DemoHaderslev sagde nej til PEGIDA-inspireret fremmedhad

Inspireret af PEGIDA-bevægelsen i Tyskland havde bl.a. "Stop Islamiseringen af Danmark" planlagt en demonstration i Haderslev under sloganet "Knæk islam". Denne demonstration fik kun 46 deltagere, mens der ved den samtidige moddemonstration var 5-600 deltagere. Ved moddemonatrationen talte bl.a. domprovst Kim Eriksen. "En moddemonstration som denne er derfor ikke udtryk for, at der på nogen måde stilles spørgsmålstegn ved SIADs ret til at demonstrere i Haderslevs gader i dag. Men det er udtryk for vores ret og pligt til at tage til genmæle og modsige, hvad vi finder uanstændigt og nedværdigende og modbydeligt: At ville lægge andre mennesker for had. Derfor skal der også lyde andre stemmer i Haderslev i dag. Stemmer der siger fra over for fremmedhad og som nægter at ville være med til at dæmoniserer andres tro.Og som vil insistere på, at Danmark skal være et land, hvor ingen dømmes ude af fællesskabet på grund af deres tro eller kultur eller udseende"Læs tale af domprovst Kim Eriksen. Download.
Læs blogindlæg af Mogens S. Mogesensen. Download.