Links to conversion storiesnye_muslimer_i_danmark.gif
Links til konversionshistorier

There are numerous conversion stories told by the converts themselves. On this page we link to a number of these conversion stories, some in Danish, but most in English
Der findes talrige konversions-beretninger fortalt af konvertitterne selv. På denne side listes en række henvisninger til sådanne, nogle dansk, men de fleste på engelsk.

See Wikipedia, "List of Religious Converts". Download.

 

 

Konversion til kristendommen og mellem forskellige kirkeretninger
Conversion to Christianity and between various Christian Denominations

Wikipedia, "List of people who converted to Christianity",
who converted from other religions or no religion. Download.

Wikipedia, "List of converts to Christiantity from Islam".
Download.

Augustine, Confessions
An online version of Augustinøs conversion story "Confessions".

Truth, Love, and Newness of Life Why Muslims become Christians?
Indeholder en links til historier på engelsk om mennesker fra hele verden, som er konverteret til kristendommen.

Massoud Fouroozandehs omvendelse fra islam til kristendom
Da Massoud Mødte Jesús. Artikel i Berlingske Tidende 16. oktober 2005.


Peter Vandgaard i Aftenshowet
Konverterede i 1986.

Simon Tomlinson, "How Muslim Migrants Are Converting to Christianity to Boost their Chances of Winning Asylum in Germany".
Mail Online Sept. 7, 2015. Download.


"Testimonies of Christians"
På dette evangelikale websites findes en række korte beretninger om mennesker som er konverteret til kristendommen fra forskellige religioner.

Unveiling Islam
Læs et uddrag af de tyrkisk-svenske brødre Ergun og Emir Caner s bog "Unveiling Islam", hvor de fortæller om deres omvendelse fra islam til kristendom. 

Remarkable Conversions to Catholicism
Her findes en af de største samlinger af beretninger om konversioner til katolicismen fra forskellige tider og steder.

The Coming Home Network
Formålet med CHN er at give fællesskab og støtte til fræster og lægfolk fra andre kristene traditioner, som ønsker at konvertere til den katolske kirke. Siden indeholder også en række sådanne omvendelseshistorier.

"Individual Conversion (and Reversion) Stories"
Denne katolske website indeholder historier om mennesker, som konverterer til katolicisme, bl.a. fra andre kirkeretninger.

Niels Steensen
Videnskabsmanden Niels Steensen konverterede i 1660'erne til katolicismen.

"Orthodox Conversion Stories"
Indholder beretninger om mennesker, som konverterede til den ortodokse kirke.

Br. Ram Babu - Testimony of a Hindu Convert to Christianity

 

Conversion to Islam
Konversion til islam

Nye muslimer - danske og internationale
En spændende samling af beretninger om konversion til islam. Samlet af Amina Tønnsen, Islamisk Studiebogsasmling.

Stories of reversions to Islam

The Islamic Garden - Conversion Stories
Indeholder bl.a. en sektion om "Why Western Women Choose Islam" og andre sektioner med en række omvendelsesberetninger, i alt over 100.

Islam for today: Converts to Islam

 

Conversion stories

 

Famous Converts to Islam

 

Stories of converts and how they received hidayah from ALLAH SWT

 

Accepting Islam Stories


The True Religion - Converts

Converts to Islam.org

www.convertstoislam.com

My Journey to Islam: Conversion Stories

Stories of New Muslims
Indeholder ca. 50 beretninger om mænd og kvinder, der konverterede til islam.

Prominent Converts to Islam
Indeholder en snes beretninger om konvertitter til islam fra hele verden, inkl. en fra Danmark.

Former Christian Priests and Missionaries Who Have Embraced Islam

Stories of 11 priests and missionaries who have converted to Islam.

 

 

Conversion to Judaism
Konversion til jødedom

Lang vej til hjertets religion
Den 67-årige Gabriele Benzes konvertering til jødedom. Artikel i Kristeligt Dagblad.

 

Conversion to HinduismhinduKonversion til hinduisme

 

 

 

 

 

 

Conversion to Mormonism
Kovnersion til mormonismen

Testify! Why I am LDS
Indeholder beretninger om mennesker, som er konverteret til De Sidste Dages Helliges Kirke, Mormonismen.