Kirkeasyl-vejledning

Vejledning mht. kirkeasyl

Københavns biskop har sammen med Folkekirkens Mellemkirkelige Råd udgivet en vejlending angående kirkeasyl. I indledningen siges det bl.a., at  "Menigheder i Københavns Stift har de senere årtier udvist stort engagement i spørgsmål, som vedrører asylsøgere, flygtninge og indvandrere og deres integration i det danske samfund. Dette udspringer naturligt af kirkens kald til at være solidarisk med de svage og udsatte i samfundet og tale deres sag overfor myndighederne. I enkelte tilfælde er kirkerummet blevet anvendt som tilflugtssted for asylsøgere eller andre uden gyldigt ophold i Danmark." Download.