Missional Kirke

Off. Teologi - Public Theology

"Public theology is the Christian engagement and dialogue within the church and especially with the larger society. It seeks the welfare of the state and a fair society for all by engaging issues of common interest to build the common good. This is Christiantheology that talks with society not just to society. This is done by presenting the Christian position in a way that can be publicly understood and thereby open to public debate and critical enquiry." (Wikipedia)

Offline artikler og bøger om offentligehdsteologi / Offline articles and books on public theology

Kim, Sebastian & Day, Katie. A Companion to Public Theology. Brill's Companions to Modern Theology. 1. Leiden, Netherlands: Brill. 2017

Kim, Sebastian, Theology in the Public Sphere.London: CMS-Press, 2011.

LWF, The Church in the Public Space. (2016). Download.

Online artikler om offfentlighedsteologi / Oline articles on Public Theology

Bedford-Strom, Heinrich, "Öffentliche Theologie is Theologie der Hoffnung" (2012)

Bedford-Strom, Heinrich, "Public Theology and the Economy in a Globalizing World". Download.

Bedford-Strom, Heinrich,, "Vom Reden und Schweigen der Kirche" (2016). Download.

Dejonge, Michael, "Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer and Public Theologies" 2016. Download.

Plender, Amy, "Public Theology Needs to Get a Life". Theos website. 2017. Download.

Spencer, Nick, "What is Public Theology". Theos Website, 2011. Download.

Van Arde, Andries, "What Is 'Theology" i 'Public Theology', and What Is 'Public' about 'Public Theology'?" (2008). Download.

Wen, Ge, The Deep Coinherence. A Chinese Appreciation of N. F. S. Grundtvigs Public Theology". Ph D-Thesis, Faculty of Theology, Unicersity of Aarhus, 2013.Download

Online Journal of Public Theology. Download.

Kristendommen er født som en offentlig religion. Interview med studiechef fra den britiske tænketank Theos, Nick Spencer, der for nylig gæstede København på konference om offentlighedsteologi på Grundtvig-akadamiet på Vartov i København. DR P1, 20. december 2010. Download.

 

Artikler om forholdet mellem mission og offentlighedsteologi - Articles about mission and public theology

Kim, Sebastian, "Mission's public engagement:The Conversation of Mission and Public Theology". Missiology: An International Review 2017. Download.

Fensham, Charles J., "The Conversation between public theology and missiology: A respos to Sebastia Kim" (2017) Access here.

Van Wyngaard, George Jacobus  "David Bosch as Public Theologian" Download.

Van Wyngaard, George Jacobus"The Public Role of the Christian Community in the Work of David Bosch". InMissionalia 31(1):151-167  (2011). Download.

 The Public Theology of David Bosch: The Public Role fo fthe Christian Community" (2008). Download.

 

Artikler af Mogens S. Mogensen - Articles by Mogens S. Mogensen

"Offentlighedsteologi og religionens plads i det offentlige rum". Blogindlæg, 2018. Download.  

"Tegningekrisen i offentlighedsteologisk perspektiv".Blogindlæg, 2018. Download.

 

Public Theology - Centres and Think Tanks

The Globald Network for Public Theology.
!The Global Network for Public Theology (GNPT) is an academic research partnership that promotes theological contributions on public issues, especially those issues affecting the poor, the marginalized and the environment in a glocal (global-local) context. The GNPT brings together designated research centers and research programmes in nearly thirty Higher Education Institutions around the world. All pursue interdisciplinary research on theology and public issues. It was founded in 2007 by a group of research institutions that had already established links. The network aims to foster collaboration among these academic partners and to publicize their research work." Download.

Beyers Naudé Centre for Public Theology, University of Stellenbosch, South Africa
Contact Anlené Taljaard, http://academic.sun.ac.za/theology/centres.html#bnc

Centre for Public Theology, University of Pretoria, South Africa
Contact Etienne de Villiers, www.up.ac.za/

Institute for Public Theology & Development Studies, University of Mkar, Nigeria
Contact Godwin Akper, http://unimkar.edu.ng/

 Centre for Faiths and Public Policy, University of Chester, UK
Contact Chris Baker, http://www.chester.ac.uk/cfpp

Dietrich Bonhoeffer Research Centre for Public Theology, University of Bamberg, Germany
Contact Heinrich Bedford-Strohm, www.uni-bamberg.de/ev-syst/projekte_des_lehrstuhls/gnpt_englisch/

Public and Contextual Theology Strategic Research Centre, Charles Sturt University, Australia
Contact James Haire, www.csu.edu.au/faculty/arts/theology/pact/

Manchester Centre for Public Theology, University of Manchester, UKContact Elaine Graham,
www.arts.manchester.ac.uk/mcpt

Theos Thinktank. Theos researches and investigates the intersection of religion, politics and society in the contemporary world.
Download.

 

South African Partnership for Missional Church

 

 

"The South African Partnership for Missional Churches was founded in 2003 when a group of Pastors from South Africa visited Church Innovations Institute in St Paul, Minnesota. The pastors from all over South Africa shared the need to learn how to transform congregations from maintenance to mission. Church Innovations Institute (CII) gave them the language en practical tools that they were looking for, the Partnership for Missional Church (PMC). A partnership was founded between CII and the newly founded SAPMC. The decision was made to position the South African partnership as a partnership that belongs to the participating congregations in order to allow the partnership to grow in diversity across denominational and cultural divides. Buvtonwas asked to provide the project leadership and infrastructure for the partnership to grow.  Five clusters were formed and in 2004 the journey started in different regions in Southern Africa. Since then a number of new clusters has started with the journey. The partnership has grown in numbers and in diversity.  More than 200 congregations from most of the mainline denominations and some independent churches has joined SAPMC."

 


Marais, Fredrick, "South African Christian Handbook. South African Partnbership for Missional Church"
Download.

Niemandt, C.J. P,  "Five Years of Missional Church - Reflections of Missional Ecclesiology". Missionalia. Souther African Journal of Missiology 38(3), 2010, pp. 397-413
In 2004, a number of congregations in Southern Africa formed the South African Partnership for Missional Churches (SAPMC).This paper explores, through a process of participatory-action research, the five-year long missional journey of the twelve South African congregations. Download.


Niemandt, C.J. P, "Developing Missional Congregations" (2013).
Download.

 

 

 

 

 

 

Migrantmenigheder

 

Online litteratur

Kirke og Migration. Ti principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvandring og integration
Tværkulturelt Center, Mødestedet og Apostelkirken har udarbejdet et dokument, der giver et kirkeligt bud på, hvordan vi på etisk vis skal forholde sig til migranter. Dokumentet er udarbejdet af tre meget erfarine kirkelige medarbejdere, nemlig Bent Dahl-Jensen, Niels Nymann Eriksen og Birthe Munck-Fairwood.Download.

Kirkeministeriet, "Migrantmenigheder får øget adagang til folkekirkens kirker" (2013)
"Med et nyt lovforslag får andre kristne trossamfund mulighed for fast at bruge folkekirkens kirkebygninger til både gudstjenester og andre kirkelige handlinger." Download.

 

Offline litteratur

Migrantmenigheder.dk
Denne bog er udarbejdet i 2009 af Folkekirkens mellemkirkelige Råd i samarbejde med Kirkernes Integrations Tjeneste på baggrund af projektet "Folkekirken og migrantmenigheder" efter initiativ fra folkekirkens biskopper. Bogen giver gennem beskrivelser og interviews en indføring i, hvad migrantmenigheder er, og fremlægger samtidig konkrete bud på, hvordan forskellige former for samarbejde mellem sognekirker og migrantmenigheder i Danmark kan gribes an. Med udgangspunkt i 15 case stories fortæller danske og nydanske præster/menighedsledere i en række interviews om glæder, udfordringer og forventninger til fællesskab på tværs af teologi og kirketraditioner. Det er hverdagsnære og hjertevarme beretninger om at nærme sig hinanden med nysgerrighed og respekt for forskellighed. Læs dem - og få indblik i nogle af de mange gode erfaringer, som er gjort ud over landet.

Niels Henrik Arendt,  Kære Migrantpræster... Folkekirken og migrantmenighederne -en biskops perspektiv. København 2009.  

Birthe Munck-Fairwood (red.), Andre stemmer. Migrantkirker i Danmark - set indefra Religionspædagogisk Forlag, København 2004.

Birthe Munck-Fairwood (red.), Religionsmøde i øjenhøjde - 32 idéer fra kirkens møde med nydanskere. Danmission, Internationalt Kristent Center, Samvirkende Menighedsplejer, SudanMissionen og Tværkulturelt Center, København 2003.        

Birthe Munck-Fairwood og Lise-Lotte Nielsen (red.), Religionsmøde i børnehøjde - Artikler og interviews. København 2002.    

Adnan Dahan, Hanne Myrfeld og Birthe Munck-Fairwood, Stemmer på tværs - 26 kristne nydanskere fortæller om kirkeliv og kristendom – Interviewsamling. Religionspædagogisk Forlag, København 1999.         

Birthe Munck-Fairwood og Lars Nielsen (red.), Ikke længere fremmede – Spørgeskemaundersøgelse om kirken og de etniske minoriteter i Danmark. Religionspædagogisk Center, København 1997.        

Birthe Munck-Fairwood m.fl., Dannebroget - Håndbog om kristent indvandrerarbejde Credo Forlag, København 1994. 

 

Organisationer, der arbejder med kirke, migration og migrantmenigheder

Tværkulturelt Center

Kirkernes Integrationstjeneste

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd - Projekt Migrantmenigheder

 

 

 

Links

Migrantmenigheder.dk

Netavisen Sameksistens.dk

 

 

Økumeni - Mellemkirkeligt Arbejde


Økumeni er bevægelsen for forståelse og enhed mellem kristne kirker og trossamfund. Tanken om den kristne enhed begrundes i, at kirken teologisk set er Kristi legeme og dermed ét i Kristus. En bibelsk grundtekst for forståelsen af økumenien er Jesu ypperstepræstelige bøn i Joh 17, hvor Jesus beder for sine disciple: ”Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også riverfor dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.”

”Økumenisk” oversættes på dansk ofte til ”mellemkirkelig”. Den moderne økumeniske bevægelse tog sin begyndelse i verdensmissionskonferencen i Edinburgh i 1910, der førte til dannelsen af de internationale kirkelige organisationer ”Faith and Order” og ”Life and Work”, der i 1948 blev samlet i ”World Council of Churches”, på dansk ”Kirkernes Verdensråd” (læs mere om sammennhængen mellem mission og økumeni her)

 

Online litteratur

Kobia, Sam, "Challenges facing the Ecumenical Movement in the 21st Century" (2005)
The WCC generalsecretary identifies the following challenges: the shifting center of Christian population, movements in the life of the movement, new relations among the churches, traditions and regions, the gospel in an age of pluralism, the spirituality of engagement (here he takes an encounter with a group of Danish students as his starting point for discussion!). Download.

 

Litteratur af Mogens S. Mogensen

"Partnerskab i mission". I Årbog 1996. Kirker mødes. København: Det Mellemkirkelige Råd, 1997, pp. 47-56. Download.

”Porvoo – en by i Rusland?”. Wordpress.mogenssmogensen.com, den 14. December 2009. Download.

”Folkekirkens største økumeniske udfordring”. Wordpress.mogensmogensen.com, den 20. Maj 2010. Download.

”Folkekirkens indmeldelse i Porvoo-fællesskabet”. Wordpress.mogenssmogensen.com, den 28. Maj 2010. Download.

"Det besværlige demokrati - og Porvoo". Wordpress.mogenssmogensen.com, den 8. juni 2010. Download.

"Porvoografisk materiale". Wordpress.mogenssmogensen.com, den 3. oktober 2010. Download.

”Økumeni, der gælder ad Vandsbæk til?”. Wordpress.mogenss.mogensen.com, den 30. november 2011. Download.

”Folkekirkens engagement i økumeni og mission forenes nu.” Wordpress.mogenssmogensen.com 5. Februar 2012. Download.

"Økumeni for missionens skyld". Folkekirkens Mellemkirkelige Råds hjemmeside. Download.

"Økumeni som godkendelse, anerkendelse, vedkendelse, erkendelse og genkendelse – og bekendelse." Wordpress.mogenssmogensen.com, den 19. december 2012. Download.

”Kristen tilstedeværelse og vidnesbyrd i Mellemøsten”. Wordpress.mogenssmogensen.com, den 21. Maj 2013. Download.

"Økumeniske refleksioner". Blogindlæg, den 19. maj 2014. Download.

 

 

Links til økumeniske organisationer

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd (MKR)

Danske Kirkers Råd
(DKR)

The Lutheran World Federation (LWF)

The Porvoo Communion

Community of Protestant Churches in Europe (Leuenberg)

The Conference of Euopean Churches (CEC)

World Council of Churches (WCC)

Global Christian Forum

World Evangelical Alliance

The Lausanne Movement

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutherske perspektiver på missional krke

 

Online litteratur

Hegstad, Harald, "Misjonerende folkekirke - selvmotsigelse eller mulighet?" (2005)
I denne artikkelen argumenterer Harald Hegstad overbevisende for at misjonsperspektivet ikke er noe som først gjelder utenfor folkekirken eller etter folkekirken, men nettopp i folkekirken. En dynamisk kirkeforståelse gjør det mulig både å bekrefte og utfordre. Artikel i Norsk Tidsskrift for Misjon 4-2004. Download.

Hegstad, Harald, "From Congregational Studies to Congregational Development. On the Different Modes of Ecclesiology" (2010)
Paper presented at conference in june 2010 in Utrecht. In the introduction Hegstad writes that, "There are not only a lot of ecclesiologies when it comes to content, but also when it comes to the understanding of what the field is all about. Ecclesiology is not only done within different "schools", but also in different "modes". When trying to clarify the different types of ecclesiological research and thinking, it is important to understand the relation between these different modes. This is not only a formal exercise; it raises questions on the understanding of theology, and of the relation between theology and other disciplines." Download.

Jüngel, Eberhard,"Mission" (1999)
Texte zum Schwerpunktthema: Mission, 4. Tagung der 9. Synode der EKD (7.-12. November 1999, Leipzig). Download.

Jørgensen, Knud, Trenger kirken omvendelse. På vej mot en missional ekklesiologi. Areopgaos' direktør Knud Jørgensen er engageret i missional-kirkeprocessen både i Norge og Danmark. Læs her hans bidrag til en norsk ekklesiogibog, som snart udgivesFor at se de tilhørende skemaer i power-point format, klik Download.

Mogensen, Mogens S., "Missional kirke i Danmark". Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 36(1), 2009,  s. 23-38. Download.

Nicolajsen, Jeppe Bach red., Missional Ekklesiologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (2009)
Indeholder bl.a. artikler af Jeppe Bach Nicolajsen, Karsten Nissen, Knud Jørgensen og Mogens S. Mogensen. Download.

Nicolajsen, Jeppe Bach red., Missional teologisk uddannelse. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (2011)
Download.

Jeppe Bach Nicolajsen (red.), Missional Kirke – en introduktion. Forlaget Kolon, 2012

Nielsen, Harald, Kirke i Mission. Ny Mission nr. 6 (2004)
Indeholder artikler af bl.a. Darrell Guder, Knud Jørgensen og Mogens S. Mogensen. Download.

Nielsen, Lars, Paradigmeskifti dansk mission. Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Nr. 77. Sep. 1999, s. 34-45. Download.

Nissen, Karsten, Folkekirke og mission. Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Nr. 77. Sep. 1999, s. 71-76. Download

Schurb, Ken, "Missional? The Church in Luther's Large Catechism". Logia.
This article presents a critique of missional theolgoy from a Lutheran perspective
The article is not available in regular online databases but you can buy a copy of that issue of the journal at their web site. http://www.shop.logia.org/product.sc?productId=302&categoryId=-1


Offline litteratur

Barret, Lois Y., ed. Treasure in Clay Jars: Patterns in Missional FaithfulnessEerdmans.
Case studies of nine churches with missional characteristics, one of them a Lutheran church.

Bliese, Richard H., "The Mission Matrix: Mapping our the Complexities of Missional Ecclesiology". Word and World.26(3) 2006.Pp. 237-248.
Download.

Bliese, Richard H. and Craig Van Gelder, eds. The Evangelizing Church: A Lutheran Contribution. Augsburg Fortress Press. 2005.
This book interprets missional theology from an ELCA Lutheran perspective. Important chapters are 1, 2, and 3. Also included is an Epilogue of 12 commitments of a Lutheran evangelizing church. (Chapter 6 is one that Evangelicals will have a hard time with, taking a very inclusivist position toward the non-Christian world.)

Chung, Paul, Reclaiming Mission as Constructive Theology: Missional Church and World Christianity (2012)

Nissen, Karsten, En gammel folkekirke i en ny tid - evangeliet og vores kultur (Unitas Forlag, 2009)

Schulz, Klaus Detlev. Mission From the Cross: The Lutheran Theology of Mission. St. Louis, MO: Concordia Publishing House. 2009.
Schulz is a professor at Concordia Theological Seminary in the department of Pastoral Ministry and Missions. This book is a Lutheran theology of mission that discusses mission from the perspective of the Book of Concord and argues that the Lutheran Confessions carry one into evangelistic engagement with the world.

Van Gelder, Craig & Dwight J Zscheile, Missional Church in Perspective, The: Mapping Trends and Shaping the Conversation (Baker Academic, 2011)


 

Den lyttende kirke - en lyttende tilgang til kirkeudvikling


Grundtanken i en lyttende tilgang til en missional kirkeudvikling er beskrevet i artiklen "A Missiology of Listening for a Folk Church in a Postmodern Context" (2013) af Mogens S. Mogensen. Download.

Det handler om at lytte opad (til Ordet, Gud), at lytte udad (til mennesker i lokalsamfundet) og at lytte indad (til mennesker engageret i kirkens liv og aktiviteter).

 

Lytte opad - en åben tilgang til sammen at lytte til Ordet og hinanden

 

Lytte udad - en nysgerring tilagnag til det at lytte til mennesker i lokalsamfundet

 

 

 

Lytte indad - en anerkendende tilgang til det at lytte til deltagere i kirkens liv og aktiviteter

Branson, Mark Lou, Memories, Hopes and Conversations. Appreciative Enquiry and Congregational Change.

Bushe, Gervase, "Foundations of Appreciative Inquiry: History, Criticism and Potential". (AI Practitioner Volume 14 Number 1, February 2012)
Artiklen gennemgår Appreciative Inquiry-historien og diskutterer kritikken af denne tilgang.  Download.

Robert A. Gallagher & Michelle E. Heyne, Appreciative Inquiry: The pluses and the Minuses (2012)
Download.

Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard, 9 grundantagelser for anerkendende ledelse (2012)
Download.

Kirkeforskningscentre


Boston University School of Thelogy Congregational Research and Development - Project
"The central activity of the Congregational Research and Development (CRD) project is contextual ecclesiological research. By bringing together a community of scholars, teachers, students, and congregational leaders, the Center hopes to deepen our understanding of the manifold contours of contemporary culture and, by doing so, to find better ways of living out the gospel as a church in diverse settings and among diverse populations. Research-based strategies for nurturing more publicly-engaged congregations help future religious leaders find creative methods for helping congregations not only survive, but thrive." Download.

Center for Kirkeforskning, Teologisk Fakultet, Københavns Universitet.
"Center for Kirkeforskning har til formål at udforske 1) kristendommens og kirkernes praksis- og kommunikationsformer, 2) kirkernes institutionelle og samfundsmæssige vilkår, 3) kirkernes bidrag til det danske samfunds identitet og sammenhæng og 4) religionens generelle udvikling i Danmark. Centerets forskning falder inden for følgende hovedtemaer: Kirkens praksisformer, herunder liturgi og gudstjeneste, hymnologi og kirkemusik, kirkelige handlinger, prædiken, sjælesorg, kateketik, diakoni og kirkeligt socialt arbejde samt mission og religionsmøde.Kirken i samfundet, herunder menighedsliv, embedsteologi og pastorallære, historiske kilder og analyser, empiriske kilder og analyser, folkekirkens struktur, ledelse og jura, analyser af folkekirkens fremtid, teologisk kirkeforståelse, økumeniske relationer samt tværgående bidrag." Centeret ledes af Hans Raun Iversen. Læs mere.

Hartford Institute for Religion Research.
"Hartford Seminary's Hartford Institute for Religion Research has a thirty-five year record of rigorous, policy-relevant research, anticipation of emerging issues and commitment to the creative dissemination of learning. This record has earned the Institute an international reputation as an important bridge between the scholarly community and the practice of faith." Read more.

Indianapolis Center for Congregations
Read more

Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung, Greifswald
"
Das Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG) bearbeitet Fragen der Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Forschung und Lehre. Die Themenbereiche werden interdisziplinär erforscht und die Ergebnisse im Lehrangebot der Fakultät sowie in Publikationen und auf Symposien und Tagungen allgemein zugänglich gemacht. Es wurde als Institut der Theologischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2004 gegründet. Es arbeitet in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) und der Pommerschen Evangelischen Kirche (PEK)." Read more.

The Alban Institute
"The Alban Institute is an independent center of learning and leadership development with a focus on congregations. Located in greater Washington, D.C., Alban is a not-for-profit, membership organization that develops and shares knowledge through consulting, publishing, research, and education programs." "The Alban Institute was founded in 1974 as a major resource for American congregations facing the challenges of a changing society." Read more.

Spiritualitet & åndelig vejledningAltertavle

 

 

Online litteratur

 

 

Websites

Areopagos
Download.

Jette Dahls website
Jette Dahl er ansat som stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe stift og har til huse i Treenighedskirken, Esbjerg. "Mit arbejde består i at møde mennesker, hvor de er og være medvandrer-præst på deres vej på en åben og respektfuld måde." Download.

Poul A. Bechs website om spiritualitet og åndelig vejledning.
Download.

Retræte.dk
"Denne side er oprettet i samarbejde mellem arrangører af kristne retræter i Danmark. Retrætelederne er fra forskellige traditioner. Nogle arrangører knytter sig til en bestemt konfession, andre er økumeniske - overalt er alle velkomne." Download.

 

 

Centre for spiritualitet og åndelig vejledning

Nya Slottet, Bjärka-Säby, Sverige
Download.

Lia Gård, Koppang, Østerdalen, Norge
"Lia Gård ønsker å være et sted hvor mennesker i alle aldre, uavhengig av sivil status, kirketilhørighet og – hvor de er i livet og på trosveien – skal få komme inn i den livgivende Guds nærhet. Et sted der man ikke trenger å prestere eller bære masker. Et sted for å lytte, kjenne, smake. Et møtested, et sted å være nær."
Download.

The Taizè Community, Frankrig
Download.

Ådalen Retræte, Danmark
Download.

Kirke pa vej-Kirke på vej - Roskilde Stift

"Kirke på vej" er et kirkeudviklingsprojekt, som Roskilde Stift i 2011 har etableret med sognepræst cand. theol. Peter Tingleff som leder. Projektet henter sin inspiration fra det engelske projekt, "Fresh Expressions of the Church".

"Formålet med projekt Kirke på vej er at give anledning til at eksperimentere med andre kirkeformer end dem vi er vant til. Det kan være på en cafe, det kan være i hjemmet, det kan være i medborgerhuset, på arbejdspladsen eller på skolen. Kun fantasien sætter grænsen."  Læs mere.

Kirke på vej - på facebook.
Download.

Deltager.dk
Kirke på vej - materialer om konf-x og kursus-x
Download.

 

Litteratur

Løbner, Svend, "Folkekirken afprøver nye kirkeformer" (Udfordringen 1/6/2011)
Download.

McGhie, Steffen, "Kirken skal vendes på hovedet" (Kristeligt Dagblad 8/6/2011)
Download.

Vincents, Claus, "Grundtvigsk biskop i samarbejde med karismatisk præst" (Kristeligt Dagblad 8/6/2011)
Download.

Dansk kirkeforskning

Der fokuseres i denne oversigt på empiriske undersøgelser af kirkelivet, både online og offline.

Andersen, Erling og Mogens Lindhardt, Ledelse af tro. Folkekirken som virksomhed og netværk
(København: Gyldendal Public, 2010)
"
Denne bog er den første, der tager fat på folkekirken som en organisation med behov for ledelse, netværk, kompetenceudvikling og samarbejde. Ledelse af tro sætter ord på folkekirkens liv som en organisation med behov for ledelse. Den udfolder et aktuelt sprog om folkekirken som organisation og viser nogle principper for, hvordan ledelse i folkekirken kan udfolde sig i praksis. Forfatterne betragter folkekirken som en offentlig netværksorganisation og viser, hvilke præmisser der gælder for ledelse af et sådant netværk, så der udvikles kvalitet i opgaverne og skabes ny læring."

Andersen, Erling, Et job med mening (København: Anis, 2009)
Hvad gør præster glade for arbejdet? Hvad motiverer dem? Hvornår har de haft ”en god dag på kontoret”? 170 nye præster har hver skrevet en rapport om, hvordan de oplever deres arbejde. Erling Andersen har undersøgt disse rapporter for at finde svar på spørgsmålene. Rapporterne viser, at præster stiller de samme krav til trivsel på arbejdspladsen som andre faggrupper. Der er forventninger om faglig og personlig udvikling, feedback, anerkendelse, samarbejde, kollegialitet og ikke mindst professionel og nærværende ledelse. Rapporterne viser imidlertid, at disse forventninger langtfra altid opfyldes.

Bidstrup, Ulla More, I anledning af...Kasualierne mellem levet liv og forkyndelse (2012)
Bogen, der er skrevet af lektor på Pastoralseminariet i Århus, Ulla More Bidstrup, er bygget på hendes PhD afhandling fra 2011 og diskuterer, hvad anledningen betyder for den moderne kirkegænger. Bogen overvejer yderligere anledningsgudstjenester og inspirerer til at skrive tale til de kirkelige handlinger.

Bjerring-Nierlsen, Bent & Hans Raun Iversen & Jonas A. Jørgensen & Mogens S. Mogensen og Morten SkrubbeltrangDen mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark
(Ny Mission nr. 24. Frederiksberg: Dansk Missionsråd, 2013)
Download.

Felter, Kirsten Donskov, Mellem kald og profession (Ph.d.-afhandling. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 2010)
Download.

Grube, Kirsten, De unge voksne og folkekirken. De 18-35 åriges frivillige engagement i sognemenighederne (Kirkefondet 2009)
Kirkefondet satte fra 2007-2010 fokus på de unge voksne i alderen 18-35 år med projektet "Ung i kirken". Som en del af projektet udgav Kirkefondet denne rapport. Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. I undersøgelsen satses ikke blot på afdækning af fakta, men også på konkrete forslag og anvisninger til brug for menighedsråd og andre, som ønsker at styrke de unge voksnes engagement i og medejerskab til det lokale kirkeliv. Download.

Gundelach, Peter & Hans Raun Iversen & Margit Warburg, I hjertet af Danmark: Institutioner og mentaliteter (København: Hans Reitzels Forlag, 2008)
"Bogen viser, at danskere deler nogle særlige tankegange og måder at møde, forstå og handle i verden på. Deres mentale mønstre er udviklet over en lang periode og er tæt sammenvævet med de institutioner, der præger de fleste danskere. Det er i familien, skolen, civilsamfundet og velfærdssamfundets mange fælles institutioner, man bliver socialiseret til at være dansker. Som fælles udgangspunkt har danskerne også de naturgivne ydrer rammer om et land højt mod nord og en fælles tradition omkring religion og nation. Disse forudsætninger melder sig hele tiden, uden at danskerne altid er bevidste om det. Bogen bygger på en lang række interviews med mange forskellige danskere om deres syn på livet, børn, familie, arbejde, fritid, frihed, fællesskab, lighed, tro, engagement m.m."

Iversen, Hans Raun. 2009. "Fluktuerende menigheder - nye arbejdsvilkår for kirken". I: Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 02/36. S. 43-54.
Download.

Krogsdal, Iben, De måske kristne (København: Anis. 2012)
Hvad betyder det egentlig at være kristen? Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at man er det? Hvad forventes man som kristen at stå inde for? Og hvad tænker de andre mon om én, der er kristen? De måske kristne er en bog om folkekirkedanskere og de forandringer, der i disse år viser sig i deres livssyn.Iben Krogsdal har spurgt til 40 folkekirkemedlemmers livshistorier, og gennem samtale afdækker hun folks religiøsitet og giver dermed et nutidsbillede af folekkirkedanskere.

 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Kirkestatistik
Download.

Mogensen, Mogens S., Dåb og religonsskifte (Frederiksberg: Forlaget Unitas, 2005)

Mogensen, Mogens S., Den danske model
. Samspil mellem folkekirken og frie kirkelige organisationer (Frederiksberg: Unitas Forlag, 2007).

Rosen, Ina, I'm a Believer - But I'll Be Damned if I'm Religious: Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area: A Focus Group Study (Lund Studies in Sociology of Religion, 2009)
Download.

Rasmussen, Steen Marqvard, Meninger med menighedsråd. Hvad rådsmedlemmerne vil, synes og tror på. Perspektiv på folkekirken nr. 3, 2012 - en skriftserie udgivet af Landsforeningen af Menighedsråd
 
Rasmussen, Steen Marqvard, vej mod den dobbelte folkekirke – med religionsmødet som eksempel. Magasin om Religionsmøde. Folkekirke og Religionsmøde. December 2013
Download.

Rosen, Ina & Lars Buch Viftrup & Morten Skrubbeltrang, Jeg er troende, men IKKE religiøs (Kirkefondet 2012)
"Bogen giver et øjebliksbillede af danskernes tro og denne tros udfordring til folkekirken. Bogen bygger på en ph.d.-afhandling med en række interviews om danskernes tro, og derudover giver bogen en lang række bud på, hvordan folkekirken kan møde den almindelige danskers tro. Der er bl.a. mere end 20 forskellige ideer og øvelser til, hvordan man i den lokale kirke kan komme i dialog med den store gruppe af af danskere, der er medlem af folkekirken, men som måske ikke bruger den så ofte."

Thomsen, Marie Hedegaard , Et åbent hus med mange indgange - Empiriske studier i folkekirkeligt menighedsliv med valg-, fri- og sognemenigheder som eksempler. PhD afhandling 2013
"Formålet med afhandlingen er at belyse folkekirken ud fra dens menighedsniveau, ikke ud fra best practice-eksempler men ud fra et bredt udsnit af menighedslandskabet og de tendenser, der tegner sig i det. Jeg mener, det er væsentligt at bringe denne form for mainstream practice frem i lyset, da folkekirken som helhed ikke kendes på sine ekstremer men på sin bredde. Sigtet har været at give stemme til aktører fra mange forskellige menigheder, for kun derigennem kan det brede billede tegnes. Netop derfor er der gennemført undersøgelser af både sogne-, valg- og frimenigheder. Forhåbningen er, at indsamlingen, behandlingen og ikke mindst præsentationen af det empiriske materiale kan tilvejebringe et grundlag for refleksioner omkring folkekirkens nuværende og fremtidige skikkelse. Arbejdet er empirisk funderet og både sociologisk og teologisk informeret, hvormed afhandlingen skriver sig ind i en tradition for menighedsstudier."

Østergaard, Søren & Suzette Schurmann Munksgaard, "Mere end blot foreberedelsen til en fest".
Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med 26 sogne i Roskilde Stift og er baseret på 1000 konfirmanders besvarelser, gennem spørgeskemaer, interviews, stile og feltstudier i løbet af et konfirmandår. Undersøgelsen stiller spørgsmålet: Hvad er formålet med konfirmationsundervisningen, lærer konfirmanderne noget, hvilken slags viden er det, og kan de bruge det til noget? Spørgsmålene sættes ind i en ramme af udsagn fra sociologer og teologer, som har gjort sig overvejelser over, hvad religiøs dannelse er, og dermed hvad indholdet af undervisningen med fordel kan komme omkring, når man underviser konfirmander. Download.

Århus Vestre Provsti, Aktiviteter i sognene i Århus Vestre Provsti, 2012
Århus Vestre Provsti har i samarbejde med sognene opgjort samtlige aktiviteter, der i 2012 fandt sted i lokaler uden for kirker, dvs. i sognegårde og menighedslokaler - hvor mange, hvor tit og af hvilke typer, og med hvor mange mange deltagere og frivillige hhv. ansatte som ledere?

 • En grafisk præsentation af tallene - her.
 • De samlede tal fra Århus Vestre Provsti på uge- og årsplan, samt skaleret til hele landet. Omfatter alle aktiviteter i ugens løb, som ikke foregår i kirkerne - her.
 • Alle aktiviteter sogn-for-sogn på årsbasis 2012, detaljeret - her.
 • Enkel oversigt over tallene på sognebasis + opsamlet - her.
 • Skøn over totalt antal fremmødte til arrangementer i kirker og sognegårde + skaleret til hele landet  - her.

 -------

Bibliografi over kirkforsning på Københavns Universitet 1990 - 2011
Center for Kirkeforskning ved Teologisk Fakultet på Københavns Universitet har udarebjdet en bibliografi, som kan dowloades her.

Lokal KirkeudviklingLKU

"Lokal Kirkeudvikling" er et tilbud fra Kirkefondet til folkekirkemenigheder om at deltage i et treårigt udviklingsforløb.

I Lokal Kirkeudvikling arbejder kirkerne med: Hvad er en kirke? Hvordan skal vi være kirke på netop vores sted? Hvad er visionen for kirken? Hvordan lever folk i kirkens lokalområde, og hvordan ser kirken ud i forhold til det? Gennem en lytterunde, sogneanalyse og tidslinje tegner vi et mangfoldigt billede af menneskers liv, håb og forventning til kirken.

Kirken er ”bygget af levende stene”. Vi kan have så travlt med at organisere, lave aktiviteter og finurlige gudstjenesteformer, at vi glemmer det indlysende; at det er Gud selv, der skaber kirke med mennesker som byggesten! At Gud også i dag sender sin kirke til hele den vide verden – og til alle i sognet. ... Hver kirke får en mentor, deltagelse i netværkskonferencer og en større midtvejskonference på landsplan. Kirken får desuden en lang række redskaber og indsigter til brug i det lokale arbejde.

Formålet med Lokal Kirkeudvikling er, at kirken til stadighed er nutidig, troværdig og relevant i sin kontekst. Når kirken er sand kirke, er den forankret i Gud selv og dybt engageret i verden og mennesker af i dag. Kirken består i dag, som på Jesu tid, af ganske almindelige mennesker. Midt i al vor såre menneskelighed skaber Gud kirke af os. Udfordringen er derfor, at kirken besinder sig på sin væren, og først afledt deraf går op i alt det, vi kan gøre, og måden vi organiserer det på.

Bag projektet står Kirkefondet i samarbejde med Areopagos og Center for Kirkeforskning."

Læs mere.

 

 

Bennedsgaard, Annette, Hans Raun Iversen, Mogens S. Mogensen og Morten Skrubbeltrang, "Folkekirken som vært og gæst". Kronik i Kristeligt Dagblad, den 6. februar 2013. Download.

CFK-HRI

Center for Kirkeforskning ved Teol. Fak. , Kbh. Univ.

"Center for Kirkeforskning har til formål at udforske 1) kristendommens og kirkernes praksis- og kommunikationsformer, 2) kirkernes institutionelle og samfundsmæssige vilkår, 3) kirkernes bidrag til det danske samfunds identitet og sammenhæng og 4) religionens generelle udvikling i Danmark. Det centrale genstandsområde er den aktuelle folkekirkelige situation, således som den kommer til syne på forskellige kirkelige, religiøse og sociale niveauer. Forskningen udmøntes løbende i fakultetets undervisnings- og kursustilbud samt gennem konferencer og andre formidlingstiltag." Centret, der blev åbnet ved en reception den 25. maj 2011 (se foto), ledes af Hans Raun Iversen.

"Centerets forskning falder inden for følgende hovedtemaer:

 • Kirkens praksisformer, herunder liturgi og gudstjeneste, hymnologi og kirkemusik, kirkelige handlinger, prædiken, sjælesorg, kateketik, diakoni og kirkeligt socialt arbejde samt mission og religionsmøde.
 • Kirken i samfundet, herunder menighedsliv, embedsteologi og pastorallære, historiske kilder og analyser, empiriske kilder og analyser, folkekirkens struktur, ledelse og jura, analyser af folkekirkens fremtid, teologisk kirkeforståelse, økumeniske relationer samt tværgående bidrag."

Besøg centrets hjemmeside her.

kirkehosos-trebill

Menighedsudviklingskursus i Greve-Solrød provsti

På initiativ af provst Anne Bredsdorf og sognemedhjælper Hanne Hummelshøj afvikles der fra januar til maj 2011 et kursus om missional menighedsudvikling i Hundige kirke for sogepræster, andre kirkelige medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og andre udpeget af menighedsrådene. Formålet med kurset, der strækker sig over 7 kursusdage, er at give deltagerne inspiration til og redskaber til at arbejde med udviklingen af deres egen menighed. Læs "Program for kursus om menighedsudvikling i Solrød-Greve Provsti januar - maj 2011" her.

Under hver af de syv temaer vil der løbende blive lagt en række relevante materialer ud for alle interesserede. På hjemmesiden www.missionalkirke.dk findes der yderligere materiale.

 

1. Hvorfor er der et håb om udvikling? Om kirken - 13. januar 2011

Ærkebiskop Rowan Williams: ”Mission er at finde ud af hvad Gud har gang i verden og engagere sig i det”. Om at lære at lytte til Ordet og til hinanden. Om missional kirke.

Redskab: Dwelling in the Word
.

 • PPP Menighedsudvikling 1a: Hvorfor? Om kirken. Download.
 • Download Menighedsudvikling 1b: "Dwelling in the Word". Download.
 • "Vi lytter til bibeltekster". Norsk vejledning til "Dwelling in the Word". Download.

Supplerende materiale

 

 

2. Hvorfra? Hvor er vi i dag, og hvordan er vi kommet hertil? 
- 3. februar 2011

Udviklingen i forholdet mellem kirke og kultur frem til i dag. Hvilke udfordringer står vi overfor og oplever vi i menighederne i dag?  

Redskab: Timeline
.

 

3. Hvad? Hvad sker der af glædeligt op opmuntrende i menigheden, som vi kan være stolte af og også bygge videre på?
 - 3. marts 2011

I enhver menighed er der noget positivt, det drejer sig blot om at øje på det. Om at lære at lytte til hinanden i menigheden – ud fra ”appreciative enquiry” tilgang. 

Redskab: Appreciative Inquiry
 - anerkende undersøgelse

 • Vejledning til Appreciative Inquiry i grupper: Download .
 • Guide til refleksion over kirkeligt arbejde, der lykkedes: Download
 • PPP Menighedsudvikling - 3: Hvad? Download.

Supplerende online litteratur om Appreciative Inquiry, dvs. Anerkendende eller Værdsættende Undersøgelse

 • Mark Lau Branson, "The Asssumptions of Appreciative Inquiry". Download.
  "AI giver resultater og engagement". Download.
 • "Værdsættende undersøgelse - Metode til positive forandringer". Download
Supplerende offline litteratur om Appreciative Inquiry, dvs. Anerkendende eller Værdsættende Undersøgelse

 

4. Hvem? Hvem er de mennesker, som vi skal være kirke sammen med i vort lokalsamfund? - 17. marts 2011

At være kirke er altid at være kirke for og sammen med andre. Vi må lære både at vise gæstfrihed og modtage gæstfrihed fra mennesker i vort nabolag. Om at lære at lytte til mennesker i vort nabolag.
Redskab: Guide til lytterunde
.

 

5. Hvor?  - 14. april 2011

Hvor befinder kirken sig, mht. lokalsamfund og mht. kulturelle og sociologiske udviklingstendens, og mht. problemer og udfordringer?
Redskab: Kortlænging 1-3

Supplerende materiale:

 • Mogens S. Mogensen, "Religion i Danmark. Kristendom, sekularisering, multireligiøsitet og nyåndelighed. En oversigt over religiøse åndsstrømninger i Danmark i starten af det 21. århundrede" (2009). Publiceret på www.troitiden.dk. Download.

6. Hvorhen: I hvilken retning vil vi gerne, at vore menigheder udvikler sig?

- 5. maj 2011

Hvilke drømme og ønsker har vi mht. vor kirkes udvikling? Ifl. ærke biskop Rowan Williams så er mission "Finding out what God is doing and joining in". Hvad har Gud gang i hos os, som han kalder os til at engagere os i?
Redskab: Navigering

 

7. Hvordan? Hvordan kan vi ved at eksperimentere – og med risiko for at fejle – oparbejde læring om udvikling af vore menigheder?
 - 26. maj 2011

Der findes ikke et fikst og færdigt udviklingskoncept for menigheder, som vi i en tid præget af store kulturforandringer og stor mangfoldighed blot kan kopiere, men vi må lære at leve med at veje frem går om ad eksperimentering, og vi må udvikle en kultur i menighederne, hvor det er OK at fejle – og lære af fejlene.
Redskab: Udviklingsmodel

 • PPP Menighedsudvikling 7 - Hvordan? Download.

MF-menighetsutvikling

MF Oslo - Menighetsutvikling i Folkekirken

I Norge er man i gang med et 3-årigt forsknings- og udviklingsprojekt i Den norske Kirke. Projektet, som foregår i regi af MF og har prof. Harald Hegstad som projektleder, har til formål at udvikle forskellige værktøjer for menighedsanalyse og at afprøve, hvordan en sådan menighedsanalsyse kan danne grundlag for en videre udviklingsproces i menigheden. Det er ganske almindelige menigheder, som er forsøgsmenigheder og målgruppe for dette projekt. Forsøgsmenighederne kommer fra Tunsberg og Møre bispedømmer. Besøg projektets hjemmeside her.

Litteratur mv.

Hegstad, Harald, Menighetsutvikling i folkekirken (2010)
Power Point Presentation. Download.

Hegstad, Harald, From Congregational Studies to Congregational Development On the Different Modes of Ecclesiology (20010)
Paper presented at conference in Utrecht, 22 June 2010. Download.

Underkategorier

Celtrixa is an incredible item which has been established to manage the problem cost for cialis Our minds perform a great number of small tricks on us, or it cialis order online Due to this medical issue, a lot of men guys resorted to creating regular excursions tadalafil generic vs cialis Cox 1 is an enzyme from becoming damaged, that cealis Pollution- a phrase that can be discussed forever, webpages cialis cheapest First things first Make sure the online pharmacy youve selected has a license and overnight cialis Previously tricyclic antidepressants were detected by mistake, however, SSRIs are intended on labs by just drug brand cialis online pharmacy Ayurveda is a science of medicine thats India as its is buying cialis online safe Its no information that when somebody begins to cheap drugstore online We also see advertisement on the highways, not just busses and billboards, but on our canadian pharmacy tadalafil