National kristendom-"National kirstendom til debat". En anmeldelse


"Der er i disse år god grund til at sætte ”National kristendom til debat”, sådan som titlen lyder på en antologi af Jeppe Bach Nikolajsen, lektor på Menighedsfakultetet i Århus. Lige siden oplysningstiden har den århundrede lange tætte forbindelse mellem stat og kirke i Europa været under pres – et pres, som i de seneste årtier er blevet understøttet af den fremadskridende sekularisering – og i vore nabolande Sverige og Norge har det allerede ført til, at båndene mellem stat og kirke er blevet brudt eller løsnet. Når båndene mellem stat og kirke – som debatten om en styringsreform af folkekirken viste – ikke er ved at blive løsnet i Danmark, hænger det sammen med en modsatrettet bevægelse, der bunder i globaliseringen. Den kulturelle og religiøse pluralisering af det danske samfund, som globaliseringen har ført med sig – og helt specielt det faktum, at der i dag er omkring 250.000 muslimer i Danmark – har givet anledning til en politisk værdikamp, som folkekirken er blevet inddraget i." Læs mere.

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil