjälp med hänvisning till livsfara så är församling- en skyldig att ta hennes nöd på allvar och hjälpa henne på alla sätt. Ini- tiativet till kyrkoasyl tas alltid av den skyddssökande, inte av försam- lingen. Verksamheten strävar inte efter att motarbeta lag och ordning, utan efter att garantera en rättvis behandling av alla människor. Genom hjälpen strävar man efter att få till stånd en ny asylprocess, en ny och noggrann granskning av asylansökans grunder och användning av alla lagliga till buds stående medel vid behandlingen av ärendet. Försam- lingen eller samfundet kan erbjuda skydd och stöd åt den som hotas av avvisning eller utvisning under den tid då hennes fall tas upp till ny behandling. Den skyddssökandes religiösa bakgrund får inte påverka församlingens beslut. Församlingarna uppmanas till öppenhet under processen. Tanken är inte att människor skall gömmas undan, utan de- ras vistelseort skall vara känd av polisen. Däremot är det nödvändigt att under alla omständigheter slå vakt om den skyddssökandes integritet. "Download.
 

Kirkeasyl i Tysland

Asyl in der Kirche e. V. Ôkumenische Bundesarbejdsgemeinschaft
Website - Asyl in der Kirche: "Wir sind der organisatorische Zusammenschluß der Kirchenasylbewegung in Deutschland. Sie besteht aus den Netzwerken aller Kirchengemeinden, die bereit sind, Flüchtlinge im »Kirchenasyl« vor Abschiebung zu schützen, wenn begründete Zweifel an einer gefahrlosen Rückkehr bestehen. Als BAG treten wir für die Flüchtlinge und deren UnterstützerInnen ein durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, Publikationen, Tagungen und Beratung von Gemeinden." Read more.

Dachs, Heidi, "Kirkeasyl: Tyske politikere uenige om kirkers ret til at hjælpe flygtninge". Kristeligt Dagblad, den 5. februar 2015.
Download.

German Ecumenical Committee on Church Asylum, "Basic Information on Church Asylum"
Download.

Holtz, Torsen,"Kirchenasyl - Ausweg oder Gebot der Menschlichkeit" (19989
Download
.

Ôkumenische Bundesarbejdsgemeinschaft, Asyl in der Kirche, "Erstinformation Kirchenasyl" (2008)
Download.

Ôkumenische Bundesarbejdsgemeinschaft, Asyl in der Kirche, "Seelsorge im Kirchenasyl" (2007)
Download.

Ôkumenische Bundesarbejdsgemeinschaft, Asyl in der Kirche,  „Sonst wär‘ ich nicht mehr hier!“ Eine empirische Untersuchung über Kirchenasyl und Gästewohnungen (2008)
"Die vorgelegten Umfrageergebnisse zeigen, dass die Grundidee von Kirchenasyl (lei- der) weiterhin ihre Berechtigung hat. Auch im untersuchten Zeitraum von 200-2007 ging mit 88,% wieder ein hoher Anteil von Kirchenasylen erfolgreich zu Ende, eine zu- vor drohende Abschiebung konnte also verhindert werden. Vormalige Entscheidungen von Behörden mussten als unzureichend erkannt und revidiert werden, durch den ent- standenen Zeitgewinn konnten zusätzliche Gesichtspunkte in die Entscheidungsfindung eingebracht oder weitere Rechtswege beschritten werden. Wenn auch für etliche der geschützten Menschen zunächst „nur“ eine Duldung erreicht werden konnte (25,0%), so bedeutete dies doch zumindest ein Abwenden der akuten Abschiebungsgefahr und eröffnete Möglichkeiten für weitere Schritte." Download.

 

Kirkeasyl i England

Sanctuary

Deeks, David (ed.), Asylum Principles. Statement for Churches Working on Asylum Issues (2006)
The Statement of Principles on Asylum has been developed by Churches Together in Britain and Ireland. "This Statement of Principles is designed to help Churches individually and collectively to formulate their responses to public policy and its impact upon people who seek asylum and refugees and to create a framework for the Churches'Commission for Racial Justice (CCRJ) to carry forward its work.2 Download

Trotman, Arlington ed., Sanctuary: Guidelines for Churches offering asylum protection (London 2005)

Published by Churches Together in Britain and Ireland,

 

Kirkeasyl i det øvrige Europa

De fleste kirkeasyl-initiativer i Europa bygger på Genevekonventionen om flygtninge (1951) og protokollen fra 1967 og Charta von Groningen (1987) og Chartan der neuen "Sanctuary Bewegung" in Europa (2010)

Geneva Convention on the Status of Refugees (1951) and Protocol relating to the Recognition of Refugees (19679
Download
.

Charta von Groningen (1987)
Download.

Charta der neuen "Sanctuary-Bewegung" in Europa (2010)
Download.

 

Kirkeasyl i Nordamerika

Clancey, Clancey "Church Sanctuary in the United States"
Do

Engberg, Daniel, "Can criminals hide in church? On the tradition of religious sanctuary"
Podcast
.

Evangelical Lutheran Church in Canada, "Guidelines for Congregations Considering Offering Sanctuary"
Download.

wnload.

Olsen, Ted, "Asylum vs. Assistance. Offering sanctuary isn't about political protest".
Article from Christianity Today. Download.

The United Church of Canada, "Sanctuary for Refugees. A Guideline" (2004)
Download.

Wikipedia, "Sanctuary Movement"
"The Sanctuary Movement was a religious and political campaign that began in the early 1980s to provide safe-haven for Central American refugees fleeing civil conflict. It responded to restrictive federal immigration policies that made obtaining asylum difficult for Central Americans."  Read more.

 

Debat on kirkeasyl

Christoffersen, Lisbeth, "Kirkeasyl er et juridisk dilemma". Kristendom.dk, den 27. maj 2009.
Download.

Holm, Bo Kristian, "Kirken er et helle". Kristendom.dk, den 25. maj 2009.
Download.

Mogensen, Mogens S. "Har vi brug for kirkeasyl i Danmark?". Eftertanke,dk, den 16. august 2010.
Download.

Stenvaag, Hanne Beate, "Norske argumenter for kirkeasyl". Kristendom.dk, den 5. juli 2010
Download.

TV2 spørgeskema om kirkeasyl 2016
Download.

 

 
 

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil