CV-Mogens S. Mogensen

Født 21. november 1950

Uddannelse

1976    Cand. mag fra Aarhus Universitet i Historie og Kristendomskundskab
1981    Islam studier på Selly Oak Colleges - Birmingham, UK 1989
1989    Master of Art i Missiologi fra Fuller Theological Seminary, Californien
2000    Ph.D. i Intercultural Studies, Fuller, Californien, USA

 

Ansættelser

1978 - 1981    Adjunkt på Esbjerg Gymnasium
1981 - 1991    Missionær i Sudanmissionen, udsendt til Nigeria
1991 - 1992    Lands og Ungdomssekretær i Sudanmissionen
1992 - 1998    Generalsekretær i Sudanmissionen
1998 -             Konsulent i Intercultural.dk
1998 -  2014   Ekstern lektor på Teologisk Fakultet, Kbh. Universitet
2000 - 2001    Generalsekretær i Dansk Missionsråd
2002 - 2005    Ekstern lektor på Teologisk Fakultt, Aarhus Universitet
2011 - 2015    Ekstern lektor, "Kristendom, kultur, kommunikation", Diakonhøjskolen, Aarhus
2014 -             Lønnet formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

 

Undervisning

1974              Undervisningsassistent i historie på Århus Universitet
1978 - 1981   Underviisning i historie, religion og oldtidskundskab på Esbjerg Gymnasium.
1982 - 1983   Undervisning i Christian Religious Knowledge på Sakato Secondary School, Numan,
                       Nigeria
1983 - 1986   Undervisning i Christian Relitgious Studies på College of Education, Hong, Nigeria
1986 - 1991   Undervisning i kirkeligt regi i Nigeria i tværkulturel mission
1991 -            Foredragsvirksomhed på skoler, gymnasier, seminarier, højskoler, menigheder
                      og i foreninger
1996 -            Seminarer, foredrag og kurser om interkulturelle emner i Europa og Afrika
1998 -  2016  Undervisning på Teologisk Fakultet, Københavns Universitet, i missionsteologi
2002 - 2005   Undervisning på Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet, i missionsteologi
2009 -            Undervisning på Menighedsfakultet om islam og kristendom
2011 - 2015   Undervisning på "Kristendom, kultur, kommunikation", Diakonhøjskolen, Aarhus,
                      i kulturforståelse

 

Øvrige engagementer

1992 - 1996    Medlem af Den Danske Lausanne Komite
1993 - 1998    Medlem af Dansk Missionsråds bestyrelse
1993 - 1998    Medlem af bestyrelsen for Tværkulturelt Center
1995 - 1998    Sek. for European Liaison Committee, Project for Christian Muslim Relations
                       in Africa
1995 - 2003    Medlem af styringsgruppen for Teologisk Kommunikation, Københavns Universit
1996 - 1998    Næstformand i Folkekirkens Mission
1996 - 2004    Medlem af Standing Committe: Joint Christian Ministry in West Africa
1997               Delegat for Den Danske Folkekirke til Det Lutherske Verdensforbund Gen. forsamling    
                       i Hong Kong, Kina.
1999 - 2000    Medlem af og sekretær for biskoppernes islamudvalg
2000 -             Medlem af menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke, Christiansfeld.
2002 - 2005    Formand for Stiftssamarbejdet "Folkekirke og Religionsmøde"
2003 -  2017   Redaktør for Ny Mission
2003 - 2010    Formand for Dansk Missionsråds Studieudvalg
2004               Delegat for Den Danske Folkekirke til Det Lutherske Verdensforbund Gen. forsamling
                       i Winnipeg, Canada
2004 -  2010  Advisor to the Council, Department for Mission and Development, Det Lutherske
                      Verdensforbund
2009 -            Medlem af Haderslev Stifts Mellemkirkelige Udvalg
2009 -            Medlem af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
2012 -            Formand for menighedsrådet ved Tyrstryp Kirke, Christiansfeld
2014 -            Formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
2017 -            Medlem af CPCEs expert group on migrant Christians
2018 -            Medlem af det lovforebredende udvalg vedr. migrantkristne

 

 

 

 

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil