Publikationsliste

Bøger, artikler, kronikker, rapporter, anmeldelser, konferencepapers etc. skrevet af Mogens S. Mogensen.

 

2020          "Det Danske Missionsselskabs Historie 1821 - 1985". Anmeldelse. Norsk Tidsskrift for Missionsvitenskap (2), s. 64-68.  Download.

2020          "Peace in Zanzibar"- Anmeldelse.Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 02. S. 189-192. Download.

2020          "Messerschmidts kristendom er inhuman". Netavisen "Sameksistens". Download.

2020          Erindringsglimt. Snorene faldt mig på liflige steder. Christiansfeld: Intercultural.dk.

2020          "Nødnadver. I den aktuelle situation kan alle døbte forestå nadver i hjemmet". Kristeligt Dagblad, den 28. marts. Download.

2020          "Det er under lavmål. Messerschmidt sammenligner Folkekirkens Nødhjælp med Antikrist." Kristeligt Dagblad, den 5. februar. Download.

2020         "Kristendommen kan bidrage til det fælles bedste". Kronik i Kristeligt Dagblad, den 21. januar. Med Ulla Morre Bidstrup.Download.

 

2019          "Jalvings misforståelser om mission og forfulgte kristne". Kommentar i Jyllands-Posten, den 30. november. Download.

2019          "Anmeldelse: Da danskerne ville omvende verden". Missio Afrikas website. Download. Download.

2019          "Fred i Zanzibar". Anmeldelse af bog af Arngeir Langaas i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. Download.

2019         "Islam-mission". Kapitel til norsk missiologibog. Download.

2019         "Historien om missionsbevægelsen". Anmeldelse i Mission Afrikas blad, december Download.

2019        "Tværkulturelt Center - 25 år som brobygger". Tale ved Tværkulturelt Centers 25 års jubilæum. Optrykt i Nyr På Tværs. Download.

2019        "Historisk lys på akturelle missionsproblemstillinger". Kirke Update, november. Download.

2019        Kristendom i en brydningstid. Kirke, mission, økumeni og offentlighedsteologi. Christiansfeld: Forlaget Intercultural.dk.

2019        "Her mødes vi om det, der binder os sammen". Tale til Folkekirkens Tværkulturelle Samarbedes 20 års jubilæum. Sameksistens.dk. Download.

2019        "En missional folkekirke - er det muligt?" Oplæg på folkekirkemødet på Himmelske Dage i Herning. Mellemkirkelig Blog. Download.

2019        "Tillykke med fødselsdagen". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende.

2019        "Stof til eftertanke. Det er dansk at være tolerant". Religion.dk, den 7. maj. Download.

2019        "Folkekirkens Mellemkirkelige Råd: Forfulgte kristne er for alvorligt til overdrivelser og parodier". Med Birger Nygaard. Kristeligt Dagblad, den 3, maj. Download

2019        "Guds grønne jord". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende.

2019        Andagt til Brødremenighedens Husandagtskalender 2020.''

2010        "Folkekirken kan hente inspiration i andre kirker om dobbelt medlemskab". Kristeligt Dagblad, den 21. januar. Download.

 

2018       "Er konversion at betragte som orræderii?" Kirken Update, november. Download.

2018       "Hvorfor skal vi arbejde påat udvikle det lokale kirkelig?" Kirken i dag. Nr. 4, s. 14-15.

2018       Religiøs mangfoldighed og religionsmøder. Christiansfeld: Forlaget Intercultural.dk.

2018       Missionsmetaforer. En hådsrækning til at tale om mission i folkekirken. Forlaget Eksistensen

2018       "Musik og lovsang i kirken". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende. Sept.

2018       "Til lykke med fødselsdagen". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende. Download.

2018       "Befrielsen". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende. Download.

2018       "Mission er ... at dele". Roskilde Stiftsårbog 2018. Til Deling. S. 18-22.

2018       Andagt til Brødremenighedens Husandagtskalender 2019. Download.

 

2017        "Kristendom, kirke og religionsfrihed". Download.

2017        "Et spørgsmål til Bertel Haarder: Skylder vi virkelig staten offentligt at bekende os til de værdier, staten dekreterer?. Kristeligt Dagblad, den 16. november.  Download.

2017        "Herrens veje - Luther og muslimerne". Download.

2018        "Det danske dialoglandskab gennem 25 år." IKON nr. 100, s. 25-28. Download.

2017        "Fordommer folkekirkens bekendelsesskrifter virkelig muslimerne?". Kristendom.dk, den 27. september. Download.

2017        "I hvor mange generationer skal efterkommere af indvandrere bære en 'digital stjerne'? Kristeligt Dagblad, den 26. september. Download.

2017        "Folkekirkeordning under pres. Statskirken rører på sig." Kristeligt Dagblad, den 30. juni. Download.

2017        "Luther og reformatioen: Keine Hexerei!". Religion.dk.  Download.

2017        "Natten er ovre, når vi alle ser hinanden som medborgere og medskabninger". Religion.dk, den 28. juni. Download.

2017        "Kirkens kamp for retfærdighed". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende, juni. Download.

2019        "Samfundets syn på religiøse fællesskaber". Baptist. Download.

2017        Godt nyt for verden. Kirkens mission og FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling. Ny Mission nr. 32. Frederiksberg: Danks Missionsråd. Red. Download.

2017        "Vi skal ikke give Luther skylden for hekseforfølgelser". Kristendom.dk, den 18. maj. Download.

2017       "Muslimer fortjener at kende det kristne budskab". Ugebbrevet Søndag Morgen, den 17. marts. Download.

2017       "Er vi bange for religion". Ugebrevet Søndag Morgen. Download.

2017       "Forår og påske". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende. Download.

2017       "Det er ikke kun præster, der prædiker i folkekirken". Kristendom.dk, den 20. februar. Download.

2017        "Religious minorities in Denmark" Download.

 


2016        "Jeg var fremmed ... Kirkens ansvar for flygtninge og migranter". Integration. 3K-tidsskrift - for Kristendom, Kultur og Kommunikation. Nr. 1-2, december. S. 12-16. Download.

2016             "Denmark - the Christian-Muslim Dialogue Forum - working for the common good and building long-term trust". I Andrew Wingate & Pernilla Myrelid, Why Interfaith? Stories, Refelctions and Challenges from Recent Engagements in Northern Europe. London: Darton - Longmann - Todd. Download.

2016            "Religion og migration". I Mogens S. Mogensen, red., Migration og Mission. Ny Mission nr. 31. Frederiksberg: Dansk Missionsråd, s. 13-20.

2016         "Denmark - the Christian-Muslim Dialogue Forum - working for the common good and building long-term trus" I Andrew Wingate & Pernilla Myrelid, Why Interfaith? Sories, Reflections and Challanges from Recent Engagements in Northern Europe. London: Darton-Longmann-Todd.   

2016         Anmeldelse af Birthe Munck-Fairwood, Glem ikke gæstfriheden i Nyt på tværs.

2016         "Migration og religion". I Mogens S. Mogensen, red., Migration og mission. Ny Mission nr. 31.

2016         Migration og mission. Ny Mission nr. 31. Download.

2016         "Nyt regeringsgrundlag vil ikke give folkekirken større demokratisk frihed". Religion.dk, den 28. november. Download.

2016         "Nyt regeringsgrundlag: Folkekirken har særstatus i et lannd med religionsfrihed". Ugebrevet Søndag Morgen, den 28. november. Download.

2016        "Efterårets vemod og håb". Klumme på kirkesiden i Tyrstrup Herreds Tidenden, den 14. november. Download.

2016        "Mogensen: Er vi ved at miste frihedsrettighederne". Kommentar på Religion.dk, den 24. oktober. Download.

2016        "Politikerne fratger befolkningen den religiøse frihed". Ugebrevet Søndag Morgen, den 8. oktober. Download.

2016        "Den paradoksale udvikling i Danmark". Kirken UpDate, den 22. sept. Download.

2016         "Ny bog: Kristne holder hovedet koldt under forfølgelse". Ugebrevet Søndag Morgen, den 21. sept. Download.

2016        "Denmark - the Christian-Muslim Dialogue Forum - working for the common good and building long-term trust". I Andrew Wingate & Pernilla Myrelid, Why Interfaith? Stories, Refelctions and Challenges from Recent Engagements in Northern Europe. London: Darton - Longmann - Todd. Download.

2016         "Historisk religionslovgivning indskrænker forkynderes ytringsfrihed". Ugebrevet Søndag Morgen. Download.

2016         KLummer om religionsfrihed på Prsteforeningens website. aug-sept. Download.

2016         "Vi er ikke i krig med islam, men med terrorister". Religion.dk, den 25. august. Download.

2016         "Hvor hopper kæden af for Naser Khader i det åbne brev til paven?". Kristeligt Dagblad, den 10. august. Download.

2016         "Hvad mon paven ville svare på Naser Khaders åbne brev?". Religion.dk, den 5. august. Download.

2016         "Den katolske kirkes respons på terror giver håb for fremtiden". Religion.dk, den 5. august. Download.

2016         "Begrænsning af ytrings- og religionsfrihed hastes igennem med imamlov". Kristeligt Dagblad, den 22. juli. Download.

2016        "Hvad vil det sige at være kirke?". Folkekirkens Mellemkirkelige Råds hjemmeside. Download.

2016        "Hvis jeg var frikirkepræst ...". Kristeligt Dagblad, den 4. juni. Download.

2016         "Grundlovsdag skal vi huske, at religionsfrihed ikke er en selvfølge". Synspunkt på Religion.dk, den 1. juni. Download.

2016        "Interreligiøs dialog versus global terrorisme". Religion.dk, den 1. juni. Download.

2016         "Byg bro til muslimer og tal tydeligt". Ugebrevet Søndag Morgen, den 27. maj. Download..

2016         "Missional church in Denmark". Download.

2016        "Jeg var fremmed, og I tog jer af mig". Flygtningekrisen og kirkens ansvar. Ny Mission nr. 30. Red. Download.

2016       "Debatten om kønsopdelt svømmeundervisning er ikke ny". Synsspunkt på Religion.dk., den 3. maj. Download.

2016       "At begrænse ytringsfriheden er at skyde sig selv i foden". Klumme i Ugebrevet Søndag Morgen, den 28. april. Download.

2016       "Dåb og asyl". Kommentar i Berlingske Tidende, den 26. april sammen med Søren Dalsgaard og Niels Nymann Eriksen. Download.

2016      "Mogensen: Kirkeministeren bør ikke blande sig i dåb". Kristendom.dk, den 8. april. Download.

2016      "Er imam-lov på kanten af grundloven?". Religion.dk, den 5. april. Download.

2016      "Myten om de tomme kirker". Klumme på kirkesiden i Tyrstrup Herreds Tidende. Marts. Download.

2016      "Vi må slå koldt vand i blodet". Religion.dk, den 22. marts. Download.

2016      "Er en ny generation af velintegrerede muslimske ledere på vej?" Religion.dk, den 15. marts. Download.

2016      "Hvorfor skal vi absolut udnævne halal i køledisken til værdikamp". Religion.dk, den 4. februar. Download.

 

2015      "Why is religion used as a tool for extremism and how can religion be used to confront it?" Forum for Interfaith Dialogue. Download.

2015      Kristent vidnesbyrd i en multireligiøs verden. Ny Mission nr. 29. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Download.

2015      "Mogensen: Slå koldt vand i blodet". Religion.dk, den 16. november. Download.

2015      "Radikalisering: Unges identitetsdannelse - medborgerskab og modborgerskab". Mission Afrikas hjemmeside, den 15. november. Download.

2015      "Reinkarnation er reinkarneret i ufarlig form". Religion.dk, fredag, den 6. november. Download.

2015     "Tønnsens bog nytolker islam". Synspunkt på Religion.dk, den 3. november. Download.

2015      "Konference: Kristne og muslimer må lære at leve sammen med deres indbyrdes forskelle". Mission Afrikas hjemmeside, den 18. september. Download.

2015      "Kirken har et særligt ansvar for kristne". Synspunkt i Religion.dk, den 18. sept. Download.

2015     "Er det uproblematisk at registrere religiøse omskæringer?". Religion.dk, den 28. juli. Download.

2015     "Hun møder Jesus som en lyslevende person". Boganmeldelse på Kristendom.dk, den 21. juli. Download.

2015     Bæredygtigt volontørarbejde. Ny Mission nr. 28. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Redigeret sammen med Benjamin Kobborg og Arne Christensen. Download.

2015      Anmeldelse af Christine Lienemann-Perrin & Wolfgang Lienemann (red.): Religiöse Grenzüberschreitungen. Studien zu Bekehrung, Konfessions- und Religionswechesel. Harrassowitz Verlag, 2012. Norsk Tidsskift for Misjonsvitenskap, I, s. 58-6,  Download.

2015      Kirken i Tingbjerg - Rapport om undersøgelse af Tingbjerg Sogn.. Download.

2015        "Syv spørgsmål, der afgør mit folketingsvalg". Religion.dk, den 28. maj. Download.

2015       "Er dåb ved neddykning kendt i Nordeuropas kirker?" Kristendom.dk, den 18. maj 2015. Download.

2015       "Hvordan kan lutherske kirker hjælpe Middelhavets mange bådflygtninge?" Religion.dk, den 13. maj. Download.

2015       "Religionsdemografi globalt - prognose 2050 (PEW)". Kommentar i Kirken Update april. Download.

2015       "En ny økumeni undevejs". I Mads Christoffersen (red.), Andagt & Ansvarlighed. Danske Kirkers Råd 2014, s. 16.

2015       "Planer om en ny sognegård ved Tyrstrup Kirke". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende, den 24. marts. Download.

2015       "Det knager og brager i kirke og mission". Mission Afrikas hjemmeside. Download.

2015       "Pejlemærker for fremtidens kirke". Kirken i dag. Nr. 1. Marts Sammen med Hans Raurn Iversen. Download.

2015       "Muslimske organisationer tager afstand fra weekendens angreb". Religion.dk, den 16. februar. Download.

2015       "Et domokrati har brug for satire, ikke mobning". Kristendom.dk, den 19. januar. Download.

2015      "Har terror-angrebet i Paris noget med islam at gøre?". Kommentar i Kristeligt Dagblad, den 13. januar. Download.

 

2014      2014 på bloggen. Christiansfeld: Intercultural.dk. Download

2014     "Hvad har Syriens flygtninge med jul at gøre". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidenden, den 16. dec. Download.

2014    "Forskel mellem religionsforfølgelse og manglende religionsfrihed". Religionsanalyse i Religion.dk, mandag, den 1. december. Download.

2014    The Evangelical Lutheran Church in Denmark
 and the Lutheran World Federation

A Response from ELCD to Presentations by the General Secretary 
and other staff members of LWF,
Geneva, Monday, November 17. Download.

2014    "Lutherske kirker kæmper for Europas flygtninge". Kristendom.dk, den 30. oktober. Download.

2014     A Guesting and Listening Approach to Being Church in a Danish Post-Christendom Context. Toward a “Practical Missiology for a Post-Christendom Context”. 
Paper prsented at European Region’s Meeting, LWF in Rome on “Listening, Serving, Empowering 
– Being Church in a Transforming Europe”, October 27-29. Download.

2014     "Endnu stærkere fokus på migranter, trosfrihed og forfulgte kristne". Klumme i Mellemkirkeligt Råds nyhedsbrev, oktober. Download.

2014     "Ny bog: Massoud brænder for mission, men har det svært med folkekirkens bredde". Religion.dk, den 20. oktober. Download.

2014     "Migrant-valgmenighed - et spændende eksperiment". Kristendom.dk, den 7. oktober. Download.

2014     "Fakta og teorier om religiøs forfølgelse". I Mogens S. Mogensen (red.), Religionsfrihed og religionsforfølgelse. Ny Mission nr. 27. Frederiksberg: Dansk Missionsråd.S. 43-54. Download.

2014     Religionsfrihed og religionsforfølgelse. Ny Mission nr. 27. Red. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Download.

2014     "Sunnimuslimer fordømmer Islamisk Stat". Religionsanalyse på Religion.dk, den 6. oktober. Download.

2014     "Forbrødring mellem Tidehverv og Indre Mission". Synspunkt på Kristendom.dk, den 26. september 2014.Download.

2014     "Solidaritet med forfulgte kristne". Klumme i Mellemkirkeligt Råds nyhedsbrev, september. Download.

2014     "Synspunkt: Kommer det os ved?" Klumme i Haderslev Stifts Nyhedsbrev, august. Download.

2014     "Boko Haram er en trussel mod moderate muslimer". Ikon-bladet, aug. Download.

2014     "Forskellige kirkemodeller med forskellige slags frivillige". Kirken idag. Aug. Download
 
2014     "Uvidenhed skaber frygt. Islam og Hightowers intellektuelle selvmål". Kommentar i Kristeligt Dagblad, den 3. juli. Download.

2014     "Burka-forbud vil være religiøs diskrimination". Religion.dk., den 2. juli. Download.

2014     "Trossamfund i dag er ofte meget globale." Religionsanalyse, Religion.dk, den 27. juni. Download.

2014     "Mellemkirkelige udfordringer i dag". Klumme i Mellemkirkeligt Råds nyhedsbrev, den 27. maj. Download.

2014     "Religiøs forfølgelse - vedkommer det os?". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende, den 26. maj. Download.

2014     "Religionsfrihed er vor tids kanariefugl". Religionsanalyse, Religion.dk, den 19. maj 2013. Download.

2014    "Flerreligiøse og spirituelle rum i sekulære institutioner" (2014). Download.

2014     Menighedsformer og mission. Den mangfoldige kirke 2. Ny Mission nr. 26. red. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Download.

2014    "Præstekirken, virksomhedskirken og netværkskirken. Idealtypiske kirkelige organisaitonsformer. I Mogens S. Mogenseen, red., Menighedsformer og mission. Den mangfoldige kirke 2. Ny Mission nr. 26. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Download.

2014     "Ny trend: Religionerne flytter sammen". Religionsanalyse, Religion.dk, den 22. april. Download.

2014    The Significance of Worldview for Intercultural and Interreligious Interactions and Communications in Mission in Africa
Paper presented at seminar on The Notion of Worldview. April 22, 2013, University of Aalborg. Download.

2014     "Den stille uge". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende, den 16. april. Download.

2014    "Ekmans konversion - tendens til at søge tilbage i den kirkelige tradition". Kirken Update. Dansk Missionsråd. 10. april.  Download.

2014     "Akkaris bog er først og fremmest en konversionsberetning". Religion.dk, den 9. april. Download.

2014     "Hvor vildt styrer folkekirken?". Kommentar på Kristendom.dk, den 3. april. Download.

2014     "Er Danmark et kristent land?". Religion.dk, den 15. marts. Download.

2014     "Kirkekonsulent: Jelved skal gøre Sareens styringsstruktur færdig". Kristendom.dk, den 3. marts. Download.

2014     "Legitimt at præster støttermoskébyggeri". Kristendom.dk, den 18. februar. Download.

2014     "At åbne kirken for andre religioner er en kristen tradition". Kristendom.dk, den 17. februar. Download.

2014     "Hvordan skal vi tale om Gud? Teisme, deisme, immanentisme og ateisme". Kristendom.dk, den 29. januar. Download.

2014     "Min omvendelse begyndte i dåben". Kristendom.dk, den 16. januar. Download.

2014     "Pejlemærker for Tyrstrup Kirke". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende, den 22. januar. Download.


2013     "Religion i verden: Sådan blev 2013". Religionsanalyse på Religion.dk. Download.

2013      2013 på bloggen. Christiansfeld: Intercultural.dk. Download.

2013      "Noget at lære. Hvad kan vi som kirke i Danmark bruge Quo Vadis til?". IKON. Tro i dialog nr. 85, s.
14-14.

2013      "Problematisk: Migrantmenighed beder dåbskandidater om at adlyde præsten". Kristendom.dk, den 17. december 2013. Download.

2013      "Naser Khader - kulturkristen og kulturmuslim". Anmeldelse af Naser Khaders bog, Bekendelser fra en kulturkristen muslim (Købehnavn: Kristeligt Dagblads forlag, 2013). Sameksistens.dk. Download.

2013      "Theology of listening". Luthersk Kirketidende, nr. 21-22, s. 609-10.

2013      "Migrantdåb: Enhver kristen dåb indebærer indlemmelse i en menighed". Kristendom.dk, den 6. december. Download.

2013      "Folkekirken arbejder aktivt for at hjælpe forfulgte kristne". Kommentar i Kristeligt Dagblad, den 28. november. Download.

2013      "Overvejelser over en eventuel dansk imamuddannelse". Religionsrapport på Religion.dk, den 11. november 2013. Download.

2013      "The Activities. The Danish model for church life: Two houses, many rooms". In Rebecca Højmark Svenningsen (ed.), A Brief Guide to the Evangelical Lutheran Church in Denmark (København: Aros og Folkekirkens Mellemkirkelige Råd), pp. 55-62.

2013      "Er tiden til en dansk imam-uddannelse?" Religion.dk, den 23. oktober. Download.

2013      "Et nødvendigt opgør med anitkristianismen". Opinionen.dk, den 9. oktober. Download.

2013      "Religion er ikke, hvad det har været". Ikon - tro i dialog nr. 84. Sept. S. 12-14. Download.

2013      "Livet går nedenom og heldigvis hjem". Interview i Kristeligt Dagblad den 30. september.
             Download.

2013      Grænsegængere. Missionærer, kultur og modernitet. Ny Mission nr. 25. Red. Frederiksberg:
             Dansk Missionsråd. Download.

2013     "Fra statskirkelighed til folkekirkelighed". Www.folkekirken.dk, den 24. september. Download.

2013     "Nuværende ordning beskytter ikke folkekirken mod statens indblanding". Religionsanalyse på
             Religion.dk, den 23. september. Download.

2013     "Vesten har brug for kritik af overgreb mod Mellemøstens kristne". Religion.dk, den 12. september.
            Download.

2013     "Når det kan ske for Akkari, kan det også ske for andre islamister". Religionsanalyse på
            Religion.dk, den 13. august. Download.

2013    "Grosbøll er blevet et orienteringspunkt". Religionsaalyse på Religion.dk, den 6. juni. Dowload.

2013    "Ny tænkning om mission - hvor er vi på vej hen?". Folkekirkens Mission. Folkekirkens
           Mellemkirkelige Råd. Download.

2013    "Indtryk og refleksioner fra Beirut-konsultation". Blogindlæg 22. - 26. maj. Download.

2013    "Gæstfrihed i moske og kirke: En rigtig og nødvendig provokation". Kristeligt Dagblad, den 28.
           maj. Download.

2013    "En kirkeforfatning må give folkekirken religionsfrihed". Folkekirken.dk, den 16. maj Download.

2013    "Folkekirkens menighedsråd står over for skæbnesvangre valg". Kommentar i Kristeligt Dagblad, den 15. maj. Download. Download som pdf-fil.

2013    "Opgøret med folkekirkens ynkelige forfatning". Kristendom.dk, den 7. maj. Download.

2013    "Man kan faktisk godt kirke". Kristendom.dk, den 1.maj. Download.

2013    "Er det for dyrt at være medlem af folkekirken?". Klumme i Tyrstrup Herreds Tidende, den 30. april. Download.

2013    "Mission i en brydningstid". April. Download.

2013    "Bomber i boston: Hvad har de med islam at gøre?" Religionsanalyse på Religion.dk, den 22. april. Download.

2013    "Pejlemærker for folkekirkens fremtidige organisering". Folkekirken.dk, den 12. april. Download.

2013    "Det knager og brager i missionsselskabsstrukturerne". Kristendom.dk, den 10. april. Download.

2013    "Marie Krarup udviser respektløs holdning til Maori-kulturen". Religion.dk, den 8. april. Download.

2013   "Det livssynsåbne samfund - norsk religionspolitik". Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. Nr. 01. S. 57-60. Download.

2013    "Silkeborg Oasekirke - en karismatisk frimenighed". I Bent Bjerring-Nielsen et. al., Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark. Ny Mission nr. 24. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. S. 12-20. Download.

2013    "Københavnerkirken - en frimenighed med relationer til Luthersk Mission. I Bent Bjerring-Nielsen et. al., Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark. Ny Mission nr. 24. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. S. 21-27. Download.

2013     "Århus Bykirke - en valgmenighed knyttet til Indre Mission". I Bent Bjerring-Nielsen et. al., Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark. Ny Mission nr. 24. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. S. 28-36. Download.

2013     Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark. Ny Mission nr. 24. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Redigeret sammen med Bent Bjerring-Nierlsen, Hans Raun Iversen, Jonas A. Jørgensen og Morten Skrubbeltrang. Download.

2013     "Hovedindtryk fra konferencen". I Missionsbegrebet. Referat fra stiftskonferencen på Liselund, Slagelse 28. og 29. september 2012. S. 27-31. Download.

2013    "Interreligiøs konsulent: Frans af Assisi kan inspirere pave Frans i mødet med muslimer". Kristendom.dk, den 15. marts. Download.

2013    "Syv år efter Muhammedkristen". Religion.dk, den 7. marts. Download.

2013    "Buddhismen - fremtidens religion?". Religion.dk, den 20. februar. Download.

2013   "Terror skal ikke forklares, men fordømmes". Religion.dk, den 6. februar. Download.

2013    "Folkekirken som vært og gæst". Kronik i Kristeligt Dagblad, den 6. februar. Sammen med Hans Raun Iversen, Annette Bennedsgaard og Morten Skrubbeltrang. Download.

2013   "Menneskerettighedsdomstolen lægger en fornuftig linje". Religion.dk, den 17. januar. Download.

2013   "Kirken svækkes, civilreligionen styrkes". Religionsanalyse på Religion.dk, den 10. januar. Download.

2013   "A Missiology of Listening for a Folk Church in a Postmodern Context". In Emma Wild-Wood & Peniel Rajkumar (eds.), Foundations for Mission. Oxford: Regnum Books. Pp. 190-204. Download.

2013    "LCCN Fulani Work"  In Asriel S. T. Myatafadi and Others (eds.), A Century of God’s Faithfulness, 1913-2013. Reflections on the Lutheran Church of Christ in Nigeria. Download

 

2012   2012 på bloggen. Christiansfeld: Intercultural.dk. Download.

2012   "15 religionsanalyser" Optrykt på Religion.dk 2011-12. Christiansfeld: Intercultural.dk. Download.

2012   "Økumeni for missionens skyld". Folkekirkens Mellemkirkelige Råds hjemmeside, den 7. dec. Download.

2012   "Nationalismens spøgelse går gennem Europa". Religionsanalyse på Religion.dk, den 6. december. Download.

2012   "Sammen i forandring". Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 04, s. 60-63. Download.

2012   "Bonhoeffer - stadig et eksempel til efterfølgelse". Kristendom.dk, den 14. november. Download.

2012    Partnerskab i mission. Ny Mission nr. 23  (Red.). Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Download.

2012    "Dansen om juletræet: Flertal i bestyrlsen har dummet sig". Religion.dk, den 12. november. Download.

2012    "Hvor langt rækker den fælles forståelse?". Religionsanalyse, Religion.dk, den 6. november. Download.

2012    "Vi mangler et nyt ord for mission". Kristendom.dk, den 16. oktober. Download.

2012    "Dialog og mission". IKON - Tro i dialog. Nr. 80. Okt. S. 61-63.

2012    "Missional kirke i Danmark". I Jeppe BachNicolajsen, red., Missional kirke. En introduktion. Fredericia: Kolon. S. 67-88.

2012    "Vi må lære at genkende mønstret omkring indvandringsbølger". Religionsanalyse på Religion.dk, den 27. september. Download.

2012    "Er islam særligt følsom for religionskritk?". Religionsanalyse på Religion.dk, den 18. september. Download.

2012    "Reformerne må pege i retning af afvikling af statskirkelighed". Kristendom.dk, den 12. september. Download.

2012   "Mazhar Mallouhi - en muslimsk efterfølger af Kristus". Download.

2012   Teologisk uddannelse i islam i Danmark – indledende behovs- og interessentundersøgelse blandt udvalgte grupper i det danske samfund med perspektivering til teologisk uddannelse i kristendom. Kristent Muslimsk Samtaleforum. Download.

2012   "Debattør: 'Religion-undersøgelse er meget problematisk'". Religion.dk, den 17. august. Download.

2012   "Vi kan ikke slippe for symbolernes magt". Religionsanalyse på Religion.dk, den 16. august. Download.

2012  "Pia Kjærgaards afgang vil svække DFs brug af kristendommen". Religion .dk, den 7. august. Download.

2012  "Skriften var autoritet for Luther". Religion.dk, den 4. juli. Download.

2012  "Helligdage i kirke og samfund". Tyrstrup Herreds Tidende, den 12. juni.

2012   "Argumenter for afskaffelse af blasfemiparagraffen holder ikke". Relgion.dk, den 14. maj. Download.

2012  "Modstand mod kirkelukninger siger meget om befolkningen". Religion.dk, den 1. maj. Download.

2012   "Håndbogen om mission". Anmeldelse af Viggo Mortensens bog, "Hvad hjertet er fuldt af" i Udfordringen, april. Download.

2012   "Samarbejde mellem muslimske og kristne ledere er en forudsætning for fred og udvikling i Afrika". Bladet DEM, April. Download.

2012   "Religion er uomgængeligt i udviklingsarbejde". Religionsanalyse, Religion.dk, den 12. april. Download.

2012   "Kristendomsforfølgelse i Iran". Kirken Update, april. Download.

2012   "Hvordan staver man til religiøst hykleri?". Religion.dk, den 11. april. Download.

2012   Religion og udvikling. Ny Mission nr. 22 (red.). Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Download.

2012   "Religionsfriheden er under pres". Religionsanalyse på Religion.dk, den 15. marts. Download.

2012   "Folkekirken bør ikke glemme de problematiske sider af Luther". Religion, dk, den 14. marts. Download.

2012   "21 teser om religionsnsfrihed tegner måske en afgørende skillelinje i dansk politik". Religion.dk, den 29, februar. Download.

2012   "Nationalt fællesskab er vigtigt. Religion har indvirkning på sammenhængskraften". Kristeligt Dagblad, den 16. februar. Download.

2012   "Ekstremister og islamkritikere står fast på enfoldig teologi". Religion.dk, den 15. februar. Download.

2012   "Konvertitter kommer i klemme i det danske asylsystem". Kronik i Kristeligt Dagblad, den 14. januar, sammen med Niels Nymann Eriksen. Download.

2012   "Religion har indvirkning på sammenhængskraften." Religionsanalyse på Religion.dk, den 13. januar. Download.

2012   "Religionsdialog - nytter det noget?". Religion.dk, den 10. januar. Download.

2012   "Pagtens ark findes i Etiopien". Religion.dk, den 4. januar. Download.

2012   "Muhammed fandt fred og glæde i Jesus". Religion.dk, den 2. januar. Download.

 

2011   2011 på bloggen. Christiansfeld: Intercultural.dk. Download.

2011   "Kirken står over for en tiltagende fragmentering." Religionsanalyse på Religion.dk, den 15. december. Download.

2011   "Religionsfrihed er vigtigere end lighedstænkning". Kristendom.dk., den 14. december. Download.

2011   "Mission Afrika og mødet med muslimerne". I Gå med lyset. Jubilæumsbog. Dansk Forenet Sudan Mission / Mission Afrika 1911-2011. Højbjerg: Mission Afrika, s. 188-199.

2011   "Rockerere er en større trussel mod samfundet en islamister". Religion.dk., den 9. november. Download.

2011   "Præsteroller og præsteuddannelse i et postkristenhedssamfund". Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. No. 1. S. 50-55. Download.

2011   "Trosfrihed er ikke en selvfølge". Religionsanalyse på Religion.dk, den 31. oktober. Download.

2011   "Salfis i en hornlygte". Religion.dk, den 24. oktober. Download.

2011   "Terrorisme er stadig et problem for islam". Religionsanalyse på Religion.dk, den 6. oktober. Download.

2011   "Manu Sareen bør overlade ansvaret til folkekirken". Kristendom.dk, den 3. oktober. Download.

2011   "Koranen siger intet om dødsstraf for frafald fra islam". Religion.dk, den 30. september. Download.

2011   "Er islam og kristendom fælles om det dobbelte kærlighedsbud?" Religion.dk, den 19. september. Download.

2011   "Ritualer holder sammen på kirken". Kristendom.dk, den 14. september. Download.

2011   Discipelskab i kirke og mission. Ny Mission nr. 21. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Red. Download.

2011   "Ja tak til online-bedømmelse af præster". Kristendom.dk den 25. august. Download.

2011    "Det multireligiøse samfund - utopi eller ideal?". Religionsanalyse i Religion.dk og Kristeligt-dagblad.dk den 3. august.
           Download
.

2011     "Korstogsideolog og nationalkonservatisme bag terrorhandlingerne". Religion.dk, den 25. juli. Download.

2011   "Religion sætter dagsordenen i international politik". Religionsanalyse i Religion.dk, og Kristeligt-dagblad.dk den 14. juli.
           Download
.

2011     "Entré til Guds hus?". Kristendom.dk, den 8. juli. Download.

2011     "Der er stadig bevægelse i Lausannebevægelsen". Kronik i Kristeligt Dagblad, den 25. juni. Download.

2011     "Fra menighedsråd til menighedsrod". Kristendom.dk, den 23. juni. Download.

2011     "Religion er baggrundsstråling i ethvert politisk system." Religionsanalyse i Religion.dk, den 14. juni. Download.

2011    "Er folkekirken forenelig med demokrati?" Kristendom.dk, den 6. juni. Download.

2011    "Det arabiske forår har modbevist dogmatiske islamkritikere". Religion.dk, den 19. maj. Download.

2011     “Quo Vadis?” An Evaluation of an “Interfaith Dialogue Centre” in Tiruvannamalai, Tamil Nadu, India.

2011    "En verden uden islam?". Religionsanalyse i Religion.dk, den 9. maj 2011. Download.

2011    "Er folkekirken en stenrig kirke?". Kristendom.dk, den 11. april 2011. Download.

2011     Menighedsudvikling i Den Danske Folkekirke set i lyset af den multireligiøse udfordring. Paper præsentereret på konference om menighedsudviking på Misjonshøgskolen i Stavanger Norge 23. - 24.marts. Download.

2011    "Kirche und interreligiöser Dialog in Dänemark".Paper præsenteret på Dänisch –deutscher Konvent in Breklum 11. März. Download .

2011    "Til Løkke". Religion.dk, den 17. januar 2011. Download.

2011   "Missionsteologi i dag". Økumenisk tid. Download .

2011    For således elskede Gud verden. Ny Mission nr. 20. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Download

 

2010    "2010 på bloggen". Christiansfeld: Intercultural.dk. Download.

2010   "Er juleevangeliet for børn? Om jul og terror." Religion.dk, den 14. december 2010. Download.

2010   "Pias paraboler, patter og paranoide patienter". Religion.dk, den 23. november 2010. Download.

2010   "Pointsystemet er inhumant!". Kristendom.dk, den 19. novmeber 2010. Download.

2010   "Kristne og religiøs forfølgelse". Religion.dk, tirsdag, den 16. november 2010. Download.

2010   "En forklaring på det folkekirkelige paradoks". Religion.dk, mandag, den 8. november. Download.

2010   Den pentekostale bevægelse. Ny Mission nr. 19. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Red. Download.

2010   "'Hævnen' - en midnatsgudstjeneste i biografen?". Religion.dk, den 27. september. Download.

2010   Kristus-vejen. Frederiksberg: Unitas forlag. Redigeret sammen med Karin Dahlmann, Jesper Hougaard Larsen og Kirsten Münster.

2010   Tro i mødet. Vejlederbog. Frederiksberg: Unitas Forlag. Redigeret sammen med Kåre Schelde Christensen og Jette Dahl.

2010   "Problematisk at staten bestemmer over kirkelige ritualer". Kristendom.dk, den 14. september, og Kristeligt-Dagblad.dk, den 15. september. Download.

2010  "Vores nationalsymbol er under pres". Religion.dk, den 7. september. Download.

2010   "Tag afstand fra amerikansk Koran-afbrænding". Religion.dk, den 30. august. Download.

2010   "Gud behøver ikke blasfemiparagraffer". Religion.dk, den 24. august. Download.

2010   "Kirken har altid kritiseret magthaverne". Kristendom.dk, den 13. august. Download.

2010   "Hvordan kommer voksne til tro i en luthersk kirke", Kronik i Kristeligt Dagblad, den 30. juli. Download.

2010  "Kirkevæsen og kirkens væsen". Kristendom.dk, den 13. juli. Download.

2010  "Kirken er ikke samfundets pejlemærke længere". Religion.dk, den 7. juli. Download.

2010  "Ferie giver tid til det, der er hellig". Religion.dk,  den 29. juni. Download

2010  "Erfaringer med at inddrage folk i kirken ved at lytte til dem". Kirke i Dag, juni. Download .

2010  "Debattører ramt af islam-virus". Religion.dk, den 28. april. Download.

2010  "Muslimer har sharia, katolikker har kanonisk lov". Religion.dk, den 23. april. Download.

2010  "Ryk vielserne ud af kirken". Kristendom.dk, den 16. april. Download .

2010  Mund og mæle til marginaliserede. Advocacy i kirke og mission. Ny Mission nr. 18. Frederiksberg: Dansk Misionsråd.Download .

2010  "Da kirkelederen tog sig flere koner." Religion.dk, den 16. marts. Download.

2010  "Stop politisering af folkekirken". Kristendom.dk, den 11. marts. Download.

2010  "Khader på demokratisk glidebane". Religion.dk, den 23. februar. Download.

2010   "Conversions in Denmark". Paper presented at the Conference on "Church and Mission in a Multireligious Thrid Millennium", University of Aarhus, January 27-29. Download .

2010   "Nye vilkår for kirken". Kristendom.dk, den 26. januar. Download.

2010   "Hvorfor fortier vi mordforsøg på imamer?". Religion.dk, den 12. januar. Download.

2010   "Angrebet på Kurt Westergaard kalder på både fordømmelse og besindighed". Religion.dk, den 4. januar. Download.

 

2009   2009 på bloggen. Christiansfeld: Intercultural.dk. Download.

2009   "Kirke med demokratisk og økumenisk paradoks". Kristeligt Dagblad, den 22. december. Download.

2009   "Basis for religionssamarbejde". Religion.dk, den 7. december. Download.

2009   "Korset er ikke kun et symbol". Kristendom.dk, den 1. december. Download.

2009   "Konversionsteorier". I Magasinet IKON, nr. 70, s. 3-8.

2009   "Det var ikke det, Luther mente". Religion. dk, den 16. november. Download.

2009   "Klokketårne og minareter er magtsymboler." Religion.dk, den 29. oktober. Download.

2009   "Kirken må aldrig acceptere privatisering af tro". Kristendom.dk, den 22. oktober. Download.

2009   "En spændende udfordring". IKON nr. 67. Oktober.

2009    Edinburgh 1910 - 100 år efter. Fra autoritet til autencitet i mision? Ny Mission nr. 17. Frederiksberg: Dansk Missionsråd. Download .

2009   "Hvordan bliver klima-udsigten". Religion.dk, den 9. september. Download.

2009   "Har vi brug for kirkeasyl i Danmark i dag.". Kristeligt-Dagblad.dk, den 17. august. Download.

2009   "Hold hovedet koldt, Birthe Rønn Hornbech". Kristendom.dk 5. juni. Download.

2009   "Kroppen kan også være demokratisk". Religion.dk 27. april. Download.

2009   "Findes der er en grøn teologi - teologisk begrundelse for klimamission". Fornyelse nr. 4, Dansk Oase. Download.

2009   Globale udfordringer - lokalt engagement. Grøn Avis nr. 2. Danske Kirkers Råd. Red. Download.

2009   Klimakrisen - hvad ved vi, hvad tror vi, og hvad gør vi? Ny Mission nr. 16.Frederiksberg: Unitas forlag. Red. Download. Download .

2009   "Religion i Danmark. Kristendom, sekularisering, multireligiøsitet og nyåndelighed. En oversigt over religiøse åndsstrømninger i Danmark i     starten af det 21. århundrede". Publiceret på www.troitiden.dk. Download.

2009   "De sulter ikke i Afrika!". Religion.dk, den 3. marts. Download.

2009   "Missional kirke i Danmark". Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 36(1), s. 23-38. Download.

2009   "Fra Chicago til Washington." Religion.dk, den 22. jan. Download.2008   2008 på bloggen. Christiansfeld: Intercultural.dk. Download .

2008    Evangelisering - missionens fokus. Ny Mission Nr. 15. Unitas Forlag: Frederiksberg. Red.

2008    "Glædelig jul og god mission!" Religion.dk, den 16. dec. Download.

2008    "Findes der en grøn teologi? - teologisk begrundelse for klimamission". Fornyelse. December. Download.

2008    "Islams ansigter i Afrika". DEM-bladet nov. Download. Download.

2008    "Religion i frihed - frihed i religion". Religion.dk, den 28. okt. Download.

2008    "Jeg skal hilse fra Frans". Religion.dk, den 21. okt. Download.

2008    "Folkekirken må genopdage sin opgave". Religion.dk, den 8. okt. Download.

2008    "Befri menighedsrådene". Religion.dk, den 22. sept. Download.

2008    "Kong Abdullahs historiske begivenhed eller religiøse hykler". Kristeligt Dagblad, den 8. aug. Download.

2008    "SF foluserer på religiøse forhold". Religion.dk , den 29. juli. Download.

2008    "Miljøkrisen udfordrer kristne grupper". Kristendom.dk, den 7. juli. Download.

2008    "Folkekirken skal missionere". Religion.dk, den 17. juni 2008. Download.

2008    "Frihed for muslimer såvel som for kristne". Religion.dk, den 2. juni 2008. Download.

2008    "Kristus-forankring gør det muligt at være rummelig". Kronik i Kristeligt dagblad, den 31. 
maj. Download.

2008    Tro i lære. Lytterunde. Folkekirkens møde med tidens åndelige strømninger. Sammen med 
Berit Schelde Christensen og Lars Mollerup-Degn. Århus: Folkekirke og Religionsmøde. Download.

2008   "Migration and Conversion - The Conversion of Immigrants in a Danish Context". In Thormod 
Engelsviken et. al. (eds.), Mission to the World. Communicating the Gospel in the 21st Century.
Essays in Honour of Knud Jørgensen
. Oxford: Regnum, pp. 67-84. Download.

2008    "Islamkritisk Netværk lægger hindringer i vejen for mission blandt muslimer." Kommentar i  
Kristeligt Dagblad, den 26. april 2008. Download.

2008    "Tørklædet sætter sindene i kog". Religion.dk, den 23. april. Download.

2008    Teologisk (ud)dannelse i en missional kirke. Ny Mission nr. 14. Frederiksberg: Unitas. Redaktør.

2008     "Wilders går ekstremisternes ærinde". Religion.dk, den 4. april. Download.

2008    "Er demokrati blevet den nye religion?". Kommentar i Kristeligt Dagblad, den 2. april. Download.

2008    "Hizb ut-Tahrir afviser demokratiet". Religion.dk, den 14. marts. Download.

2008    "De søgende vender sig mod østens spiritualitet". Religion.dk, den 7. marts. Download.

2008 Tro i tiden. Lytterunde blandt mennesker inspireret af østlig religiøsitet og spiritualitet. Århus: 
Folkekirke og Religionsmøde. Sammen med Lars Mollerup-Degn og Leif Vestergaard.
Download.

2008    "The Role of Media in Portraying Events: Legal, Ethical and Theological Perspectives on Media
and Communication". In Nirmala Rao Khadpekar (ed.), Media Ethics. Global Dimensions.
Hyderabad, India: The Icfai University Press, pp. 100-108.

2008    "Muhammedkrisen er ikke en isoleret begivenhed". Religion.dk, den 19. februar. Download.

2008    From Cartoon Crisis to Headscarf Row. Two Conflicts Changing Multireligious Denmark.
Christiansfeld: Intercultural.dk. Download foreword and introduction. Download ch. 1.

2008    "Kirkerne i mission og udvikling: Kan religion være fremmende for udvikling". I Lene Sjørup, red.,
Udviklingsteologi. Den tredje Verden og teologi i dag. Odense: Syddansk
Universitetsforlag. Download.

2008    "Rigtige buddhister beder ikke". Religion.dk , den 5. februar. Download.

2008    "Hvor mange muslimer konverterer til kristendommen?" Religion.dk., den 13. januar. Download.

 

2007    2007 på bloggen. Christiansfeld: Intercultural.dk. Download.

2007    "Et gyldent håndtryk og integritet". Religion.dk, den 14. december. Download.

2007    "De frie kirkelige organisationers betydning for folkekirkens fremtid". Kirkeligt Centrum. Nr. 4, pp.
14-18. Download.

2007    "Fra statskirke til folkekirke". Religion.dk, den 5. december. Download.

2007    "Nu dages det brødre, det lysner i Øst". Religion.dk den 30. november . Download.

2007   "Religion i det offentlige rum. Opgør med tidens herskende dogme". Unikum - kristnt   
pædagogisk tidsskrift. Nr. 4
. December. Årsskrift. S. 6-7. Download.

2007   "Mediekampen er vigtigere end valgkampen". Religion.dk den 13. november. Download.

2007  "Den næste kristenhed - den næste kristendom - den næste kristne mission". I Mogens S.
Mogensen, red., "The Next Christendom" - udfordringer fra syd. Ny Mission nr. 13.
Frederiksberg; Unitas forlag. S. 4-8. Download.

2007  "The Next Christendom" - udfordringer fra syd. Ny Mission nr. 13. Frederiksberg; Unitas forlag.
Redaktør.

2007 "Religiøse paradokser i valgkampen". Religion.dk den 30. oktober . Download.

2007  "Religioner kan bidrage til fred". Religion.dk den 15. oktober. Download.

2007  "Sammenblanding af religion og politik i Myanmar". Religion.dk, den 28. september. Download.

2007  "Sekularismer og fundamentalismer". Religion.dk den 24. september. Download.

2007  "The Danish Cartoon Crisis". I Lissi Rasmussen, red., Bridges instead of Walls. 
Christian-Muslim Interaction in Denmark, Indonesia and Nigeria
. S. 27-46.

2007  "Konversionsforskning - videnskabelige vinkler på studiet af fænomenet og
begrebet konversion". I Mogens S. Mogensen & John H.M. Damsager (red), Dansk
konversionsforskning
.  Århus: Forlaget Univers. S. 7-23. Sammen med John H. M. Damsager.

2007  "Integration og konversion - immigranters konversion til kristendomen i Danmark". I Mogens S. 
Mogensen & John H.M. Damsager (red), Dansk konversionsforskning. Århus: Forlaget Univers.
S. 72-93.

2007  Dansk konversionsforskning. Århus: Forlaget Univers. Sammen med John H.M. Damsager (red.)

2007  "Muslimer må anerkende muslimers ret til at skifte religion". Religion.dk, den 20. september. 
Download.

2007  Den danske model. Samspil mellem folkekirken og de frie kirkelige organisationer
Frederiksberg: Unitas forlag.

2007  "Karikaturtegninger ødelagde ikke dialogkonference". Religion.dk, den 3. september. Download.

2007 "En nytolkning er nødvendig". Kommentar i Kristeligt Dagblad, den 3. september. Download.

2007 "Folkekirkens fremtid - med synode". Religion.dk, den 30. august. Download.

2007  "Folkekirkens fremtid - en dansk model". Kronik i Kristeligt Dagblad, den 27. august. Download.

2007  "Hvad skal lutheranere mene om muslimer?" Religion.dk, den 22. august. Download.

2007  "Behandling af konvertitter er usaglig". Kommentar i Kristeligt Dagblad, den 15. august. Download.

2007  "Sådan undermineres integrationen bedst". Religion.dk, den 12. august. Download.

2007  "Kynisme, utopisme eller næstekærlighed". Kommentar i Kristeligt Dagblad, den 13. juli. 
Download.

2007  I begyndelsen var missionen. Christiansfeld: Intercultural.dk.

2007  "Mellem mission og dialog". I Berit Schelde Christensen, Viggo Mortensen & Lars Buch Viftrup
(red.), Karma, koran og kirke. Religiøs mangfoldighed som en folkekirkelig udfordring. Århus:
Forlaget Univers. S. 111-118. mm_missionogdialog.pdf.

2007  "Muslimers holdning til den tværreligiøse samtale". Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i
Odense
. Download.

2007  "The Litterature of Islam. A Guide to the Primary Sources in English Translation" by 
Paula Youngman Skreslet & Rececca Skreslet. A Review. International Bulletin of
Missionary Research
. Download.

2007  "Når danskere krydser religionernes grænser". Kirken idag. Nr. 1. S. 4-5.

2007  Diakoni og udvikling i kirke og mission. Ny Mission nr. 12. Frederiksberg: Unitas forlag. Redaktør.

2007  "Hvad er islam" af Jørgen Bæk Simonsen. Anmeldelse på teologinet.dk. Download.2006  Anerkendelse og mission - efter Muhammed-kristen. Ny Mission nr. 11. Frederiksberg: Unitas
forlag. Redaktør. Download forord.

2006  "Religionsfriheden under angreb." Kommentar i Jyllands-Posten 17. aug. (sammen med 14
andre underskrivere). Download.

2006  "Hvad binder Islamkritisk Netværk sammen." Kommentar i Kristeligt Dagblad 5. juli. Download.

2006  Mission og penge. Ny Mission nr. 10. Frederiksberg: Unitas forlag. Redaktør. Download forord.

2006  Rapport fra lytterunde blandt muslimske organisationer og moskeer. Århus: Folkekirke og 
Religionsmøde. Sammen med Leif Vestergaard og Safet Bektovic. Download.

2006  "Tolerance and the New Pluralism. Towards a Post-secular Society with Religions in the Public
Square." Paper præsenteret på "Muslim Danish Dialogue Forum, The Search for Mutual
Understanding" i Abu Dhabi  14. - 17. april. Download.

2006  "The Role of Media in Portraying Events. Legal, Ethical and Theological Perspectives on Media
and Communication." Paper præsenteret på "Muslim Danish Dialogue Forum, The Search for
Mutual Understanding" i Abu Dhabi  14. - 17. april. Download.

2006  "Gadekamp eller kirkekamp". Anmeldelse af Svend Ove Gade, "Tag et brækmiddel". 
Teologinet.dk 30. januar. Download.2005  "Religionsomvendelse er en ny udfordring for folkekirken". Kronik i Kristeligt Dagblad 13. dec.
Download.

2005  "Integration med integritet, tak". Kristeligt Dagblad 24. november. Download.

2005  Når danskere skifter tro. Omvendelse mellem religionerne i Danmark. Frederiksberg: Unitas
forlag.

2005  "At konvertere frem og tilbage." Religion.dk. Download.

2005 "Konvertering, dåbsforberedelse og fællesskab". Kalundborg kirkeblad. Okt.

2005 "Konversion og integration". Oplæg til forskerseminar om "Konversionsmodeller" 27. - 28. 
september på Kbh. Univ. Download.

2005 "Den missionale kirke". Artikel i Kirkeligt Centrums blad. Download.

2005  "Skal børnene også være muslimer." Religion.dk. Download.

2005  "Anmeldelse af Viggo Mortensen, Kristendommen under forvandling.Pluralismen som
udfordring til teologi og kirke i Danmark". teologinet.dk.,25. august. Download.

2005  "Det har konsekvenser at vælge islam." Religion. dk. Download.

2005  "Anmeldelse af Lars Viftrup, Den folkekirkelige islam diskurs. En postkolonial analyse." 
teologinet.dk. Download.

2005  "Konvertering til kristendommen". Kalundborg kirkeblad. Juli.

2005  Dåb og religionsskifte. Frederiksborg: Unitas Forlag.

2005 "Konvertering, asyl og integration". Kristeligt Dagblad den 20. juni. Download.

 

2004 "Sekularisering fører til forandring". Religion.dk. Download.

2004  "Fra en kirke uden mission, over en kirke med mission, til en kirke, der er mission".
Norsk Tidsskrift for Misjon. Nr. 3 s. 157-174. Download.

2004  "Dansk konversionsforskning". ku.dk/Satsning. Download

2004  Diakoni, integration og religionsmøde på Vesterbro. Evaluering af "Mødetstedet. Kirkens
Indvandrerarbejde på Vesterbro." Download.

2004  "Sammenblanding af religion og politik?" Kristeligt Dagblad 17. marts. Download.

2004  "Med værdier skal land bygges".  Kristeligt Dagblad 19. februar. Download.

2004  "På vej mod en missional folkekirke". Kirke i mission. Ny Mission. Red. Harald Nielsen.
S. 24-35. Download

2004  "Spiritualitetstraditioner mødes". Udfordringen 9 - 26. febr. s. 7. Download.

2004  "Hvorfor ligheder mellem Koranen og Bibelen?" Jesusnet.dk. Download.2003  "News and Debates in the Media Related to Islam and Ethnic Minorities". 
With AminaTønnsen.  IKS debat.

2003  "Kristendommens tyngdepunkt". Præsteforeningens blad 42: 927-931. Download.

2003 "Conversion between Islam and Christianity in a Danish Context" . Theology and the      
Religions
, Viggo Mortensen, red. Grand Rapids, MI: Eerdmans. Pp. 287-317. Download.

2003 "Forstemmende syn på religionsdialog". Artikel i Kristeligt Dagblad 7. okt. Download.

2003  "Luthersk kristendom i det 21. århundrede". Kronik i Flensborg Avis
12.  august i Ugeavisen Udfordringen 21. august. Download.

2003  "Stenen i skoen kan være en perle". Artikel i Kriseligt Dagblad den 28. juni. Download.

2003  "Islam som udfordring til Folkekirken". Til et folk de alle hører.      
Harald Nielsen, red. København: Unitas. S. 139-161. Download.2002 Fulbe Muslims Encounter Christ. Contextual Communication of the
Gospel to Pastoral Fulbe in Northern Nigeria
. Jos, Nigeria: Intercultural
Consultancy Services.

2002 "Vejen mellem dialog og mission". Kronik i Kristeligt Dagblad, den 10. dec. Download.

2002 "Islam udfordrer kristendommen på en rækkepunkter".
Folkekirkens Mission. Ebeltoft, Rosenholm, Rønde Provst. Efterår.
S. 3-7.

2002 "Gudsbilledet i islam". Netværk i Danmission, nr. 6

2002 "Folkekirke og religionsmøde", Danmission nr. 6

2002 "Islam og kristendom", KFS bladet Til Tro. Download.

2002 "Menighed og mission. Et dansk perspektiv". Norsk Tidsskrift for Misjon.
Nr. 3 s. 165-180. Download.

2002 ”Mission i dag”. Kristeligt Dagblad. 16. februar. Download.

2002 ”Fra fjendskab til venskab. PROCMURAS arbejde i Afrika”. Mission Afrika. Download.

2002 ”Nye missionærer kan begynde her”. Mission Afrika

2002  Danmission in Africa and Asia. An Analysis of the Work of Danmission in
Tanzania, Cambodia and Pakistan. Danmission: Hellerup. Dowload.

 

2001 ”Teologisk Kommunikation – missiologiske kurser på Københavns
Universitet”. Kirken og Religionsmødet i Danmark – et øjebliksbillede.
Udgivet af Tværkulturelt Center

2001 ”Teologi og Islam”. Arken. Download.

2001  "Der er mere mellem himmel og jord". Konfirmandaktion 2001. Download.

2001 Gudstjeneste og Mission. Ny Mission nr. 2. (red.)

2001 ”Er vi på rette kurs? Om missionsarbejdet blandt fulaner i Mali”. Fremtid 
og håb –  kirker på vej. Under Afrikas Sol 2001
. Sudanmissionen. Download.

2001 ”Islam-mission ude og hjemme”. BDM nyt.2000 ”Islam-mission i Afrika”. DEM bladet. Download.

2000  Evaluation Report: Evangelism and Church Building in Mission
Évangelique Luthérienne au Mali.  With Daniel Dama and Jan Opsal. Download.

2000 “En farlig bøn”. Indre Missions Tidende, nr. 25. Download.

2000 Contextual Communicatioin of the Gospel to Pastoral Fulbe in
Northern Nigeria.
PhD dissertation, Fuller Theological Seminary. Download s. 1-150. Download s. 151-300. Download s. 301-348.1999 ”Syv teser om Folkekirken, den nationale kultur og mission”. Dansk Kirkeliv. Download.

1999 Mission. Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Nr. 77. Redaktør sammen m. Helle Christiansen.   
Download.

1999 ”Livshistorier”. Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Nr. 77. S. 19-33. Download.1998 ”Nytter det noget?”. Sudanbladet. Nr. 3, p. 4-7

1998 ”Kend din næste”. Udsyn nr. 1. 1998.1997 ”Forord”. Alt for alle. Af Odd Hansen Matre. Christiansfeld: Savanne.

1997 ”Vor muslimske næste”. Sudanbladet. Nr. 6.  , p. 18.

1997 ”Vores kostbare tid”. Lederbladet Impuls. Nov. P. 12-13.

1997 ”En menneskerettighed”. Sudanbladet. Nr. 5, p. 18.

1997 “Fulani-mission”. Foden, Munden og Hånden. Christiansfeld: Savanne. Download.

1997 ”Lutheranere i Kina”. Mellem Kirker. Nyt fra det mellemkirkelige udvalg.
Haderslev Stift.

1997 “Mission på LVF’s generalforsamling i Hongkong”. Nordisk
Missionstidsskrift
September. P. 4-7.

1997 “Partnerskab i mission”. Årbog 1996. Kirker mødes. København: Det
Mellemkirkelige Råd. P. 47-56. Download.1996 ”Korstog”. Sudanbladet. Nr. 2, p. 18.

1996 ”Mission på menighedsrådets dagsorden”. Mission i Afrika. Nr. 4, p. 6.

1996 ”Ydre Mission og kirkens tværkulturelle arbejde”. Nyt på tværs. Nr. 4,
p. 2. Download.

1996 ”Religionsmødets udfordring til kirkens mission”. Kristeligt Dagblad

1996 ”Mission på understøttelse?”. Mission i Afrika. Nr. 1, p. 6.

 

1995 ”Hvor stor er Gud…”. Mission i Afrika. Nr. 2, p.6.

1995 ”Danmark kalder”. Nordisk Missionstidsskrift.

1995 ”Svensknøglen og Bibelen”. Mission i Afrika. Nr. 3, p. 6.

1995 ”Himlen over Afrika”. Sudanbladet. Nr. 5, p. 18.

1995 ”Den gode, den onde og den virkelig ydre-missionske”. Afrika Nyt. 
InTouch
. Nr. 1,  p. 4-5

1995 “Hvad er kultur?” ., “Kulturchok og verdensopfattelse” . og “Sprog og
kultur” . MissioNærKontakt. August, september og oktober. Download.

1995 “Evangeliet og kulturerne”. Under Afrikas Sol. Christiansfeld: Savanne.
P. 3-9. Download.

1995 ”Kirken og kulturmødet”. Indre Missions Tidende. Nr. 14, p. 4-5. Download.

1995 ”Hvor stor er Gud”. Udfordringen1994 ”Afrikas nød og Danmarks overflod”. Sudanbladet. Nr. 3, p. 2.

1994 “Islam i Nigeria”. Islam i forskellig klædedragt - hvordan 
bygger vi bro. Keld Bredvig et. al. eds. København: DMS-forlag. P. 31-
34.

1994 ”Mission i Danmark – samarbejde om tværkulturelt kristent center”.
Dansk Mission.  Nr. 2, p. 45-46.

1994 “Mission og Sudanmission”. Mosaik. Tre kirker i Afrika. Christiansfeld:
Savanne.

1994 ”Fulani – et stolt hyrdefolk”. Kirkernes U-landsoplysnings Ulandsavis. P. 3

1994 ”Mbororoerne”, Kirkernes U-landsoplysnings Ulandsavis.

1994 ”Glæde i tjenesten”. Verden Rundt. 3/7/94 p. 5-12.1993 ”Gud, ja – men hvem er Gud?”. Afrika Nyt. InTouch. Nr.  , p.5.

1993 ”Billeder af Afrika”. Sudanbladet. Nr. 9, p. 2.1992 ”På vej mod demokrati”. Sudanbladet. Nr. 8, p. 2.

1992 ”Mission i menigheden – menigheden i mission”. Sudanbladet. Nr. 9. p.
2.

1992 ”To mænd og deres mission”. Udfordringen. Nr. 43, p. 10.1991 “Fra muslim til Kristen”. Sudanbladet. Nr. 11, p. 3-5.

1991 “Evangeliet må udtrykkes gennem alle kulturer”. Udfordringen. Nr. 36,
p 7  and 18.

1991 “Mission og kultur - om evangeliet til fulaner”. Udfordringen. Nr. 35, p.
18.1990 “Fra fulanimissionens værksted”. Sudanbladet .  Nr. 10, p. 2, 6-7.

1990 ”Nigeria – en islamisk stat?”. Sudanbladet. Nr.8, p. 2.

 

1989 ”Evangeliet til fulanerne – men hvordan?”. Sudanbladet. Nr. 12, p.

1989 "Islamic Revivalist Movements and Conflicts between Muslims and
Christians in Nigeria 1979 - 1989." Research paper, School of World
Mission, Fuller Theological  Seminary.

1989 "History of Mission to Fulbe in Nigeria" Research paper, School of World
Mission,  Fuller Theological Seminary.

1989 "Hear Israel, the Lord Your God is One". The Attitude of the People of
God to Polytheism an Monotheism. Research Paper, School of World
Mission, Fuller Theological Seminary.

1989 "Mission Approach to Fulbe in Northern Nigeria." Research paper, 
School of World Mission, Fuller Theological Seminary.1988 ”Havde profeten Abraham køer”. Sudanbladet. Nr. 11, p.1987 ”Venskab – en god begyndelse”. Sudanbladet. Nr.9, p. 4-6.1986 ”Skolemission”. Sudanbladet.1979 ”De frisindede og Nordslesvig 1902-1914”. I Historie. Jyske samlinger.
Ny række  XIII, 1-2
, s. 145-169. Download.1976 ”Forholdet mellem det danske parti i Nordslesvig og de oppositionelle
organisationer: Socialdemokratiet, de frisindede og fredsforeningen, ca.
1902-1914”. Speciale i historie ved Århus Universitet.

 

Digte

2009 "Han hun(d) og katten". Download .

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil