On-line litteratur om konversion på dansk

 

On-line litteratur samlet, sorteret og kommenteret af Mogens S. Mogensen

Anhøj, Carsten, "At Ville en Andens Vilje. Unge voksnes konversion til kristendommen" (2007)
Speciale på 111 s. ved. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Religionsvidenskab. Vejleder Peter B. Andersen. Forside mv. Tekst.

Dahm, Charlotte & Majbritt Larsen, "Konversion for nogen den rette vej" (2006)
Bachelorprojekt. Afhandlingen handler om konvertering til islam i Danmark og arbejder med tre teser angående årsager til konvertering: Er det på grund af ægteskab? Er det på grund af manglende identitetsdannelse? Er det en religiøs tiltrækning. Undersøgelsen, der bygger på teoretikerne Giddens, Tønnesvang og Rambog samt Freire, indeholder analyser af interviews med fem konvertitter. Læs mere.

Engberg, Jakob,  "Reaktioner på kristendommen i Romerrigt. Omvendelse og modstand ca. 50-250"
Historikeren Jakob Engbergs ph.d. afhandling analyserer omvendelse til kristendommen og reaktionen mod de kristne fra lokale og centrale myndigheder. Engberg ser omvendelsen ikke primært som en begevenhed men som en social proces, hvor den omvendte omtolker sin egen historie i lyset af andres omvendelsesberetninger. Ind til 250 var forfølgelsen mod de kristne kun udtryk for en lokal modstand sanktioneret af lokale myndigheder. Først i 250 udsteder kejser Decius et edikt, der påbyder alle kristne at ofre til kejserens billeder, men også i de følgende årtier var modstanden ikke konstant men episodisk. For at læse eller downloade ph.d afhandlingen, klik her.

Fischer-Nielsen, Peter, "Omvendelse fra islam til kristendom [i Egypten]"
Denne religionssociologiske afhandlingen, der går ud fra på Lofland & Starks teori om omvendelsesprocessen, bygger på felt arbejde med interviews af konvertitter fra islam til kristendom i Egypten. For at læse hele afhandlingen, der er på 60 sider, klik her.

Frøslev, Lene, "Flere danskere konverterer til islam". Berlingske Tidende den 21. februar 2010
"Islam er blevet rodfæstet i Danmark, og danskere drages mod den udskældte religion af muslimske venner, og i nogle tilfælde i protest imod den polariserede offentlige debat." Download.

Hall, Ole, "Danske muslimer udsat for chikane". Jyllands-Posten 23. marts 2008
Interview med Kate Østergaard, medforfatter til bogen "Ny muslimer i Danmark", om danskere, som konverterer til islam.Læs mere.

Holse, Liv Saalbach, "Konvertit: Den katolske kirkes faste retningslinjer giver tryghed". Kristendom.dk 17. okt. 2012
Artiklen fortæller om undervisning forud for konvertering og om antallet af konvertitter. Læs mere.


Konversion als Handlungsoption zwischen Judentum und Christentum
Refeat fra drøftelser i et forum for jødisk historie og kultur 13. - 15. februar 2004. Læs mere.

Krogh, Kasper og Jesper Termansen, "Når man får papir på islam". Berlingske Tidende, den 4. juni 2006,
Læs mere.

Lavik, Roar,  "Kan muslimer konvertere".
"Religionsfrihed betragtes som en menneskeret. Men hvordan forholder det sig, når muslimer vil konvertere? Under et studieophold i Egypten var spørgsmålet om konvertering netop en af de problemstillinger, der optog dagens kronikør". Kronik i JyllandsPosten 22. maj 2007. Læs mere.

la Cour, Peter, “Konversion psykologisk set – klassisk og moderne – og klassisk igen”.

Dansk Konversionsforskning. Redaktion: Mogens Mogensen og John Damsager. Forlaget Univers 2007, s 194 – 224. Download.

la Cour, Peter, “Religion og attachment: En kritisk oversigt over teorier og empiriske fund”.

Psyke og Logos, 2003, 24, 759-77. Download.

Magasinet Humaniora Nr. 1 2006 - temanummer om konversion
Seneste nummer af magasinet Humaniora indeholder spændende artikler om konversionsforskning. Når troen skiftes ud, af Viggo Mortensen. Tina G. jensen og Kate Østergaard skriver om "Flere danskere konverterer til islam: hvorfor?". Annika Hvithamar om konversion til den ortodokse kirke og Jørn Henrik Olsen beretter om sin forskn ing om "Oversættelse og omvendelse" i en afrikansk kontekst.

Olsen, Jon Alix, "Konvertering til islam i danske fængsler - vejen ud af kriminalitet eller ind i radikalisering" Tidsskrift for Islamforskning. Nr. 1. 2008.
Dowload.

Simon, Catherine, "Nouveaux chrétiens au Maghreb
Artikel fra Le Monde 6. marts 2005 om unge konvertitter fra islam til kristendommen i Algeriet og Marokko. ""Durant des siècles, le monde arabo-musulman a vécu fermé sur lui-même, en faisant pression sur les siens pour que personne n’échappe à ce huis clos. Seulement, ça ne marche plus. Il y a eu la colonisation, les migrations, les gens ont commencé à bouger, explique Abou Ghali. Aujourd’hui, avec la mondialisation de l’information, le recul de l’analphabétisme, les satellites et Internet, nous sommes... comment dire ? exposés à l’Autre. Si les Marocains ont l’occasion de comparer, de choisir, vous verrez qu’il y en aura plein qui vont aller vers le christianisme. Les autres se feront athées." Læs mere.

Werner, Yvonne Maria, Mission, konversion och katolsk motkultur: den katolska kyrkan i det nordiska samhället 1850-1932.
"I dagens mångkulturella nordiska samhälle spelar ”främmande” religioner, särskilt då is­lamiska samfund, en växande roll. Dessa religioner, vilka etablerat sig i Norden samti­digt med de etniska grupper som av tradition bekänner sig till dem, har en identitetsbeva­rande och avgrän­sande funktion." Læs mere.

Østergaard, Kate, "At blive muslim: krop og ritualisering" (2007)
Artikel i on-line tidsskriftet FIFO 2007 nr. 2, baseret på den forskning, som også er præsenteret i bogen "Nye Muslimer" af Kate Østergård og Tina G. Jensen. Læs mere.

Østergaard, Kate,  “Nye muslimer i det religiøse felt: konvertitters ambivalente position” i Praktiske Grunde 1-2: 21-40, 2009.
"Pierre Bourdieu`s theory on the religious field is evaluated and modified in order to interpret data from my research on converts to Islam in Denmark. Converts’ position as newcomers shed light on borderlines and illustrates how different forms of capital are negotiated. It is argued that an Islamic field has started to appear, especially among converts and cross-ethnic oriented young Muslims in the sense that they position them- selves in relation to other actors in a Danish context and seek to reevaluate forms of Islamic knowledge, embodied capital and ethnicity. It is, however, important to let the specific relations between specialists and laity be a matter of investigation and not presume that the laity only consum- mates of the specialist productions. Furthermore, it is suggested that there is no inherent relationship between the content of orthodoxies and heterodoxies. Orthodoxies do not necessarily evolve from magic and converts are not necessarily a kind of prophets with an elaborated and systematic theology." Download.