Apostasi i islamapostasybook.jpg

Indholdsfortegnelse

1. Indledning og 
synspunkter
2. Apostasi i koranen
3. Apostasi i hadith
4. Muslimske tolkninger
af apostasi
5. Ikke-muslimske 
synspunkter på apostasi
6. Apostater - eks-muslimer
7. Apostasi-cases

1. Indledning og synspunkter

I den klassiske/ortodokse islam ses der med stor alvor på frafald, apostasi (ridda). For den, der forlader islam, apostaten (murtadd), er der ifl. Koranen kun tale om Guds straf på dommedag, mens der i sunnaen, den autoritative overlevering om profteten Muhammeds ord og gerninger, foreskrives en alvorlig straf for frafaldne. Ifl. gængse fortolkninger (alle klassiske udgaver af shari'a lovginingen) er der dødsstraf for mænd og livsvaring indespærring for kvinder, der begår apostasi. Der gives dog mulighed for at undgå straffen, ved at vende tilbage til islam. Moderne liberale fortolkere af islam, som fx. den danske konvertit Aminah Tønnsen, lægger hovedvægten på de udsagn i koranen, der fastslår, at der ikke kan være tvang i religion (Sura 2,257) og afviser dermed straffen for apostasi. I dag er der dødsstraf for apostasi i flg. lande: of Saudi Arabien, Yemen, Iran, Sudan, Afghanistan, Mauritanien og Comoroerne.

Synspunkter på apostasi i islam fra mogensen.religionblog.dk

2. Apostasi i Koranen

Apostasi, frafald fra islam er omtalt i flg. surer i Koranen:
Al-Baqarah 2: 217,
Al-Baqarah 2: 108,
A’l Imra’n 3: 90
Al-Nisa’ 4: 137
Al-Nahl 16: 106


3. Apostasi i Hadith

Bukhari: "Whoever changes his religion, execute him.” (findes også i de andre autentiske hadith-samlinger).
Bukhari og Muslim: “It is not permissible to shed the blood of a person who bears witness that there is no god but Allah and that I am the Messenger of Allah except in three cases: a life for a life, a previously-married person who commits adultery, and one who leaves Islam and forsakes the jamaa’ah.”
Bukhari: "The Prophet appointed and sent him (Abu Musa) as governor of Yemen. Then later he sent Muadh ibn Jabal as his assistant. When Muadh arrived there, he announced: People, I am sent by the Messenger of God for you. Abu Musa placed a cushion for him to be comfortably seated. Meanwhile a person was presented who previously had been a Jew, then was a Muslim and then became a Jew. Muadh said: I will not sit unless this person is executed. This is the judgement of God and His Messenger. Muadh repeated the statement three times. Finally, when he was killed, Muadh sat".
Muslim: Aisha reports:The Messenger of God stated that it is unlawful to shed the blood of a Muslim other than for the following reasons: a. although married, he commits adultery or b. after being a Muslim he chooses kufr, or c. he takes someone's life.


4. Muslimske tolkninger af apostasi:

Apostasy. What Does Islamic Scholarship Say?
Læs, hvad en række klassiske og moderne islamiske lærde siger om apostasi. Bl.a. Malik, Bukhari, Muslim, Dawud og Doi. Læs mere.

Abul Ala Mawdudi, "The Punishment of the Apostate according to Islamic Law"
Mawdudi er en af de mest inflydelsesrige muslimske lærde i nyere tid. Hans bog udkom i 1963, og er her oversat til engelsk og udgivet af en gruppe kristne for at gøre opmærksom på det klassiske islamiske syn på frafald fra islam. "To everyone acquainted with Islamic law it is no secret that according to Islam the punishment for a Muslim who turns to kufr (infidelity, blasphemy) is execution. Doubt about this matter first arose among Muslims during the final portion of the nineteenth century as a result of speculation. Otherwise, for the full twelve centuries prior to that time the total Muslim community remained unanimous about it". Læs mere.

Sayyid Muhammad Rizvi, Apostacy (Irtidad) in Islam
En kort artikel af en muslim om apostasi af en muslimsk lærd fra Toronto, Canada. Læs mere .

Aminah Tønnsen, Frafald fra islam
"Trosfrihed er et fundamentalt princip i Koranen. Alligevel er det en udbredt opfattelse blandt muslimer såvel som ikke-muslimer, at en frafalden (murtadd) muslim straffes med døden. At straffe en muslim ved frafald ville imidlertid være stik imod Koranens bogstav og ånd Læs mere. Et andet synspunkt repræsenterer Abdul Wahid Pedersen, som refereret i en artikel af Johs. Aagaard. Læs mere.

S. A . Rahman, Punishment of Apostasy in Islam (1986)
Hævder, at verset 2,256 ("Der er ingen tvang i religion")er et af de vigtigste i koranen, og at det garanterer religionsfrihed.

On Apostasy and Islam: 100+ Notable Islamic Voices affirming the Freedom of Faith
En lang liste af muslimske lærde, som forsvarer religionsfrihed og går imod den klassiske tolkning af apostasi-straffene. Læs mere

Ibrahim B. Syed, Is Killing an Apostate in the Islamic Law?
Ibrahim B. Syed, Ph´D, der er præsident for Islamic Research Foundation International i Louisville, Kentucky, USA argumenterer i denne artikel for, at dødsstraf for apostasi ikke hører med til islamisk lov. i Iran
Oversat fra farsi til dansk af Massoud Fouroozandeh. Læs mere.


5. Ikke-muslimske synspunkter på apostasi:

Samuel Zwemer, The Law of Apostasy in Islam
Læs hele den kristne islam-missionær og islam-forsker Samuel Zwemers klassiker fra 1924 om apostasi. Læs mere. Den 174 sider lange bog, kan også downloades som pfd fil. Klik her.

The Islamic Teaching on the Consequences of Apostasy from Islam
Den lange artikel, udgivet af Barnabas Fund - Hope and Aid for the Persecuted Church., der  giver en grundig indføring i Koranens og Hadiths udsagn om apostasy, om de fire lovskolers tolkning af apostasi-loven og en række muslimske teologers syn på apostasi. Læs mere.

The Application of the Apostasy Law in the World Today
"
For most contemporary Muslims across the spectrum of beliefs and ideologies, apostasy still carries shocking and dreadful associations as a most abhorrent sin. Even for modernists and secularists it carries negative connotations of betrayal of one’s community and rejection of one’s heritage." Artikel af Barnabas Fund. Læs mere.

Rapport om religion-stat og religionsfrihedsspørgsmålet i 44 overvejende muslimske stater.
Rapporten er udarbejdet af United States Commission on International Religious Freedom marts 2005 og er på 115 sider. For at downloade hele rapporten i pdf format, klik her. For at læse et excective summary, klik her.

Henrik Ertner Rasmussen, Commentary, Religious Freedom under Islam
Dansk Europamissions generalsekretær Henrik Ertner Rasmussen diskutterer i denne artikel, fra Forum 18, islamiske synspunkter og muslimske praksisser omkring religiøs frihed og herunder retten til omvendelse. Læs mere.

Kommentar af Mogens S. Mogensen om apostasi

"I praksis er det kun få muslimske lande, hvis lovgivning indeholder shari'ah bestemmelen om dødsstraf for apostasi, men som en debatdeltager gør opmærksom på på et debatforum. "It still is carried out in Pakistan, Iran, Saudi Arabia, and Sudan, to name a few. In the other countries, civilians would take Islamic law into their own hands and kill the apostate and get little to no punishment for it." Dertil kommer, at når de fleste muslimske ledere - også her i Danmark - ikke principielt vil tage afstand fra den klassiske tolkning af straffen for apostasi, så fremmer det en mentalitet og et adfærdsmønster i visse muslimske kredse, der er på konfrontationskurs med religionsfrieheden og tolerancen".

Anthony Browne, Muslim apostates cast out and at risk from faith and family (2005)
Artikel i The Times 5/2/05 om den behandling, som de 200.000 muslimer, der er konverteret til kristendommen bliver udsat for. Læs mere.

Cottee, Simon, The Apostates: When Muslims Leave Islam (London: Hurst & Co., 2015)

 

 


6. Apostater - Eks-muslimer

Centralrådet for eks-muslimer i Skandinaven
Ikke-troende, ateister og eksmuslimer har oprettet en skandinavisk afdeling af "Eks-muslimer". Læs mere.

Eksmuslime.de
Website for Zentralrat der ex-Muslime i Tyskland. Læs mere.

Council of Ex-Muslims  of Britain
Website for den engelsk gren af organisationen for tidligere muslimer. Læs mere.

Apostates of Islam:
"We are ex-Muslims. Some of us were born and raised in Islam and some of us had converted to Islam at some moment in our lives." Læs mere.

Faith Freedom Int.:
Faith Freedom is a grassroots movement of ex-Muslims whose purpose among other things is to help Muslims leave Islam. Læs mere

Jennifer Brea, Afghanistan, Christian Convert on Trial for His Life. AboutCom World News
Oversigt over historien om Abdul Raham, som konverterede fra islam til kristendommen i Afghanistan i 2006. Læs mere.

Jennifer Brea, Apostasy and Islam. AboutCom World News
Indeholder bl.a. gennemgang af kendte eksempler på apostater. Læs mere.

David Charter, "Young Muslims begin dangerous fight for the right to abandon faith". Times Online 11/9/07
"A group of young Muslim apostates launches a campaign today, the anniversary of the 9/11 attacks on America, to make it easier to renounce Islam." Læs mere.

Ibn Warraq, "Leaving Islam. Apostates Speak out" (2003)
Ibn Warraq, der er kendt for sin bog "Why I Am not a Muslim" har i skrevet en  bog, der handler om apostasi-problemstillinger før og nu og i forskellige kulturellle kontekster. For at læse interview med ham om bogen, klik her. Læs også artiklen "Islam, Apostasy and Humand Rights" af samme forfatter. Klik her.

7. Apostasi-cases

Generelt
Barnabas Foundation, "The Application of the Apostasy Law in the World Today". Read more.

Apostasi i Algeriet
I 2006 indførtes strenge straffe for medvirken til apostasi i Algeriet. Samtidig begrænsedes de kristnes religionsfrihed. Læs mere.

Apostasi i Egypten

Den egyptiske stormuftis udtalelser om retten til at skifte religion skabte stor debat. Ligeledes Mohammed Ahmed Hegazy ønske om at konvertere fra islam til kristendom.Læs mere.

Apostasi i England
Der er tegn på, at konvertitter fra islam udsættes for forfølgelse i England i disse år. Læs mere.

Apostasi i Malaysia
Sagen omkring Linja Joy, som forgæves har forsøgt at få sin konversion fra islam til kristendom registreret hos myndighederne. Læs mere.

Apostasi i Norge
I Norge har muslimernes fællesråd sammen med den norske kirke vedtaget udtalelse om religionsfrihed, og herunder også muslimers ret til at konvertere. Læs mere.