Konversion - Nyhedsarkiv

IranerSeelsorge
Dåbsforberedelsesmateriale for iranere på tysk og farsi

Den evangelisk-lutherske Kirke i Hannover har udarbejdet et materiale til dåbsforberedelse for mennesker med muslimsk baggrund på tysk og farsi. Download. Se, hvilke andre dåbsforberedelsesmaterialer, som findes på forskellige sprog her.

 

Omvendelse, dåb og mangfoldighedDen kristne dab

Hans Raun Iversen, lektor i praktisk teologi på teologisk fakultet i København og Jonas A. Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd, har udviklet tyve teser om omvendelse og dåb i et mere og mere religiøst og kulturelt mangfoldigt samfund. Fx pges der i tese 16 på, at situationen i Danmark I dag er “ præget af, at et stigende antal indvandrere og flygtninge med baggrund i andre religioner ønsker dåb som markering af længere, dybtgående og personligt risikofyldt omvendelsesforløb. For mennesker, der omvender sig fra en anden religion (eller fra en ensidigt sekulær livsholdning), knyttes dåb og omven- delse sammen som omvendelses- og bekendelsesdåb, hvor man tager afsked med det gamle fællesskab (fx den muslimske opfattelse af ummah) eller et andet omverdens- og menneskesyn (fx i hinduisme, buddhisme og naturalisme)." Teserne fremlægges i artiklen, "Den kristne dåb og den kulturelle mangfoldighed" i Præsteforeningens Blad 2016 - 3, s. 44-52. Download.

Believers in Christ

Hvor mange muslimer er blevet kristne?

For første gang foreligger der nu en seriøs undersøgelse af, hvor mange muslimer, der på globalt plan er konverteret til kristendommen. Undersøgelsens konklusion er, at der før 1960 var der færre end 200.000 kristne konvertitter fra islam, men at der i den undersøgte periode var ca. 10 mio kristne med muslimsk baggrund i hele verden, og at de allerfleste er blevet kristne gennem evangeliske kirker. Hele artiklen er tilgængelig på Duane A. Millers side på http://www.academia.edu

Zum Umgang mit Taugfbegehren-Hvordan forholder man sig til asylansøgeres ønske om at blive døbt?

"Folkekirkens Asylsamarbejde", som Folkekirkens Mellemkirkelige Råd har etableret i samarbejde med andre organisationer oversat en tysk vejledning til præster og kirkelige medarbejdere, som Evangelischer Kirche Deutschland i samarbejde med Vereinigung Evangelischer Freikirchen har udarbejdet. I bogens indledning står der bl.a. En dåb i Tyskland kan spille en vigtig rolle i afgørelsen af en ansøgning om asyl. Man kan gå ud fra, at baggrunden for overgangen til den kristne tro ved høringer og i retten vil blive kritisk undersøgt. Også Tysklands evangeliske kirke (Evangelische Kirche in Deutschland, EKD) og foreningen af evangeliske frikirker (Vereinigung Evangelischer Freikirchen, VEF) såvel som de enkelte kirkeledelser har fået mange tilbagemeldinger fra præster, der gør det klart, at de og deres menigheder er yderst påpasselige med anmodninger fra flygtninge om at blive døbt. Mange er bevidste om det særlige ansvar, de føler for de nye kirkemedlemmer. Der er også usikkerhed blandt præsterne: er denne konvertering alvorligt ment? Er det for den person, der døbes måske kun et spørgsmål om at sikre sig sit ophold her? Har jeg som præst fyldestgørende påpeget, at konverteringen ikke automatisk beskytter mod en eventuel udvisning? Skulle jeg anbefale en længere prøvetid før den egentlige dåb? Eller er dåben snarere det første skridt mod at blive optaget i menigheden, for at troen derefter gennem aktiv deltagelse i menighedslivet kan vokse? Hvilke farer truer? Den foreliggende vejledning behandler disse spørgsmål".  Download.

House of Islam-En vind blæser gennem islams hus - konverteringsbevægelser fra islam til kristendommen

I bogen ”A Wind in the House of Islam” (2014) beskriver David Garrison en ny –og måske for mange overraskende – trend i relationerne mellem islam og kristendom. Mens den altdominerende hovedbevægelse i de efterhånden snart 1400 års relationer mellem islam og kristendom har været massive konverteringer fra kristendom til islam, kan man i dag – som David Garrison beskriver det i bogen ”A Wind in the House of Islam” (2014) – konstatere en ny trend, nemlig konverteringsbevægelser i modsat retning. Det er ikke en massebevægelse, men alligevel en betydningsfuld udvikling. Læs mere.

Kirkelige handlinger for asylansøgere kan nu indføres i kirkebogen

Der har i flere år været problemer omkring indføringen af dåb asylansøgere, der ikke havde noget CPR nummer, i kirkebogen. Det ramte fx muslimske asylansøgere, der konverterede til kristendommen og blev døbt i folkekirken. Nu er der kommet en meddelelse fra Kirkeminiteriets IT kontor med en løsning af problemet.

"Asylansøgere og registrering af kirkelige handlinger

Vi har oplevet, at der har været en del tvivl om, hvordan man registrerer kirkelige handlinger for asylansøgere, som ikke har et personnummer. Udgangspunktet er her det samme, som for alle andre personer, som der skal registreres en kirkelig handling for: Der skal udtages et administrativt personnummer. Det både kan, må og skal man.

Når et administrativt personnummer udtages, er det generelt sådan, at der skal foreligge den nødvendige dokumentation for oplysningerne i personnummeret i form af attester o.l.

Dette forhold kan dog være et problem for asylansøgere og flygtninge, hvem vi af forskellige grunde ikke kan pålægge, at skaffe dokumenter fra det land, som de er flygtet fra. Kan asylansøgeren ikke fremskaffe de nødvendige dokumenter, skal du kontakte personsupporten for vejledning.

Church, Umma, or Somewhere in BetweenLonging for Community-book-

Longing for Community. Church, Umma or Somwhere in Between "compiles the research and reflection of twenty missiologists, sociologists, anthropologists, and linguists - among them Muslims who have become believers in Jesus Christ. ... The contributors explore the multiple levels and hybrid nature of social identity, pointing to the need to free our discussion from single-dimensional scales, which are far from adequate to describe the complex nature of conversion and lived-out faith" The book is based on contributions from scholars and practionners at at the second "Coming to Faith Conference", held in 2010. The editor has written an article summarising the conference: "Identity, Discipling Women and Diversity...." Download. See also Tim Green's article on "Identity Issues for ex-Muslim Christians with Special Reference to Marriage", which is also based on presentations at this conference. Download. The book is available at the rate of USD 15,99 here.

 

Contextual Theology-making and ex-Muslim Christians

Duane Alexander Miller has submitted his PhD dissertation on conversion of Muslims to Christianity and their theology-making. "Since the 1960’s there has been a marked increase in the number of known conversions from Islam to Christianity. This thesis asks whether certain of these ex-Muslim Christians engage in the process of theology-making and, if so, it asks what these theologies claim to know about God and humans’ relation to God." He argues "that ex-Muslim Christians are engaged in theology-making, that areas of interest to them include theology of the church, salvation and baptism, and that the dominant metaphor in these theologies is a conceptualization of love and power that sees the two divine traits as inseparable from each other; they represent a knowledge about who God is and what he is like, which, in their understanding, is irreconcilable with their former religion, Islam.". Download dissertation draft.