Artikler mv. om konversion af M. S. Mogensen

På denne side vil der blive præsenteret en række artikler, papers, foredrag mv. primært af Mogens S. Mogensen om forskellige aspekter af konversion.

"Hvordan kommer voksne til tro i en luthersk kirke" (2010)
Kronik i Kristeligt Dagblad, den 30. juli. om en tysk empirisk undersøgelse om omvendelse i den lutherske kirke Download.

"Conversions in Denmark" (2010)
Paper presented at the Conference on "Church and Mission in a Multireligious Thrid Millennium", University of Aarhus, January 27-29. Download.

"Konversionsteorier" (2009)
Artikel i Magasinet IKON nr. 70, s. 3-8.

"Migration and Conversion - The Conversion of Immigrants in a Danish Context" (2008) 
In Thormod Engelsviken et. al. (eds.), Mission to the World. Communicating the Gospel in the 21st Century.
Essays in Honour of Knud Jørgensen
. Oxford: Regnum, pp. 67-84. Download.

"Konversionsforskning - videnskabelige vinkler på studiet af fænomenet og begrebet konversion" (2007)
I Mogens S. Mogensen & John H.M. Damsager (red), Dansk konversionsforskning.  Århus: Forlaget Univers. S. 7-23. Sammen med John H. M. Damsager.

"Integration og konversion - immigranters konversion til kristendomen i Danmark" (2007)

I Mogens S. Mogensen & John H.M. Damsager (red), Dansk konversionsforskning. Århus: Forlaget Univers.
S. 72-93.

Dansk konversionsforskning (2007)
Århus: Forlaget Univers. Sammen med John H.M. Damsager (red.)

"Når danskere skifter tro" (2005)
Uddrag af bog fra 2005, "Når danskere skifter tro. Omvendelse mellem religionerne i Danmark". Download.

"Det har konsekvenser at vælge islam." (2005)
Religion. dk
. Download

"Konvertering, asyl og integration" (2005)
Kristeligt Dagblad den 20. juni. Download.

"Religionsomvendelse er er ny udfordring i Danmark" (2005)
"Religion angår de dybeste lag i et menneskes identitet og selvforståelse. Derfor er omvendelse mellem religionerne et meget sensitivt fænomen, som det kræver stor tolerance, forståelse og indlevelsesevne at omgås for alle implicerede." Bearbejdelse af afslutningskapitlet i bogen "Når danskere skifter religion", bragt som kronik i Kristeligt Dagblad den 13. december 2005. Download.

"Omvendelser til kristendom" (2005)

Uddrag af bogen "Dåb og religionsskifte" (2005) optrykt i Udfordringen. Download.

Når danskere skifter tro. Omvendelse mellem religionerne i Danmark (2005).

Frederiksberg: Unitas forlag.

"At konvertere frem og tilbage." (2005)
Religion.dk
. Download.

"Konvertering, dåbsforberedelse og fællesskab" (2005)
Kalundborg kirkeblad
. Okt.

"Konversion og integration" (2005)
Oplæg til forskerseminar om "Konversionsmodeller" 27. - 28. september på Kbh. Univ. Download.

"Antallet af konversioner i Danmark"
"Konversion er et fænomen, der ikke bare er kommet for at blive, men som også vil få stigende betydning i de kommende år". Læs Mogens S. Mogensens svar på www.religion.dk til Sultan og Sofie om, hvor mange mennesker i Danmark der konverterer til en anden religion. Download.

"Dansk konversionsforskning"
(2004)
"Forskning i omvendelse – hører det overhovedet hjemme på et moderne universitet? Slår man op i en nyere kristen dogmatik, levnes begrebet ingen eller kun en meget beskeden plads, og i andre akademiske discipliner er det meget sjældent at træffe på videnskabeligt arbejde om omvendelse eller konversion. Indtil for få år siden ville mange nok mene, at emnet kun kunne have historisk interesse i en dansk sammenhæng". Artiklen er skrevet til Satsningsområdet "Religion i det 21. århundrede" i 2004. Download

"Conversion between Islam and Christianity in a Danish Context" (2003)

I Theology and the Religions, Viggo Mortensen, red. Grand Rapids, MI: Eerdmans. Pp. 287-317.Download.

Sekularisering fører til forandring
"Alle undersøgelser tyder på, at den såkaldte sekularisering nok betyder at folkekirken og kristendommen taber indflydelse både i det offentlige og det private rum, men ikke at danskerne er blevet mindre religiøse; religiøsiteten retter sig i den individualistiske og post-moderne tid blot mod andre religiøse tilbud. Vi må til at vænne os til, at konversioner med alle de muligheder og de problemer de indebærer, bliver en stadig hyppigere del af dagligdagen i Danmark." Læs hele artiklen, som er et svar til to spørgere på www.religion.dk. Download.

"Livshistorier" (1999)
En artikel om omvendelse fra islam til kristendom i en Nigeriansk sammenhæng. Trykt i Kritisk Forum for Praktisk Teologi i 1999. Download.


PhD afhandling om Fulani-mission og om omvendelse fra islam til kristendom i Nordnigeria (2000)
Hele PhD afhandlingen "Contextual Communication of the Gospel to Pastoral Fulbe in Northern Nigeria"  (2000) af Mogens S. Mogensen er nu tilgængelig i pdf-format. Download s. 1-150. Download s. 151-300. Download s. 301-348.