Resourcer ang. Konversionkonversionsforskning.gif

På denne sektion af websitet er flg. resourcer ang. religiøs konversion tilgængelige:

  • Artikler om konversion af Mogens S. Mogensen
  • On-line litteratur om konversion på dansk
  • On-line litteratur om konversion på engelsk
  • Links om konversion