Dekonversionapostasybook.jpg

Mens termen "konversion" betegner en persons tilsluting til en religion (omvendelse), betyder "dekonversion", at en person forlader en religion (frafald eller apostasi). Det principielle (dogmatiske) syn på frafald er forskelligt fra religion til religion, og også inden for den enkelte religion. Ligeledes varierer de enkelte landes jura omkring og den faktiske holdning i lokalmiljøet til de mennesker, som forlader religionen. I denne sektion er der mulighed for at finde oplynsing om synet på apostasi i de forskellige religioner.

De-konversion generelt
I de senere år har der været mere fokus på de-konversion, den proces hvor en person vælger at forlade sin hidtidige religion uden nødvendigvis at tilslutte sig en anden. gives dog mulighed for at undgå straffen, ved at vende tilbage til islam. Moderne liberale fortolkere af islam, som fx. den danske konvertit Aminah Tønnsen, lægger hovedvægten på de udsagn i koranen, der fastslår, at der ikke kan være tvang i religion (Sura 2,257) og afviser dermed straffen for apostasi. Læs mere.

Dekonversion i jødedommen
Leksikonartikel i Nationmaster om frafald fra jødedommen. Læs mere.

Dekonversion i hinduimsen

Leksikonartikel i Nationmaster om frafald i hinduismen. Læs mere.

Dekonversion i kristendommen
Leksikonartikel i Nationmaster om frafald i kristendommen.Læs mere.

Dekonversion i nyreligiøse bevægelser o.l.
Leksikonartikel i Nationmaster om frfald i nyreligiøse bevægelser mv. Læs mere.

Organisationer som kæmper for religionsfriehed, incl. retten til dekonversion.
En række ínternationale organisationer kæmper for overholdelse af de internationalt anerkendte menneskerettigheder, og dermed også for retten til at forlade en religion eller skifte til en anden religion uden at blive straffet eller forfulgt. Læs mere.

Apostasi, konvertering og asyl
Apostasi, især fra islam, og efterfølgende konvertering til en anden religion (fx. kristendommen) kan i nogle lande indebære forfølgelse. Derfor indgår det som et element i de danske myndigheders behandling af asyl-sager. Læs mere.