Kultur-kursus - oktober - december 2012

Professions Bachelor i Kristendom, kultur og kommunikation, Diakonhøjskolen, Århus

Underviser: Mogens S. Mogensen, PhD, konsulent og ekstern lektor.
Tlf. 2617 5712.
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.intercultural.dk

Lektionsplan

 

Den 25. Oktober 2012 – Kulturteori og kulturanalyse 1

Temaer:

 

 • Intro til kursus
 • Mål: interkulturel kompetence
 • Kulturmødets baggrund
 • Hvad er kultur
 • Kulturteorier
 • Antropologiens og etnografiens udviklingshistorie
 • Fordeling af kursistoplæg

 

Læsepensum:

 

 • Jensen, Kulturforståelse s. 9-26
 • Eriksen & Sørheim, Kulturforskelle s. 34- 54.

 

Den 12. november - Kulturteori og kulturanalyse 2

Læsepensum:

 

 • Eriksen og Sørheim, Kulturforskelle s. 174-223
 • Paul G. Hiebert, "Form and Meaning in the Conxtexualization of the Gospel". In Dean S. Gilliland, ed., The Word Among Us: Contextualising Theology for Mission Today. Dallas: Word. 1989. Pp. 101-120. Download.

 

Temaer:

 

 • Kulturens dimensioner
 • Etnocentrisme, relativisme mv.
 • Epistemologi: idealisme, realisme, kritisk realisme
 • Evangeliet og kulturerne
 • Kontekstualisering

 

Kursistoplæg:


Den 19. november - Kulturteori og kulturanalyse 3

Læsepensum:

 

 • Jensen, Kulturforståelse s. 47-66 
 • Eriksen og Sørheim, Kulturforskelle s. 55-85
 • Folkevirke, Tema: Nationalisme i en globaliseret verden (2009) s. 1-21. Artikler af Michael Böss, "Kosmopolitisk fædrelandskærlighed", Bertel Nygaard, "Hvad er nationalismen, og hvor kommer den fra?", Rasmus Glenthøj, "Danmark er gammelt, men danskheden er ung" og Lasse Kofoed, "Hverdagslivets nationalisme". Download. (tager lang tid at downloade)

 

Temaer

 

 • Det nationale og det globale
 • Kulturel identitet
 • Kultur som arv
 • Danskhed
 • Nationalisme

 

Kursistoplæg 

Den 26. November – Interkulturel kommunikation og pædagogik

Læsepensum:

 

 • Jensen, Kulturforståelse s. 27-46 og 79-88 
 • Thomas Gitz-Johansen, "Pædagogik i flerkulturelle sammenhænge - mere end bare sprog", S. 1-6. Download.
 • Gillis Herlitz, Kunsten at møde andre kulturer. København: Munksgaard. 2007. S. 122-139. Hent fra studienettet.

 

Temaer:

 

 • Sprog
 • Kropssprog
 • Kommunikationsmodeller
 • Medier
 • Kulturchok

 

Kursistoplæg

Den 4. December – Integration og inklusion 1

Læsepensum:

 

 • Jensen, Kulturforståelse s. 67-78 og s. 89-94
 • Eriksen & Sørheim, Kulturforskelle s. 86-102.
 • Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002. Kap. 2 "Integrationsbegrebet". Download.

 

Temaer:

 

 • Integration
 • Segregation
 • Assimilation
 • Diskrimination

 

Kursistoplæg

 

Den 10. december– Integration og inklusion 2

Læsepensum:

 

 • Jensen, Kulturforståelse s. 89-102
 • Kirsten Hastrup, Det fleksible fællesskab. Univers 2007. S.139-158. Hent artiklen fra studienettet

 

Temaer:

 

 • Kultur som rettighed
 • Det multikulturelle samfund
 • Multikulturalisme
 • Debatten om det flerkulturelle samfund

 

Kursistoplæg:

Den 17. december– Integration og inklusion 3

Læsepensum:

 • Bjørn Nygaard, Kulturmødet på arbejdspladsen. Gyldendal Business 2010. S. 41-107.  Hent artiklen fra studienettet

Temaer:

 

 • Etikken i kulturmødet
 • Kulturelle konflikter og forsoning

 

Kursistoplæg:

 

Pensum

Pensum består af to grundbøger, som kursisterne bedes anskaffe sig:

 • Iben Jensen, Grundbog i kulturforståelse. Roskilde Universitetsforlag, 2011.
 • Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim, Kulturforskelle. Kulturmøder i Praksis. Gyldendal Uddannelse, 2007.
 • Tekster, som der linkes til i ovenstående lektionsplan.

På min hjemmeside www.intercultural.dk under ”Kulturmøde” findes yderligere materiale, for interesserede.

Forventninger til de studerende

1. Studere pensum, som består af

 • Iben Jensen, Grundbog i kulturforståelse. Roskilde Universitetsforlag, 2011.
 • Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim, Kulturforskelle. Kulturmøder i Praksis. Gyldendal Uddannelse, 2007.
 • Tekster, som der linkes til i ovenstående lektionsplan.

2. Deltage aktivt i undervisningen.

3. Enkeltvis eller sammen med en medstuderende udarbejde
et resume og en vurdering af en artikel om kultur/integration e.l.
jf. nedenstående vejledninger. Artikel-resuméer og læserbreve udarbejdes skriftligt og lægges af undertegnede ud på intranettet og præsentereres mundtligt for de øvrige studerende som oplæg til drøftelse.

Vejledninger

Vejledning vedr. udarbejdelse af resume og vurdering  af artikel

 • Forfatter, titel, forlag/tidsskrift/avis, årstal/dato
 • Hvad er artiklen hovedtema?
 • Hvad er forfatterens relation til artiklens tema?
 • Hvad er forfatterens hovedsynspunkt?
 • Hvordan argumenterer han for dette synspunkt?
 • Er du enig med forfatteren? Hvorfor, hvorfor ikke?
 • Nævn den vigtigste ting, som du har lært ved at læse denne artikel.

 


Mundtlige kursist-oplæg

 

Dato

Tekst

Navn

Ok

12. nov

Interviewundersøgelse: Hvad er kultur? Spørg 10 personer og reflekter over svarene

Iben Jensen, ”Kultur i mangfoldighedsledelse”. Download.

”What is culture?” Download

G. Vestergaard,"Hvordan undesøger man kultur?"
Download.

19. nov.

James Rachels, ”The Challenge of Cultural Relativsm”.  Download.

Rosenberg, Göran, "Vi er alle multikulturelle nu" (Inf, 26/7/2007)
Download.

Marc Hooghe, ”Ethnocentrism”. Download.

”Kulturelle stereotyper”
Download.

26. nov

Interviewundersøgelse: Hvad er karakteristisk for dansk kultur? Spørg 10 pers. og reflekter over svar

”Nationalfølelse og nationalisme” . Download

Hvordan forstås ’dansk kultur’ på
www.danskkultur.dk ?

”Danskhedens mange facetter”. Download

4. dec.

Eriksen & Sørheim, Kulturforskelle s. 144-159.

M. Bøss, "Når det multikulturelle samfund fungerer.” Download.

Sørine Gotfredsen, "Lad os bruge Breivik rigtigt". Kronik i Berlingske Tidende 22. juli 2011. Download.

Interviewundersøgelse: Hvad skal der til for at være dansker? Spørg 10 personer og reflekter over svar

10. dec.

Sebastian Mygh m.fl., "Ghettoers betydning for integration i samfundet". Download.

Peter Møller, ”Integrationsbegrebet i dansk politik”. Download

Søren Hvid Pedersen, Multikulturalimse og integration (CEPOS 2010).  Download

To kronikker af Michael Bøss om integration: Download. Download.

17. dec.

Brian Arly Jacobsen, "Danmark har altid været et multireligiøst samfund". Download.

Kathrine Toftkjær, "Hvad er kultur?" (Artikel om konfliktløsning) Download

Kirsten Frydensberg & Palle Bendsen, "Konfliktløsning i kulturmødet" (2008). Download.

”Hofstede’s Cultural Dimensions”
Download.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil