Boganmeldelser og bogomtaler

hvad-hjertet-er-fuldt-afViggo Mortensen, "Hvad hjertet er fuldt af. En håndbog om mission" (Forlaget Anis, 2012)

 

 

Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid Skorpe (red.), ”Sammen i forandring. Refleksioner om menighetsutvikling i folkekirken” (Iko-forlaget, 2011)

 

 

Ledelse-af-troErling Andersen & Mogens Lindhardt, "Ledelse af tro. Folkekirken som virksomhed og netværk" (Gyldendal, 2010)
Erling Andersen og Mogens Lindhardt, der begge underviser på Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, har udgivet en bog, som fylder et tomrum, der længe har været i folkekirken. Tomrummet er ikke, som nogen sikkert ville mene, ledelse i folkekirken, der er aldrig i en organisation fravær af ledelse. Hvis der ikke er formelle ledere er der uformelle ledere. Hvis der ikke er god ledelse er der dårlig ledelse. Det tomrum, som bogen “Ledelse af tro. Folkekirken som virksomhed og netværk” (2010) udfylder, er en kvalificeret analyse af ledelsesopgaven i folkekirken og præmisserne for denne ledelsesopgave. Læs mere.

 

 

Malene Fenter-Grøndahl, Hej Gud og alle engle (Unitas Forlag 2011)hej-gud-og-alle
"Bogen tager sit udgangspunkt i barnets samtaler med Gud. ”Hold lige mund. Jeg skal lig lytte til mig selv og tænke over, hvad jeg vil sige til Gud. Og så skal jeg lige snakke lidt med Gud. Bagefter kan vi spise aftensmad.” Sådan begynder bogen, med et udsagn af Fenger-Grøndahls fireårige datter Barbara. Og udgangspunktet i barnets verden fastholdes gennem hele bogen, som kommer omkring helt centrale temaer så som tilgivelse, tak, tryghed, glæde trøst, fællesskab, dåb, bordbøn samt jul, påske og pinse. Uden at bogen opleves som en traditionel katekismus, kommer den faktisk omkring næsten alle katekismens emner, men i et sprog og med aktivitetsforslag, som er på barnets præmisser." Læs mere.

 

Graham E. Fuller, A World Without Islam (Little, Brown & Co. 2010)worldwithoutislam
"Graham E. Fuller, som er tidligere formand for CIA’s National Intelligence Council, argumenterer overbevisende for, at selvom der aldrig havde været nogen islam i Mellemøsten, så ville forholdet mellem Vesten og Mellemøsten alligevel have været meget lig det, som vi oplever i dag. Spændingerne mellem Mellemøsten og Vesten går længere tilbage end til islams oprindelse, og relationerne mellem Mellemøsten og Vesten er påvirket af en række faktorer såsom økonomiske interesser, geopolitiske interesser, magtkampe mellem regionale imperier, etniske og nationale konflikter, som har meget lidt eller slet intet med islam at gøre." Læs mere.

 

joergen_baek_simonsen.jpg

Jørgen Bæk Simonsen, Hvad er islam (Akademisk Forlag 2006)
Det lykkes Bæk Simonsen i denne forholdsvis lille bog på godt 200 små sider at give læseren en indføring i grundbegreberne i islam og indføring i den rige islamiske teologiske tradition - især de første godt 300 år og de sidste 200 år - og et indtryk af mangfoldigheden og udviklingstendenserne i denne religion. Bogen blev annonceret på Nørrebro Station, men det er ikke en bog, man bare lige kan læse i S-toget på vej hjem fra arbejde. Læs mere

 

 

niels_henrik_arendt.jpg

Niels Henrik Arendt, En sang fra de varme lande (Unitas Forlag 2005)
"Det er nok ”en sang fra de varme lande”, men ikke en sang om de varme lande, som biskop Niels Henrik Arendt har skrevet. Bogen er udsprunget af biskoppens besøg i Indien, og mødet med en fremmed kultur og religion blev anledning til en række væsentlige overvejelser om det at være kristen og kirke i Danmark i dag." Læs mere

islamincontext.jpgRiddel & Cotterell, Islam in Context (2003)
"Midt i den syndflod af bøger om islam, som er udkommet de seneste år, skiller denne bog sig ud, som en bog, der i modsætning til så mange andre gennem sin afbalancerede og nuancerede fremstilling kan være med til at råde bod på manges overfladiske kendskab til islam og dertilhørende udbredte fordomme om muslimer." Læs mere.

 

 

erik_norman_svendsen.jpgErik Norman Svendsen, Menneske først. Religionsmøde på kryds og tværs (Unitas Forlag 2006)
"Den stærke stærke retorik og generelle mistænkeliggørelse, der ofte præger dagens debat om islam, er direkte skadelig for vores fremtidige sameksistens", skriver biskop Erik Norman Svendsen i bogen "Menneske først. Religionsmøde på kryds og tværs".  Læs mere.


Viggo Mortensen, Kristendommen under forvandling (Forlaget Univers 2005)
"Set fra denne anmelders synspunkt er det meget spændende at konstatere, at Viggo Mortensens arbejde med missionshistoriske og missionsteologiske problemstillinger præger hans analyse af den kulturelle og kirkelige situation i Danmark."
Læs mere.

Lars Viftrup, Den folkekirkelige islam-diskurs. En Post-kolonial analyse (2005)
Bogen indeholder både en god indføring i post-kolonial teori og en spændende analyse af den folkekirkelige debat om forholdet til islam. For at læse anmeldelsen, Klik her.

Carstem Fenger-Grøn m.fl, red., Når du strammer garnet (2003)
Alle med interesse for de sidste 20 års asyl- og integrationspolitik bør læse denne bog, "Når du strammer garnet - et opgør med mobning af mindretal og ansvarsløs asylpolitik (Aarhus Universitetsforlag 2003), redigeret af Carsten Fenger-Grøn, Kamal Qureshi og Tøger Seidenfaden. Der er ingen ende på de løse påstande, fordrejninger og deciderede løgne, som fremsættes i pressen og i det politiske liv, og som mere og mere kommer til at præge befolkningens holdninger til flygtninge og indvandrere. Denne bogs kvalitet er, at den nøgternt dokumenterer, hvad der rent faktuelt er sket, når det gælder dette område i de sidste 20 år: pressens behandling af emnet, de internationale reaktioner på Danmarks asyl- og integrationspolitik, udviklingen i de politiske partiers holdning, behandlingen af fremmede på arbejdsmarkedet, osv. Denne bog er de sidste mange års bedste medicin mod de farlige myter, som presse og politikere i egen interesse har opbygget, og som udvikler Danmark i en retning, som de færreste danskere nok egentlig ønsker, og som vi anstændigvis ikke kan være bekendt. For at læse smagsprøver fra bogen, klik her.

Finn Aa. Rønne, Kontinuitet og forandring (2002) 
I 2000 blev Finn Aa. Rønne fra Dansk Bibelinstitut, doktor på en spændende afhandling med titlen " Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien 1928-74". For at læse Mogens S. Mogensens anmeldelse af afhandlingen, trykt i Præsteforeningens blad, okt. 2003, Klik her.

Hegstad & Laugerud, Brennende hjerter og missionerende menigheder (2001)
Tidligere var ydre mission de frie kikrelige organisationers sag og foregik ud fra missionshuse og missionskredse, mens den officielle kirke ikke engagerede sig i mission og mission ikke prægede menighedens gudstjeneste. I dag forstås mission mere og mere som kirkens mission, og der arbejdes på at bringe menighed og mission i nærkontakt i gen (missionale menigheder). Artiklen indeholder en anmeldelse af bogen "Brennende hjerter og missionerende menigheder", en norsk rapport om ydre mission i menigheden. Klik her.

Richard Forster, Streams of Living Water
Richard Foster har i bogen " Streams of Living Water" beskrevet seks spiritualitetstraditioner, som tidligere hørte til i hver deres kirkeretning. I dag er disse traditioner ved at flyde sammen til gavn for hele kirken. Klik her.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil